ТОП 10:

Найди слово, в котором нет приставки.Дара сан есімді тап.

а) бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз в) бес жүз елу бес б) бес

15. Тұрлаусыз мүшесі бар сөйлемді тап.

а) Айгүл биледі б) Әже шәлі тоқыды в) Мектеп

 

4 класс Қазақ тілі

II - нұсқа

 

1.Дауысты дыбыстардың түрлерін аңықта:

а) Қысаң, жуан, ұяң б) үнді, қатаң, жіңішке в) жуан, жіңішке, қысаң

2. Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің қандай мүшесі деп аталады?

а) тұрлаусыз б) тұрлаулы в) аңықтауыш

3. Сұраулы мағынаны білдіріп тұрған сөйлем қайсы?

а) сабақ оқыдын ба б) сабақ басталды в) тамаша оқиды екен

4. Жалпы есімді ата:

а) дос б) Алатау в) Қаратау

5. «Ақылды» сөзі сын есімнің қай түріне жатады?

а) негізгі б) туынды в) күрделі

6. Күрделі етістікті тап:

а) Айбар оқып отыр б) Айбар оқыды в) Айбар оқымаған

7. Екпей егін шықпас,

Үйренбей білім жұқпас

а) өлен б) мақал в)жұмбақ

8. Бірінші сынары зат есім, екінші сынары етістіктен болған сөз тіркесін тап:

а) оқушы келді б) таза сынып в) он оқушы

9. Жайылма сөйлемді тап:

а) жел соқты б) суық жел соқты в) мұғалім келді

10. Жай сөйлем дегеніміз?

а) Жауап алу мақсатында айтылатын сөйлем

б) Бірғана жинақты ойды білдіретін дара сөйлем

в) екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған

11. Мына сөйлемдерден құрмалас сөйлемдерді тап:

а) Аспанды бұлт қаптады да, кеш ерте түсті

б)Аптада жеті күн берді

в)Әйтеуір, кешікпесендер болғаны

12. Күрделі сын есімді тап.

а) отыз алты б) қара ала в) жүріп кетті

13. Тұрлаулы мүшесі бар сәйлемді аңықта

а) Данияр ойнады б) Бала үйді жинады в) Қар қалың жауды

14. Құрамында бірыңғай мүшелері бар сөйлемді тап:

а) Біз орманды, көлді, өзенді қорғаймыз в) Біз табиғатты қорғаймыз б) Тауда аю бар

15. Қыстырма сөзді ата

а) Әрине б) Бірнеше в) дейін

 

Класс Математика

I - нұсқа

 

1.Екі жүз үш мың он тоғыз санының цифрмен жазылған түрін тап:

а) 200319 б) 230019 в) 203019

2. 9999 санының алдында болатын санды ата

а)999 б) 9099 в) 9998

3. Қайсысына жатады: (56+Х) · 21???

а) теңдеу б) санды өрнек в) әріпті өрнек

4. Қабырғалары 7 см болатын шаршының ауданы нешеге тең?

а) 14 б) 49 в) 56

5. Ұзындық бірліктерін тап:

а) центнер, тонна, см б)метр, см, сағат в) метр, дм, км

6. Теңдеуді шеш: 3 · Х = 810

а) 813 б) 270 в) 2430

7. Қалдықпен бөлуді тап:

а) 2196 : 3 в) 20196 : 3 б)2015 : 3

8. Жолаушылар поезы 4 сағатта 480 км жол жүрді. Поездың жылдамдығы қандай?

а) 1920 км/сағ б) 484 км/сағ в) 120 км/сағ

9. Ұзындығы 100 м, ені 80 м футбол аланының ауданы қандай?

а) 80 а б) 8000 м² в) 1 га

Секундта неше минут бар?

а) 2880 мин б) 2980 мин в) 2680

11. Әр машинаға 5 тонна жүк тиелсе, 20 т жүкті тасу үшін неше машина керек?

а) 3 б)4 в)5

12. Бірінші кластың жеті жүз бірлігінен тұратын сан:

а) 7000 б) 700 в) 701

13. Бір жолаушы қалаға сапар шекті. Оған қарама – қарсы жолда үш жолдасы кездесті. Қалаға неше адам бара жатыр?

а) 1 б) 4 в) 3

14. Амалдарды орында: 980081 + ( 341640 – 1263 · 109 )

а) 1183054 б) 1184054 в) 1284054

15. 9 м² =  дм²

а) 900 б) 90 в) 9000

Класс Математика

II - нұсқа

 

1.Мына фигура ◊ қай топқа жатады?

а) шаршы б) төрт бұрыш в) шеңбер

2. Литр қай бірлікке жатады?

а)көлем б) масса в) сыйымдылық

3. Қайсысына жатады: (56+Х) · 21???

а) теңдеу б) санды өрнек в) әріпті өрнек

4. Үшінші разрядтың 5 бірлігі, екінші разрядтың 2 бірлігі және бірінші разрядтың 9 бірлігі бар сан қайсысы?

а) 529 б) 5029 в) 5209

5. 5 апта 4 тәулікте неше тәулік бар?

а) 39 б) 9 в) 20

6. Теңдеуді шеш: 3 · Х = 810

а) 813 б) 270 в) 2430

7. Мен екі орынды сан ойладым. 1-ді кеміттім. Нәтижесінде ең үлкен бір орынды сан қалды. Мен қандай сан ойладым.

а) 20 б) 31 в)10

8. Жолаушылар поезы 4 сағатта 480 км жол жүрді. Поездың жылдамдығы қандай?

а) 1920 км/сағ б) 484 км/сағ в) 120 км/сағ

9. Ұзындығы 100 м, ені 80 м футбол аланының ауданы қандай?

а) 80 а б) 8000 м² в) 1 га

Секундта неше минут бар?

а) 2880 мин б) 2980 мин в) 2680

11. Әр машинаға 5 тонна жүк тиелсе, 20 т жүкті тасу үшін неше машина керек?

а) 3 б)4 в)5

12. Бірінші кластың жеті жүз бірлігінен тұратын сан:

а) 7000 б) 700 в) 701

13. Бір жолаушы қалаға сапар шекті. Оған қарама – қарсы жолда үш жолдасы кездесті. Қалаға неше адам бара жатыр?

а) 1 б) 4 в) 3

14. Амалдарды орында: 980081 + ( 341640 – 1263 · 109 )

а) 1183054 б) 1184054 в) 1284054

15. 9 м² =  дм²

а) 900 б) 90 в) 9000

 

Класс русский язык

1 вариант

 

1. Определи количество букв и звуков в слове июнь

а) 4 буквы, 4 звука б) 3 буквы, 4 звука в) 4 буквы, 3 звука

2. Найди слово, в котором необходимо писать Ъ:

а) внуч …ка б) под…езд в) за…езд

3. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы

Ребята были в л...су. Они вышли на п...ляну. В густой тр...ве дети увидели гр...бы.

а) е, о, а, е б) и, о, а, и в) е, о, а, и

4. Каким словом можно проверить безударную гласную в слове сосна

а) сосновый б) сосёнки в) сосны

5. Какие части слова, кроме корня, имеются в слове хлопушка

а) приставка и окончание в) приставка, суффикс и окончание

б) суффикс и окончание

Найди слово, в котором нет приставки.

а) заросли б) задержать в) замок

В каком слове пропущено окончание -И?

а) в июл_ б) по дорог_ в) в задумчивост_

Класс математика

2 вариант

Выберите правильное вычисление периметра прямоугольника, длина которого 4см, ширина 5см.

а) 18 см; б) 13 см; в) 14 см.

Сколько минут в 1/3 часа?

а) 30мин; б) 20мин; в) 45мин.

15. Дополни недостающие слова: ... - это расстояние : на время

а) скорость; б) расстояние; в) время.

Ключи к тестам по математике (стандарт):

1- в, 2- в, 3-б, 4- в, 5- б, 6- в, 7-б, 8- б, 9- в, 10- в, 11- б, 12- в, 13- а,

14- б, 15- а

 

Русский язык

1- в, 2- б, 3-в, 4- в, 5- в, 6- в, 7-б, 8- а, 9- в, 10- б, 11- в, 12- в, 13- б,

14- б, 15- в

 

Қазақ тілі I - нұсқа

1- в, 2- в, 3-б, 4- б, 5- б, 6- а, 7-б, 8- а, 9- а, 10- б, 11- б, 12- б, 13- а,

14- б, 15- б

 

Қазақ тілі II – нұсқа

1- в, 2- б, 3-а, 4- а, 5- б, 6- а, 7-б, 8- а, 9- б, 10- б, 11- а, 12- б, 13- а,

14- а, 15- а

 

Математика I – нұсқа

1- в, 2- в, 3-б, 4- б, 5- в, 6- б, 7-б, 8- в, 9- б, 10- а, 11- б, 12- б, 13- а,

14- б, 15- а

 

Математика II – нұсқа

1- б, 2- в, 3-б, 4- а, 5- а, 6- б, 7- в, 8- в, 9- б, 10- а, 11- б, 12- б, 13- а,

14- б, 15- а

 

Дара сан есімді тап.

а) бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз в) бес жүз елу бес б) бес

15. Тұрлаусыз мүшесі бар сөйлемді тап.

а) Айгүл биледі б) Әже шәлі тоқыды в) Мектеп

 

4 класс Қазақ тілі

II - нұсқа

 

1.Дауысты дыбыстардың түрлерін аңықта:

а) Қысаң, жуан, ұяң б) үнді, қатаң, жіңішке в) жуан, жіңішке, қысаң

2. Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің қандай мүшесі деп аталады?

а) тұрлаусыз б) тұрлаулы в) аңықтауыш

3. Сұраулы мағынаны білдіріп тұрған сөйлем қайсы?

а) сабақ оқыдын ба б) сабақ басталды в) тамаша оқиды екен

4. Жалпы есімді ата:

а) дос б) Алатау в) Қаратау

5. «Ақылды» сөзі сын есімнің қай түріне жатады?

а) негізгі б) туынды в) күрделі

6. Күрделі етістікті тап:

а) Айбар оқып отыр б) Айбар оқыды в) Айбар оқымаған

7. Екпей егін шықпас,

Үйренбей білім жұқпас

а) өлен б) мақал в)жұмбақ

8. Бірінші сынары зат есім, екінші сынары етістіктен болған сөз тіркесін тап:

а) оқушы келді б) таза сынып в) он оқушы

9. Жайылма сөйлемді тап:

а) жел соқты б) суық жел соқты в) мұғалім келді

10. Жай сөйлем дегеніміз?

а) Жауап алу мақсатында айтылатын сөйлем

б) Бірғана жинақты ойды білдіретін дара сөйлем

в) екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған

11. Мына сөйлемдерден құрмалас сөйлемдерді тап:

а) Аспанды бұлт қаптады да, кеш ерте түсті

б)Аптада жеті күн берді

в)Әйтеуір, кешікпесендер болғаны

12. Күрделі сын есімді тап.

а) отыз алты б) қара ала в) жүріп кетті

13. Тұрлаулы мүшесі бар сәйлемді аңықта

а) Данияр ойнады б) Бала үйді жинады в) Қар қалың жауды

14. Құрамында бірыңғай мүшелері бар сөйлемді тап:

а) Біз орманды, көлді, өзенді қорғаймыз в) Біз табиғатты қорғаймыз б) Тауда аю бар

15. Қыстырма сөзді ата

а) Әрине б) Бірнеше в) дейін

 

Класс Математика

I - нұсқа

 

1.Екі жүз үш мың он тоғыз санының цифрмен жазылған түрін тап:

а) 200319 б) 230019 в) 203019

2. 9999 санының алдында болатын санды ата

а)999 б) 9099 в) 9998

3. Қайсысына жатады: (56+Х) · 21???

а) теңдеу б) санды өрнек в) әріпті өрнек

4. Қабырғалары 7 см болатын шаршының ауданы нешеге тең?

а) 14 б) 49 в) 56

5. Ұзындық бірліктерін тап:

а) центнер, тонна, см б)метр, см, сағат в) метр, дм, км

6. Теңдеуді шеш: 3 · Х = 810

а) 813 б) 270 в) 2430

7. Қалдықпен бөлуді тап:

а) 2196 : 3 в) 20196 : 3 б)2015 : 3

8. Жолаушылар поезы 4 сағатта 480 км жол жүрді. Поездың жылдамдығы қандай?

а) 1920 км/сағ б) 484 км/сағ в) 120 км/сағ

9. Ұзындығы 100 м, ені 80 м футбол аланының ауданы қандай?

а) 80 а б) 8000 м² в) 1 га

Секундта неше минут бар?

а) 2880 мин б) 2980 мин в) 2680

11. Әр машинаға 5 тонна жүк тиелсе, 20 т жүкті тасу үшін неше машина керек?

а) 3 б)4 в)5

12. Бірінші кластың жеті жүз бірлігінен тұратын сан:

а) 7000 б) 700 в) 701

13. Бір жолаушы қалаға сапар шекті. Оған қарама – қарсы жолда үш жолдасы кездесті. Қалаға неше адам бара жатыр?

а) 1 б) 4 в) 3

14. Амалдарды орында: 980081 + ( 341640 – 1263 · 109 )

а) 1183054 б) 1184054 в) 1284054

15. 9 м² =  дм²

а) 900 б) 90 в) 9000

Класс Математика

II - нұсқа

 

1.Мына фигура ◊ қай топқа жатады?

а) шаршы б) төрт бұрыш в) шеңбер

2. Литр қай бірлікке жатады?

а)көлем б) масса в) сыйымдылық

3. Қайсысына жатады: (56+Х) · 21???

а) теңдеу б) санды өрнек в) әріпті өрнек

4. Үшінші разрядтың 5 бірлігі, екінші разрядтың 2 бірлігі және бірінші разрядтың 9 бірлігі бар сан қайсысы?

а) 529 б) 5029 в) 5209

5. 5 апта 4 тәулікте неше тәулік бар?

а) 39 б) 9 в) 20

6. Теңдеуді шеш: 3 · Х = 810

а) 813 б) 270 в) 2430

7. Мен екі орынды сан ойладым. 1-ді кеміттім. Нәтижесінде ең үлкен бір орынды сан қалды. Мен қандай сан ойладым.

а) 20 б) 31 в)10

8. Жолаушылар поезы 4 сағатта 480 км жол жүрді. Поездың жылдамдығы қандай?

а) 1920 км/сағ б) 484 км/сағ в) 120 км/сағ

9. Ұзындығы 100 м, ені 80 м футбол аланының ауданы қандай?

а) 80 а б) 8000 м² в) 1 га

Секундта неше минут бар?

а) 2880 мин б) 2980 мин в) 2680

11. Әр машинаға 5 тонна жүк тиелсе, 20 т жүкті тасу үшін неше машина керек?

а) 3 б)4 в)5

12. Бірінші кластың жеті жүз бірлігінен тұратын сан:

а) 7000 б) 700 в) 701

13. Бір жолаушы қалаға сапар шекті. Оған қарама – қарсы жолда үш жолдасы кездесті. Қалаға неше адам бара жатыр?

а) 1 б) 4 в) 3

14. Амалдарды орында: 980081 + ( 341640 – 1263 · 109 )

а) 1183054 б) 1184054 в) 1284054

15. 9 м² =  дм²

а) 900 б) 90 в) 9000

 

Класс русский язык

1 вариант

 

1. Определи количество букв и звуков в слове июнь

а) 4 буквы, 4 звука б) 3 буквы, 4 звука в) 4 буквы, 3 звука

2. Найди слово, в котором необходимо писать Ъ:

а) внуч …ка б) под…езд в) за…езд

3. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы

Ребята были в л...су. Они вышли на п...ляну. В густой тр...ве дети увидели гр...бы.

а) е, о, а, е б) и, о, а, и в) е, о, а, и

4. Каким словом можно проверить безударную гласную в слове сосна

а) сосновый б) сосёнки в) сосны

5. Какие части слова, кроме корня, имеются в слове хлопушка

а) приставка и окончание в) приставка, суффикс и окончание

б) суффикс и окончание

Найди слово, в котором нет приставки.

а) заросли б) задержать в) замокПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.120.59 (0.025 с.)