ТОП 10:

Вихідні дані для визначення ККД електричної тягиВаріант для висновку ККД Остання цифра шифру
Електростанції 0,36 0,38 0,34 0,33 0,40 0,29 0,34 0,32 0,40 0,41
Підвищувального трансформатора 0,98 0,97 0,98 0,97 0,98 0,97 0,98 0,97 0,98 0,97
Лінії електропередач 0,96 0,95 0,96 0,95 0,97 0,95 0,96 0,96 0,97 0,96
Тягові підстанції 0,92 0,91 0,90 0,92 0,91 0,92 0,90 0,92 0,90 0,91
Контактної мережі 0,94 0,93 0,94 0,93 0,93 0,92 0,94 0,93 0,91 0,92
    Передостання цифра шифру
Електровоза 0,88 0,89 0,84 0,89 0,88 0,85 0,84 0,88 0,89 0,85

Виконання роботи

Отримавши дані для свого варіанту з таблиці, обчислюю ККД електричної тяги. Викоритавши формулу Ye=nес*nпм*nлеп*nмп*nкс*nе обчислюю ККД.

Ye=0,40*0,98*0,97*0,90*0,91*0,89

Ye=0,277

Висновок: В ході роботи я ознайомився з ККД електростанцій, підвищувального трансформатора, ліній електропередач, тягової підстанції, контактної мережі, електровоза.

Визначив ККД електричної тяги, використавши відповідні формули.

Модернізувати систему тягового електропостачання 3 кВпостійного струму можливодвоманапрямками:

1) переведенням електрифікованих ділянок на змінний струм напругою 25 кВпромислової частоти 50 Гц;

2) підвищеннямнапруги у контактніймережіпостійного струму до рівня 6 кВ, 12 кВабо 24 кВ, що дозволить зменшитиструмовенавантаження та під­вищитипропускнуздатністьцихелектрифікованихділянок.

При збільшенні напруги у контактній мережі постій­ного струму зростає ККД тягової мережі, а тому і ККД енергосистеми електри­фікованих на постійному струмі залізниць також зростає.

 

 

Задача № 3

Тема: Розрахунокосновнихпараметріввагонів.

Теоретичні відомості

Вагономназивається одиниця рухомого складу залізниць, що призначена для перевезення пасажирів або вантажів. Основною рисою сучасного вагонного парку є його різноманітність. Вагони класифікуються за наступними ознаками:

1) За самохідністю - на несамохідні, переміщення яких виконується
локомотивами, і самохідні, що мають власну енергетичну установку;

2) За призначенням – на пасажирські і вантажні;

3) За наявністю візків - на візкові і безвізкові;

4) За кількістю осей - на двовісні, чотиривісні, шестивісні і багатовісні;

5) За матеріалом і технологією виготовлення кузова - на
суцільнометалеві і з дерев'яною чи металевою обшивкою кузова.

Пасажирські вагони бувають дальнього прямування, місцевого сполучення, приміські, вагони-ресторани, поштові, багажні, спеціального призначення.

Вантажні вагони розподіляються на наступні основні типи: криті, напіввагони, платформи, цистерни, ізотермічні вагони, вагониспеціального призначення.

Крім перерахованих ознак вагони розподіляються за своїми основними параметрами. Параметри найбільш поширених типів вагонів наведені в табл.3.1

Вантажопідйомність вагону Р - це максимальна вага вантажу, який можливо в ньому перевозити за умовами міцності та безпеки руху.

Тара Т - це вага самого вагону, що необхідна для забезпечення міцності і надійності конструкції вагону.

Коефіцієнт тариkt, являє собою відношення тари вагону до його вантажопідйомності.

kt=Т/Р (3.1)

 

В залежності від внутрішніх розмірів кузова- довжини L, ширини В і висоти Н визначаються площа підлоги S для платформ, і об'єм кузова Vдля решти типів вагонів:

S=L*B(3.2)

W=L*B*H(3.3)

Об'єм котла цистерни визначається за формулою:

W= *B2*L/4(3.4)

Питома площа підлоги Sп (для платформи) і питомий об'єм кузова

Wy (для решти типів вагонів) характеризують ефективність використання вагону і визначаються за формулами:

 

Sn=S/P(3.5)

Wy=W/P(3.6)

Навантаження від осі на рейку q0є одним з основних обмежуючих параметрів вантажопідйомності вагона і залежить від кількості осей n:

q0=(P+T)/n(3.7)

Іншим параметром, що обмежує вантажопідйомність вагону є допустиме навантаження на 1 м коліїUn, що залежить від довжини вагону по осях автозчепів Ln, і визначається за формулою:

Un=(P+T)/Ln(3.8)

Перераховані параметри є основою для розрахунку економічних показників використання вагонного парку.

Виконання роботи

Отримавши дані з таблицю підставляю їх в формули.

Для знаходження площі підлоги S, використовую формулу S=L*B.

S=18,9*2,8 S=52,92м2

Об’єм кузова та питомий об’єм для вагона платформи не визначається.

Питому площу підлоги знаходжу за формулою Sn=S/Р

Sn=52,92/67 Sn=0,79м2

Технічний коефіцієнт тари визначається за формулою kt=Т/Р

kt=27/67 kt=0,4

Навантаженя від осі на рейку визначаю за формулою q0=(P+T)/n

q0=(67+27)/4 q0=23,5т

Навантаження на 1 м колії визначаю за формулою Un=(P+T)/Ln

Un=(67+27)/20 Un=4,7т/м

Отримані дані заношу до таблиці

Основні параметри вагонів

  Назва параметру Варіанти
Платформи
13-491
Вантажопідйомність Р, т  
Тара Т, т
Внутрішні розміри кузова, м: ДовжинаL Ширина В Висота Н   18.3 2.8 --
Довжина по осях автозчіпокLп, м  
Кількість осей n, шт.  
Конструкційна швидкість V, км/год  
Площа підлоги S, м3 52,92
Об’єм кузова W, м3 ---
Питомий об’ємWy, м3 ---
Питома площа підлоги Sy, м2 0,79
Технічний коефіцієнт тари kt 0,4
Навантаженя від осі на рейку qo, т 23,5
Навантаження на 1 м колії Un, т/м 4,7

 

Висновок:В ході роботи я ознайомився з одним типом вагону, заданим за варіантом. Визначив його основні параметри, використовуючи відповідні формули, в які підставив відомі значення з таблиці.


Задача № 4

Тема: Експлуатація ЛокомотиваПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.005 с.)