ТОП 10:

Розміщення пунктів екіпіровки локомотивів.Пункти екіпіровки локомотивів встановлюються виходячи з найбільшого пробігу локомотивів між наборами дизельного палива та піску.

Найбільший пробіг тепловозів між забезпеченнями дизельним пальним

визначається по формулі:

(4.1)

де Кд.п. – коефіцієнт, який враховує 10 – 20 % - запас палива;

Vд.п. – сумарна місткість пальних баків, кг;

Qбр – маса поїзду брутто, т;

ед.п. – норма витрат натурального дизельного пального, кг/104ткмбр.

Перехід від норми витрат умовного палива до натурального здійснюється по формулі:

ед.пд.п.у/Е,кг/10 ткм брутто (4.2)

де ед.п.у - норма витрат умовного дизельного палива, кг/104ткм брутто;

Е=1,45 – тепловий еквівалент дизельного палива.

Найбільший пробіг локомотива між пунктами забезпечення піском визначається з виразу:

 

(4.3)

де Кп. – коефіцієнт, який враховує 10 – 20 % запас піску в пісочних бункерах локомотиву;

Vп. – сумарна місткість пісочних бункерів, м3/10 ткм брутто (табл. 4.1);

еп – норма витрати піску, м3/106ткм брутто.

Виконання роботи

Найбільший пробіг тепловозів між забезпеченнями дизельним пальним для даного варіанту не обчислюється, оскільки за даним варіантом тип локомотива – електровоз ВЛ11.

Найбільший пробіг локомотива між пунктами забезпечення піском визначається з виразу:

82,636км

 

Перехід від норми витрат умовного палива до натурального здійснюється по формулі:ед.пд.п.у/Е,кг/10 ткм брутто

ед.п= 140/1,45,кг/10 ткм брутто ед.п= 96,55

Висновок:В ході роботи я ознайомився з даним типом локомотива та його загальними вихідними даними, згідно варіанту. Використовуючи відповідні формули, я вирахував задані обчислення задачі.

Задача № 5

Тема: Розрахунок часу обороту вагонів на залізниці.

Оборот вагону визначається за формулою:

доби (5.1)

В тих варіантах, де задана технічна швидкість Vт, у формулі обороту замість значення , що визначає проходження вагону на дільницях в поїздах, треба підставити вираз , де tпр - загальний час простою вагону на всіх проміжних станціях.

Повний рейс вагону дорівнює:

(5.2)

де - вантажний рейс;

- коефіцієнт порожнього пробігу.

Коефіцієнт місцевої роботи Км дорівнює:

Км=(UH+Up)/U(5.3)

 

Простій вагона, що припадає на одну вантажну операцію вантаження або розвантаження), визначається за формулою:

(5.4)

де tн, tp - відповідно простій вагонів під завантаженням та розвантаженням;

Uн,UР - відповідно кількість завантажених та розвантажених вагонів.

Робочий парк вагонів визначається за формулою:

n=Q*U

де Q - обoрoт вагону, доби;

U - робота відділення в вагонах, яка дорівнює сумі навантажених та прийнятих завантажених вагонів:

U=Uн+Uпр(5.5)

Час оберту вагону визначити з точністю до 0,01 доби.

Вхідні дані розрахунку оберту вагону

Таблиця 5.1

  Показники     Остання цифра залікової книжки
Завантаження вагонів, шт - Uн
Розвантаження вагонів, шт - Up
Прийом завантажених вагонів, шт - Uпр
Вантажний рейс, км -

Таблиця 5.2

Показники Остання цифра залікової книжки
Технічна швидкість, км/год, Vт     --   40/45   --     --       --   49/55
Дільнична швидкість, км/год, Vд   --     --   33/35   --     --   --   32/38   --
Простій вагону
На 1техн. ст., год., tтех     2,5   2,0       5/3        
Під завантаженням, год., tн               16/10      
Під розвантаженням, год.,tр     21/15                
На всіх пром. ст., год.,tпр     --     --     --       --  
Коефіцієнт порожнього пробігу   0,3/0,2   0,1   0,2   0,3   0,4/0,2   0,25   0,2   0,35   0,4   0,15
Вагонне плече, км,L 175/200

Виконання роботи

 

Оборот вагону визначаю за формулою:

 

Повний рейс вагону дорівнює: , ,

 

tпр=4 = 532/50+4=14,64

Коефіцієнт місцевої роботи Км дорівнює:Км=(UH+Up)/UU=Uн+Uпр

U=1800+8800, U=10600Км=(1800+2800)/10600 Км=0,43396

, ,

,

 

 

Висновок:З ходу роботия ознайомився з процесом обороту вагонів на залізниці.

Опрацювавши таблиці, я визначив час обороту вагонів, використавши відповідні формули, та підставивши в них дані з таблиці знайшов кінцеве значення.


Задача № 6

Вихідні дані для цієї задачі приведені в табл. 6.1, 6.2.

Хід виконання роботи

1. Визначити масу складу потягу;

2. Визначити довжину потягу; ,..

3. Вибрати стандартну довжину приймально - відправних колій;

4. Описати сили, що діють на потяг, та надати схему прикладання
сил руху та гальмування до колеса.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.008 с.)