Тести з навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести з навчальної дисципліниПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Завдання щодо проведення І туру Всеукраїнської олімпіади студентів з напряму «Туризм» передбачають:

– тестові завдання;

– комплексні задачі.

Тестові завдання дають змогу визначити рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, а також зосередити увагу на тих питаннях, які потребують ретельнішого вивчення.

Тестові завдання містять 120 тестів; студентам пропонується три варіанти відповідей і йому потрібно лише вибрати правильну відповідь. Правильний варіант необхідно позначити кружечком зліва проти обраного студентом варіанта відповіді. Правильна відповідь оцінюється одним балом. Найменше студент може набрати 0 балів, найбільше — 120.

Правильне рішення задач оцінюється наступним чином:

1-а задача – 25 балів;

2-а задача – 25 балів;

3-я задача – 30 балів.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

ЗАВДАННЯ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ СТУДЕНТІВ З НАПРЯМУ «ТУРИЗМ»

 

КРЕМЕНЧУК 2015

 

Укладачі: доц., к.е.н. В.В. Дружиніна

доц., к.е.н. О. Л. Загорянська

 

 

Кафедра менеджменту і туризму

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 4 від “12” грудня 2015 року

 

Зав. кафедрою,

д.е.н., проф. М.М. Хоменко

 


Тести з навчальної дисципліни

1. Найвищі класи встановлюються в таких підприємствах, як:

1) їдальні, кафе;

2) ресторани, бари;

3) ресторани, бари, кафе.

 

До якої з нижче наведених груп за видами економічної діяльності закладів ресторанного господарства належать фабрика-кухня, фабрика-заготівельня?

1) продаж їжі та напоїв, як правило, призначених для споживання на місці;

2) продаж їжі та напоїв за зниженими цінами;

3) постачання їжі, приготовленої централізовано, для споживання в інших місцях.

 

3. За характером виробництва підприємства ресторанного господарства поділяються на:

1) з повним циклом виробництва, заготівельні, доготівельні;

2) комбіновані, універсальні;

3) спеціалізовані, вузькоспеціалізовані.

 

4. На які класи підрозділяються певні типи закладів ресторанного господарства:

1) на люкс, вищий, перший, другий;

2) на люкс, вищий, перший;

3) вищий, перший, другий.

 

5. За асортиментом продукції, що випускають, підприємства ресторанного господарства поділяються на:

1) типи;

2) універсальні, спеціалізовані;

3) комбінати харчування, фабрики кулінарних виробів.

6. Основні типи підприємств ресторанного господарства, це:

1) універсальні, вузькоспеціалізовані;

2) заготівельні, доготівельні;

3) ресторани, бари, їдальні, кафе, закусочні.

 

7. Кейтеринг - це:

1) ресторан за спеціальними замовленнями;

2) мережа підприємств швидкого харчування;

3) оптова фірма.

 

8. Визначте заклади ресторанного господарства, які за рівнем обслуговування та номенклатурою послуг, що надаються споживачам, підрозділяються на класи:

1) ресторани, бари;

2) ресторани, кафе, бари;

3) ресторани, кафе, бари, буфети.

 

9. Залежно від часу функціонування підприємства ресторанного господарства поділяються на:

1) сезонні, постійно діючі;

2) універсальні, спеціалізовані;

3) комбінати харчування, фабрики кулінарії.

 

10.Залежно від місця функціонування підприємства ресторанного господарства поділяються на:

1) універсальні, вузькоспеціалізовані;

2)заготівельні, доготівельні;

3) стаціонарні; пересувні.

 

11.Залежно від номенклатури послуг, що надаються, підприємства ресторанного господарства поділяються на:

1) універсальні, спеціалізовані;

2) типи;

3) незалежні ресторани, спеціалізовані.

 

12. Визначте суб’єкти господарювання у сфері ресторанного господарства:

1) заклади ресторанного господарства незалежно від форми власності та громадяни –підприємці;

2) заклади ресторанного господарства незалежно від форми власності;

3) заклади ресторанного господарства незалежно від форми власності, громадяни-підприємці, іноземні юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

13.Ким здійснюється згідно з Правилами роботи підприємств (закладів) вибір типу закладу ресторанного господарства?

1) суб’єктом господарювання;

2) суб’єктом виконавчої влади;господарювання за погодженням з місцевим органом ;

3) суб’єктом господарювання і місцевим органом виконавчої влади.

 

14. За асортиментом продукції, що випускається, ресторани поділяються на:

1) класи, типи;

2) універсальні, спеціалізовані;

3) швидкого обслуговування.

 

15. Залежно від часу функціонування заклади ресторанного господарства можуть бути:

1) стаціонарні, пересувні;

2) сезонні, стаціонарні;

3) сезонні, постійно діючі.

16. За специфікою обслуговування споживачів бари розрізняють:

1) нічні клуби, кавові, пивні;

2) молочні бари, коктейль-бари;

3) вар’єте -бари , нічні клуби, відео –бари.

 

17. Кафетерії організовуються на:

1) 8-32 місця;

2) 150 місць;

3) 80 місць.

 

Які функції виконує галузь ресторанного господарства?

1) виробництво і реалізацію кулінарної продукції та організацію її споживання;

2) виробництво харчових продуктів;

3) випуск продукції в міру її споживання.

 

19.Норми площі на одне посадочне місце в пивному барі становить:

1) 2,0 м2 ;

2)1,4 м2 ;

3)1,6 м2

 

20.Норми площі на одне посадочне місце в кафе становить:

1) 2,0 м2 ;

2)1,4 м2 ;

3)1,6 м2

 

21.За асортиментом реалізованої продукції їдальні розрізняють:

1) шкільна, загальнодоступна;

2) загального типу, дієтична;

3) дієтична, при будинку відпочинку.

 

22. До мережі національних ресторанів швидкого харчування, які створені на основі франчайзингу, відносяться:

1) «Швидко», «Пузата Хата», «МакДональдз»;

2) «Швидко», «Мак Смак», «Домашня кухня»;

3) «Домашня кухня», «Баскін Робінс».

23. Визначте мінімально необхідну висоту виробничих приміщень для створення комфортних умов праці робітників основного виробництва:

1)3,00 м;

2) 3,30 м;

3) 3,50 м.

 

24. Виберіть правильну відповідь на визначення: « … - це сукупність робочих місць, які розташовані згідно з послідовністю технологічного процесу та призначені для виконання певних операцій:

1) відділення цеху;

2) виробнича ділянка;

3) поточна лінія.

 

25. До заготівельних цехів належать:

1) овочевий, гарячий, рибний;

2) овочевий, рибний, м’ясний;

3) холодний, рибний, м’ясний.

 

Заклади ресторанного господарства якого типу створюють у м’ясних цехах поточні лінії з випуску напівфабрикатів?

1) фабрика –заготівельна;

2) їдальня при промисловому підприємстві;

3) ресторан при готелі на 500 місць.

 

70. Склад приміщень м,ясного цеху:

1) дефростер, приміщення для приготування фіксатора;

2) м,ясне відділення, приміщення для обробки кісток;

3) дефростер, ділянка доробки напівфабрикатів.

 

71. Структура приміщень овочевого цеху:

1) приміщення для приготування розчину бісульфіту, приміщення для миття картоплі ;

2) приміщення для миття картоплі, цех доробки напівфабрикатів;

3) приміщення для миття картоплі та овочів та для приготування фіксатора.

72. Призначення холодного цеху:

1) приготування холодних страв та закусок, холодних солодких страв, холодних супів;

2) приготування холодних напоїв, холодних закусок, соусів;

3) приготування холодних закусок, солодких страв, гарячих напоїв.

 

73. Укажіть місце охолодження киселів, компотів, узварів, які приготовлені в наплитних котлах:

1) холодильна шафа гарячого цеху;

2) холодний цех;

3) у місці, максимально видаленому від теплового, електричного устаткування гарячого цеху.

 

74. У соусному відділенні гарячого цеху готують:

1) соус грибний, біфштекс, самбук;

2) чахохбілі, азу, брокколі з лимоном;

3) помідори фаршировані, фуа-гру.

 

Якими документами необхідно оформити закупівлю продуктів на ринку?

1) договором на постачання;

2) накладною;

3) актом закупівлі продуктів.

102. Основними джерелами продовольчого постачання є:

1) ринки, оптові фірми, вихідні склади, підприємства харчової промисловості;

2) м’ясний цех, рибний цех;

3) холодний цех, гарячий цех.

103. Розрізняють такі форми продовольчого постачання:

1) централізована, комбінована;

2) спеціалізована, раціональна;

3) транзитна, складська.

 

104. Доставка продовольчих товарів здійснюється такими способами:

1) централізованим, спеціалізованим;

2) централізованим, децентралізованим;

3) спеціалізованим, універсальним.

105. Термін перевірки якості:

1) для швидкопсувних товарів -24 год., для не швидкопсувних -10 днів;

2) для швидкопсувних товарів - 3 дні, для не швидкопсувних -15 днів;

3) для швидкопсувних товарів -5 год., для не швидкопсувних -14 днів.

 

Які підприємства харчування можуть укладати прямі договори з централізованими джерелами постачання?

1) госпрозрахункові;

2) не госпрозрахункові.

 

Задачі

1. Завдання:Оцінити рівень задоволеності клієнтів послугами готелю «Водограй». Розрахувати оцінки якості показників, важливість цих критеріїв для споживачів, середнє значення оцінки та індекс задоволеності споживачів.Вихідні дані: Основні структурні елементи, за якими буде здійснюватися оцінка задоволеності клієнтів послугами готелю, наступні:1. Прийом і розміщення.2. Можливість паркування. 3. Наявність кондиціонерів. 4. Доступ до мережі Internet. 5. Чистота готелю.6. Лінгвістичні навички персоналу.7. Наявність бізнес центу.8. Харчування.9. Географічне розташування. 10. Можливість бронювання місць в готелі. 11. Професійність персоналу.Місткість готелю – 305 номерів.

Важливість складових якості роботи за п'ятибальною шкалою наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Важливість складових якості роботи за п'ятибальною шкалою

Ступінь задоволеності споживача якістю виконання кожного компонента дерева   Оцінка Бал Результат задоволеності споживача, бали
Повністю незадоволений Погано
Незадоволений Незадовільно
Нейтральний Задовільно
Задоволений Добре
Повністю задоволений Відмінно

 

2. Завдання:Розрахувати індивідуальний та зведений індекси якості готельних послуг за даними таблиці 2.Вихідні дані:

Таблиця 2 - Вихідні дані для розрахунку індексу якості готельних послуг

 

Види готельних послуг, що підлягають реалізації Ціна реалізації на 1 групу з 18 екскурсантів, грн. (р) Кількість обслугованих груп, од. (q) Рівень якості, балів (qv)
1. Розміщення у номерах певної категорії
2. Харчування
3. Додаткові послуги:        
3.1 Екскурсійне обслуговування.
3.2 Замовлення послуг гідів-перекладачів.
3.3 Організація продажу квитків у театри, у цирк, на концерти тощо.
3.4 Організація продажу квитків на всі види транспорту.
3.5 Замовлення автотранспорту за замовленням гостей.
3.6 Виклик таксі.
3.7 Прокат автомобілів.
3.8 Замовлення місць у ресторанах міста.
3.9 Покупка і доставка квітів
3.10 Продаж сувенірів, листівок та іншої друкованої продукції.
3.11 Ремонт взуття.
3.12 Ремонт і прасування одягу.
3.13 Користування сауною.
3. 14 Послуги перукарні.
3.15 Оренда конференц-залу.
3.16 Послуги автостоянки

3. Завдання:Розрахувати та проаналізувати основні показники експлуатаційної діяльності готелю «Helnan Marina Sharm Hotel»

Вихідні дані:

Кількість номерів 305 у тому числі:

Покращені номера -129(1-містні -50 , 2- містні- 79);

Делюкс- 142;

Звичайні апартаменти-4;

Президентські апартаменти-2;

Люкс-28.

Кількість номерів у капітальному ремонті-35;

Кількість номерів у поточному ремонті 70 у тому числі:

Люкс - 1, Делюкс - 30, Напів Люкс - 10; 1-містні -15 , 2- містні - 14

Тривалість поточного ремонту 7 днів

Середній час санітарної обробки 1,5 години

Фактично надано послуг за рік 120060 людино-діб

Середня тривалість перебування гостя 7 днів.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Завдання щодо проведення І туру Всеукраїнської олімпіади студентів з напряму «Туризм» передбачають:

– тестові завдання;

– комплексні задачі.

Тестові завдання дають змогу визначити рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, а також зосередити увагу на тих питаннях, які потребують ретельнішого вивчення.

Тестові завдання містять 120 тестів; студентам пропонується три варіанти відповідей і йому потрібно лише вибрати правильну відповідь. Правильний варіант необхідно позначити кружечком зліва проти обраного студентом варіанта відповіді. Правильна відповідь оцінюється одним балом. Найменше студент може набрати 0 балів, найбільше — 120.

Правильне рішення задач оцінюється наступним чином:

1-а задача – 25 балів;

2-а задача – 25 балів;

3-я задача – 30 балів.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

ЗАВДАННЯ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ СТУДЕНТІВ З НАПРЯМУ «ТУРИЗМ»

 

КРЕМЕНЧУК 2015

 

Укладачі: доц., к.е.н. В.В. Дружиніна

доц., к.е.н. О. Л. Загорянська

 

 

Кафедра менеджменту і туризму

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 4 від “12” грудня 2015 року

 

Зав. кафедрою,

д.е.н., проф. М.М. Хоменко

 


Тести з навчальної дисципліни

1. Найвищі класи встановлюються в таких підприємствах, як:

1) їдальні, кафе;

2) ресторани, бари;

3) ресторани, бари, кафе.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 706; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)