ТОП 10:

Закрылся с'езд трудящихся латышейС'езд принял постановление о 100-процентной коллективизации латышского трудового крестьянства в годичный срок. В первую очередь намечено создать 6 новых колхозов. Все остальные постановления, принятые с'ездом, предусматривают выполнение задач коллективизации. <…>

Рабочий. – 1929. – 29 ноября.

Документ №

В Ы Н И К И

Абследвання нацыянальных с/советау Нараулянскага р-на.

 

Праведзенай праверкай на мейсцы устаноулена, што у Нараулянским раене маецца 2 нац. польских с/c. Кустауницки и Александрауски, адзин немецки Берозауски с/c., 2 украинских, Акопски и Хаткоуски. <…>

3. Берозауски нацыянальна-немецки с/c. абслуговае 355 гаспадарак з колькасцю 1670 чал. насельництва, якое аб’еденено з 5 калгасау, Розы-Люксембург, Карла-Либкнехта, Новый Майдан, Новая Антонаука, имя Тэльмана.

Насельництва Берозаускага с/c. па нацыянальнасци падразделяюцца да 200 семей – немцау, астатния 155 семей беларусы, украинцы, чэхи, руские. Немецкае насельництва добра ведае беларускую мову и большасцю размауляе на беларускай мове.

Справаводства с/совета и уся масавая прасветительная работа праводзицца на беларускай мове. З свайго боку личу цэлесаабразна Берозауски с/c. рэарганизаваць – калгасы Розы Люксембург, Карла-Либкнехта, Новы Майдан падпарадкаваць Дернавицкаму с/совету Нараулянскага р-на, калгас Новая Антонаука – Углоускаму с/с., калгас имя “Тэльмана” – Доулядоускаму с/с., веску Красилаука – Дернавицкаму с/с. <…>

 

П А С Т А Н О В А

ПРЭЗИДЫУМА НАРАУЛЯНСКАГА РВК и РАЙКОМА КПбБ.

Ад 14/VIII-1937 года.

“АБ РЭАРГАНИЗАЦЫИ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ СЕЛЬСОВЕТАУ У РАЕНЕ ЯК ШКОДНИЦКИ АРГАНИЗОВАННЫХ”.

 

Прэзидыум РВК и РК КПбБ личаць, што у Нараулянским раене иснуючыя нацыянальныя сельсоветы – Бярозауски нямецки, з 355 гаспадарками, з 1670 чал. насялення, Александрауски польски 174 гаспадарки, 721 чал. насельництва и Кустауницки польски – 136 гасп. 496 чал. насельництва были арганизованы ворагами народа польска-нямецкими шпиенами, з мэтай стварэння рассадникау шпионажа, прыкрываючыся нацыянальным сцягам. <…> Акрамя таго гэтыя сельсоветы и школы гэтых сельсоветау были створаны супроць жадання насельництва.

Выходзячы з вышэйадзначанага, РВК и РК КПбБ-

П А С Т А Н А У Л Я Ю Ц Ь:

1. Рэарганизаваць Бярозауски нямецки сельсовет, прылучыушы калгасы гэтага сельсовета: “Розы Люксембург”, “Карла Либкнехта”, “Новы Майдан” и веска Красилаука – к Дернавицкаму сельсовету, калгас “Новая Антонаука” – к Углоускаму сельсовету, калгас имя “Тэльмана” – к Даулядоускаму сельсовету. <…>

2. Прасиць ЦК КП(б)Б и ЦВК БССР зацвердзиць рэарганизацыю нацыянальных сельсоветау, як шкодницки арганизованных.

СТАРШЫНЯ РВК (АКСЮЧЕНКО)

САКРАТАР РК КПбБ (ЯСЬКОВ)

 

Документ

С П Р А В А З Д А Ч А

Віцебскай Акруговай Нацкамісіі на 1/II-1928 г.

<…>

4. Маецца два судзебных вучасткі – латыскі і яўрэйскі. Арганізаваны яны яшчэ у 1925 годзе і абслугоўваюць насельніцтва усей акругі. <…>

Латыскі судзебны вучастак з 1925 г. 1/XI – па 1/I-1928 г. разглядзеў усяго 73 справы. Лат. суд не ахапіў поўнасьцю латыскага насельніцтва, бо яно раскідана па усім раёнам, а сродкаў для выяздаў мала адпускаецца. Усеж-такі латыскі суд зрабіў за гэты час 15 выяздаў і там разгледжана 38% усіх спраў.

Большасьць спраў латыскім судом разглядаецца у горадзе. Пагэтаму латыскае насяленьне неахвотна падае свае справы у Латсуд.

Латсуд арганізаваў 5 справачных сталоў, з якіх 4 у вёсцы.

<…>

Насельніцтва прыхільна адносіцца да работы Нацсудоў, але адсутнасьць юрыдычнай літаратуры на нацыянальных мовах, адсутнасьць сродкаў на выезды суда, а у Латсудзе – абаронцаў латышоў не дае магчымасьць разгарнуць гэту працу и поўнасьцю ахапіць насяленьне.

<…>

Документ №

[Народны Камісарыят Юстыцыі БССР. Аргінстр. 3 жніўня 1931 г. №19/Арг.]

Тэрмінова.

Нараўлянскаму Раеннаму Камітэту КП(б)Б.-

 

Згодна пастановы ЦК КП(б)Б у Вашым раене павінны быць арганізаваны нацыянальныя украінская і нямецкая камары нарсуду, у сувязі з гэтым НКЮ просіць ас тэрмінова паведаміць якія меры прыняты па гэтай пастанове і вылучыць адпаведныя кандыдатуры нарсудзьдзей для гэтых нацыянальных камер.-

Загадчык Аргінстру НКЮБ (Подпись) (Фрэйдлінг)

 

 

[Народны Камісарыят Юстыцыі БССР. Аргінстр. 3 лістапада 1931 г. №19/Арг.]

Нараўлянскаму Раеннаму Камітэту КП(б)Б.

Напамінак на наш №19/Арг. ад 3/VIII-гг.

 

Аргінстр НКЮБ просіць у другі раз тэрмінова паведаміць якія меры прыняты Вамі у адносіне арганізацыі нацыянальных украінскай і нямецкай камар нарсуду, згодна пастановы ЦК КП(б)Б і ці вылучаны адпаведныя кандыдатуры нарсудзьдзяй для гэтых нацыянальных камар.

Загадчык Аргінстру НКЮБ (Подпись) (Севасьцюк)

 

[НАРАУЛЯНСКІ РК КПБ. 6/XI-31 г.]

АРГІНСТРУ НКЮБ.

 

Нараулянскі РК КПБ паведамляе на Вашу адносіну за №19/арг, ад 3/VIII-31 г., што кандыдатур Нарсудзьдзі нацменшасцяй у нас ня маецца.

Просім у хуткім часе Нацкамеру адчыніць прыслау Нарсудзьдзю.

Сакратар Нараулянскага РК КПБ (ШТЭЙНГАРТ).

 

Документ №

[Протоколы заседаний политбюро ЦК ВКП(б)]

<…>Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.226.13 (0.006 с.)