Гістологічна картина яєчника демонструє розвиток та функціонування жовтого тіла. Яка з перерахованих стадій оваріально-менструального циклу відповідає опису?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гістологічна картина яєчника демонструє розвиток та функціонування жовтого тіла. Яка з перерахованих стадій оваріально-менструального циклу відповідає опису?A. відносного спокою

B. регенераторна

C. секреторна (пременструальна) D. менструальна E. проліферативна

 

 

2 варіант жіноча статева система

1. При дослідженні гормонального профілю жінки виявлено мінімальний рівень естрогенів і прогестерону. В який період оваріально-менструального циклу проведений аналіз?

A. в середині фази секреції

B. в фазі відносного спокою.

C. в фазі проліферації

D. перед овуляцією E. на початку фази десквамації

2. У новонародженої дитини була діагностовано синя асфіксія. Яка судина, що приносить кисень з крові матері до плоду була перетиснена під час родів?

A. Пупкова артерія.

B. Пупкова вена

C. Хоріальна вена

D. Хоріальна вена E. Маткова артерія

3. Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: посилений ріст ендометрію з утворенням неактивних залоз та мало покручених спіральних артерій. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній?

A. Секреторна (пременструальна)

B. Відносного спокою

C. Проліферативна

D. Менструальна E. Регенераторна

4. Слизова оболонка трубчастого органу вкрита одношаровим призматичним епітелієм, який складається із війчастих і секреторних клітин, утворює високі розгалуджені складки. М’язова оболонка утворена двома шарами гладких міоцитів. Який це орган?

A. трахея

B. маткова труба

C. протока над’яєчка

D. сечовід E. матка

5. При дослідженні гормонального профілю жінки було встановлено, що рівень естрогенів в її крові наближається до верхньої межі норми, в той час як прогестерону до нижньої. В якому періоді оваріально-менструального циклу проведено аналіз?

A. в середині стадії секреції

B. в стадії десквамації

C. в кінці стадії секреції.

D. перед овуляцією E. на початку фази проліферації

6. Під час ультразвукового обстеження вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний патологічний стан?

A. Жовтковий мішок

B. Плацента

C. Алантоїс

D. Амніотична оболонка E. Хоріон

7. В препараті материнської частини плаценти розрізняють великі полігональні клітини з оксифільною цитоплазмою, що утворюють скупчення в базальному шарі ендометрію. Які це клітини?

A. клітини цитотрофобласта

B. фібробласти

C. децидуальні

D. клітини Кащенка-Гофбауера E. лімфоцити

8. Хворій, 45 років, з діагнозом маткова кровотеча зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Які гормони обумовлюють такі зміни в ендометрії?

A. Соматотропін

B. Тестостерон

C. Естрогени

D. АКТГ E. Прогестерон

9. При гістологічному дослідженні біопсійного матеріалу ендометрію з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. На яку добу менструального циклу ці зміни досягають максимального розвитку?

A. 14-15

B. 26-28

C. 1-4 D. 20-22 E. 5-14

10. Гістологічна картина яєчника демонструє регресію жовтого тіла. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній?

A. Секреторна (пременструальна)

B. Відносного спокою

C. Регенераторна D. Проліферативна E. Менструальна

3 варіант жіноча статева система

1. При гістологічному дослідженні трубчастого органу з’ясувалося, що його слизова оболонка вкрита одношаровим призматичним епітелієм, який складається з війчастих і секреторних клітин. М’язова оболонка утворена трьома добре розвиненими шарами гладких міоцитів, що мають численні відростки. Який це орган?

A. сечовий міхур

B. маткова труба

C. шлунок

D. серце E. матка

2. Слизова оболонка трубчастого органу вкрита одношаровим призматичним епітелієм, який складається із війчастих і секреторних клітин, утворює високі розгалуджені складки. М’язова оболонка утворена двома шарами гладких міоцитів. Який це орган?

A. трахея

B. маткова труба

C. матка

D. сечовід E. протока над’яєчка

3. На препараті плаценти спостерігаються ворсини хоріону, які руйнують епітелій маткових залоз та проникають в сполучну тканину. Як називається такий тип плаценти?

A. Гемохоріальная

B. Десмоохоріальная

C. Епітеліохоріальная D. Ендотеліохоріальная

4. В препараті плаценти людини виявлена ворсинка, яка складається із сполучної тканини з кровоносними судинами, вкрита частково редукованим трофобластом і шаром аморфної оксифільної субстанції. Як називається ця субстанція?

A. цитотрофобласт

B. синцитіотрофобласт

C. ендотелій

D. фібриноїд Ланхганса E. фібриноїд Рора

5. Відбулося стиснення пуповини плода, але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур сприяли цьому в першу чергу?

A. Оболонка вени

B. Оболонка артерій

C. Слизова сполучна тканина

D. Залишок жовткового стебельця E. Залишок алантоїса

6. Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: посилений ріст ендометрію з утворенням неактивних залоз та мало покручених спіральних артерій. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній?

A. Відносного спокою

B. Секреторна (пременструальна)

C. Регенераторна

D. Проліферативна E. Менструальна

7. Плацента людини складається з материнської і плодової частин. З якої структури формується материнська частина?

A. сумкової відпадної оболонки ендометрію

B. пристінкової відпадної оболонки ендометрію

C. міометрію

D. децидуальної оболонки ендометрію E. ворсинчастого хоріону

8. На препараті плаценти спостерігаються ворсини хоріону, які руйнують епітелій маткових залоз, проникають в сполучну тканину та контактують з ендотелієм судин. Як називається такий тип плаценти?

A. Епітеліохоріальная

B. Ендотеліохоріальная

C. Гемохоріальная D. Десмоохоріальная

9. Десквамація функціонального шару ендометрію у менструальній фазі циклу зумовлена впливом:

A. Прогестерону

B. Лютропіном

C. Дефіцитом прогестерону

D. Фолітропіном E. Естрогенів

10. Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній?

A. Секреторна (пременструальна)

B. Проліферативна

C. Регенераторна D. Менструальна E. Відносного спокою

4 варіант жіноча статева система

1. В зародку людини наприкінці другого тижня ембріонального розвитку розрізняють структуру, яка складається з цитотрофобласту, синцитіотрофобласту і позазародкової мезодерми (соматоплеври). Яка це структура?

A. амніотична ніжка

B. жовтковий мішок

C. амніон

D. хоріон E. алантоїс

2. Гістологічна картина яєчника демонструє розвиток та функціонування жовтого тіла. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній?

A. Менструальна

B. Проліферативна

C. Секреторна (пременструальна)

D. Відносного спокою E. Регенераторна

3. В препараті плаценти людини виявлена ворсинка, яка складається із сполучної тканини з кровоносними судинами, вкрита частково редукованим трофобластом і шаром аморфної оксифільної субстанції. Як називається така ворсинка?

A. третинна

B. якірна

C. вторинна

D. первинна E. котиледон

4. Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні хвороби, можуть проходити через плацентарний бар’єр. Які структури з означених нижче входять до його складу?

A. Всі структурні компоненти вторинних ворсин

B. Хоріон і амніон

C. Базальна пластинка ендометрію з децидуальними клітинами

D. Всі структурні компоненти третинних ворсин E. Алантоїс, жовтковий мішок

5. При дослідженні гормонального профілю жінки було встановлено, що рівень естрогенів в її крові наближається до верхньої межі норми, в той час як прогестерону до нижньої. В якому періоді оваріально-менструального циклу проведено аналіз?

A. в середині стадії секреції

B. перед овуляцією

C. в стадії десквамації

D. на початку фази проліферації E. в кінці стадії секреції

6. На гістологічному препараті матки спостерігаються три оболонки: слизова (ендометрій), м’язова (міометрій) та серозна (периметрій). Яку будову має м’язова оболонка?

A. Один повздовжній шар міоцитів

B. Три шари: зовнішній та внутрішній косо-повздовжні та середній циркулярний

C. Один циркулярний шар міоцитів

D. Два шари: внутрішній циркулярний та зовнішній повздовжній

E. Два шари: внутрішній повздовжній та зовнішній циркулярний

7. У зародка людини на третьому тижні ембріогенезу формується провізорний орган, який є пальцеподібним виростом каудальної частини первинної кишки в амніотичну ніжку. Який це орган?

A. плацента

B. амніон

C. жовтковий мішок D. хоріон E. алантоїс

8. На препараті плаценти спостерігаються ворсини хоріону, які руйнують епітелій маткових залоз, проникають в сполучну тканину та контактують з ендотелієм судин. Як називається такий тип плаценти?

A. Десмоохоріальная

B. Гемохоріальная

C. Епітеліохоріальная D. Ендотеліохоріальная

9. У новонародженої дитини була діагностовано синя асфіксія. Яка судина, що приносить кисень з крові матері до плоду була перетиснена під час пологів?

A. Хоріальна вена.

B. Пупкова артерія.

C. Хоріальна вена

D. Маткова артерія E. Пупкова вена

10. Слизова оболонка трубчастого органу вкрита одношаровим призматичним епітелієм, який складається із війчастих і секреторних клітин, утворює високі розгалуджені складки. М’язова оболонка утворена двома шарами гладких міоцитів. Який це орган?

A. трахея

B. маткова труба

C. сечовід

D. протока над’яєчка E. матка

5 варіант жіноча статева система

 

1. На гістологічному препараті шийки матки спостерігається м’язова оболонка. Яку будову вона має?

A. Два шари: внутрішній повздовжній та зовнішній циркулярний

B. Три шари: зовнішній та внутрішній косо-повздовжні та середній циркулярний

C. Один повздовжній шар міоцитів

D. Два шари: внутрішній циркулярний та зовнішній повздовжній

E. Один циркулярний шар міоцитів

2. При дослідженні гормонального профілю жінки було встановлено, що рівень естрогенів в її крові наближається до верхньої межі норми, в той час як прогестерону до нижньої. В якому періоді оваріально-менструального циклу проведено аналіз?

A. в кінці стадії секреції.

B. в середині стадії секреції

C. в стадії десквамації

D. перед овуляцією E. на початку фази проліферації

3. Гістологічна картина ендометрію має ознаки відторгнення функціонального шару. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній?

A. Проліферативна

B. Регенераторна

C. Відносного спокою

D. Менструальна E. Секреторна (пременструальна)

4. На гістологічному препараті шийки матки спостерігається слизова оболонка. Яким епітелієм вона вислана в піхвовій частині?

A. Багатошаровим плоским не зроговілим

B. Одношаровим кубічним

C. Одношаровим призматичним

D. Одношаровим плоским E. Багатошаровим плоским зроговілим

5. На препараті плаценти спостерігаються ворсини хоріону, які проникають у просвіт маткових залоз. Як називається такий тип плаценти?

A. Десмоохоріальная

B. Епітеліохоріальная

C. Гемохоріальная D. Ендотеліохоріальная

6. Припинення кровотечі після пологів в основному пов'язано з дією гормону окситоцину. Структури якої оболонки матки приймають у цьому найбільшу участь?

A. Параметрію

B. Міометрію

C. Ендометрію D. Периметрію

7. У новонародженої дитини була діагностовано синя асфіксія. Яка судина, що приносить кисень з крові матері до плоду була перетиснена під час родів?

A. Пупкова артерія.

B. Пупкова вена

C. Хоріальна вена

D. Хоріальна вена E. Маткова артерія

8. На гістологічному препараті піхви спостерігаються три оболонки: слизова, м’язова та серозна. Яким епітелієм вислана її слизова оболонка?

A. Одношаровим призматичним

B. Багатошаровим плоским не зроговілим

C. Одношаровим кубічним

D. Одношаровим плоским E. Багатошаровим плоским зроговілим

9. При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що з зазначеного це може свідчити?

A. Генені порушення в розвитку плода

B. поліплоідія

C. Розвиток плода жіночої статі

D. Розвиток плода чоловічої статі E. Трісомія

10. На гістологічному препараті матки спостерігаються три оболонки: слизова (ендометрій), м’язова (міометрій) та серозна (периметрій). Яку будову має м’язова оболонка?

A. Два шари: внутрішній повздовжній та зовнішній циркулярний

B. Один повздовжній шар міоцитів

C. Три шари: зовнішній та внутрішній косо-повздовжні та середній циркулярний

D. Два шари: внутрішній циркулярний та зовнішній повздовжній

E. Один циркулярний шар міоцитів

 

6 варіант жіноча статева система

 

1. Плацента людини складається з материнської і плодової частин. З якої структури формується плодова частина?

A. гладкого хоріону

B. децидуальної оболонки ендометрію

C. амніотичної ніжки D. ворсинчастого хоріону

E. пристінкової відпадної оболонки ендометрію

2. Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: посилений ріст ендометрію з утворенням неактивних залоз та мало покручених спіральних артерій. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній?

A. Менструальна

B. Відносного спокою

C. Секреторна (пременструальна)

D. Регенераторна E. Проліферативна

3. На гістологічному препараті матки спостерігаються три оболонки: слизова (ендометрій), м’язова (міометрій) та серозна (периметрій). Яку будову має м’язова оболонка?

A. Один циркулярний шар міоцитів

B. Два шари: внутрішній повздовжній та зовнішній циркулярний

C. Один повздовжній шар міоцитів

D. Три шари: зовнішній та внутрішній косо-повздовжні та середній циркулярний

E. Два шари: внутрішній циркулярний та зовнішній повздовжній

4. Гістологічна картина яєчника демонструє регресію жовтого тіла. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній?

A. Регенераторна

B. Секреторна (пременструальна)

C. Відносного спокою

D. Менструальна E. Проліферативна

5. На гістологічному препараті маткової труби спостерігаються три оболонки: слизова, м’язова та серозна. Яким епітелієм вкрита її слизова оболонка?

A. Одношаровим кубічним

B. Багатошаровим плоским не зроговілим

C. Багатошаровим плоским зроговілим

D. Одношаровим плоским E. Одношаровим призматичним

6. Менструальна фаза овариально-менструального циклу жінки супроводжується відторгненням частини слизової оболонки матки. Який шар слизової оболонки при цьому відривається?

A. Функціональний шар

B. Підслизова основа

C. Власна пластинка слизової оболонки D. Базальний шар

7. На гістологічному препараті матки спостерігаються три оболонки: слизова (ендометрій), м’язова (міометрій) та серозна (периметрій). Яким епітелієм вкрита її слизова оболонка?

A. Одношаровим плоским

B. Одношаровим призматичним

C. Багатошаровим плоским зроговілим

D. Одношаровим кубічним E. Багатошаровим плоским не зроговілим

8. У зародка людини на третьому тижні ембріогенезу формується провізорний орган, який є пальцеподібним виростом каудальної частини первинної кишки в амніотичну ніжку. Який це орган?

A. жовтковий мішок

B. алантоїс

C. плацента

D. амніон E. хоріон

9. На гістологічному препараті піхви спостерігаються три оболонки: слизова, м’язова та серозна. Яким епітелієм вкрита її слизова оболонка?

A. Одношаровим призматичним

B. Одношаровим плоским C. Одношаровим кубічним

D. Багатошаровим плоским зроговілим

E. Багатошаровим плоским не зроговілим

10. На препараті плаценти спостерігаються ворсини хоріону, які руйнують епітелій маткових залоз та проникають в сполучну тканину. Як називається такий тип плаценти?

A. Ендотеліохоріальная

B. Епітеліохоріальная

C. Десмоохоріальная D. Гемохоріальная

 

 

7 варіант жіноча статева системаПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.019 с.)