Конструювання художніх виробів з природних матеріалівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конструювання художніх виробів з природних матеріалівМета: сприяти засвоєнню студентами основних методів роботи з природними матеріалами, ознайомленню з технікою виконання аплікацій та виробів із соломки; виробленню вмінь складати ікебану, конструювати об'ємні вироби з різних природних матеріалів.

Студент повинен знати: особливості різних природних матеріалів та їх застосування; технологію роботи з соломкою; методику виготовлення об'ємних виробів з природного матеріалу.

Студент повинен уміти: виготовляти орнаментні аплікаційні композиції; створювати ікебану; виготовляти орнаментні та сюжетні аплікації з соломки; виготовляти сюжетні композиції з природних матеріалів.

Практична частина

Завдання.

Опрацьовуючи нижче вказану літературу, створіть сюжетну композицію з природних матеріалів на тему: «Смерекова хата, батьківський поріг...». Опишіть методику роботи над заданою композицією.

Література

1. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Веремійчик. -Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 275 с- С. 164-176.

2. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В.І. Хорунжий. - Тернопіль: Астон, 2005. - 252 с -С. 133-145.

3. Гриб А.Є. Соломоплетіння: навч. посіб. / А.Є. Гриб. -Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - 64 с

4. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов: учеб. кн. [для учителя начальных классов по внеклассной работе] / Г.И. Перевертень. - М.: Просвещение, 1985. - 111 с.

Питання для самоконтролю

1. Особливості різних природних матеріалів, які використовуються на уроках трудового навчання: технічної та художньої праці в початковій школі.

2. Застосування природних матеріалів при виготовленні виробів.

3. Особливості виготовлення ікебани.

4. Підготовка соломки до аплікаційних робіт.

5. Методика виконання аплікації із соломки.

6. Характеристика об'ємних виробів із соломки.

7. Характеристика інструментів для роботи з соломкою.

8. З'єднання частин виробів із природних матеріалів у початковій школі.

9. Вправи на розпізнавання і додумування образів на уроках трудового навчання: технічної та художньої праці в початковій школі.

10. Виготовлення сюжетних композицій з природного матеріалу в початковій школі.

 

 

Теми лабораторних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Складання календарного та тематичного плану роботи гуртка
Розробка плану-конспекту уроку за складеним календарно-тематичним планом

 

Лабораторне заняття №1.

Тема:Складання календарного та тематичного плану роботи гуртка

Питання для обговорення

1. Визначити зміст і перспективне планування роботи гуртків, груп продовженого дня та інших форм позаурочної роботи з трудового навчання.

2. Розкрити виховні можливості позаурочних заходів з трудового навчання.

Завдання для практичної роботи

1. Ознайомитися із видами планування діяльності учнів в гуртках, групах продовженого дня та інших формах позаурочної роботи з трудового навчання.

2. Виконати аналіз програми роботи гуртка з трудового навчання.

3. Скласти план-конспект заняття гуртка з трудового навчання по темі, запропонованій викладачем.

Література

1. Бабовал Т.І. Уроки трудового навчання. З клас: посіб. для вчителя / Т.І. Бабовал. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005. -96с.

2. Богайчук Р.В. Уроки трудового навчання. І клас: посіб. для вчителя / Р.В. Богайчук, Н.Т. Шевченко. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. - 200 с.

3. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Веремійчик. -Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с. - С. 58-72.

4. Веремійчик І.М. Трудове навчання: підруч. для 1 кл. / І.М. Веремійчик. - К.: Педагогічна думка, 2007. - 112 с

5. Николкина Т.А. Уроки труда в начальной школе. 1-2 классы / Т.А. Николкина, Т.С. Гулцева, Г.П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2007. - 287 с

6. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах: навч. посіб. / О.Я. Савченко. - К.: Магістр, 1997. - 256 с.

7. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В.І. Хорунжий. - Тернопіль: Астон, 2005. - 282 с -С. 221-234.

Лабораторне заняття №2.

Тема:Розробка плану-конспекту уроку за складеним календарно-тематичним планом

Питання для обговорення

1. Викласти загальні вимоги до написання плану-конспекту уроку з трудового навчання.

2. Розкрити методику розробки викладання теми уроку.

3. Дати характеристику методичному забезпеченню уроків трудового навчання.

Завдання для практичної роботи

1. Переглянути і зробити обговорення уроків трудового навчання.

2. Виконати аналіз уроку трудового навчання за поданою схемою.

Структура уроку трудового навчання

Залежно від навчально-виховних цілей визначається структура уроку. На уроках, метою яких є виготовлення різноманітних виробів, основна увага приділяється практичному навчанню. Якщо ж на меті стоїть ознайомлення з властивостями матеріалу, особливостями його використання, то основна частина часу затрачається на проведення дослідів з виявлення тих чи інших властивостей.

ОРІЄНТОВАНА СТРУКТУРА КОНСПЕКТУ КОМБІНОВАНОГО УРОКУ

Тема:

Мета:

Матеріали та обладнання:

Структура уроку:

Організація класу.

Мотивація навчально-трудової діяльності.

Актуалізація знань учнів.

Послідовність трудових дій.

Самостійна робота учнів.

Аналіз і оцінка учнівських робіт.

Прибирання робочих місць.

Критерії оцінювання:

чіткість формулювання мети;

відповідність змісту уроку поставленій меті;

змістовність інформації;

логічність викладення нового матеріалу;

послідовність у поясненні етапів виконання роботи;

відповідність наочності до навчального завдання;

якість оформлення конспекту уроку і наочного матеріалу.

Орієнтована схема аналізу уроку

Організація класу.

Наявність матеріалів, інструментів на кожному робочому місці.

Мотивація навчально-трудової діяльності.

Доступність у формуванні вчителем мети уроку.

Практична значимість обєкта праці.

Актуалізація знань учнів.

Чіткість і актуальність запитань.

Раціональне використання часу.

Послідовність трудових дій.

Володіння вчителем термінології з даної теми.

Залучення учнів до планування трудового процесу.

Використання наочності (зразків виробів, ескізів, схем, технологічних карток).

Пояснення або повторення правил безпеки та культури праці.

Самостійна робота учнів.

Діяльність учителя протягом практичної роботи (спостереження за діяльністю всього класу й кожного окремого учня, надавання допомоги при потребі).

Вміння і навички учнів під час виконання трудових операцій.

Самостійність і творчість молодших школярів у трудовому процесі.

Аналіз і оцінка учнівських робіт.

Колективне обговорення якості окремих виробів.

Мотивація оцінки учнівських робіт.

Підведення підсумків уроку.

Прибирання робочих місць.

· Вміння і навички учнів під час наведення порядку на робочому місці.

· Роль чергових на кінцевому етапі уроку.

 

Література

1. Бабовал Т.І. Уроки трудового навчання. З клас: посіб. для вчителя / Т.І. Бабовал. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005. -96с.

2. Богайчук Р.В. Уроки трудового навчання. І клас: посіб. для вчителя / Р.В. Богайчук, Н.Т. Шевченко. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. - 200 с.

3. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Веремійчик. -Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с. - С. 58-72.

4. Веремійчик І.М. Трудове навчання: підруч. для 1 кл. / І.М. Веремійчик. - К.: Педагогічна думка, 2007. - 112 с

5. Николкина Т.А. Уроки труда в начальной школе. 1-2 классы / Т.А. Николкина, Т.С. Гулцева, Г.П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2007. - 287 с

6. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах: навч. посіб. / О.Я. Савченко. - К.: Магістр, 1997. - 256 с.

7. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В.І. Хорунжий. - Тернопіль: Астон, 2005. - 282 с -С. 221-234.

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Періодичні видання з проблеми трудового навчання молодших школярів
Устаткування уроків трудового навчання
Підготовка вчителя до виробничої екскурсії
Здоров'язберігаючі хвилинки на уроках трудового навчання
Розробка технологічних і графічних інструкційних карт
Конструювання навчально-наочних посібників та дидактичних ігор
  Разом

 

Самостійна робота 1Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.008 с.)