ТОП 10:

Е. гемолітична хвороба новонароджених. 

148. Критерії оцінки стану здоров’я наступні, крім:

А. фізичний розвиток;

В. нервово-психічний розвиток;

С. резистентність;

Д. рівень захворюваності;

Е. хронічні захворювання.

 

149. Критерії оцінки рівня нервово-психічного розвитку наступні, крім:

А. статика;

В. мотрика;

С. активна мова;

Д. рефлекторна діяльність;

Е. фізичний розвиток.

 

150. Період статевого дозрівання співпадає з:

А. переддошкільним періодом ;

В. дошкільним періодом;

С. періодом молодшого шкільного віку ;

Д. періодом старшого шкільного віку;

Е. все перераховане.

151. Рівень фізичного розвитку визначають на основі оцінки:

А. розвитку статики;

В. розвитку мови;

С. антропоментичних показників;

Д. рефлексів;

Е. всі відповіді вірні.

 

152. Лепетання – це:

А. вимовляння окремих слів;

В. вимовляння звуків;

С. вимовляння складів;

Д. розмовна мова;

Е. всі відповіді вірні.

 

153. Дитина починає гулити починаючи з:

А. 2 тижнів;

В. 1 міс.;

С. 6 міс;

Д. 1 року;

Е. 3 років.

 

154. Коли варто розпочинати говорити з дитиною?

А. з внутрішньоутробного періоду;

В. з пологового залу;

С. коли з’являється зорове та слухове зосередження;

Д. з 4-6 міс.;

Е. з того віку, коли дитина почне говорити.

 

155.Фізичний розвиток- це сукупність морфологічних ознак організму, які характеризують все, крім:

А. довжину і масу тіла дитини;

В. форму окремих частин тіла;

С. функції органів та систем;

Д. процеси росту та біологічного дозрівання дитини.

 

156. Коли здорова дитина починає утримувати голову у вертикальному положенні?:

А. в 1 міс.;

В. в 3 міс;

С. в 6 міс;

Д. в 10 міс.;

Е. в 10-12 міс.

 

157. Коли у дитини з’являється зорове зосередження?:

А. в 1 міс.;

В. в 3 міс;

С. в 6 міс;

Д. в 10 міс.;

Е. в 10-12 міс.

 

158. Коли у дитини з’являється слухове зосередження?:

А. в 1 міс.;

В. в 3 міс;

С. в 6 міс;

Д. в 10 міс.;

Е. в 10-12 міс.

 

159. Якщо у дитини першого року життя спостерігається відставання появи навиків на 1 міс., то лікар загальної практики повинен:

А. негайно викликати невролога на консультацію;

В. негайно госпіталізувати дитину в стаціонар з метою обстеження;

С. в плановому порядку показати неврологу;

Д. провести консультування матері по догляду за дитиною.

 

160. На який термін допустиме відставання появи навиків психо-моторного розвитку у дітей від 1 до 2 років?:

А. на 1 міс.;

В. на 2 міс.;

С. на 3 міс.;

Д. на 6 міс.;

Е. кількість місяців не має значення, в любому випадку дитина повинна бути оглянута дитячим неврологом.

 

161. Фізіологічний гіпертонус м’язів-згиначів характерний для дитини:

А. у 10 місяців;

Б. у 12 місяців

В. у 6 місяців

Г. новонародженої

Д. у 4 місяці

 

162. Дитина починає сідати у віці:

А. 4 міс.

Б. 5 міс.

В. 6 міс.

Г. 8 міс.

Д. 10 міс.

 

163. До стійких пожиттєвих автоматизмів не відносять рефлекс:

А. ковтальний

Б. надбрівний

В. сухожилковий

Г. смоктальний

Д. зіничний

 

164. Дитина починає лепетати з:

А. 1 міс.

Б. 2 міс.

В. 3 міс.

Г. 5 міс.

Д. 6 міс.

 

165. Зорове зосередження з’являється у дитини у віці:

А. 1 день

Б. 2 тижні

В. 4 тижні

Г. 6 тижнів

Д. 2 міс.

 

166. Психо-моторний розвиток дитини вивчають на основні наступних вмінь, за виключенням:

А. моторика

Б. статика

В. окружність голівки

Г. розвиток мови

Д. рефлекторна діяльність

 

167. Хаотичні рухи є у дітей у віці:

А. 3 тижні

Б. 10 тижнів

В. 4 місяці

Г. 6 місяців

Д. 12 місяців

 

168. Дитина добре тримає голову у вертикальному положенні у віці:

А. 1 міс.

Б. 3 міс.

В. 5 міс.

Г. 6 міс.

Д. 3 тижні

 

169. Транзиторні рефлекси бувають:

А. стійкі і нестійкі

Б. постійні і тимчасові

В. центральні і периферичні

Г. оральні і спінальні

Д. оральні, спінальні, хвостові

 

170. Дитина в 1 рік говорить в середньому:

А. 5 слів

Б. 2 слова

В. 10 слів

Г. 100 слів

Д. 200-300 слів

 

171. Дитина виконує прості вимоги та просьби у віці:

А. 4 міс.

Б. 6 міс.

В. 8 міс. (9 міс.)

Г. 11 міс.

Д. 12 міс.

 

172. Через який проміжок часу необхідна консультація дитячого лікаря-невролога, якщо виявлене відставання у появі навика у дитини першого року життя?:

А. 1 міс.

Б. 3 міс.

В. 6 міс.

Г. 10 міс.

Д. 12 міс.

 

173. М’язевий тонус нормалізується у віці:

А. 1 міс

Б. 3 міс.

В. 6 міс.

Г. 8 міс.

Д. 12 міс.

 

174. Дитина ходить, підтримуючись за одну руку у віці:

А. 3 міс.

Б. 5 міс.

В. 6 міс.

Г. 7 міс.

Д. 10 міс.

175. До стійких пожиттєвих атоматизмів відносять наступні, крім

А. орбікулопальпебральний

Б. сухожилкові

В. смоктальний

Г. кон’юнктивальний

Д. ковтальний

 

176. Гуління – це вимовляння:

А. окремих звуків

Б. окремих складів

В. простих слів

Г. простих речень

Д. складних речень

 

177. Слухове зосередження з’являється у дитини у віці:

А. 1 день

Б. 2 тижні

В. 4 тижні

Г. 6 тижнів

Д. 2 міс.

 

178. Психо-моторний розвиток дитини вивчають на основні наступних вмінь, за виключенням:

А. мова

Б. статика

В. моторика

Г. сенсорні реакції

Д. маса тіла

 

179. Дитина повертається зі спини бік у віці:

А. 10 днів

Б. 1 міс.

В. 3 міс.

Г. 4 міс.

Д. 6 міс.

 

180. Дитина повзає на животі у віці:

А. 1 міс.

Б. 3 міс.

В. 5 міс.

Г. 6 міс.

Д. 8 міс.

 

181. До транзиторних рефлексів не відноситься рефлекс:

А. Ландау

Б. Бабкіна

В. Робінсона

Г. Бауера

Д. Переса

 

182. Лепетання – це вимовляння:

А. окремих звуків

Б. окремих складів

В. простих слів

Г. простих речень

Д. складних речень

 

183. Дитина починає розглядати іграшку у своїй руці починаючи з :

А. 1 міс.

Б. 2 міс.

В. 4 міс.

Г. 6 міс.

Д. 10 міс.

 

184. Через який проміжок часу необхідна консультація дитячого лікаря-невролога, якщо виявлене відставання у появі навика у дитини віком від 1 до 2 років?:

А. 1 міс.

Б. 3 міс.

В. 6 міс.

Г. 10 міс.

Д. 12 міс.

 

185. Дитина активно повертається зі спини на живіт у віці:

А. 6 тижнів

Б. 2 міс.

В. 4 міс.

Г. 6 міс.

Д. 10 міс.

 

186. Дитина починає тримати голову у горизонтальному положенні починаючи з:

А. народження

Б. 1 міс.

В. 2 міс.

Г. 3 міс.

Д. 6 міс.

 

187. До транзиторних рефлексів не відноситься рефлекс:

А. повзання

Б. долонно-ротовий

В. опори

Г. хватальний

Д. ковтальний

 

188. Дитина починає гулити з:

А. 1 міс.

Б. 3 міс.

В. 5 міс.

Г. 6 міс.

Д. 12 міс.

 

189. Дитина реагує на музикальні звуки танцювальними рухами починаючи з:

А. 4 міс.

Б. 6 міс.

В. 9 міс.

Г. 2 міс.

Д. 1 міс.

 

190. Через який проміжок часу необхідна консультація дитячого лікаря-невролога, якщо виявлене відставання у появі навика у дитини віком від 2 до 3 років?:

А. 1 міс.

Б. 3 міс.

В. 6 міс.

Г. 10 міс.

Д. 12 міс.

 

191. Особливостями гортані у дітей раннього віку є, крім:

А. хороший розвиток еластичних волокон;

В. піддатливість хрящів;

С. вузькість голосової щілини;

Д. ніжність слизової оболонки;

Е. всі відповіді вірні.

 

192. Частота дихання визначають наступними способами, крім:

А. під час сну;

В. поклавши руку на грудну клітку;

С. спостерігаючи візуально за екскурсією грудної клітки;

Д після 5-10 повільних присідань;

Е. піднести фонендоскоп до носа.

 

193. Мала глибина дихання у дітей раннього віку обумовлена, крім:

А. невеликою масою легень;

В. малою кільекістю альвеол;

С.великою чстотою дихання;

Д. слабкістю дихальної мускулатури;

Е. малою екскурсією грудної клітки.

 

194. Скільки часу проводиться підрахунок ЧД дитині віком 2 місяців?

А. 30 секунд;

В. 1 хвилини;

С. 20 секунд;

Д. 15 секунд;

Е. всі відповіді вірні.

 

195. На бокову поверхню грудної клітки з права проектується наступні долі легень, крім:

А. верхня;

В. середня;

С. нижня;

Д.язичкова;

Е. нема правильної відповіді.

 

196. Притуплення перкуторного звуку дає:

А. абсцес після прориву в бронх;

В. приступ бронхіальної астми;

С. емфізема;

D. абсцес до прориву в бронх;

Е. всі відповіді вірні.

 

197. Для верхніх дихальних шляхів є характерні, крім:

А. відсутність сполучення лімфатичної системи носу з

субдуральним простором;

В. недорозвиток додаткових синусів;

С. вузький слуховий хід;

D. недорозвиток кільця Пирогова-Вальдейєра;

Е.всі відповіді вірні.

 

198. Є наступні види задишки, крім:

А. змішана;

В.почергова;

С. інспіраторна;

Д. експіраторна.

 

199. При обстеженні грудної клітки користуються наступними прийомами, крім:

А. визначення товщини підшкірно-жирової клітковини;

В. визначення резистентності;

С. визначення голосового тремтіння;

Д. визначення півокружностей;

Е.визначення “котячого муркотіння”.

 

200. Основна причина розвитку брадипное у дітей:

А.пригнічення функції дихального центру;

В. збудження барорецепторів;

С. лихоманка;

Д. анемії;

Е. всі відповіді вірні.

 

201. Для хлопчика 13 років характерний тип дихання:

А. черевний;

В. грудний;

С. змішаний;

Д. експіраторний;

Е. інспіраторний.

 

202. Розрізняють наступні види перкусії. крім:

А. порівняльна;

В. безпосередня;

С. топографічна;

Д. оглядова.

 

203. Посилення голосового тремтіння спостерігається при:

А. плевритах;

В. ожирінні;

С. набряках;

Д. пневмонії.

 

204. На задню поверхню грудної клітки з права проектуються долі легень, крім:

А. верхня;

В.середня;

С. нижня;

Д. всі відповіді вірні;

Е. нема правильної відповіді.

 

205. Частота дихання в 5 років становить:

А. 60 за 1 хв;

В. 40 за 1 хв;

С. 25 за 1 хв;

D. 20 за 1 хв;

Е. 16 за 1 хв.

206. Коли завершується формування всіх придаткових пазух носа:

А. на 3-6 місяці внутрішньоутробного розвитку;

В. у новонародженої дитини вони сформовані;

С. до 3-х років після народження;

Д.до 10-ти річного віку;

Е. до 15-20 років життя.

207. Які особливості характерні для гортані у дітей раннього віку?

А. циліндрична форма;

В.голосова щілина вузька з короткими голосовими зв’язками;

С. хрящі пружні, еластичні;

Д. довга та широка;

Е. з недостатньою васкуляризацією.

 

208. Частота дихання за 1 хвилину становить, крім:

А. 20 дих. рухів в 10 років;

В. 25 в 5 років;

С. 30-35 в 1 рік;

Д. 40-50 в 1 місяць;

Е.60-70 у новонароджених.

 

209. Які особливості має трахея у дітей раннього віку?

А. коротка та вузька;

В.слизова оболонка ніжна, тонка, суха, багато васкуляризована;

С. кількість напівколець збільшується з віком;

Д. розташування нижче, ніж у дорослих;

Е. місце біфуркації розташовано на рівні 7 шийного хребця.

 

210. Яка частота дихання у новонародженої дитини за 1 хвилину.

А. 16-18;

В. 25-30;

С. 35-40;

Д.40-60;

Е. 50-70.

 

211. В якому віці закінчується формування органів дихання в дітей?

А. до 1 року;

В. до 8 років;

С. до 7 років;

Д. до 10 років;

Е. до 15 років.

212. При якій патології буває експіраторна задишка?

А. при справжньому та несправжньому крупі;

В. при бронхіальній астмі;

С. при заглотковому абсцесі;

Д. при пневмонії;

Е. при простому бронхіті.

 

213. В якому випадку визначають локальне притуплення перкуторного звуку?

А. у здорової дитини;

В.при пневмонії;

С. при бронхіті;

Д. при емфіземі;

Е. при бронхіоліті.

 

214. Для дівчинки 6 років характерний тип дихання:

А. черевний;

В. грудний;

С.змішаний;

Д. експіраторний;

Е. інспіраторний.

 

215. До анатомо-фізіологічних особливостей носової перожнини у дітей раннього віку, крім:

А. малі розміри;

В. вузькі носові ходи;

С.завершення розвитку печеристої теанини;

Д. недорозвиток нижнього носового ходу;

Е. нема правильної відповіді.

 

216. Які види задишки є у дітей, крім:

А. інспіраторна.

В. експіраторна.

С. змішана.

D. все перерараховане вірно.

Е.глибока.

 

217. Частота дихання у дитини 5 днів становить :

А. 16 за 1 хвилину.

В. 20 за 1 хвилину.

С. 25 за 1 хвилину.

D.40 за 1 хвилину.

Е. 100 за 1 хвилину.

 

218. Яке дихання є найбільш функціональним для дітей перших років життя:

А. ослаблене везикулярне:

В.пуерильне;

С. бронхіальне;

D.амфоричне:

Е. всі відповіді вірні.

 

219. Яка кількість дихальних рухів повинна становити у дитини віком 2 роки?:

А. 25-30;

В. 40-50;

С.30-35;

D. 20-18;

Е. 15-16.

 

220. Притуплення перкуторного звуку дає:

А. абсцес після прориву в бронх;

В. приступ бронхіальної астми;

С. емфізема;

D.абсцес до прориву в бронх;

Е. всі відповіді вірні.

 

221. Особливостями будови бронхів у дітей, крім:

А. вузький просвіт;

В. ніжність слизової оболонки;

С. добре кровопостачання слизової оболонки;

Д. добрий розвиток еластичних і м’язевих волокон;

Е. недорозвиненість хрящевого каркасу.

 

222. Особливостями будови легеневої тканини у новонароджених, крім;

А. недостатній розвиток еластичної тканини;

В. добре розвинені кровоносні судини;

С. добре розвинута еластична тканина;

Д. недостатній розвиток альвеол;

Е. недостатня кількість альвеол.

 

223. На передню поверхню грудної клітки з права проектується наступні долі легень, крім:

А. верхня;

В. середня;

С.нижня;

Д. всі відповіді вірні;

Е. нема правильної відповіді.

 

224. Анатомічні особливості порожнини носа у дітей раннього віку, крім:

А. недорозвинення порожнини;

В. ніжність слизової оболонки;

С.щільність хрящів;

Д. вузькі носові ходи;

Е. несформований нижній носовий хід.

 

225. Для дівчинки 6 років характерний тип дихання:

А. черевний;

В. грудний;

С.змішаний;

Д. експіраторний;

Е. інспіраторний.

 

226. Виберіть правильне твердження стосовно хімічного складу тканин головного мозку:

А. низький вміст води

Б. високий вміст білків

В. низький вміст ліпідів

Г. всі відповіді вірні

 

227. Судоми – це:

А. некоординовані рухи;

Б. мимовільні і координовані рухи м’язів;

В. приступи мимовільних скорочень м’язів;

Г. всі відповіді вірні.

 

228. До методів дослідження нервової системи не відноситься:

А. електроенцефалографія

Б. електрокардіографія

В. нейросонографія

Г. люмбальна пункція

Д. ядерно-магнітна томографія

 

229. Реакція Панді – це:

А. реакція на цукор;

Б. реакція на хлориди;

В. реакція на кров;

Г. реакція на білок

Д. всі відповіді вірні.

 

230. В якому віці кора головного мозку дитини за будовою стає схожою на кору дорослої людини:

А. 1 рік

Б. 3 роки

В. 7 років

Г. 12 років

Д. 16 років

 

231. Яка швидкість проведення імпульсу по мієлінізованих нервових волокнах:

А. 0,6-2 м/с

Б. 1-3 м/с

В. 5-10 м/с

Г. до 35 м/с

Д. всі відповіді вірні

 

232. Симптоми, характерні для гідроцефалії, крім:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.056 с.)