Які уявлення про походження існуючих відносин влади і порядку характерні для народів давнього Сходу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які уявлення про походження існуючих відносин влади і порядку характерні для народів давнього Сходу?1) Уявлення про земне походження існуючих відносин влади і порядку;

2) Уявлення про людське походження існуючих відносин влади і порядку;

3) Уявлення про божественне походження існуючих відносин влади і порядку;

4) Уявлення про раціональне походження існуючих відносин влади і порядку;

5) Уявлення про договірне походження існуючих відносин влади і порядку;

 

Яка доктрини державної влади бере початок розвитку в Єгипті?

1) Теократична доктрини державної влади;

2) Демократична доктрини державної влади;

3) Теологічна доктрини державної влади;

4) Договірна доктрини державної влади;

5) Класова доктрини державної влади.

 

Яка головна ідея «Повчання Аменемопе» написаному в X-XI ст. до н.е.?

1) Необхідність сильної і жорстокої влади;

2) Необхідність поміркованості та обережності в державних справах;

3) Необхідність відповідальності кожного за стан справ у державі;

4) Необхідність тримати народ в тривозі;

5) Необхідність соціальної ієрархії.

 

З якої праці взяті ці слова: „Оберігайся карати несправедливо. Не вбивай. Не добре це для тебе... Твори істину, і ти будеш довго жити на землі. Втішай того хто плаче, не притісняй вдову, не проганяй людину через майно батька її”?

1) „Повчання Гераклеопольського царя своєму синові”;

2) „Повчення Аменемопе”;

3) „Повчення Птахотепа”;

4) Настанови фараона Аменемхета І;

5) Настанови фараона Тутмоса ІІІ.

 

Якого правителя поважає народ на думку фараона Аменемхета І?

1) Народ поважає того, хто тримає його в покорі;

2) Народ поважає того, хто здійснює свою владу за згодою з народом;

3) Народ поважає того, хто тримає його в тривозі;

4) Народ поважає того, хто здійснює свою владу справедливо;

5) Народ поважає того, хто не зловживає владою.

 

Що є основою державного буття на думку Птахотепа?

1) Влада;

2) Закон;

3) Покарання;

4) Соціальна ієрархія;

5) Майновий поділ.

 

В який період було створено таку пам'ятку політичних та правових вчень, як „Повчання Птахотепа”

1) приблизно II тисячоліття до н.е.;

2) приблизно I тисячоліття до н.е.;

3) приблизно III тисячоліття до н.е.;

4) приблизно III тисячоліття н.е.;

5) приблизно I тисячоліття н.е.

 

В якій державі було створено таку пам'ятку політичних та правових вчень, як „Повчання Птахотепа”?

1) В давній Індії;

2) В давньому Китаї;

3) В античній Греції;

4) В античному Римі;

В давньому Єгипті.

 

Кому належать слова: „...згинай покірно свою спину перед твоїм начальником... І тоді дім твій простоїть довго, і все, що в домі збережеться, і нагорода тобі буде відповідна. Погано бути впертим по відношенню до начальника. Жити спокійно можна лише тоді, коли начальник ласкавий до нас. Якщо ти в покорі слухаєш начальника, ти добре чиниш по відношенню до бога”?

1) Гераклеопольському цареві;

2) Аменемопе;

3) Птахотепу;

4) Фараонові Аменемхету І;

5) Фараонові Тутмосу ІІІ.

 

Як називається священна книга брахманізму?

1) „Рігведа”;

2) „Книга Ману”;

3) „Махабхарата”;

4) „Рамаяна”;".

5) „Упанішада”.

 

В якому поетичному епосі знаходять своє закріплення політичні та правові ідеї стародавньої Індії?

1) „Рігведа”;

2) „Книга Ману”;

3) „Яджурведа”;

4) „Рамаяна”;".

5) „Упанішада”.

 

В якому поетичному епосі знаходять своє закріплення політичні та правові ідеї стародавньої Індії?

1) „Атхарваведа”;

2) „Книга Ману”;

3) „Яджурведа”;

4) „Махабхарата”;.

5) „Упанішада”.

 

Що служить запорукою дотримання закону, за „Законами Ману”?

1) Справедливість;

2) Влада;

3) Правитель;

4) Покарання;

5) Страх.

 

Кому належать слова: „Влада оберігає сонного, панує над всіма істотами, охороняє їх, стоїть на сторожі загального порядку”?

1) Каутільї;

2) Аменемопе;

3) Птахотепу;

4) Фараонові Аменемхету І;

5) Фараонові Тутмосу ІІІ.

 

Що є найважливішим елементом, без якого суспільство не могло б існувати за . „Архашастрою”?

1) Справедливість;

2) Влада;

3) Правитель;

4) Покарання;

5) Страх.

 

В який період було створено таку пам'ятку політичних та правових вчень, як „Артхашастра” ("Книга про користі)?

1) II тисячоліття до н.е.;

2) I тисячоліття до н.е.;

3) III тисячоліття до н.е.;

4) III тисячоліття н.е.;

5) I тисячоліття н.е.

 

З якої пам’ятки правової та політичної думки взято дане твердження: „Покарання є правитель, це керівник, воно служить запорукою дотримання закону... Тільки покарання править всіма істотами... мудрі вважають покарання тотожним до закону”?

1) „Атхарваведа”;

2) „Закони Ману”;

3) „Махабхарата”;.

4) „Яджурведа”;

5) „Упанішада”.

 

З якої пам’ятки правової та політичної думки взято дане твердження: „Вчинене беззаконня ніколи не залишається без наслідків для того, хто його вчинив”?

1) „Атхарваведа”;

2) „Махабхарата”;.

3) „Яджурведа”;

4) „Закони Ману”;

5) „Упанішада”.

 

З чим пов’язується зародження державної організації згідно з „Книгою Ману” і висловлюваннями Каутільї?

1) З появою приватної власності, зокрема на землю;

2) З економічним розвитком;

3) З людською природою;

4) З занепадом моральності серед людей;

5) З розшаруванням суспільства на багатих і бідних.

 

Яке основне завдання володаря визначає Великий план (Хунг фан)?

1) Забезпечення у світі гармонії;

2) Утвердження справедливості;

3) Турбота про підданих;

4) Захист від зовнішніх посягань;

5) Здійснення влади на основі всеосяжної любові.

 

На чому повинні базуватися відносини між людьми за вченням Мо-дзи?

1) На справедливості;

2) На законах;

3) На моралі;

4) На п’яти залежностях;

На всеосяжній любові.

 

Ідеал якого китайського мислителя висловлений в цих словах: „Я дбав би, щоб міста і площі не були більше обгороджені мурами, і тоді народ перекує мечі на орала і без страху і боязні буде пасти свою худобу в долинах і лісах. Я подбав би про тисячолітній мир”?

1) Конфуцій;

2) Лао-цзи;

3) Мо-дзи;

4) Хань Фей;

5) Шан Ян.

 

Який правитель найкращий за вченням даосизму?

1) Той, який здійснює управління на основі суворості, справедливості та лагідності;

2) Той, про кого народ знає лише те, що він існує;

3) Той, що зробив своє серце суворим для підданих;

4) Той, чиє правління базується на ідеї всеосяжної любові;

5) Той, що здійснює правління на основі мудрості.

 

Кому належать слова: „Найкращий правитель той, про кого нарід знає лише те, що він існує...”?

1) Конфуцій;

2) Лао-цзи;

3) Мо-дзи;

4) Хань Фей;

5) Шан Ян.

 

Кому належить дане твердження: „Без царя і батька — без держави і сім'ї — людство повернулося б до тваринного світу”?

1) Конфуцій;

2) Лао-цзи;

3) Мо-дзи;

4) Мен-цзи;

5) Шан Ян.

 

Кому належать слова: „Держава є витвором духу, і впливати на неї не можна. Всякі спроби втручання завжди засуджені на невдачу і розбивають єдність”?

1) Конфуцій;

2) Лао-цзи;

3) Мо-дзи;

4) Мен-цзи;

5) Шан Ян.

 

Яка головна мета Конфуція в суспільному плані?

1) забезпечення справедливості;

2) утвердження законності;

3) повернення втраченої рівноваги в державі і сім'ї;

4) забезпечення тисячолітнього миру;

5) повернення до природного стану.

 

Хто є автором даного твердження: „Коли відсутня взаємна любов між людьми, то виникає взаємна зненависть; якщо правитель і його підлеглі не почувають взаємної любові, то немає родинної любові і шанування батьків; якщо між братами немає взаємної любові, то немає і згоди між ними; коли між людьми немає взаємної любові, то сильний неодмінно підкорює слабкого, багатий ображає бідних, знатний хизується перед простолюдином, хитрий обманює простодушного.”?

1) Конфуцій;

2) Лао-цзи;

3) Мо-дзи;

4) Мен-цзи;

5) Шан Ян.

 

 

Що є стержневою ідеєю всієї давньогрецької політичної та правової теорії і практики?

1) Держава;

2) Свобода;

3) Право;

4) Справедливість;

5) Демократія.

 

Що було фундаментальною цінністю всієї древньогрецької політичної та правової теорії і практики?

1) Свобода;

2) Поліс;

3) Закон;

4) Справедливість;

5) Демократія.

 

Що означає термін “політика” в давньогрецькій політичній та правовій теорії?

1) Організацію життя полісу (міста-держави) та його повноправних громадян;

2) Мистецтво можливого;

3) Питання доцільності та користі в суспільних відносинах;

4) Форму участі громадян у здійсненні державної влади;

5) Правила взаємовідносин вільних і рівних людей, направлені на забезпечення інтересів полісу та всіх його членів.

 

Що в давньогрецькій політичній та правовій теорії виступає як норма політичної справедливості?

1) Свобода;

2) Право;

3) Закон;

4) Демократія;

5) Поліс.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.012 с.)