Порядок опису розробленої технології.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок опису розробленої технології.  • Тема навчального матеріалу.
  • Мета мотивації.
  • Перелік прикладів використання застосовуваних знань у практичній діяльності (на підставі аналізу цілей навчання).
  • Тип формованого мислення і характер формованих завдань (на підставі аналізу змісту).
  • Тип темпераменту, що переважає, тип мислення, базові знання (на підставі аналізу навчального процесу).
  • Обраний тип мотивації.
  • Способи здійснення зовнішньої мотивації (перелік дій викладача й учнів).
  • Способи здійснення внутрішньої мотивації (перелік дій викладача й учнів).
  • Доказ істинності представлених мотивацій.

 

Рис. 2. Алгоритм діяльності викладача з проектування мотиваційних технологій

 

Технології проблемного навчання - Методика професійного навчання

 

Оглавление
Методика професійного навчання
Методика вибору технологій навчання
Мотивація навчальної діяльності
Технологія формування нових знань
Технологія формування професійних дій
Технології проблемного навчання
Технологія контролю діяльності
Форми організації навчального процесу

Страница 6 из 8

ТЕМА 5: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ.

Базові знання:
Дати визначення поняттям:

проблемне навчання

проблема

проблемна ситуація

навчальна проблема

Цільова настанова
У процесі вивчення навчального матеріалу на підставі наявної інформації стосовно конкретних умов навчання формуються вміння проектувати проблемні технології навчання, які охоплюють:
– розроблення евристичних питань, що подаються у формі діалогу викладача й учня;
– розроблення демонстраційного експерименту, використовуваного для активного формування знань і вмінь;
– розроблення проблемних ситуацій, використовуваних у процесі формування нових знань і закріплення.

Основна література
1. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нар. укр. акад. – Х.: Вид – во НУА, 2005. - 360 с.
2. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения: Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образования – Х.: ЧП „Штрих”, 2003. – 480с.
3. Коваленко О.Е., Шматков Є.В. Методика професійного навчання. Тестові завдання для самостійної роботи: Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей – Х., 2005. – 439с.

План вивчення теоретичного матеріалу:

1. Загальна характеристика проблемного навчання у світі сучасних педагогічних теорій.
2. Дидактичні характеристики проблемного навчання.
3. Алгоритм діяльності викладача під час розроблення технології активізації пізнавальної діяльності.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У СВІТІ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕОРІЙ.

Проблема

Проблемне навчання

Сутність проблемного навчання полягає в тому, що учнів спонукають до пізнавальної активності, до самостійних розумових дій, спрямованих на досягнення необхідного результату.


Рис. 1 Суперечності проблеми освіти

В основі проблемного навчання лежать психологічні закономірності проблемної ситуації та дослідницький принцип теорії пізнання.
Проблемна ситуація

Навчальна проблема

Ознаками навчальної проблеми є наявність суперечностей і певної готовності учня до пошуку шляхів вирішення, можливо, неоднозначних.
Навчальна проблема вирішується викладачем і учнем у процесі проблемного навчання. При цьому викладач здійснює проблемне викладання, а учень – проблемне навчання.
Проблемне навчання

Проблемне викладання

ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ.


Рис. 2. Дидактичні характеристики проблемного навчання

Проблемний виклад матеріалу викладачем

Діяльність викладача й учня

Діяльність викладача Діяльність учня
 • актуалізація досліджуваного матеріалу;
 • постановка мети;
 • створення проблемної ситуації, постановка проблеми;
 • демонстрація шляху наукового відкриття: розкриття внутрішніх суперечностей, що виникли в проблемі, міркування вголос, висловлення гіпотези, аналіз і обговорення, спростування помилкових припущень;
 • доказ істинності за допомогою досліду або розповіді про експеримент;
 • узагальнення й формулювання висновків.
 

Частково пошуковий шлях

Частково пошуковий шлях передбачає, що учень під керівництвом викладача діє самостійно. Викладач висуває проблему, разом з учнями накреслює шлях її вирішення і ставить допоміжні запитання.
Діяльність викладача й учня

Діяльність викладача Діяльність учня
створює проблемну ситуацію  
планує кроки вирішення проблеми, формулює проблемне завдання  
підказує додаткові дані, обмежує число кроків і поле пошуку  
робить висновки  

Дослідницький метод

Для створення проблемних ситуацій можливо:

 • використовувати реально існуючі проблеми досліджуваної науки і проблеми, що виникають у процесі історичного розвитку науки.
 • ставити проблемні завдання, що вимагають теоретичного пояснення фактів і явищ, відомих учням із життя або досвіду роботи.


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.008 с.)