Тестові завдання до курсу «Історія слов’янських народів» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання до курсу «Історія слов’янських народів»Тестові завдання до курсу «Історія слов’янських народів»

(друга половина 40-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.)

 

CРСР, Росія та Білорусь

СРСР у 1945–1953 рр.

1. Період відновлення після Великої Вітчизняної війни в промисловості СРСР склав:а) 25 років; б) більше 10 років; в) близько 8 років; г) менше 5 років.

2. Що з названого було характерним для економічного розвитку СРСР у післявоєнний період?:а) дозвіл в особливих випадках розпускати колгоспи; б) збільшення капіталовкладень у військову промисловість; в) збільшення масштабів фінансової допомоги колгоспам; г) впровадження елементів ринкового господарства в соціалістичну економіку.

3. У роки відновлення зруйнованого війною господарства в СРСР за залишковим принципом фінансувалися: а) галузі легкої та харчової промисловості; б) витрати на збройні сили; в) розробки в галузі ядерної енергетики; г) підприємства важкої промисловості.

4. Яке з прийнятих керівництвом СРСР заходів відноситься до другої половини 1940-х рр.:а) відміна підписки на державні позики; б) встановлення державної пенсії колгоспникам; в) відновлення 8-годинного робочого дня; г) відміна карткової системи

5. Яка з названих подій сталася в 1946 р.?: а) відміна карткової системи розподілу продуктів; б) створення міністерств; в) виселення чеченців з місця традиційного проживання; г) проведення грошової реформи.

6. У другій половині 1940-х – на початку 50-х рр. "безродними космополитами" в СРСР називали:а) осіб, які знаходяться на окупованій території; б) партійну номенклатуру; в) репатріантів; г) представників інтелігенції єврейської національності.

7. Керівник Антифашистського єврейського комітету, загиблий у 1948 р.:а) Ш. Алейхем; б) С. Міхоелс; в) В. Мейерхольд; г) А. Коонен.

8. Значну роль у боротьбі із "західництвом" відіграв у післявоєнний період секретар ЦК ВКП(б):а) М.А. Суслов; б) М.А. Поспелов; в) А.А. Жданов; г) Г. М. Малєнков.

9. У постанові ЦК ВКП(б) про журнали "Звезда" і "Ленинград" критиці було піддано творчість:а) А. Ахматової; б) М. Ісаковського; в) А. Фадєєва; г) К. Симонова.

10. Керівник Ленінградського міськкому партії в роки Великої Вітчизняної війни, секретар ЦК ВКП(б), розстріляний по "Ленінградській справі": а) А. Жданов; б) М. Вознесенський; в) А. Кузнєцов; г) М. Родіонов.

11. Яка з названих подій сталася у 1949 р.?:а)розрив дипломатичних стосунків з Югославією; б) встановлення комуністичного режиму в Чехословаччині; в) сформульовано "доктрину Трумена"; г) в США створено атомну бомбу..

12. Яка подія сталася в СРСР у 1953 р.: а) ХХ з'їзд КПРС; б) смерть Й.В. Сталіна; в) грошова реформа; г) шкільна реформа.

13. Рада економічної Взаємодопомоги існувала в:а) 1949–1991 рр.; б) 1955–1991 рр.; в) 1965–1985 рр.; г) 1979–1989 рр.

14. Черчіль, колишній прем'єр-міністр Великобританії, зробив висновок про "залізну завісу", що опустилася на Європу, в: а) 1946 р.; б) 1947 р.; в) 1949 р.; г) 1952 р.
Випробування першої в СРСР атомної бомби сталося в:а) 1945 р.; б) 1949 р.; в) 1953 р.; г) 1957 р.

15. Які риси характеризували розвиток культури в СРСР у перше післявоєнне десятиліття: а) вихід ряду партійних ухвал з критикою діячів культури; б) розширення зв'язків з представниками західної культури; в) обмеження на видання і виконання зарубіжних авторів; г) дозвіл публікувати літературні твори за кордоном; д) відсутність контактів з діячами зарубіжної культури; е) відродження авангардистського напряму в мистецтві.

16. Які наукові галузі і напрями отримали переважний розвиток в СРСР у перше десятиліття після Великої Вітчизняної війни:а) економіка; б) атомна фізика; в) кібернетика; г) радіотехніка; д) генетика; е) дослідження у ракетобудуванні.

СРСР у 1953–1964 рр.

 

17. До якого періоду відноситься десталінізація радянського суспільства:а) 1941–1945 рр.; б) 1945–1953 рр.; в) 1953–1982 рр.; г) 1964–1982 рр.

18. Суспільно-політичне життя СРСР після ХХ з'їзду КПРС характеризують риси: а) створення багатопартійної системи; б) звільнення ув'язнених з таборів; в) послаблення ідеологічного партійного контролю; г) створення нового органу влади – З'їзду народних депутатів; д) дозвіл вільних контактів із Заходом в галузі мистецтва; е) прийняття нової програми і статуту КПРС.

19. Реформи другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років у промисловості передбачали: а) розширення прав центральних органів влади щодо управління галузями легкої та переробної промисловості; б) реорганізацію системи МТС у РТС; в) ліквідацію галузевих міністерств; г) створення раднаргоспів.

20. Реформи другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років у сільському господарстві передбачали: реорганізацію системи МТС у РТС……… (доповнити речення).

21. Реформи другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років у соціальній сфері передбачали: а) запровадження панельного та блочного будівництва житла; б) скорочення робочого дня до 6 годин; в) введення оплати за навчання у старших класах загальноосвітньої школи та ВНЗ; г) зниження пенсійного віку для жінок до 60 років, для чоловіків – до 65 років; д) право звільнення робітників з робо­ти за власним бажанням.

22. Що було однією з причин погіршення становища у сільському господарстві СРСР до початку 1960-х рр.: а) введення ринкових стосунків; б) скорочення посівних площ; в) розвиток фермерських господарств; г) примусова скупка худоби у колгоспників.

23. "Кукурудзяна епопея" пов'язана із: а) О.М. Косигіним; б) А.А. Громико; в) М.С. Хрущовим; г) Л.І. Брежнєвим.

24. Які риси характеризують розвиток культури у період хрущовської "відлиги": а) збільшення числа видаваних журналів; б) публікація творів про ГУЛАГ; в) дозвіл будь-яких ідеологічних напрямів у творчості; г) згортання зв'язків із зарубіжними діячами культури; д) реабілітація засуджених раніше діячів культури; е) ліквідація цензури.

25. Які події культурного життя в СРСР не відносяться до періоду "відлиги":а) вимушена відмова Б. Пастернака від Нобелівської премії; б) відкриття театру "Современник"; в) проведення зустрічей керівництва країни із творчою інтелігенцією; г) проведення дискусії з біології та гоніння на генетиків.

26. Уперше СРСР здійснив запуск космічних кораблів у період: а) 1945–1953 рр.; б) 1953–1964 рр.; в) 1964–1975 рр.; г) 1975–1985 рр.

27. У зовнішній політиці СРСР другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років відбулися: а) поліпшення відносин з ФРН, Австрією; б) погіршення радянсько-югославських відносин; в) проблеми у відносинах з Китаєм; г) Карибська криза.

28. Яка з названих подій поставила світ на грань ядерної війни:а) введення військ СРСР і ОВД в Чехословаччину; б) введення радянських військ до Афганістану в 1979 р.; в) війна у В'єтнамі; г) Карибська криза.

СРСР у 1964–1985 рр.

29. Хто з названих осіб керував проведенням економічних реформ в 1965 р.: а) О. М. Косигін; б) М.С. Хрущов; в) Ю.В. Андропов; г) В.Г. Малєнков.

30. Економіку в період "застою" характеризує:а)скорочення чисельності апарату управління; б) переважний розвиток легкої промисловості; в) відставання у науково-технічному прогресі від розвинених країн; г) скорочення дисбалансу у розвитку промисловості та сільського господарства.

31. Суть економічної реформи під керівництвом О. М. Косигіна в СРСР полягала у: а) скороченні планових показників для підприємств; б) створенні на підприємствах фондів матері­ального стимулювання; в) запровадженні, незалежно від прибутку, твердої плати за використовувані підприємством виробничі фонди; г) фінансуванні промислового будівництва шля­хом дотацій; д) поверненні до раднаргоспів; е) підвищенні закупівельних цін на продукцію сільського господарства.

32. Що з названого характеризувало розвиток соціальної сфери в СРСР наприкінці 1970-х – на початку1980-х рр.:а) надвиробництво продовольчих і промислових товарів; б) введення плати за навчання; в) скорочення середньої тривалості життя населення; г) щорічне підвищення зарплати.

33. У внутрішньополітичному житті в СРСР другої половини 1960-х – початку 1980-х рр. відбулися такі зміни:а) були розширені повноваження сільських рад; б) активізація діяльності дисидентських організацій; в) прийняття важливих політичних рішень за згодою Верховної Ради СРСР; г) послаблення цензури у засобах інформації; д) гласність та демократизація.

34. Внутрішня політика СРСР в 1965–1985 рр.:а) відміна ролі КПРС як керівної і направляючої сили суспільства; б) затвердження концепції "розвинутого соціалізму"; в) обмеження терміну перебування на одній посаді для партійно-державних кадрів; г) посилення цензури в галузі мистецтва; д) проведення масових репресій; е) посилення позицій партійно-державної номенклатури.

35. З ім'ям якого керівника СРСР пов'язана поява поняття "розвинутий соціалізм": а) Й.В. Сталін; б) М.С. Хрущов; в) Л.І. Брежнєв; г) Ю.В. Андропов.

36. Які кроки радянського керівництва привели до посилення ролі КДБ в житті суспільства? а) початок боротьби з корупцією; б) боротьба з іноземними розвідками; в) створення П'ятого управління КДБ; г) зміцнення партійних лав.

37. Вкажіть причину введення радянських військ в ЧССР (1968 рік): а) різке збільшення кількості антиурядових виступів в ЧССР; б) реформи, що проводились в ЧССР, могли підірвати вплив СРСР в країні; в) виникнення загрози розпаду на Чехію і Словаччину; г) поява небезпеки вступу ЧССР в НАТО.

38. Результатом процесу розрядки міжнародної напруженості в 1970-і роки було:а) встановлення співпраці СРСР з НАТО; б) припинення всіх озброєних конфліктів у світі; в) ухвалення резолюції ООН про знищення ядерної зброї; г) проведення Наради з безпеки і співпраці в Європі.

39. У зовнішній політиці СРСР другої половини 1960-х – початку 1980-х рр. відбулися такі зміни:а) перехід до пріоритету загальнолюдських інтересів і цінностей над класовими; б) пере­хід від "холодної війни" до міжнародної розрядки; в) погіршення радянсько-французьких відносин; г) розуміння й підтримка демократичних процесів у країнах Східної Європи; д) загострення відносин із Китаєм; е) продовження курсу на розширення сфери впливу в Азії, Африці, Латинській Америці; ж) послаблення Організації Варшавського Договору.

40. Яка з названих подій відбулася в період брежнєвського "застою":а) постанова про упадницькі явища в радянській музиці; б) закриття театру В.Э. Мейерхольда; в) постанова про журнали "Звезда" і "Ленинград"; г) виключення із Союзу письменників і вигнання за кордон О. Солженіцина.

41. За керівництва СРСР Ю. В. Андроповим відбулися: а) припинення участі СРСР у війні в Афганістані; б) посилення боротьби з інакомисленням; в) відновлення органів безпеки на транспорті, в армії та ВМФ; г) встановлення контролю за особистою перепискою громадян і поштою різних організацій; д) відновлення системи донощиків у колективах.

СРСР у 1985–1991 рр.

 

42. К наслідкам політики гласності в СРСР у 1985–1991 рр. відноситься:а) початок реабілітації сталінських репресій; б) падіння інтересу до історії соціалістичного суспільства; в) відміна секретності державних таємниць; г) усвідомлення суті тоталітаризму.

43. "Парад суверенітетів" в СРСР на початку 1990-х рр. був пов'язаний із: а) вимогою автономій зберегти Конституцію СРСР; б) поліпшенням економічного стану в республіках; в) небажанням республік проводити радикальну економічну реформу; г) обіцянками Президента СРСР і Президента РФ надати автономіям максимум повноважень.

44. Поняття "багатопартійність"у вітчизняній історії другої половини ХХ ст. пов'язано з періодом: а) першого післявоєнного десятиліття; б) хрущовською відлигою; в) брежнєвського "застою"; г) перебудови під керівництвом М. Горбачова.

45. Наслідками економічної реформи в СРСР періоду перебудови були:а) звуження меж самостійності підприємств (об'єднань); б) активізація споживчої діяльності підприємств на шкоду інвестиційної; в) посилення контролю державних органів над мікроекономічними процесами в країні; г) торговельно-посередницька діяльність кооперативів; д) розширення союзно-республіканських і республіканських міністерств та відомств.

46. Наслідками політичної реформи в СРСР періоду перебудови були:а) відновлення ролі рад народних депутатів як органів влади; б) звуження діяльності громадських організацій; в) здійснення перерозподілу влади при збереженні керівної ролі КПРС; г) посилення цензури у засобах інформації; д) відновлення громадянства для дисидентів.

47. Положення "нового політичного мислення" у зовнішній політиці, висунуті М.С.Горбачовим: а) посилення гонки озброєнь; б) розуміння миру єдиним і взаємопозв'язаним цілим; в) розширення соціалістичного табору за рахунок країн Європи; г) вирішення міжнародних проблем не силою, а балансом інтересів країн; д) вихід СРСР з складу НАТО; е) визнання пріоритету загальнолюдських цінностей.

48. У зовнішній політиці СРСР періоду перебудови відбулися:а) перехід до пріоритету загальнолюдських інтересів і цінностей над класовими; б) виведення радянського військового контингенту з Афганістану; в) погіршення радянсько-американських відносин; г) нормалізація відносин з Китаєм; д) втручання у внутрішні справи країн соціалістичного табору; е) посилення Варшавського Договору.

49. В якому році розпочалося виведення радянських військ з країн Східної і Центральної Європи: а) 1968 р. б) 1979 р. в) 1989 р. г) 1995 р.

50. Кому з радянських керівників у 1990 р. було присуджено Нобелівську премію миру: а) Б. Єльцину; б) М. Горбачову; в) Е. Шеварнадзе; г) Ю. Андропову.

51. Наслідками серпневого путчу 1991 року в СРСР були: а) припинення діяльності КПРС; б) посилення органів КДБ; в) здійснення перерозподілу влади при збереженні керівної ролі КПРС; г) посилення цензури у засобах інформації; д) проголошення незалежності Мол­давії, Азербайджану, Узбекистану.

52. Наслідки політики перебудови в СРСР:а) зміцнення міжнаціональних стосунків в країні; б) заборона дискусій усередині КПРС; в) значне скорочення державного апарату; г) проведення виборів на альтернативній основі.

53. Договір про розпуск СРСР в 1991 р. підписали глави: а) Росії, України, Білорусії; б) Росії, Казахстану, України; в) усіх республік колишнього СРСР; г) усіх республік, окрім прибалтійських.

Тестові завдання до курсу «Історія слов’янських народів»

(друга половина 40-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.)

 

CРСР, Росія та Білорусь

СРСР у 1945–1953 рр.

1. Період відновлення після Великої Вітчизняної війни в промисловості СРСР склав:а) 25 років; б) більше 10 років; в) близько 8 років; г) менше 5 років.

2. Що з названого було характерним для економічного розвитку СРСР у післявоєнний період?:а) дозвіл в особливих випадках розпускати колгоспи; б) збільшення капіталовкладень у військову промисловість; в) збільшення масштабів фінансової допомоги колгоспам; г) впровадження елементів ринкового господарства в соціалістичну економіку.

3. У роки відновлення зруйнованого війною господарства в СРСР за залишковим принципом фінансувалися: а) галузі легкої та харчової промисловості; б) витрати на збройні сили; в) розробки в галузі ядерної енергетики; г) підприємства важкої промисловості.

4. Яке з прийнятих керівництвом СРСР заходів відноситься до другої половини 1940-х рр.:а) відміна підписки на державні позики; б) встановлення державної пенсії колгоспникам; в) відновлення 8-годинного робочого дня; г) відміна карткової системи

5. Яка з названих подій сталася в 1946 р.?: а) відміна карткової системи розподілу продуктів; б) створення міністерств; в) виселення чеченців з місця традиційного проживання; г) проведення грошової реформи.

6. У другій половині 1940-х – на початку 50-х рр. "безродними космополитами" в СРСР називали:а) осіб, які знаходяться на окупованій території; б) партійну номенклатуру; в) репатріантів; г) представників інтелігенції єврейської національності.

7. Керівник Антифашистського єврейського комітету, загиблий у 1948 р.:а) Ш. Алейхем; б) С. Міхоелс; в) В. Мейерхольд; г) А. Коонен.

8. Значну роль у боротьбі із "західництвом" відіграв у післявоєнний період секретар ЦК ВКП(б):а) М.А. Суслов; б) М.А. Поспелов; в) А.А. Жданов; г) Г. М. Малєнков.

9. У постанові ЦК ВКП(б) про журнали "Звезда" і "Ленинград" критиці було піддано творчість:а) А. Ахматової; б) М. Ісаковського; в) А. Фадєєва; г) К. Симонова.

10. Керівник Ленінградського міськкому партії в роки Великої Вітчизняної війни, секретар ЦК ВКП(б), розстріляний по "Ленінградській справі": а) А. Жданов; б) М. Вознесенський; в) А. Кузнєцов; г) М. Родіонов.

11. Яка з названих подій сталася у 1949 р.?:а)розрив дипломатичних стосунків з Югославією; б) встановлення комуністичного режиму в Чехословаччині; в) сформульовано "доктрину Трумена"; г) в США створено атомну бомбу..

12. Яка подія сталася в СРСР у 1953 р.: а) ХХ з'їзд КПРС; б) смерть Й.В. Сталіна; в) грошова реформа; г) шкільна реформа.

13. Рада економічної Взаємодопомоги існувала в:а) 1949–1991 рр.; б) 1955–1991 рр.; в) 1965–1985 рр.; г) 1979–1989 рр.

14. Черчіль, колишній прем'єр-міністр Великобританії, зробив висновок про "залізну завісу", що опустилася на Європу, в: а) 1946 р.; б) 1947 р.; в) 1949 р.; г) 1952 р.
Випробування першої в СРСР атомної бомби сталося в:а) 1945 р.; б) 1949 р.; в) 1953 р.; г) 1957 р.

15. Які риси характеризували розвиток культури в СРСР у перше післявоєнне десятиліття: а) вихід ряду партійних ухвал з критикою діячів культури; б) розширення зв'язків з представниками західної культури; в) обмеження на видання і виконання зарубіжних авторів; г) дозвіл публікувати літературні твори за кордоном; д) відсутність контактів з діячами зарубіжної культури; е) відродження авангардистського напряму в мистецтві.

16. Які наукові галузі і напрями отримали переважний розвиток в СРСР у перше десятиліття після Великої Вітчизняної війни:а) економіка; б) атомна фізика; в) кібернетика; г) радіотехніка; д) генетика; е) дослідження у ракетобудуванні.

СРСР у 1953–1964 рр.

 

17. До якого періоду відноситься десталінізація радянського суспільства:а) 1941–1945 рр.; б) 1945–1953 рр.; в) 1953–1982 рр.; г) 1964–1982 рр.

18. Суспільно-політичне життя СРСР після ХХ з'їзду КПРС характеризують риси: а) створення багатопартійної системи; б) звільнення ув'язнених з таборів; в) послаблення ідеологічного партійного контролю; г) створення нового органу влади – З'їзду народних депутатів; д) дозвіл вільних контактів із Заходом в галузі мистецтва; е) прийняття нової програми і статуту КПРС.

19. Реформи другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років у промисловості передбачали: а) розширення прав центральних органів влади щодо управління галузями легкої та переробної промисловості; б) реорганізацію системи МТС у РТС; в) ліквідацію галузевих міністерств; г) створення раднаргоспів.

20. Реформи другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років у сільському господарстві передбачали: реорганізацію системи МТС у РТС……… (доповнити речення).

21. Реформи другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років у соціальній сфері передбачали: а) запровадження панельного та блочного будівництва житла; б) скорочення робочого дня до 6 годин; в) введення оплати за навчання у старших класах загальноосвітньої школи та ВНЗ; г) зниження пенсійного віку для жінок до 60 років, для чоловіків – до 65 років; д) право звільнення робітників з робо­ти за власним бажанням.

22. Що було однією з причин погіршення становища у сільському господарстві СРСР до початку 1960-х рр.: а) введення ринкових стосунків; б) скорочення посівних площ; в) розвиток фермерських господарств; г) примусова скупка худоби у колгоспників.

23. "Кукурудзяна епопея" пов'язана із: а) О.М. Косигіним; б) А.А. Громико; в) М.С. Хрущовим; г) Л.І. Брежнєвим.

24. Які риси характеризують розвиток культури у період хрущовської "відлиги": а) збільшення числа видаваних журналів; б) публікація творів про ГУЛАГ; в) дозвіл будь-яких ідеологічних напрямів у творчості; г) згортання зв'язків із зарубіжними діячами культури; д) реабілітація засуджених раніше діячів культури; е) ліквідація цензури.

25. Які події культурного життя в СРСР не відносяться до періоду "відлиги":а) вимушена відмова Б. Пастернака від Нобелівської премії; б) відкриття театру "Современник"; в) проведення зустрічей керівництва країни із творчою інтелігенцією; г) проведення дискусії з біології та гоніння на генетиків.

26. Уперше СРСР здійснив запуск космічних кораблів у період: а) 1945–1953 рр.; б) 1953–1964 рр.; в) 1964–1975 рр.; г) 1975–1985 рр.

27. У зовнішній політиці СРСР другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років відбулися: а) поліпшення відносин з ФРН, Австрією; б) погіршення радянсько-югославських відносин; в) проблеми у відносинах з Китаєм; г) Карибська криза.

28. Яка з названих подій поставила світ на грань ядерної війни:а) введення військ СРСР і ОВД в Чехословаччину; б) введення радянських військ до Афганістану в 1979 р.; в) війна у В'єтнамі; г) Карибська криза.

СРСР у 1964–1985 рр.

29. Хто з названих осіб керував проведенням економічних реформ в 1965 р.: а) О. М. Косигін; б) М.С. Хрущов; в) Ю.В. Андропов; г) В.Г. Малєнков.

30. Економіку в період "застою" характеризує:а)скорочення чисельності апарату управління; б) переважний розвиток легкої промисловості; в) відставання у науково-технічному прогресі від розвинених країн; г) скорочення дисбалансу у розвитку промисловості та сільського господарства.

31. Суть економічної реформи під керівництвом О. М. Косигіна в СРСР полягала у: а) скороченні планових показників для підприємств; б) створенні на підприємствах фондів матері­ального стимулювання; в) запровадженні, незалежно від прибутку, твердої плати за використовувані підприємством виробничі фонди; г) фінансуванні промислового будівництва шля­хом дотацій; д) поверненні до раднаргоспів; е) підвищенні закупівельних цін на продукцію сільського господарства.

32. Що з названого характеризувало розвиток соціальної сфери в СРСР наприкінці 1970-х – на початку1980-х рр.:а) надвиробництво продовольчих і промислових товарів; б) введення плати за навчання; в) скорочення середньої тривалості життя населення; г) щорічне підвищення зарплати.

33. У внутрішньополітичному житті в СРСР другої половини 1960-х – початку 1980-х рр. відбулися такі зміни:а) були розширені повноваження сільських рад; б) активізація діяльності дисидентських організацій; в) прийняття важливих політичних рішень за згодою Верховної Ради СРСР; г) послаблення цензури у засобах інформації; д) гласність та демократизація.

34. Внутрішня політика СРСР в 1965–1985 рр.:а) відміна ролі КПРС як керівної і направляючої сили суспільства; б) затвердження концепції "розвинутого соціалізму"; в) обмеження терміну перебування на одній посаді для партійно-державних кадрів; г) посилення цензури в галузі мистецтва; д) проведення масових репресій; е) посилення позицій партійно-державної номенклатури.

35. З ім'ям якого керівника СРСР пов'язана поява поняття "розвинутий соціалізм": а) Й.В. Сталін; б) М.С. Хрущов; в) Л.І. Брежнєв; г) Ю.В. Андропов.

36. Які кроки радянського керівництва привели до посилення ролі КДБ в житті суспільства? а) початок боротьби з корупцією; б) боротьба з іноземними розвідками; в) створення П'ятого управління КДБ; г) зміцнення партійних лав.

37. Вкажіть причину введення радянських військ в ЧССР (1968 рік): а) різке збільшення кількості антиурядових виступів в ЧССР; б) реформи, що проводились в ЧССР, могли підірвати вплив СРСР в країні; в) виникнення загрози розпаду на Чехію і Словаччину; г) поява небезпеки вступу ЧССР в НАТО.

38. Результатом процесу розрядки міжнародної напруженості в 1970-і роки було:а) встановлення співпраці СРСР з НАТО; б) припинення всіх озброєних конфліктів у світі; в) ухвалення резолюції ООН про знищення ядерної зброї; г) проведення Наради з безпеки і співпраці в Європі.

39. У зовнішній політиці СРСР другої половини 1960-х – початку 1980-х рр. відбулися такі зміни:а) перехід до пріоритету загальнолюдських інтересів і цінностей над класовими; б) пере­хід від "холодної війни" до міжнародної розрядки; в) погіршення радянсько-французьких відносин; г) розуміння й підтримка демократичних процесів у країнах Східної Європи; д) загострення відносин із Китаєм; е) продовження курсу на розширення сфери впливу в Азії, Африці, Латинській Америці; ж) послаблення Організації Варшавського Договору.

40. Яка з названих подій відбулася в період брежнєвського "застою":а) постанова про упадницькі явища в радянській музиці; б) закриття театру В.Э. Мейерхольда; в) постанова про журнали "Звезда" і "Ленинград"; г) виключення із Союзу письменників і вигнання за кордон О. Солженіцина.

41. За керівництва СРСР Ю. В. Андроповим відбулися: а) припинення участі СРСР у війні в Афганістані; б) посилення боротьби з інакомисленням; в) відновлення органів безпеки на транспорті, в армії та ВМФ; г) встановлення контролю за особистою перепискою громадян і поштою різних організацій; д) відновлення системи донощиків у колективах.

СРСР у 1985–1991 рр.

 

42. К наслідкам політики гласності в СРСР у 1985–1991 рр. відноситься:а) початок реабілітації сталінських репресій; б) падіння інтересу до історії соціалістичного суспільства; в) відміна секретності державних таємниць; г) усвідомлення суті тоталітаризму.

43. "Парад суверенітетів" в СРСР на початку 1990-х рр. був пов'язаний із: а) вимогою автономій зберегти Конституцію СРСР; б) поліпшенням економічного стану в республіках; в) небажанням республік проводити радикальну економічну реформу; г) обіцянками Президента СРСР і Президента РФ надати автономіям максимум повноважень.

44. Поняття "багатопартійність"у вітчизняній історії другої половини ХХ ст. пов'язано з періодом: а) першого післявоєнного десятиліття; б) хрущовською відлигою; в) брежнєвського "застою"; г) перебудови під керівництвом М. Горбачова.

45. Наслідками економічної реформи в СРСР періоду перебудови були:а) звуження меж самостійності підприємств (об'єднань); б) активізація споживчої діяльності підприємств на шкоду інвестиційної; в) посилення контролю державних органів над мікроекономічними процесами в країні; г) торговельно-посередницька діяльність кооперативів; д) розширення союзно-республіканських і республіканських міністерств та відомств.

46. Наслідками політичної реформи в СРСР періоду перебудови були:а) відновлення ролі рад народних депутатів як органів влади; б) звуження діяльності громадських організацій; в) здійснення перерозподілу влади при збереженні керівної ролі КПРС; г) посилення цензури у засобах інформації; д) відновлення громадянства для дисидентів.

47. Положення "нового політичного мислення" у зовнішній політиці, висунуті М.С.Горбачовим: а) посилення гонки озброєнь; б) розуміння миру єдиним і взаємопозв'язаним цілим; в) розширення соціалістичного табору за рахунок країн Європи; г) вирішення міжнародних проблем не силою, а балансом інтересів країн; д) вихід СРСР з складу НАТО; е) визнання пріоритету загальнолюдських цінностей.

48. У зовнішній політиці СРСР періоду перебудови відбулися:а) перехід до пріоритету загальнолюдських інтересів і цінностей над класовими; б) виведення радянського військового контингенту з Афганістану; в) погіршення радянсько-американських відносин; г) нормалізація відносин з Китаєм; д) втручання у внутрішні справи країн соціалістичного табору; е) посилення Варшавського Договору.

49. В якому році розпочалося виведення радянських військ з країн Східної і Центральної Європи: а) 1968 р. б) 1979 р. в) 1989 р. г) 1995 р.

50. Кому з радянських керівників у 1990 р. було присуджено Нобелівську премію миру: а) Б. Єльцину; б) М. Горбачову; в) Е. Шеварнадзе; г) Ю. Андропову.

51. Наслідками серпневого путчу 1991 року в СРСР були: а) припинення діяльності КПРС; б) посилення органів КДБ; в) здійснення перерозподілу влади при збереженні керівної ролі КПРС; г) посилення цензури у засобах інформації; д) проголошення незалежності Мол­давії, Азербайджану, Узбекистану.

52. Наслідки політики перебудови в СРСР:а) зміцнення міжнаціональних стосунків в країні; б) заборона дискусій усередині КПРС; в) значне скорочення державного апарату; г) проведення виборів на альтернативній основі.

53. Договір про розпуск СРСР в 1991 р. підписали глави: а) Росії, України, Білорусії; б) Росії, Казахстану, України; в) усіх республік колишнього СРСР; г) усіх республік, окрім прибалтійських.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.01 с.)