Тема 6.1 Повітря робочої зони.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6.1 Повітря робочої зони.Підсумкове опитування з ОП.

 

Теми 1-5

 

1. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ПІДНІМАЛЬНИХ СПОРУД ? Держгірпромнагляд

2. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ СУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ ? Держгірпромнагляд

3. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ , ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК ? держатомнагляд

4. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ , ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ ? держсанннагляд

5. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ,ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ПРОФІЛАКТИЧНУ РОБОТУ ПО БОРОТЬБІ З ВИБУХАМИ? держпожнагляд

6. ХТО ПРОВОДИТЬ ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ ? працівник ОП

7. ХТО ПРОВОДИТЬ ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ? майстер

8. ХТО ПРОВОДИТЬ ПОЗАПЛАНОВИЙ ІНСТРУКТАЖ ? майстер

9. ХТО ПРОВОДИТЬ ПОВТОРНИЙ ІНСТРУКТАЖ ? майстер

10. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ ? при вступі на роботу

11. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ ? при вступі на роботу

12. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ПОВТОРНИЙ ІНСТРУКТАЖ ? 1 раз у 6 місяців

13. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ПОЗАПЛАНОВИЙ ІНСТРУКТАЖ ? поза планом при зміні інструкції з ОП, тех. процесу, обладнання, інструмента, сировини, при порушеннях працівником правил ОП, при перервах у роботі (більше 30 днів для робіт з підвищеною небезпекою, більше 60 днів — для інших)

14. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ЦІЛЬОВИЙ ІНСТРУКТАЖ ? перед виконанням роботи, на яку оформляється наряд-допуск

15. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ НА ОСОБИСТОМУ ТРАНСПОРТІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ З ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ? НВ, зв'язані з промисловістю

16. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ ПІД ЧАС ШЛЯХУ НА РОБОТУ ? НВ, не зв'язані з промисловістю

17. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ ПРИ ВИКОНАННІ ОБОВ'ЯЗКУ ГРОМАДЯНИНА ? НВ, не зв'язані з промисловістю

18. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ ПІД ЧАС СПОРТИВНИХ ІГОР ? НВ, не зв'язані з промисловістю

19. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ СТАВСЯ ПІД ЧАС СПОРТИВНИХ ІГОР, ЯКЩО ПРАЦІВНИК НА НИХ БУВ НАПРАВЛЕНИЙ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА ? НВ, зв'язані з промисловістю

20. ДЕ ВРАХОВУЄТЬСЯ І ЯК РОЗСЛІДУЄТЬСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКЩО ПРАЦІВНИК ЗНАХОДИВСЯ У ВІДРЯДЖЕННІ ? НВ, зв'язані з промисловістю(на підприємстві,створюється акт н1

21. У ЯКИЙ ТЕРМІН КОМІСІЯ ПОВИННА РОЗСЛІДУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК З ЛЕТАЛЬНИМ НАСЛІДКОМ? протягом 10 діб

22. У ЯКИЙ ТЕРМІН КОМІСІЯ ПОВИННА РОЗСЛІДУВАТИ ГРУПОВИЙ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ? протягом 10 діб

23. У ЯКИЙ ТЕРМІН КОМІСІЯ ПОВИННА РОЗСЛІДУВАТИ ВАЖКИЙ (ІНВАЛІДНИЙ) НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ? протягом 10 діб

24. ЯКІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЮ ТА ОБЛІКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ? Якщо працівник знаходився у відрядженні, НВ при втраті працездатності

25. У ЯКИЙ ТЕРМІН ПОВИНЕН БУТИ РОЗСЛІДУВАНО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ ?прот. 3-х діб

26. РОЗМІР ОПЛАТИ ПОТЕРПІЛОМУ ПРИ НЕЩАСНОМУ ВИПАДКУ, ПОВ'ЯЗАНОМУ З ВИРОБНИЦТВОМ ? лікарняний лист оплачується 100%

27. РОЗМІР ОПЛАТИ ПОТЕРПІЛОМУ ПРИ НЕЩАСНОМУ ВИПАДКУ, НЕ ПОВ'ЯЗАНОМУ З ВИРОБНИЦТВОМ ? в залежності від стажу (до 5 років – 60% , від 5-8 років – 80% , після 8 років – 100%)

28. ВКАЖІТЬ ІСНУЮЧІ ТЕРМІНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ? безстроковим, на певний строк і, що уклад. на час виконання визначеної роботи

29. ВКАЖІТЬ ІСНУЮЧІ ТЕРМІНИ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ СЛУЖБОВЦІВ ? не більш.3-х міс.

30. ВКАЖІТЬ ІСНУЮЧІ ТЕРМІНИ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ РОБІТНИКІВ ? до 1 місяця

31. НА ЯКИЙ ТЕРМІН МОЖНА ТИМЧАСОВО ПЕРЕВЕСТИ ПРАЦІВНИКА НА ІНШУ РОБОТУ У ВИПАДКУ ПРОСТОЮ ? до 1 місяця

32. У ЯКОМУ ВИПАДКУ МОЖЕ БУТИ РОЗІРВАНИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ПО ІНІЦІАТИВІ ВЛАСНИКА ? —прогулу (відсутність на роботі більш 3-х годин без поважних причин); — не явки на роботу в межах більш 4-х місяців підряд у наслідку хвороби

33. ЗА ЯКИЙ ТЕРМІН ПРАЦІВНИК ПОВИНЕН ПИСЬМОВО ПОПЕРЕДИТИ ВЛАСНИКА ПРО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ? за 2 тижні

34. КОЛИ ВИДАЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКУ ТРУДОВА КНИЖКА ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ? у день звільнення

 

  1. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ?

вплив яких на працюючого у визначених умовах приводить до травми

1. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ?

вплив яких на працюючого у визначених умовах приводить до захворювання чи зниженню працездатності

2. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ ФІЗИЧНИХ ?

машини і механізми, невідповідність нормам мікроклімату в робочій зоні, неприпустимі рівні шуму, вібрації, електромагнітних і іонізуючих випромінювань, електричний струм, недоліки освітлення і т.д.;

3. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ ХІМІЧНИХ ?

це шкідливі для організму людини речовини: загальнотоксичні, що дратують, канцерогенні (викликають пухлини), сенсибілізіруючі (алергійні захворювання), мутагенні. До них відносяться пари окису вуглецю, сірчистий газ, хлор, з'єднання свинцю, хрому і т.д.;

4. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ БІОЛОГІЧНИХ ? мікроорганізми, макроорганізми

5. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ? фізичні і нервові перевантаження: розумова перенапруга, монотонність праці й емоційні перевантаження.

6. У ЯКИХ ВИПАДКАХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛУЧАТИ ЖІНОК ДО НІЧНИХ І ПОНАД УРОЧНИХ РОБІТ ?

вагітних жінок, жінок, що мають дітей до 3-х років

7. У ЯКИХ ВИПАДКАХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛУЧАТИ ЖІНОК ДО ПОНАДНОРМОВИХ РОБІТ ?

що мають дітей від 3 до 14 років і дітей-інвалідів

8. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ ПО ВАГІТНОСТІ ДО ПОЛОГІВ ? 70 календарних днів

9. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ ПО ВАГІТНОСТІ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ?56 календарних днів

10. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕРВ ДЛЯ ГОДІВЛІ НЕМОВЛЯ ? не рідше, ніж через 3 години тривалістю не менше 30 хв.,

11. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕРВ ДЛЯ ГОДІВЛІ ДВОХ І БІЛЬШЕ НЕМОВЛЯТ ? 2-х і більш - не менше 1 год

12. КОМУ ЗАБОРОНЕНО ВІДМОВЛЯТИ В ПРИЙОМІ НА РОБОТУ ?вагітних, що мають дітей до 3-х років і самотніх матерів при наявності дитини до 14 років

13. КОГО ЗАБОРОНЕНО ЗВІЛЬНЯТИ З РОБОТИ ?вагітних, що мають дітей до 3-х років і самотніх матерів при наявності дитини до 14 років

14. КОМУ ВИДАЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО ПУТІВКИ В САНАТОРІЇ І БУДИНКИ ВІДПОЧИНКУ ?вагітним, що мають дітей до 3-х років і самотніх матерів при наявності дитини до 14 років

15. ВКАЖІТЬ ВІК, З ЯКОГО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА РОБОТУ ?16 років

16. ВКАЖІТЬ ВІК, З ЯКОГО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА РОБОТУ ЗА УЗГОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОФКОМОМ ?з 15 р

17. ДО ЯКОГО ВІКУ ВЕДЕТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ СПЕЦІАЛЬНИЙ ОБЛІК ПРАЦІВНИКІВ ? до 18 років

18. ДО ЯКОГО ВІКУ ПРАЦІВНИКИ ПРОХОДЯТЬ ЩОРІЧНО ОБОВ'ЯЗКОВИЙ МЕДОГЛЯД ? до 21 року

19. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТИЖДЕНЬ ?не повинна перевищувати 40 год. на тиждень,

20. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТИЖДЕНЬ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ У ВІЦІ ВІД 16 ДО 18 РОКІВ ?36год

21. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТИЖДЕНЬ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ У ВІЦІ ВІД 15 ДО 16 РОКІВ ?24 год

22. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТИЖДЕНЬ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА ШКІДЛИВИХ РОБОТАХ ? 36 год. на тиждень

23. ЯКИЙ ВИД ПОКАРАННЯ Є ДИСЦИПЛІНАРНИМ ? догана, звільнення

24. ЯКИЙ ВИД ПОКАРАННЯ Є АДМІНІСТРАТИВНИМ ?це штраф у розмірі до 10 неоподаткованих мінімумів

25. ЯКИЙ ВИД ПОКАРАННЯ Є МАТЕРІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ?відшкодування майнового збитку

26. ЯКИЙ ВИД ПОКАРАННЯ Є КРИМІНАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ?штраф до 15 мін. зарплат, виправні роботи на термін до 1 року

 

Тема 6.1 Повітря робочої зони.

62. Вкажіть оптимальну температуру у виробничому приміщенні для легкої роботи.

20-23

63. Вкажіть оптимальну відносну вологість у виробничому приміщенні для легкої роботи.

40-60 %,

64. Вкажіть оптимальну швидкість руху повітря у виробничому приміщенні для легкої роботи.

0,1 м/с

65. Вкажіть максимально припустиму температуру у виробничому приміщенні для легкої роботи.

 

66. Вкажіть максимально припустиму відносну вологість у виробничому приміщенні для легкої роботи.

19-25 оС

67. Вкажіть максимально припустиму швидкість руху повітря у виробничому приміщенні для легкої роботи.

<= 0,2 м/с

68 . За рахунок чого відбувається природна вентиляція?

теплового і вітрового натиску

70. Що являє собою неорганізована природна вентиляція?

Неорганізована природна вентиляція включає інфільтрацію

 

71. Що являє собою організована природна вентиляція?

Організована природна вентиляція називається аерацією

 

72. За рахунок чого відбувається штучна вентиляція?

 

73. Вкажіть вид штучної вентиляції

Вентиляція припливна.

Может быть 104 Вт/м2

 

0.5

116. Вкажіть ГД (граничну дозу) опромінення для II групи критичних органів для осіб

категорії Б.

1.5

117. Вкажіть ГД (граничну дозу) опромінення для III групи критичних органів для осіб категорії Б.

7.2.5 Основи безпеки при експлуатації ПК. (див. питання 3.2.1 БЖ)

118. Укажите необходимую величину площади помещения

на одного работающего в компьютерном зале. (6,0 кв. м)

 

119. Укажите необходимую величину объема помещения на одного

работающего в компьютерном зале. (не менше 20 куб. м)

 

120. На какое количество работающих должна быть рассчитана

площадь компьютерного зала? (не більше ніж на 12 чоловік.)

 

121. Не выше какой величины должна быть освещенность экрана ПК? (не вище 200 лк;)

 

122. Не ниже какой величины должна быть освещенность клавиатуры ПК? (не нижче 400 лк)

 

123. Не ниже какой величины должна быть освещенность стола? (не нижче 400-500 лк)

 

124. Какую величину не должна превышать предельно допустимая доза

ионизирующего излучения на расстоянии 0,05 метра от монитора? (не більше 0,1 мбер/год.)

 

125. Какая температура воздуха должна быть в компьютерных залах? (Не більше 19,5 ± 0,5°С)

 

126. Какой должна быть относительная влажность воздуха в компьютерных залах? (60 ± 5%)

 

127. Какой должна быть скорость движения ветра в компьютерных залах? (не більше 0,1 м/с.)

 

128. Какой максимальный уровень мощности шума может иметь ПК?(не перевищує 45 дБ)

129. На каком расстоянии от глаз пользователя ПК должен находиться

видеомонитор при размере экрана по диагонали 35/38 см ? (600-700 мм;)

 

130. На каком расстоянии от глаз пользователя ПК должен находиться

видеомонитор при размере экрана по диагонали 43 см ? (700-800 мм)

 

131. На каком расстоянии от глаз пользователя ПК должен находиться

видеомонитор при размере экрана по диагонали 48 см ?( 800-900 мм)

 

132. На каком расстоянии от глаз пользователя ПК должен находиться

видеомонитор при размере экрана по диагонали 53 см ? (900-1000 мм)

 

133. Укажите норму радиационной безопасности для профессиональных

работников. (не повинна бути більш 50 мЗв в рік (5 бер/рік))

134. Укажите норму радиационной безопасности для населения.

(не повинна бути більш 5 мЗв в рік (0,5 бер/рік))

 

135. Укажите норму радиационной безопасности для профессиональных

работников при аварийной ситуации.

(не повинна бути більш 100мЗв в рік (10 бер/рік))

 

Тема 6.8 Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних підприємств.

136. Чому дорівнює об’ем виробничого приміщення на одиого працюючого по санітарних нормах? не менше 15 м3

 

137. Чому дорівнює площа виробничого приміщення на одиого працюючого по санітарних нормах? не менш 4,5 м2

 

138. Чому повинна рівнятися ширина основних проходів усередині цехів? не менше 1,5 м,

 

139. Чому повинна рівнятися ширина проїздів усередині цехів? 2,5 м.

140. Чому повинна рівнятися висота виробничих приміщень? не менше 3,2 м,

 

141. Чому повинна рівнятися висота складських приміщень? З м

 

142. Чому повинна рівнятися висота від підлоги до конструктивних елементів перекриття? 2,6 м.

 

143. Чому повинна рівнятися ширина виходів із приміщень?не меншою 1 м

 

144. Чому повинна рівнятися висота виходів із приміщень? висота – 2,2 м

145. На скільки більше габаритів транспорту повинна бути ширина дверей для його проїзду?

Тема 7. 2 Електробезпека.

148. ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАВМ ?

Електричні травми – це часткові ураження тканин і органів: електричні опіки, знаки і електрометалізація шкіри.

 

149. ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ УДАРІВ ?

– це ураження живих тканин електричним струмом. Вони можуть викликати судорожне скорочення м'язів без втрати свідомості, із втратою свідомості, без ураження чи з ураженням роботи серця й органів дихання, а також клінічну смерть.

150. ЯКА ВЕЛИЧИНА ГРАНИЧНОГО ВІДЧУТНОГО

ЗМІННОГО СТРУМУ ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ ?

0,6...1...…1,5мА при змінному струмі частотою 50 Гц

 

151. ЯКА ВЕЛИЧИНА ГРАНИЧНОГО ВІДЧУТНОГО

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ?

5...7...…7мА при постійному струмі

 

152. ЯКА ВЕЛИЧИНА ГРАНИЧНОГО ЩО НЕ ВІДПУСКАЄ

ЗМІННОГО СТРУМУ ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ ?

МА при постійному струмі

 

154. ЯКА ВЕЛИЧИНА ГРАНИЧНОГО ФІБРІЛЯЦІЙНОГО

ЗМІННОГО СТРУМУ ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ ?

МА при постійному струмі

 

156. ЯКОЇ ЧАСТОТИ СТРУМ НАЙБІЛЬШЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ?

Частотою 20 – 200 Гц

 

157. ЯКОЇ ЧАСТОТИ СТРУМ МЕНШЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ?

частотою x<20 x>200 Гц

 

158. ПРИ НАЯВНОСТІ ЯКИХ УМОВ ПРИМІЩЕННЯ

ВВАЖАЮТЬСЯ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ ?

вологість (відносна вологість повітря перевищує 75 %); струмопровідного пилу (металевого чи вугільного), струмопровідних підлог (металевих, земляних, залізобетонних і ін.); високої температури (температура повітря перевищує або періодично більше однієї доби + 35 о С).

 

159. ПРИ НАЯВНОСТІ ЯКИХ УМОВ ПРИМІЩЕННЯ

ВВАЖАЮТЬСЯ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИМИ ?

особливої вогкості (відносна вологість повітря близька до 100 %); хімічно активного чи органічного середовища (постійно або протягом тривалого часу містяться агресивні пари, гази, рідини, утворюються відкладення або цвіль, що руйнують ізоляцію і струмопровідні частини електроустаткування); одночасно двох чи більше умов підвищеної небезпеки.

 

160. ЧОМУ ДОРІВНЮЄ ОПІР ЗАЗЕМЛЕННЯ

161. В УСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В ?

. В установках U< 1000 В, опір заземлення Rз£ 4 Ом

162. ЧОМУ ДОРІВНЮЄ ОПІР ЗАЗЕМЛЕННЯ ДЛЯ

ЗАХИСТУ ВІД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ ?

Rз £ 100 Ом

 

163. ЯКІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХИСНІ ЗАСОБИ Є ОСНОВНИМИ

В УСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ < 1000 В ?

Вище 400 кгц

 

171. ЯКИЙ СТРУМ БЕЗПЕЧНІШІЙ - ЗМІНИЙ ЧИ ПОСТІЙНИЙ ?

Постійний струм менш небезпечний (у 4 – 5 разів ніж перемінний).

 

172. ЯКА НАПРУГА ДОПУСКАЄТЬСЯ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ РУЧНОГО ІНСТРУМЕНТА ?

напруга живлення ручного електроінструмента не повинна перевищувати 42 В (приміщення 1-й категорії – 36 В, 2-й – 12 В);

 

173. МЕТА ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ ?

Гіпс

 

181. ЯКІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГОРЮЧИХ ?

Хв

186.ДОВЖИНА ПОЖЕЖНИХ РУКАВІВ (З ПОЖЕЖНИМИ СТОВБУРАМИ), ЯКИМИ ОБЛАДНУЮТЬСЯ ПОЖЕЖНІ КРАНИ В ПРИМІЩЕННЯХ.

М.

 

Підсумкове опитування з ОП.

 

Теми 1-5

 

1. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ПІДНІМАЛЬНИХ СПОРУД ? Держгірпромнагляд

2. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ СУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ ? Держгірпромнагляд

3. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ , ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК ? держатомнагляд

4. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ , ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ ? держсанннагляд

5. ВКАЖІТЬ ОРГАН ДЕРЖНАГЛЯДУ,ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ПРОФІЛАКТИЧНУ РОБОТУ ПО БОРОТЬБІ З ВИБУХАМИ? держпожнагляд

6. ХТО ПРОВОДИТЬ ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ ? працівник ОП

7. ХТО ПРОВОДИТЬ ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ? майстер

8. ХТО ПРОВОДИТЬ ПОЗАПЛАНОВИЙ ІНСТРУКТАЖ ? майстер

9. ХТО ПРОВОДИТЬ ПОВТОРНИЙ ІНСТРУКТАЖ ? майстер

10. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ ? при вступі на роботу

11. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ ? при вступі на роботу

12. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ПОВТОРНИЙ ІНСТРУКТАЖ ? 1 раз у 6 місяців

13. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ПОЗАПЛАНОВИЙ ІНСТРУКТАЖ ? поза планом при зміні інструкції з ОП, тех. процесу, обладнання, інструмента, сировини, при порушеннях працівником правил ОП, при перервах у роботі (більше 30 днів для робіт з підвищеною небезпекою, більше 60 днів — для інших)

14. КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ЦІЛЬОВИЙ ІНСТРУКТАЖ ? перед виконанням роботи, на яку оформляється наряд-допуск

15. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ НА ОСОБИСТОМУ ТРАНСПОРТІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ З ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ? НВ, зв'язані з промисловістю

16. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ ПІД ЧАС ШЛЯХУ НА РОБОТУ ? НВ, не зв'язані з промисловістю

17. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ ПРИ ВИКОНАННІ ОБОВ'ЯЗКУ ГРОМАДЯНИНА ? НВ, не зв'язані з промисловістю

18. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ ПІД ЧАС СПОРТИВНИХ ІГОР ? НВ, не зв'язані з промисловістю

19. ЯК КВАЛІФІКУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ СТАВСЯ ПІД ЧАС СПОРТИВНИХ ІГОР, ЯКЩО ПРАЦІВНИК НА НИХ БУВ НАПРАВЛЕНИЙ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА ? НВ, зв'язані з промисловістю

20. ДЕ ВРАХОВУЄТЬСЯ І ЯК РОЗСЛІДУЄТЬСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ЯКЩО ПРАЦІВНИК ЗНАХОДИВСЯ У ВІДРЯДЖЕННІ ? НВ, зв'язані з промисловістю(на підприємстві,створюється акт н1

21. У ЯКИЙ ТЕРМІН КОМІСІЯ ПОВИННА РОЗСЛІДУВАТИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК З ЛЕТАЛЬНИМ НАСЛІДКОМ? протягом 10 діб

22. У ЯКИЙ ТЕРМІН КОМІСІЯ ПОВИННА РОЗСЛІДУВАТИ ГРУПОВИЙ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ? протягом 10 діб

23. У ЯКИЙ ТЕРМІН КОМІСІЯ ПОВИННА РОЗСЛІДУВАТИ ВАЖКИЙ (ІНВАЛІДНИЙ) НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ? протягом 10 діб

24. ЯКІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЮ ТА ОБЛІКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ? Якщо працівник знаходився у відрядженні, НВ при втраті працездатності

25. У ЯКИЙ ТЕРМІН ПОВИНЕН БУТИ РОЗСЛІДУВАНО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ ?прот. 3-х діб

26. РОЗМІР ОПЛАТИ ПОТЕРПІЛОМУ ПРИ НЕЩАСНОМУ ВИПАДКУ, ПОВ'ЯЗАНОМУ З ВИРОБНИЦТВОМ ? лікарняний лист оплачується 100%

27. РОЗМІР ОПЛАТИ ПОТЕРПІЛОМУ ПРИ НЕЩАСНОМУ ВИПАДКУ, НЕ ПОВ'ЯЗАНОМУ З ВИРОБНИЦТВОМ ? в залежності від стажу (до 5 років – 60% , від 5-8 років – 80% , після 8 років – 100%)

28. ВКАЖІТЬ ІСНУЮЧІ ТЕРМІНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ? безстроковим, на певний строк і, що уклад. на час виконання визначеної роботи

29. ВКАЖІТЬ ІСНУЮЧІ ТЕРМІНИ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ СЛУЖБОВЦІВ ? не більш.3-х міс.

30. ВКАЖІТЬ ІСНУЮЧІ ТЕРМІНИ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ РОБІТНИКІВ ? до 1 місяця

31. НА ЯКИЙ ТЕРМІН МОЖНА ТИМЧАСОВО ПЕРЕВЕСТИ ПРАЦІВНИКА НА ІНШУ РОБОТУ У ВИПАДКУ ПРОСТОЮ ? до 1 місяця

32. У ЯКОМУ ВИПАДКУ МОЖЕ БУТИ РОЗІРВАНИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ПО ІНІЦІАТИВІ ВЛАСНИКА ? —прогулу (відсутність на роботі більш 3-х годин без поважних причин); — не явки на роботу в межах більш 4-х місяців підряд у наслідку хвороби

33. ЗА ЯКИЙ ТЕРМІН ПРАЦІВНИК ПОВИНЕН ПИСЬМОВО ПОПЕРЕДИТИ ВЛАСНИКА ПРО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ? за 2 тижні

34. КОЛИ ВИДАЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКУ ТРУДОВА КНИЖКА ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ? у день звільнення

 

  1. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ?

вплив яких на працюючого у визначених умовах приводить до травми

1. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ?

вплив яких на працюючого у визначених умовах приводить до захворювання чи зниженню працездатності

2. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ ФІЗИЧНИХ ?

машини і механізми, невідповідність нормам мікроклімату в робочій зоні, неприпустимі рівні шуму, вібрації, електромагнітних і іонізуючих випромінювань, електричний струм, недоліки освітлення і т.д.;

3. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ ХІМІЧНИХ ?

це шкідливі для організму людини речовини: загальнотоксичні, що дратують, канцерогенні (викликають пухлини), сенсибілізіруючі (алергійні захворювання), мутагенні. До них відносяться пари окису вуглецю, сірчистий газ, хлор, з'єднання свинцю, хрому і т.д.;

4. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ БІОЛОГІЧНИХ ? мікроорганізми, макроорганізми

5. ЯКІ ФАКТОРИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ? фізичні і нервові перевантаження: розумова перенапруга, монотонність праці й емоційні перевантаження.

6. У ЯКИХ ВИПАДКАХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛУЧАТИ ЖІНОК ДО НІЧНИХ І ПОНАД УРОЧНИХ РОБІТ ?

вагітних жінок, жінок, що мають дітей до 3-х років

7. У ЯКИХ ВИПАДКАХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛУЧАТИ ЖІНОК ДО ПОНАДНОРМОВИХ РОБІТ ?

що мають дітей від 3 до 14 років і дітей-інвалідів

8. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ ПО ВАГІТНОСТІ ДО ПОЛОГІВ ? 70 календарних днів

9. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ ПО ВАГІТНОСТІ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ?56 календарних днів

10. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕРВ ДЛЯ ГОДІВЛІ НЕМОВЛЯ ? не рідше, ніж через 3 години тривалістю не менше 30 хв.,

11. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕРВ ДЛЯ ГОДІВЛІ ДВОХ І БІЛЬШЕ НЕМОВЛЯТ ? 2-х і більш - не менше 1 год

12. КОМУ ЗАБОРОНЕНО ВІДМОВЛЯТИ В ПРИЙОМІ НА РОБОТУ ?вагітних, що мають дітей до 3-х років і самотніх матерів при наявності дитини до 14 років

13. КОГО ЗАБОРОНЕНО ЗВІЛЬНЯТИ З РОБОТИ ?вагітних, що мають дітей до 3-х років і самотніх матерів при наявності дитини до 14 років

14. КОМУ ВИДАЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО ПУТІВКИ В САНАТОРІЇ І БУДИНКИ ВІДПОЧИНКУ ?вагітним, що мають дітей до 3-х років і самотніх матерів при наявності дитини до 14 років

15. ВКАЖІТЬ ВІК, З ЯКОГО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА РОБОТУ ?16 років

16. ВКАЖІТЬ ВІК, З ЯКОГО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА РОБОТУ ЗА УЗГОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОФКОМОМ ?з 15 р

17. ДО ЯКОГО ВІКУ ВЕДЕТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ СПЕЦІАЛЬНИЙ ОБЛІК ПРАЦІВНИКІВ ? до 18 років

18. ДО ЯКОГО ВІКУ ПРАЦІВНИКИ ПРОХОДЯТЬ ЩОРІЧНО ОБОВ'ЯЗКОВИЙ МЕДОГЛЯД ? до 21 року

19. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТИЖДЕНЬ ?не повинна перевищувати 40 год. на тиждень,

20. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТИЖДЕНЬ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ У ВІЦІ ВІД 16 ДО 18 РОКІВ ?36год

21. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТИЖДЕНЬ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ У ВІЦІ ВІД 15 ДО 16 РОКІВ ?24 год

22. ЯКА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТИЖДЕНЬ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА ШКІДЛИВИХ РОБОТАХ ? 36 год. на тиждень

23. ЯКИЙ ВИД ПОКАРАННЯ Є ДИСЦИПЛІНАРНИМ ? догана, звільнення

24. ЯКИЙ ВИД ПОКАРАННЯ Є АДМІНІСТРАТИВНИМ ?це штраф у розмірі до 10 неоподаткованих мінімумів

25. ЯКИЙ ВИД ПОКАРАННЯ Є МАТЕРІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ?відшкодування майнового збитку

26. ЯКИЙ ВИД ПОКАРАННЯ Є КРИМІНАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ?штраф до 15 мін. зарплат, виправні роботи на термін до 1 року

 

Тема 6.1 Повітря робочої зони.

62. Вкажіть оптимальну температуру у виробничому приміщенні для легкої роботи.

20-23

63. Вкажіть оптимальну відносну вологість у виробничому приміщенні для легкої роботи.

40-60 %,

64. Вкажіть оптимальну швидкість руху повітря у виробничому приміщенні для легкої роботи.

0,1 м/с

65. Вкажіть максимально припустиму температуру у виробничому приміщенні для легкої роботи.

 

66. Вкажіть максимально припустиму відносну вологість у виробничому приміщенні для легкої роботи.

19-25 оС

67. Вкажіть максимально припустиму швидкість руху повітря у виробничому приміщенні для легкої роботи.

<= 0,2 м/с

68 . За рахунок чого відбувається природна вентиляція?

теплового і вітрового натиску

70. Що являє собою неорганізована природна вентиляція?

Неорганізована природна вентиляція включає інфільтрацію

 

71. Що являє собою організована природна вентиляція?

Організована природна вентиляція називається аерацією

 

72. За рахунок чого відбувається штучна вентиляція?

 

73. Вкажіть вид штучної вентиляції

Вентиляція припливна.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.5.103 (0.032 с.)