Значення курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи. Психологічні механізми трудових операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Значення курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи. Психологічні механізми трудових операційМета: ознайомити студентів зі змістом, принципами та структурою курсу «Методика трудового навчання та художньої праці»; ознайомити студентів з особливостями сенситивного періоду для засвоєння молодшими школярами трудових операцій; розвивати у майбутніх учителів початкової школи вміння аналізувати діючі програми та складати модель сучасного вчителя початкової школи в контексті дизайн-освіти; сприяти виробленню у студентів умінь визначати психологічні механізми трудових операцій.

Студент повинен знати:методологічні засади методики трудового навчання як галузі педагогічної науки; історію становлення методики трудового навчання; сучасні вимоги до особистості вчителя початкової школи; зміст Державного стандарту початкової загальної освіти відповідно до освітньої галузі «Технологія»; зміст діючої програми «Трудове навчання: технічна та художня праці»; загальну психологічну характеристику молодшого шкільного віку, умови конкретно-чуттєвого моделювання зовнішнього середовища.

Студент повинен уміти: здійснювати ретроспективний аналіз вітчизняної та зарубіжної методики трудового навчання як окремої педагогічної галузі; аналізувати державні документи та визначати їх основний зміст відповідно до предмета «Методика трудового навчання та художньої праці»; визначати вимоги до рівня загальної підготовки учнів відповідно до кожної із змістових ліній Державного стандарту початкової загальної освіти; розробляти ігри, що сприятимуть формуванню позитивного ставлення до праці.

 

Практична частина

Завдання.

1. Виконати аналіз змісту пояснювальної записки програми з трудового навчання за поданою схемою.

Структура аналізу пояснювальної записки

1.Як визначаються мета та завдання навчальної дисципліни „Трудове навчання” і „Художня праця”, „Праця”?

2.З яких розділів складається програма з трудового навчання та художньої праці?

3.Які основні навчальні категорії трудового навчання та художньої праці?

4.Що служить основою для складання календарного плану?

 

2. Розробити варіанти завдань і вправ до розділу програми, запропонованому викладачем.

3. Опрацюйте нижче вказану літературу. Розробіть гру, з елементами народних традицій.

Література

1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. - 2011. - №7. - С 1-19.

2. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Веремійчик. -Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с - С. 4-14.

3. Тименко В. Трудове навчання і художня праця як основа політехнічної творчості // Початкова школа. - 2004. - №3. - 23-25.

4. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В.І. Хорунжий. - Тернопіль: Астон, 2005. - 282 с -С. 189-202.

5. Програми для середньої загальноосвітньої школи: 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2006. - С 202-245.

6. Гуцан Л. Автентична основа трудового виховання молодших школярів // Початкова школа. - 2004. - №7. - С. 53-55.

7. Тименко В. Сенсомоторна цілісність як ознака дитячої природності //Початкова школа. - 2003. - №5. - С. 20-21.

8. Тименко В. Методика трудового навчання - технічної та художньої праці // Початкова школа. - 2006. - №10. - С. 23-29.

 

Практичне заняття № 2

Урок як основна форма організації трудового навчання в початковій школі

Мета: ознайомити студентів з основними типами уроків трудового навчання; виробити у студентів уміння аналізувати урок трудового навчання: технічної та художньої праці, сприяти засвоєнню студентами основних методів трудового навчання молодших школярів; виробленню вмінь складати інструктаж; сприяти розкриттю студентам особливостей перспективного та безпосереднього планування уроків трудового навчання: технічної та художньої праці в початковій школі.

Студент повинен знати: основні типи уроків трудового навчання в початковій школі; структуру уроку трудового навчання: технічної та художньої праці; схему аналізу уроку трудового навчання: технічної та художньої праці; основні методи трудового навчання; технічні і логічні прийоми трудового навчання; особливості організації дизайн-діяльності вчителя початкових класів; етапи перспективного планування уроків трудового навчання: технічної та художньої праці; особливості складання календарного плану з трудового навчання в початкової школі.

Студент повинен уміти:визначати тип уроку відповідно до його теми за календарним планом; проектувати урок за дидактичною структурою відповідного типу; аналізувати урок за схемою; добирати методи відповідно до теми і мети уроку трудового навчання; використовувати методи і прийоми в різних сполученнях у процесі навчання; здійснювати інструктаж; здійснювати попередню та безпосередню підготовку до уроків трудового навчання: технічної та художньої праці; складати календарний план на півріччя з трудового навчання: технічної та художньої праці; розробляти методику інструктування учнів до уроків трудового навчання: технічної та художньої праці.

 

Практична частина

Завдання .

Підготуйте розгорнутий конспект комбінованого уроку з трудового навчання на тему: «Виготовлення пейзажу, панно із використанням різних матеріалів (в коробці з-під цукерок)» (3 клас).

Література

1. Бабовал Т.І. Уроки трудового навчання. З клас: посіб. для вчителя / Т.І. Бабовал. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005. -96с.

2. Богайчук Р.В. Уроки трудового навчання. І клас: посіб. для вчителя / Р.В. Богайчук, Н.Т. Шевченко. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. - 200 с.

3. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Веремійчик. -Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с. - С. 58-72.

4. Веремійчик І.М. Трудове навчання: підруч. для 1 кл. / І.М. Веремійчик. - К.: Педагогічна думка, 2007. - 112 с

5. Николкина Т.А. Уроки труда в начальной школе. 1-2 классы / Т.А. Николкина, Т.С. Гулцева, Г.П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2007. - 287 с

6. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах: навч. посіб. / О.Я. Савченко. - К.: Магістр, 1997. - 256 с.

7. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В.І. Хорунжий. - Тернопіль: Астон, 2005. - 282 с -С. 221-234.

 

Практичне заняття №3

Конструювання художніх виробів з картону і паперу

Мета: сприяти засвоєнню студентами основних методів обробки паперу і картону; виробленню вмінь складати інструкційні та технологічні картки; ознайомити студентів з елементами графічної грамоти, що застосовуються на уроках трудового навчання: технічної та художньої праці; сприяти засвоєнню студентами основних методів та прийомів виготовлення об'ємних виробів з картону; виробленню вмінь виконувати дрібний ремонт книги та виготовляти книжки-саморобки різних типів.

Студент повинен знати: властивості паперу і картону; основні інструменти для обробки паперу і картону; загальну характеристику інструкційних і технологічних карток; основні способи з'єднання деталей з паперу і картону; основні види аплікацій, з якими знайомить учитель молодших школярів; загальну характеристику складових частин книги.

Студент повинен уміти: читати графічні зображення; виконувати технічний рисунок, ескіз та креслення; виготовляти інструкційні та технологічні картки; з'єднувати деталі та монтувати об'ємні картонажні вироби за допомогою ниток та клею; виготовляти аплікації за самостійно розробленими ескізами та вироби методом симетричного вирізування.

 

Практична частина

Завдання 3.

Підготуйте презентацію (з інструкційною карткою виготовлення виробу та коментарями) на тему (за вибором):

1. Історія виникнення, види, властивості паперу і картону та їх виробництво.

2. Орігамі в художньому конструюванні.

3. Створення симетричних силуетних композицій вирізуванням з паперу (техніка витинання).

4. Художнє конструювання орнаментальних і знакових композицій в техніці аплікації.

5. Формування художніх виробів із смуги паперу в техніці переплетіння.

6. Гофровані структури із паперу в художньому конструюванні.

7. Паперопластика в художньому конструюванні.

8. Художнє конструювання з одного аркуша паперу та картону.

 

Література

1. Богайчук Р.В. Уроки трудового навчання. 1 клас: навч. посіб. [для вчителя] / Р.В. Богайчук, Н.Т. Шевченко. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - 200 с

2. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Веремійчик. -Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 285 с - С. 128-161.

3. Дробчак Я. Елементи геометрії на уроках трудового навчання // Початкова школа. - 2007. - №12. - С. 27-29.

1. Трофанова М.П. Графічна підготовка молодших школярів у системі трудового навчання: монографія / М.П. Трофанова. -Криворізький державний педагогічний університет. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. - 128 с.

2. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В.І. Хорунжий. - Тернопіль: Астон, 2005. - 282 с.

 

Практичне заняття №4.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.008 с.)