Стаття 8. Депутатські фракції РівнерадиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 8. Депутатські фракції Рівнеради8.1. Депутатські фракції, як правило, утворюються на першій сесії Рівнеради за рішенням зборів депутатів, на яких обирається керівник фракції.

Керівник фракції організовує її роботу та представляє її у відносинах з іншими фракціями та Рівнерадою.

8.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчими списками міських організацій політичних партій, які за результатами виборів отримали депутатські мандати, та депутатами, обраними в одномандатних виборчих округах.

8.3. Політична партія має право формувати в Рівнераді лише одну депутатську фракцію.

8.4. Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути демократичними і не суперечити вимогам Конституції України, Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та цього Регламенту.

8.5. Кожна депутатська фракція реєструється. Умовою реєстрації є надходження до секретаріату сесії Рівнеради підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції, письмового повідомлення про сформування депутатської фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції, а також прізвища голови депутатської фракції та заступників голови депутатської фракції. Повна та скорочена назва депутатської фракції, як правило, збігається з назвою відповідної політичної партії.

8.6. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад, голову депутатської фракції та заступників голови депутатської фракції. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських фракцій.

8.7. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції. Міський голова та секретар Рівнеради не входять до складу жодної депутатської фракції.

8.8. Кожна депутатська фракція має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях Рівнеради та її органів після виступів представників постійних комісій Рівнеради.

8.9. Депутатські фракції мають право вносити на розгляд Рівнеради проекти рішень, підготовлені від їх імені, в порядку, визначеному Регламентом.

8.10. Депутатська фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на засіданнях Рівнеради та її органів.

8.11. Діяльність депутатської фракції припиняється:

- у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення;

- після закінчення повноважень Рівнеради поточного скликання.

8.12. Депутати і депутатські фракції мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом для депутатських фракцій.

Стаття 9. Обов’язки депутата Рівнеради

9.1. Депутат Рівнеради має такі обов’язки:

1) брати участь у роботі Рівнеради, її постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їхніх рішень, виконувати доручення Рівнеради, її органів, міського голови, секретаря Рівнеради, голів постійних комісій;

2) бути присутнім на пленарних засіданнях Рівнеради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить; у разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це із зазначенням причин організаційний відділ або голову постійної комісії;

3) дотримуватися Регламенту Рівнеради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності Рівнеради та її органів;

4) вести прийом громадян;

5) розглядати пропозиції, заяви і скарги, які надійшли на його адресу, вживати заходи щодо їх правильного і своєчасного вирішення;

6) інші обов’язки, передбачені Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

Стаття 10. Доручення виборців

10.1. Прийняті під час виборчої кампанії доручення виборців у місячний термін після першої сесії Рівнеради передаються до організаційного відділу.

Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.

10.2. Постійні комісії Рівнеради спільно з відповідними підрозділами виконавчих органів Рівнеради протягом двох місяців опрацьовують доручення виборців та розробляють пропозиції щодо їх виконання. У разі неможливості або недоцільності виконання окремих доручень виборців постійні комісії та відповідні підрозділи виконавчих органів готують відповідні вмотивовані відповіді або проекти рішень.

10.3. Розроблені виконавчими органами та профільними постійними комісіями Рівнеради пропозиції щодо виконання доручень виборців передаються до постійної комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю. Після їх узагальнення та доопрацювання спільно з виконавчими органами Рівнеради постійна комісія з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю у двомісячний термін з моменту отримання пропозицій щодо виконання доручень виборців готує проект плану заходів для виконання доручень виборців, а також проект рішення Рівнеради про прийняття доручень виборців до виконання та затвердження підготовленого нею плану заходів для їх реалізації по роках.

10.4. Уточнення плану заходів щодо виконання доручень виборців із визначенням етапів, виконавців та джерел фінансування здійснюється кожного року під час затвердження бюджету.

10.5. Прийнятий Рівнерадою план заходів щодо виконання доручень виборців у двотижневий термін оприлюднюється через газету “Сім днів”.

10.6. Контроль за виконанням плану заходів з реалізації доручень виборців покладається на секретаря Рівнеради. Хід виконання плану заходів обговорюється не менше двох разів на рік.

10.7. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється Рівнерадою, її постійними комісіями та депутатами Рівнеради. На вимогу останніх за рішенням Рівнеради виконавчі органи Рівнеради, які забезпечують виконання доручень виборців, доповідають Рівнераді про їх виконання. За результатами таких доповідей Рівнерадою за поданням відповідних постійних комісій приймається рішення про оцінку роботи цих органів та, в разі необхідності, про внесення змін до плану заходів з виконання доручень виборців.

10.8. У разі невиконання визначених рішенням Рівнеради заходів щодо виконання доручень виборців у встановлений Рівнерадою термін у році, що минув, за поданням депутата виконання цих заходів планується до виконання в поточному році з визначенням фінансування та нових термінів виконання цих заходів.

 

Стаття 11. Звітність депутатів про роботу

11.1. Депутат Рівнеради періодично, але не менш як один раз на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями, місцевими організаціями партій, які висунули його кандидатом у депутати, та інформувати їх про роботу Рівнеради.

11.2. Звіт депутата може бути проведений в будь-який час на вимогу місцевої організації партії, яка висунула його кандидатом у депутати, або на вимогу зборів виборців. Звіт депутата проводиться на зборах виборців, а також на зборах (конференціях) місцевих організацій партій, які висунули його кандидатом у депутати. Про проведення звіту депутат інформує Рівнераду.

11.3. Рівнерада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями, а організаційний відділ своєчасно забезпечує депутатів довідковими та інформаційними матеріалами, необхідними для звіту.

11.4. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів перед виборцями, здійснюються за рахунок місцевого бюджету в межах затвердженого кошторису.

 

 

Розділ ІІІ. СТРУКТУРА РІВНЕРАДИ, ПРАВОВИЙ СТАТУС
ЇЇ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.004 с.)