Инфопедия — категория Демография: 1 Страница

Материала по категории - Демография на сайте Инфопедия всего: 534 страниц.

Демография - 1 Страница

Про що свідчить показник темпу росту ? Вивчена структура первинної захворюваності населення за 17 класами хвороб. За допомогою яко-го типу діаграми можна графічно відобразити результати дослідження? Заступником головного лікаря центральної районної лікарні з охорони материнства та дитинства проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій території. Які дані були ним використані? Хворий три місяці знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми. На який мак-симальний термін ЛКК продовжить листок непрацездатності пацієнту при безперервному лікуванні? Про що свідчить показник абсолютного значення одного відсотка приросту ? Який із наведених нижче статистичних показників вказує на скільки разів відбулося збільшення чи зменшення порівнювальних величин? У місті Н. є дві об’єднаних міських лікарні, що складаються зі стаціонару й поліклініки. Одна з полі-клінік відноситься до першої категорії, інша - до другої. Що визначає Категорійність поліклініки? Яке основне завдання МСЕК-ій з експертизи втрати працездатності? Сімейним лікарем у робітника хімкомбінату вдома була діагностовано побутова травма. Робітник тимчасово непрацездатний. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність. Механізатор селянської спілки лікувався в сільській лікарській амбулаторії, в якій працює тільки один сімейний лікар. На який термін цей лікар має право видати листок непрацездатності особисто? Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем стаціонару в цьому випадку? В амбулаторії сімейної медицини згідно штатного розпису працює два сімейних лікаря. На який максимальний термін сімейний лікар одноосібно має право видати листок непрацездатності? Робітниці Б. 6.03 був зроблений аборт за медичними показами, проте вона знаходилася в стаціо-нарі з причини ускладнення по 18.03. На який термін буде їй видано ЛН? Охоплено динамічним лікарським спостереженням. Який зі статистичних показників найбільш доцільно вико-ристати для оцінки організації процесу диспансеризації у сільській дільничній лікарні?
1 | 2 | 3 |

 

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь