Оплата праці, гарантії та компенсаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оплата праці, гарантії та компенсаціїПоняття, функції і принципи оплати праці. Методи правового регулювання оплати праці. Тарифна система оплати праці. Системи оплати праці. Поняття заробітної плати та її структура. Мінімальна заробітна плата. Форми виплати заробітної плати. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Гарантії в оплаті праці для працівників при відхиленні від нормальних умов праці. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про оплату праці. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці. Поняття гарантій та види гарантій. Поняття та види компенсацій. Порядок надання гарантійних і ком-пенсаційних виплат і їх розмір.

Р о з д і л III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ. ТРУДОВІ СПОРИ

Трудова дисципліна

 

Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ, організацій. Поняття та види дисциплінарної відповідальності.

Поняття та склад дисциплінарного проступку. Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень, порядок їх зняття. Оскарження дисциплінарних стягнень.

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Поняття та функції матеріальної відповідальності працівників, її відмінності від майнової відповідальності осіб в інших галузях права.Трудове майнове правопорушення та його елементи. Випадки, що виключають матеріальну відповідальність працівників. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність та її випадки. Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди. Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди та його зменшенню. Порядок покриття шкоди.

Охорона праці

Поняття охорони праці та його зміст. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Правове регулювання організації охорони праці на виробництві. Правовий статус служби охорони праці на підприємстві. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. Порядок відшкодування власником підприємства, установи та організації шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. Моральна шкода, її поняття та порядок відшкодування. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Громадські органи або їх уповноважені представники, які здійснюють контроль за охороною праці, їх права та обов’язки.

Трудові спори

Поняття трудових спорів. Види трудових спорів. Причини й обставини виникнення трудових спорів. Принципи розгляду трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори. Особливості розгляду окремих видів трудових спорів. Порядок, строки, виконання рішень КТС по індивідуальних трудових спорах. Особливості виконання судових рішень по трудових спорах.

Поняття колективних трудових спорів, їх предмет, сторони. Порядок мирних процедур розв’язання колективних трудових спорів. Правове положення незалежного посередника. Правове положення Національної служби посередництва і примирення. Примирна комісія, її склад і компетенція. Трудовий арбітраж, його склад і компетенція. Право на страйк і його обмеження. Здійснення права на страйк. Гарантії та правове положення працівників у зв’язку з проведенням страйку. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.007 с.)