ТОП 10:

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. РОЗРОБКА ПРОЕКТУЗмістовий модуль 1. Управління проектами в системі менеджменту організації

Мета, завдання, предмет та об/єкт дисципліни. Характеристика управління проектами: специфічность мети, визначена тривалість. Неповторність, комплексність, централізм у керуванні, гнучкість, здатність до змін. Функції та процеси проектного менеджменту.

Піраміда проектного менеджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції.

Модель управління проектами якк поєднання основних функцій проектного менеджменту та інструментів їх реалізації.

Основні риси проекту. Види проектів, їх характеристика. Учасники проекту. Фази життєвого циклу проекту.

 

Змістовий модуль 2. Обгрунтування проекту

Ініціалізація пректу: розробка концепції проекту, формування ідеї проекту, попередня проробка цілей і задач проекту, передпроектні дослідження можливостей виконання проекту, заключні проектні дослідження на основі техніко-економічного, фінансового та загально-економічного аналізу.

Структура проектног аналізу: технічний аналіз, комерційний аналіз, фінансовий аналіз, екологічний аналіз, організаційний аналіз, соціальний аналіз, економічний аналіз.Прогнозування еективності проекту.

 

Змістовий модуль 3. Планування проекту

Сутність, мета та завдання ініциалізації проекту. Структура та зміст проектного завдання. Роль учасників проектного завдання.

Мета та функції проектного планування. Характеристика робіт з планування проекту.

Вимоги до послідовності виконання робіт з планування проекту. Організація планування.

Методичні підходи при плануванні проектів: традиційний підхід, схематичний підхід, багатостадійне та багаторівневе планування.Методологія „витрати-час-ресурси” (СТЯ),проекти у контрольованому середовищі (PRINCE).Складові системи планування та контролю проекту: мета, характеристика робіт, сітьове планування, складання бюджету, моніторинг виконання у часі та по витратах, система інформування і прийняття рішень.

Компоненти структуризації проекту. Методологія структуризації, її характеристика і значення. Підсистеми робочої структури: кінцеві результати, субпроекти, робочі модулі, робочі елементи; їх характеристика.Основні ознаки робочого пакета як найнижчого рівня робочої структури. Переваги робочої структури проекту.

Створення двоспрямованої структури проекту на основі поєднання робочої та внутрішньої організаційної структури проекту. Структуризація затрат. Поєднання робочої, організаційної і затратної структур у трьоспрямованій структурі проекту.

Розробка матриці відповідальності. Кодування робіт. СТК-словник для середніх та великих проектів на підприємстві.

 

Змістовий модуль 4. Управління часом при виконанні проекту.

Планування послідовності робіт. Методи календарного планування. Ситьові графіки: основна мета та завдання розробки. Основні принципи побудови та відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та графіків передування (РДМ). Види логічних зв;язків у сітьових графіках. Побудова умовних діаграм. Система PERT/

Методологія обчислення параметрів сітьового графіка: ранніх та пізніх строків початку і закінчення, визначення критичного шляху, критичних та некритичних робіт, запасу часу по некритичних роботах.

Оцінювання тривалості робіт (проекту). Моделювання тривалості робіт. Сутність, завдання та види календарних планів. Методологія календарного планування робіт.

 

Змістовий модуль 5. Планування ресурсного забеспечення проекту

Характеристика ресурсів проекту. Особливості планування людських ресурсів. Ресурсні гістограми: сутність, алгоритм побудови,згладжування ресурсних гістограм за умов нестачі ресурсів.

Система вимог до джерел забеспечення проекту. Ранжування джерел. Визначення типу контракту. Адміністрування контрактів. План залучення капіталу (джерела фінансування проекту).

Планування проектних завдань. Види витрат по проекту, методика їх обчислення. Особливості планування витрат у часі. Підходи до скорочення тривалості проекту з урахуванням витрат по роботах.

Планування бюджету у часі.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.006 с.)