Инфопедия — категория Стандартизация: 5 Страница

Материала по категории - Стандартизация на сайте Инфопедия всего: 1097 страниц.

Стандартизация - 5 Страница

Метрологические характеристики Средств Измерений Эталон единицы величины — определение понятий, виды эталонов. Система воспроизведения и передачи размера величины, классификация средств измерения по метрологическому назначению. Функційні стилі сучасної української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функційних стилів. Довідково-інформаційних документів Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності й один з обов’язкових реквізитів. Ознаки, види текстів Документація щодо особового складу: види, особливості оформлення R2: Национальная стандартизация, проводимая на уровне одной страны - участницы Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации R1: Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. №294 Организация работ в подразделении организации. Выдачей какого документа заканчивается процесс сертификации? Нормативная база законодательной метрологии Организационная структура обеспечения единства измерений Основные характеристики и критерии качества измерений Погрешности измерений и средств измерений Утверждение типа средств измерений Разработка методик выполнения измерений и их аттестация Сертификация средств измерений Цели, задачи, функции и принципы стандартизации Научные, методологические и теоретические основы стандартизации Методы и объекты стандартизации Характеристика основополагающих стандартов Национальной системы стандартизации Документы в области стандартизации Законодательная и нормативно-методическая база сертификации Нормативная база подтверждения соответствия Орган по сертификации продукции Физические величины, методы и средства их измерений Понятие Стандарта. Категории и виды Стандартов. Заводская стандартизация и нормоконтроль. Комплексы стандартов ЕСКД, ЕСТД, ГСИ Правовые основы стандартизации и метрологии Международные организации по Стандартизации. Сутність та народногосподарське значення стандартизації Державна система стандартизації. Міжнародна стандартизація Методичні основи стандартизації Стандартизація та якість продукції. Ефективність стандартизації Загальні принципи взаємозамінності при виготовленні деталей і ремонті машин Основні поняття про допуски і посадки Система допусків і посадок гладких циліндричних з'єднань Вибір посадок i призначення допусків Точність геометричних параметpiв Теоретичні і правові основи стандартизації Служба стандартизації України Міжнародна та європейська діяльність України в Сертифікація продукції і послуг в системі УкрСЕПРО Сертифікація продукції іноземного виробництва Міжнародна діяльність України з сертифікації Література: Л. 1, с. 22-30, 34-39; Л. 2, с. 24-31, 34-39; Л. 5, с. 148-155, 209-227. Кострицький В. Г., Дубовик Л.П. ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ Й КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СИРОВИНУ ТА ПРОДУКЦІЮ Знаки відповідності (якості) Попереджувальні та маніпуляційні знаки Конструкційні інформаційні знаки Характеристики показників якості Терміни та визначення у сфері штрихового кодування Додаток Г.1. Сертифікат відповідності Експлуатаційні знаки (символи) для текстильних виробів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь