ТОП 10:

Перелік обов'язкових документів з охорони праці в установах освіти 

1. Нормативні документи та інструктивні матеріали з охорони праці.

2. Накази по установі про призначення відповідальних осіб за організацію роботи зохорони праці, за електрогосподарство, га­зове господарство (за наявності такого).

3. Колективний договір (угода) з охорони праці і акти про його виконання.

4. Посадові інструкції з охорони праці для окремих професій і видів робіт.

5. Журнал вступного інструктажу з охорони праці.

6. Журнал інструктажу з охорони праці на робочому місці.

7. Журнал інструктажу для учнів, студентів, вихованців під час трудової, професійної підготовки та проведенні позашкільних (по-занавчальних) заходів.

8. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

9. Документи про стан випробовування котлів і систем опалення при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період.

10. Акти-дозволи на експлуатацію навчальних майстерень і кабінетів.

11. Акт готовності установи до нового навчального року.

12. Протоколи перевірки захисного заземлення і опору ізоляції електропроводки, випробування засобів індивідуального захисту.

13. Плани евакуації працюючих і учнів на випадок пожежі.

14. Комплексні заходи або план роботи з охорони праці в установі освіти.

15. Інструкції зтехніки безпеки для кабінетів хімії, фізики, біології, майстерень, котелень, кабінетів інформатики, обслугову­ючої праці, спортзалів, їдалень.

16. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

17. Санітарні правила. 18.

18. Бланки актів форми Н-1 і Н-2.

19. Правила протипожежної безпеки.

Розслідування та облік нещасних випадків у навчально-виховних закладах

 

Положення про охорону праці та порядок розслідування не­щасних випадків у навчально-виховних закладах встановлює єди­ний порядок розслідування і обліку нещасних випадків, що ста­лися під час навчально-виховного процесу, незалежно від місця його проведення з учнями, студентами і вихованцями навчально-виховних закладів.

Розслідуванню і обліку підлягають нещасні випадки: травми, гострі отруєння, які виникли внаслідок шкідливих і небезпечних чинників, травми через нанесення тілесних пошкоджень іншою осо­бою, ураження блискавкою, пошкодження внаслідок контакту з представниками фауни і флори.

Нещасний випадок, який стався під час навчально-виховного процесу і викликав в учня, студента або вихованця втрату працездатності (здоров'я) не менше одного дня відповідно до ме­дичного висновку, оформляється актом форми Н-2.

Акт форми Н-2 підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою, навчально-виховного закладу протягом 45 років.

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта форми Н-2, розроблення і ви­конання заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе керівник навчально-виховного закладу.

Нещасний випадок, що стався з учнями загальноосвітньої шко­ли, профтехучилища, керівництвом персо­налу підприємства, розслідується спільно з представником органу управліня освітою згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постано­вою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 623 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р. № 923), оформляється актом за формою Н-1 і обліковується підприємством.

Один примірник затвердженого акта форми Н-1 направляється за місцем навчання потерпілого, а копія - до відповідного органу управління освітою.

Всі нещасні випадки, оформлені актами Н-1, Н-2, реєструють­ся органом управління, навчально-виховними закладами у спеціальному журналі.

Питання для контролю та самоконтролю

1. Назвіть перелік обов’язкових документів з охорони праці в установах освіти.

2. Яким чином здійснюється кодування нормативних актів міжгалузевих стандартів?

3. Яким чином здійснюється кодування нормативних актів галузевих стандартів?

4. Які ви знаєте найважливіші підзаконні нормативно-правові акти з пи­тань охорони праці?

5. З яких загаль­них законів складається законодавство України про охорону праці?

Практична робота №2Последнее изменение этой страницы: 2017-02-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.003 с.)