Примітки: Для визначення чутливості задайтесь зміною частоти в межах 10-ти Гц для кожної оцифрованої відмітки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Примітки: Для визначення чутливості задайтесь зміною частоти в межах 10-ти Гц для кожної оцифрованої відмітки.9. Побудуйте залежність чутливості від оцифрованих відміток, що задані генератором стандартних сигналів.

10.Визначіть абсолютну, відносну і зведену похибки МП частотоміра і результати занесіть до табл.3.

Таблиця 3 – Похибки вимірювання

Параметр
Оцифровані відмітки, Гц
Абсолютна похибка, Гц (                  
Відносна похибка, %                  
Зведена похибка, %                  

 

11.За результатами, які отримано в табл.3, побудуйте залежності абсолютної, відносної і зведеної похибок від оцифрованих відміток.

12. Для частотоміра середніх значень визначити кількість імпульсів вимірюваної частоти, які підрахує двійковий лічильник для кожної оцифрованої відмітки (тривалість зразкового часового інтервалу ). Результати розрахунків занести до табл.4.

13. Для кожної оцифрованої відмітки визначити значення відносної похибки квантування. Результати розрахунків занести до табл.4.

Таблиця 4 – Похибка квантування

Параметр
Оцифровані відмітки, Гц
Кількість імпульсів, N                  
Відносна похибка квантування, % N=(1*100%)/N                  

 

14.За результатами (табл.4) побудувати експериментальну залежність похибки квантування від оцифрованих відміток.

15.За результатами розрахунків побудувати теоретичну залежність відносної похибки квантування від оцифрованих відміток шкали.

15. Зробіть висновки по роботі.

 

Контрольні питання і завдання:

Дайте поняття частоти, одиниці вимірювання частоти.

В чому сутність прямого і опосередкованого методів вимірювання частоти?

З яких основних блоків складається частотомір?

Сформулюйте фізичний ефект, який покладено в основу роботи частотоміра середніх значень.

Наведіть структурну схему і часові діаграми роботи частотоміра середніх значень.

Опишіть принцип дії частотоміра користуючись структурною схемою і часовими діаграмами.

7. Яке призначення зразкової міри часу? Поясніть за допомогою яких елементів формують зразковий часовий інтервал t0? Чи впливає його стабільність на значення похибки квантування?

Виведіть рівняння перетворення та похибки квантування для частотоміра середніх значень.

Вкажіть шляхи зменшення похибки квантування.

Виведіть аналітичні залежності для оцінювання нижньої і верхньої межі вимірювання.

Поясніть, якими параметрами схеми обмежені нижня і верхні межі вимірювання.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.006 с.)