Неповний пакет документів (для територіальності)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Неповний пакет документів (для територіальності)відповідно до вимог ч. 3 ст. 28 Закону України "Про виконавче провадження" постанова про стягнення з боржника виконавчого збору виноситься при першому надходженні виконавчого документа державному виконавцю. Згідно вимог п. 3.16 Інструкції з організації примусового виконання рішень у разі направлення виконавчого документа за належністю до іншого органу ДВС відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 49 зазначеного закону до копії постанови про закінчення виконавчого провадження державний виконавець додає, зокрема, постанову про стягнення виконавчого збору та витрат на організацію та проведення виконавчих дій.

До пакету документів не додано постанову про стягнення виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій.

 

Неповний пакет документів (для територіальності)

відповідно до вимог ч. 5 ст. 20 Закону України "Про виконавче провадження" у разі якщо у процесі виконавчого провадження державним виконавцем отримано документальне підтвердження про зміну або встановлення місця проживання, перебування чи місцезнаходження боржника, його майна, місця його роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця, та з'ясувалося, що майно боржника, на яке можна звернути стягнення, відсутнє на території, на яку поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець не пізніше наступного дня з моменту, коли йому стали відомі зазначені обставини, надсилає виконавчий документ за новим місцем проживання чи місцезнаходженням боржника, місцем його роботи чи місцезнаходженням майна боржника, про що повідомляє стягувачу. Згідно вимог п. 3.16 Інструкції з організації примусового виконання рішень у разі направлення виконавчого документа за належністю до іншого органу ДВС відповідно до пункту 10 частини першої статті 49 Закону державний виконавець у постанові про закінчення виконавчого провадження зазначає причини направлення виконавчого документа за належністю, повідомляє про проведені виконавчі дії (якщо стягнення проведено частково, зазначається про фактично стягнену суму коштів), якщо боржник відсутній, вказується дата складання акта про відсутність боржника. До копії постанови про закінчення виконавчого провадження державний виконавець додає також постанови про стягнення виконавчого збору, витрат на організацію та проведення виконавчих дій, копії постанов про накладення арешту на кошти чи майно боржника, копії документів щодо майнового стану боржника. та його доходів у разі їх наявності.

До пакету документів не додано копії постанов про накладення арешту на кошти чи майно боржника та акту державного виконавця про перевірку майнового стану боржника.

 

Відсутній ІдН

відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" у виконавчому документі зазначаються, зокрема, повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо.

Відповідно до вимог п.3.3 Інструкції з організації примусового виконання рішень при перевірці відповідності виконавчого документа вимогам п. 3 ч. 1 ст. 18 вище зазначеного Закону державний виконавець враховує наявність реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб), який може не зазначатись у виконавчому документі у випадку, якщо особа є іноземцем та законодавством країни, на території якої проживає фізична особа, встановлено інші форми відповідна відмітка у паспорті особи.

Таким чином, виконавчий документ не відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", а саме у виконавчому документі не зазначено ідентифікаційний код боржника.

 

Давиденко В.С.

 

 

Відсутні ініціали судді

Виконавчий документ не відповідає вимогам ч. 3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", а саме відсутнє прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи, що видала виконавчий документ.

ВІДМОВИ АДРЕСА

відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" у виконавчому документі зазначаються, зокрема, повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо.

Таким чином, виконавчий документ не відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", а саме у виконавчому документі не зазначено адресу стягувача.

Відсутній ЄДРПОУ

відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" у виконавчому документі зазначаються, зокрема, повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо.

`Відповідно до вимог п.3.3 Інструкції з організації примусового виконання рішень при перевірці відповідності виконавчого документа вимогам п. 3 ч. 1 ст. 18 вище зазначеного Закону державний виконавець враховує, зокрема, наявність ідентифікаційного коду суб’єкта господарювання стягувача та боржника (для юридичних осіб), оскільки відсутність ідентифікаційного коду суб’єкта господарювання допускається лише у випадку, якщо законодавство країни, на території якої зареєстровано юридичну особу, не передбачено присвоєння юридичній особі ідентифікаційного коду.

Таким чином, виконавчий документ не відповідає вимогам ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", оскільки у ньому не зазначено ідентифікаційний код боржника.

 

відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" у виконавчому документі зазначаються, зокрема, повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові за наявності) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника за наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо.

У рішенні № 2-4291 від 04.12.2009 Деснянського районного суду м. Києва не зазначено адресу боржника.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 17 Закону України "Про виконавче провадження" підлягають виканню державною виконавчою службою такі виконавчі документи:1) виконавчі листи, що видаються судами, і накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті; 2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 3) судові накази; 4) виконавчі написи нотаріусів; 5) посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій; 6) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 7) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу; 8) рішення інших органів державної влади, якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу; 9) рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"

Частиною 2 статті 17 Закону України "Про виконавче провадження" не передбачено виконання рішень судів загальної юрисдикції.

 

 

заява стягувача

 

стягнення з Кобзаря на користь ПАТ «Київенерго» коштів у розмірі грн.

 

виконавчий документ не відповідає вимогам ст. 18 ЗУ "Про виконавче провадження", а саме відсутня дата набрання рішенням законної сили.

 

Кілька боржників

згідно ч. 2 ст. 18 ЗУ "Про виконавче провадження" у разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним. Згідно ст. 386 ЦПК України, якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих документів, точно зазначивши, яку частину рішення необхідно виконати за кожним виконавчим документом. На виконання до відділу було пред'явлено заяву стягувача про відкриття виконавчого провадження та виконавчий документ, в якому вказано два стягувача та не визначено, щодо кого з них та у якій частині виконавчий документ підлягає виконанню.

 

згідно резолютивної частини виконавчого документа боржником є Спірідова Світлана Олексіївна. Стягувачем подано заяву про відкриття виконавчого провадження, у якій боржником зазначено Спірідонову Світлану Олексіївну.

 

Давиденко В.С.

 

згідно резолютивної частини виконавчого документа боржником є Пркопчук Лідія Валеріївна, у відомостях про боржника на зворотному боці виконавчого документа та у заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження боржником зазначено Прокопчук Лілію Валеріївну.

 

згідно виконавчого документа стягненню підлягає борг у розмірі 1103,56 грн. У заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження вказано суму 3255,17 грн.

 

згідно резолютивної частини виконавчого документа стягненню підлягає борг у розмірі 551,75 грн. та судовий збір у розмірі 107,30 грн. У заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження вказано стягнення суми боргу в розмірі 551,75 грн. та стягнення судових витрат в розмірі 55,50 грн. Заява стягувача не відповідає резолютивній частині рішення.

 

виконавчий документ не відповідає вимогам ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", а саме на виконавчому документі відсутній підпис уповноваженої посадової особи та печатка органу (гербова, якщо посадова особа або орган, який видав виконавчий документ, за законом зобов'язаний мати печатку із зо.8браженням Державного Герба України), що видав виконавчий документ. Стягувачем пред’явлено до виконання ксерокопію виконавчого документа.

 

згідно резолютивної частини виконавчого документа стягненню підлягає борг у розмірі 420,13грн., 3% річних в розмірі 2,54 грн.,та інфляційної складової боргу 0,30 грн. та судовий збір у розмірі 94,10 грн у виконавчому документі допущена арефметична помилка, а саме сума, що підлягає стягненню становить 517,07 грн. У заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження

вказано стягнення суми боргу в розмірі 422,67 грн, та стягнення судових витрат в розмірі 94,10 грн.

 

згідно резолютивної частини виконавчого документа стягувачем є АЕК «Київенерго», заяву про відкриття виконавчого провадження подає ПАТ " Київенерго ", відсутні підтверджуючі документи що правонаступником АЕК «Київенерго» є ПАТ " Київенерго».

 

згідно резолютивної частини виконавчого документа стягувачем є ЗАТ "Український мобільний зв"язок", заяву про відкриття виконавчого провадження надає ПАТ "МТС Україна", відсутні підтверджуючі документи що правонаступником ЗАТ "Український мобільний зв"язок" є ПАТ "МТС Україна.

 

згідно резолютивної частини виконавчого документа боржником є Терешко Наталія Володимирівна, у заяві про відкриття виконавчого провадження стягувач просить стягнути кошти з Терещенко Наталії Володимирівни, яка не є боржником за даним виконавчим документом

 

відсутні підтверджуючі документи, що боржник дійсно проживає за адресою: м. Київ, вул. Волкова, 22, кв. 117. Додатково повідомляємо, що віповідно до вимог ч. 4 ст. 74 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець обчислює розмір заборгованості у разі закінчення виконавчого провадження у зв'язку з надходженням виконавчого документа за належністю до іншого органу ДВС. У постанові про закінчення виконавчого провадження не зазначено розмір заборгованості (або її відсутності) по аліментам.

відмова строк п. 1 ст. 26 ЗУ

Пропущений строк пред’явлення виконавчого документа до виконання

 

Відмова п.3 ст. 26

виконавчий документ не відповідає вимогам п. 3 ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження", а саме виконавчий документ не набрав законної сили

 

Відмова – незавірена довіреність

заява про відкриття виконавчого провадження подана не стороною виконавчого провадження, а саме заява подана представником ПАТ "Універсал Банк". Відповідно до виконавчого документа стягувачем є ВАТ "Універсал Банк". Додатково повідомляємо, що надана довіреність для представництва ПАТ "Універсал Банк" не відповідає вимогам п.5 ст.12 Закону України "Про виконавче провадження" згідно якої повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону. Довіреність, надана представником стягувача не відповідає вимогам закону, а саме не завірена належним чином

 

Відмова – незавірена довіреність

 

відповідно до ч.5 ст.12 ЗУ "Про виконавче провадження" повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою та оформленою відповідно до вимог закону. Ст. 18 передбачає відкриття виконавчого провадження за заявою стягувача або його представника. Представником П. В. Муха до заяви про відкриття виконачого провадження додано копію довіреності, яка не завірена належним чином. Копія довіреності повинна бути завірена органом яким видана (підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою), або засвідчена нотаріально.

 

відповідно до ч. 5 ст. 9 ЗУ "Про виконавче провадження" повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону. Ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає відкриття виконавчого провадження за заявою стягувача або його представника. До заяви про відкриття не було додано довіреності .

 

 

виконавчий документ не відповідає вимогам ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження", а саме на виконавчому документі відсутній підпис уповноваженої посадової особи. Додатково повідомляємо, що згідно ст. 21 Закону України "Про виконавче провадження" постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення можуть бути пред'явлені до виконання протягом трьох місяців. Дана постанова надійшла на виконання до відділу 29.09.2009

 

 

згідно ч. 2 ст. 18 ЗУ "Про виконавче провадження" у разі якщо рішення ухвалено проти кількох відповідачів, у виконавчому документі зазначається один боржник, а також зазначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним. Згідно ст. 386 ЦПК України, якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих документів, точно зазначивши, яку частину рішення необхідно виконати за кожним виконавчим документом. На виконання до відділу було пред'явлено виконавчий документ та заяву стягувача про відкриття виконавчого провадження, у яких вказано два боржника та не визначено, щодо кого з них та у якій частині виконавчий документ підлягає виконанню.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)