Оформлення допуску до державної таємниці

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення допуску до державної таємниціВаше прізвище, ім’я та по батькові?

Завада Іван Валентинович.

Чи змінювали Ви прізвище, ім’я, по батькові? Якщо так, зазначте колишні прізвище, ім’я чи по батькові, коли та з яких причин їх змінено.

Прізвище, ім’я, по батькові не змінював.

Дата (число, місяць, рік) і місце Вашого народження (назва села, міста, району, області, держави на той час).

 

7 липня 1996 року, м.Вінниця, Україна.

 

Ваше громадянство?

 

Громадянин України.

Чи перебували Ви або перебуваєте в громадянстві інших держав? Якщо так, зазначте, протягом якого часу і у громадянстві яких саме держав перебували або перебуваєте.

Не перебував і не перебуваю.

6. Чи маєте Ви або мали документ, що посвідчує особу, виданий іноземною державою, іноземним підприємством, установою, організацією? Якщо так, зазначте вид документа, назву держави, дату видачі та строк його дії.(Правила надання відповідей: необхідно зазначати всі документи, які будь-коли отримано від іноземних підприємств, установ, організацій, військових формувань та військових частин (паспорт (посвідчення) громадянина іноземної держави, посвідчення працівника за трудовим договором підприємств, установ, організацій, військові квитки та військові посвідчення, посвідчення водія тощо). Документи, які отримано за часів колишнього СРСР, зазначати не потрібно).

Не маю і не мав.

7. Яку Ви маєте освіту? Якщо вищу, то зазначте, які навчальні заклади, в якому році закінчили, за яким освітньо-кваліфікаційним рівнем, за якою спеціальністю, серію і номер документа про освіту та повну адресу місцезнаходження навчального закладу на час його закінчення.

Маю середню освіту.

8. Коли, на яких посадах і де саме Ви за останні 10 років працювали, у тому числі за сумісництвом, проходили військову службу, навчалися у навчальному закладі?(Правила надання відповідей: місця роботи та служби зазначаються згідно з документами що передбачені законодавчими актами та нормативно-правовими актами, які регулюють трудові відносини (записами в трудовій книжці чи у документі, що підтверджує перебування чи звільнення з військової служби тощо). Також зазначаються періоди, в які громадянин навчався або тимчасово не працював, із зазначенням повної адреси навчального закладу чи місця реєстрації громадянина на той час. Найменування державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, найменування (номери) військових частин, повна адреса їх місцезнаходження зазначається станом на той час, коли громадянин там працював (проходив військову службу).

Період (місяць, рік) Найменування посади (відношення до державної служби) Підприємство, установа, організація, військова частина
від до найменування (номер військової частини) місцезнаходження
04.2006 06.2012 учень ЗОШ № 31 вул.Богдана Ступки 13, м. Вінниця
09.2012 06.2014 ліцеїст ТЛ НТУУ “КПІ” вул. Уманська 39 м. Київ
09.2014 08.2015 студент ІСЗЗІ НТУУ “КПІ” вул. Московська 45/1 м. Київ
09.2015 по т/час курсант ДЗ “ІСЗЗІ НТУУ “КПІ” вул. Верхньоключова 4, м. Київ

 

9. Якщо Ви військовозобов’язаний (військовозобов’язана), зазначте найменування військового комісаріату, в якому перебуваєте на обліку, та військове звання, якщо військовослужбовець – військове звання.

Військовозобов’язаний(на), перебуваю на спецобліку в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України в м. Києві, солдат.

Чи маєте або мали Ви раніше допуск до державної таємниці? Якщо так, зазначте коли, на яких підприємствах, установах, організаціях та форму допуску.

Раніше допуску до державної таємниці не мав.

11. Чи мали місце факти відмови Вам у наданні допуску до державної таємниці або його скасування за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці? Якщо так, зазначте найменування підприємства, установи, організації, де Ви на той період працювали, проходили службу, навчалися, рік та за яких підстав було відмовлено в наданні або скасовано допуск.

Фактів відмови у наданні мені допуску до державної таємниці та його скасування за порушення вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці не було.

Чи накладалися на Вас дисциплінарні стягнення за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці? Якщо так, зазначте найменування підприємства, установи, організації, посаду, яку займали на той період, дату накладення стягнення та його вид.

 

Дисциплінарні стягнення за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці на мене не накладалися.

Чи застосовувалися до Вас адміністративні стягнення за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці? Якщо так, зазначте посаду, яку займали на той період на підприємстві, установі, організації коли та яким судом було накладене стягнення.

Адміністративні стягнення за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці до мене не застосовувалися.

 

Чи маєте Ви судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашену чи не зняту в установленому порядку? Якщо так, зазначте статтю (статті) Кримінального кодексу України, коли і яким судом та яке рішення прийнято у кримінальному провадженні?

Судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашену чи не зняту в установленому порядку не маю і не мав.

15. Чи працювали Ви за кордоном в іноземних підприємствах, установах, організаціях? Якщо так, зазначте державу, населений пункт, підприємство, установу, організацію, посаду та строк роботи. Яким органом іноземної держави надавався дозвіл на працевлаштування?

 

За кордоном в іноземних підприємствах, установах (організаціях) не працював.

Чи працювали Ви за кордоном нелегально, крім випадків, визначених законом? Якщо так, зазначте державу, населений пункт, підприємство, установу, організацію, посаду та строк роботи.

За кордоном нелегально не працював.

Чи є або були Ви засновником (учасником) підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями, а також інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, за участю іноземців або іноземних юридичних осіб, утворених за межами України? Якщо так, зазначте повне найменування такої юридичної особи, організаційно-правову форму, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, дату і місце її державної реєстрації, а також період, протягом якого Ви є або були засновником (учасником) такої юридичної особи?

Я не був і не є засновником (учасником) підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями, а також інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України за участю іноземців або іноземних юридичних осіб, утворених за межами України.

Чи є, а якщо були, то в який період, Ви власником майна за кордоном, цінних паперів, рахунків у закордонних банківських чи інших фінансово-кредитних установах тощо? Якщо так, зазначте державу, найменування фінансово-кредитних або банківських установ і населені пункти, в яких розташовуються ці установи, а також власником якого майна чи цінних паперів Ви є чи були.

 

В минулому і тепер, я не був і не є власником майна за кордоном, цінних паперів, рахунків у закордонних банківських чи інших фінансово-кредитних установах не мав і не маю.

 

 

Чи маєте Ви за кордоном заборгованість (дебіторська, кредиторська, зокрема заборгованість за кредитними угодами, заборгованість перед державами тощо)? Якщо так, зазначте назву держави та найменування суб’єкта, боржником якого Ви є, та розмір заборгованості.

 

Будь-якої заборгованості за кордоном я не маю.

 

20. Повідомте про свої виїзди з України за останній рік. Зазначте державу та мету виїзду.(Правила надання відповідей:зазначаються дані щодо виїзду з України за останній рік до дати підписання громадянином відповідей на питання, визначені у переліку питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці.

 

За кордоном не перебував.

 

Якщо під час перебування за кордоном Ви затримувалися, опитувалися, анкетувалися представниками спецслужб, правоохоронних органів іноземної держави в зв’язку з порушенням Вами іноземного законодавства або з порушенням Ваших прав, зазначте державу, найменування іноземного державного органу і населений пункт та строк затримання, тематику опитування, анкетування, прийняті стосовно Вас рішення.

 

За кордоном не перебував.

 

22. Чи підтримуєте Ви особисті стосунки (зв’язки) з іноземцями, особами без громадянства? Якщо так, зазначте їх характер, прізвище та ім’я іноземця, особи без громадянства. (Правила надання відповідей:під стосунками розуміються особисті неофіційні зустрічі, листування, спілкування засобами зв’язку, в тому числі через Інтернет. Імена іноземців слід зазначати в українській транскрипції та відповідно до вимог українського правопису).

Особисті стосунки (зв’язки) з іноземцями, особами без громадянства не підтримую.

 

Чи проходили або проходите Ви лікування від наркотичної або алкогольної залежності? Чи перебували або перебуваєте Ви на обліку у наркологічній або психіатричній установі? Якщо так, зазначте населений пункт, найменування установи, строк лікування чи перебування на відповідному обліку.

 

Лікування від наркотичної, алкогольної залежності не проходив і не проходжу, на обліку в наркологічній, психіатричній установі не перебував і не перебуваю.

 

24. Зазначте відомості (ступінь родинного зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові, рік та місце народження, громадянство, місце роботи (служби, навчання), посада, місце проживання) щодо Ваших близьких родичів (батько, мати, сестри, брати та діти віком від 16 років), дружини (чоловіка) або особи, з якою проживаєте однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Якщо є вітчим (мачуха), зазначте такі ж відомості про них. (Правила надання відповідей: у відповіді слід зазначати прізвища дружини/чоловіка до одруження та після нього. Дані на особу, з якою громадянин проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу, зазначаються за згодою цієї особи. Також зазначається наявна у громадянина інформація про колишніх дружин/чоловіків та померлих близьких родичів).

Ступінь родинного зв’язку Прізвище, ім’я, по батькові Дата та місце народження, громадянство Місце роботи (служби, навчання), посада Місце проживання
Батько Завада Валентин Петрович 06.08.1970, с.Лука Мелешкавська Вінницький р-н, Вінницька обл., гр. України Безробітний вул. Булгакова, буд. 15А кв. 119, м. Київ
Мати Вербицька (Карпенко) (1 шлюб Завада) Тетяна Володимирівна 24.01.1973, с. Яришівка, Тиврівський р-н, Вінницька обл., гр. України Безробітня вул.Лісовий проспект буд.22 кв. 7 м. Київ
Дані про особу, з якою я проживаю однією сім’єю, надати не можу, оскільки вона не погоджується на це.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.007 с.)