Проаналізуйте витрати матеріалів і зробіть розрахунок впливу факторів на обсяг продукції. Чи є резерви випуску продукції? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проаналізуйте витрати матеріалів і зробіть розрахунок впливу факторів на обсяг продукції. Чи є резерви випуску продукції?Показник За пл. Факт. Відх.
1.Випуск продукції: у вартісному виразі, тис. грн. у натуральному обчисленні, шт.            
2.Норма витрачання, кг/шт.

3. Матеріаловіддача(1/2) 25 22 -3

4.Матеріаломісткість про- 0,04 0,045 0,005

дукції (2/1)

1 спосіб:

1=2*3-факторна модель

ВП0=80*25=2000

ВП1=100*25=2500

ВП2=100*22=2200

Вплив: ∆ВП1=2500-2000=500 шт.

∆ВП2=2200-2500=-300 шт.

Разом=500-300=200 шт.

 

 

2 спосіб:

Показник За пл. Факт. Відх.
1.Випуск продукції: у вартісному виразі, тис. грн. у натуральному обчисленні, шт.            
2.Норма витрачання, кг/шт.

3. Ціна (Випуск у грн./у 2000 2000

натур шт..)

Матеріаловіддача=Обсяг од.*Норму вит.*Ціну од./Обсяг у грн..

Матер. пл..=2000*80*2000/4000000=80 грн.

Матер. факт.=2200*100*2000/4400000= 100 грн.

ВП=(1.2)*3

ВП0=2000*2000=4000 тис. грн.

ВП1=2200*2000=4400 тис. грн.

ВП3=2200*2000=4400 тис. грн.

∆ВП1=4400 тис. грн. – 4000 тис. грн.=400 тис. грн.

Підрахуйте вплив факторів на фонд оплати праці. Чи є резерви економії фонду оплати праці?

  План Звіт
1. Фонд оплати праці, тис.грн.
2. Чисельність робітників

Примітка: План по випуску продукції виконано на 102%.

3. З/п 1 робітника, тис. грн. (1/2) 1,5 1,6

Ланцюгова підстановка

ФОП0=300*1,5=450

ФОП1=280*1,5=420

ФОП2=280*1,6=448

Вплив:

∆ФОП1=420-450=-30

∆ФОП2=448-420=28

Разом=28-30=-2

За даними таблиці визначте резерви зростання випуску продукції

Показник За пл. Факт. Відх % вик пл
1. Обсяг випуску прод-ї, тис. грн. -38 98,25
2. Кіл-ть верст., одиниць 117,14
3. Відпрац. всіма верст. верстато-годин, тисяч  

4. Вир. 1 верс.(1/2) 6200 5200 -1000

5. Продукт. 1 верс. 2000 2000

годин (3/2)

6. Тривалістьроботи 3,1 2,6 -0,5 83,87

верс. за 1 день(4/5)

Ланцюгова підстановка

ОП=(2)*(5)*(6)

ОП0=350*2000*3,1=2170 тис. грн.

ОП1=410*2000*3,1=2542 тис. грн.

ОП2=410*2000*3,1=2542 тис. грн.

ОП3=410*2000*2,6=2132 тис. грн.

Вплив: ∆ОП1=2542-2170=372 тис. грн.

∆ОП2=2542-2542=0

∆ОП3=2132-2542=-410 тис. грн.

Разом=372-410=-38 тис. грн.

Відносних різниць

1) Вплив к-ті верстатів: (2170*(177-100))/100=371,94 т.грн

2)Вплив тривалості роб. 1 верстата в день: (2170*(83,87-177))/100=-721,96 тис. грн.

3) Вплив обсягу продукції: (2170*(98-83,87))/100=312 тис. грн.

Разом=371,94-721,96+312=-38 тис. грн.

Як вплинула продуктивність праці на обсяг випуску продукції?

Зробити оцінку виконання плану за продуктивністю праці:

Показник За пл. Факт. Відх. %
1. Випуск продукції, тис.грн. 104,76
2. Чисел. працюючих, чол. -10 95,24
3. в т.ч. чисел. робіт, чол. 107,14

4. Середньорічний

виробіток прац., 40 44 4 110

тис. (1/2)

1=2*4

ВП0=210*40=8400 тис. грн.

ВП1=200*40=8000 тис. грн..

ВП2=200*44=8800 тис. грн.

Вплив: ∆ВП1=8000-8400=-400 тис. грн.

∆ВП2=8800-8000=800 тис. грн.

Разом=-400+800=400 тис. грн.

1) Вплив чисельн. прац.:(8400*(95,24-100))/100=-399,84

2) Вплив ВП: (8400*(104,76-95,24))/100=799,68

Разом=799,68-399,84=400 тис. грн.

 

7. Розрахуйте величину факторів, які вплинули в звітному місяці на загальний виробіток робітника:

  За пл. Факт. Відх. %
1. Випуск продукції, т.грн.  
2. Чисельність робітників, чол.  
3. Середня кіл-ть явок на роботу за міс., днів     -4  
4. Тривалість робочого дня, годин 8,0 7,0 -1  
5.Середньогод.виробіток, грн. (3/4) -52 72,92

6. Середньогод. 25 40 -15 160

виробіток, тис.

грн. (1/3)

1=5*6

ВП0=192*25=4800 тис. грн.

ВП1=140*25=3500 тис. грн.

ВП2=140*40=5600 тис. грн.

Вплив: ∆ВП1=3500-4800=-1300 тис. грн..

∆ВП2=5600-3500=2100 тис. грн.

Разом=2100-1300=800 тис. грн..

1) Вплив середньогод. вироб.:(4800*(160-100))/100=2800

2) Вплив ВП: (4800*(116,67-160))/100=2079,84

Разом=2800+2079,84=800 тис. грн.

Вирахувати резерви зростання випуску продукції.

  План Факт Відх.
1. Випуск прод-ї, тис.грн.
2. Викорисатано. матеріалів, т

3. Матеріаловіддача 3 3,2 0,2

(1/2)

Випуск прод=2*3

ВП1=135*3=405

ВП2=1935*0,2=387

Прибуток:405+387=792

Розрахуйте величину факторів, які вплинули в звітному місяці на загальний виробіток робітника. Чи є резерви зростання продуктивності праці?

Показник За пл. Факт. Відх. %
1.Середня кіл-ть явок на роботу за міс., днів     -2  
2. Тривалість робочого дня, годин 7,8 7,5 -0,3  
3. Середньогод виробіток, грн. 104,62

4. Сер. кіл-ть год. 171,6 150 -21,6

відправ. 1 роб.(1/2)

5.Виробіток роб.(3/4) 11154 10200 -954 91,45

5=3*4

ВР0=65*171,6=11154

ВР1=68*171,6=11668,8

ВР2=68*150=10200

Вплив: ∆ВР1=11668,8-11154=514,8

∆ВР2=10200-11668,8=-1468,8

Разом=-1468+514,8=-954

1) Вплив середнього. виробітку: (11154*(104,62-100))/100=515,31

2) Вплив ВР: (11154*(91,45-104,62))/100=-1468,98

Разом=-1468,98-515,31=-954

Розрахуйте вплив основних факторів на суму транспортних витрат. Чи є резерви їх зниження?

  За пл. Факт. %
1. Транспортні витрати, тис.грн. 166,67
2. Вантажообіг, тис. т-км (1/5)
3. Кіл-ть перевезених вантажів, т. (2/4) 111,11
4. Середня дальність перевезень, км 112,5
5. Середній транспортний тариф, грн. за 1 т-км 3,0 4,0  

6. В-ть перевезень на 1 км 2,7 4

(1/4)

7. К-ть вит-т на 1 вантажо- 0,24 0,36

Обіг (1/3)

1=2*5 Вплив:

ТВ0=72*3=216 ∆ТВ1=270-216=54

ТВ1=90*3=270 ∆ТВ2=360-270=90

ТВ2=90*4=360 Разом=54+90=144

1=3*7 Вплив:

ТВ0=900*0,24=216 ∆ТВ1=240-216=24

ТВ1=1000*0,24=240 ∆ТВ2=360-240=120

ТВ2=1000*0,36=360 Разом=24+120=144

1=4*6 Вплив:

ТВ0=80*2,7=216 ∆ТВ1=243-216=27

ТВ1=90*2,7=243 ∆ТВ2=360-243=117

ТВ2=90*4=360 Разом=27+117=144

 

Спосіб відносних різниць:

1) (216*(125-100))/100=54

(216*(166,67-125))/100=90

Разом=54+90=144

2) (216*(111,11-100))/100=24

(216*(166,67-111,11))/100=120

Разом=24+120=144

3) (216*(112,5-100))/100=27

(216*(166,67-112,5))/100=117

Разом=27+117=144

11. Проаналізувати виконання кошторису за внутрішньогосподарськими витратами. Визначте вплив факторів і резерви економії.

  За кошт Факт. %
1. Транспортні витрати, тис.грн. 124,44
2. Вантажообіг, т.-км 103,7
3. Середня дальність перевезень, км

4. Середн. трансп. 5 6

тариф (1/2)

5. Вартість переве- 2,7 4,2

зення (1/3)

1=2*4 1=3*5

ТВ0=54*5=270 ТВ0=100*2,7=270

ТВ1=56*5=280 ТВ1=80*2,7=216

ТВ2=56*6=336 ТВ2=80*4,2=336

Вплив: Вплив:

∆ТВ1=280-270=10 ∆ТВ1=216-270=-54

∆ТВ2=336-280=56 ∆ТВ2=336-216=120

Разом=10+56=66 Разом=120-54=66

Відносних різниць:

1) (270*(103,7-100))/100=9,99

(270*(124,44-103,7))/100=55,99

Разом=9,99+55,99=66

2)(270*(80-100))/100=-54

(270*(124,44-80))/100=120

Разом=120-54=66

Які фактори могли вплинути на обсяг випуску продукції. Підрахуйте їх величину.

  Пл. Факт.
1. Випуск продукції, тис. грн.
2. Кількість виробів, одиниць

3. Ціна (1/2) 140 130

1=2*3

ВП0=6000*140=840000

ВП1=7000*140=980000

ВП2=7000*130=910000

Вплив:

∆ВП1=980000-840000=140000

∆ВП2=910000-980000=-70000

Разом=140000-70000=70000

Назвіть основні фактори, які впливають на обсяг товарної продукції. Розрахуйте вплив якісних факторів на обсяг товарної продукції в звітному році.

  Мин. р. Звітн. р %
1. Обсяг випуску прод-ї, тис. грн
2. Вартість ОЗ, тис. грн  
3. Кіл-ть облад, одиниць  
4. Виробнича площа, м2 103,33

5.Фондовіддача(1/2) 2,22 2,96

6.Випуск прод-ї на 1

Площі грн./м2 (1/3) 66,67 84,21

7. Середньорічний

Виробіток 1 вр.(1/4) 6,67 7,742 116

1=4*7

ОВ0=3000*6,666667=20000

ОВ1=3100*6,666667=20666,67

ОВ2=3100*7,742=24000

Вплив: ∆ОВ1=20666,67-20000=666,67

∆ОВ2=24000-20666,67=3333,33

Разом=666,67+3333,33=4000

1) (20000*(116-100))/100=3200

2) (20000*(120-116))/100=800

Разом=3200+800=4000

1=2*5

 

14. Проаналізуйте на підставі фінансової звітності ліквідність балансу підприємства. Результати оформіть у вигляді таблиці. Висновки і рекомендації. Групування показників балансу за ступе1нем ліквідності
Групи активів Сума, тис. грн. Питома вага, %
А1 П1+П2=р. 620 Грош. Кошти в касі, на пот. рах. у валюті та поточні фін. інв... А1/валюту баланса
А2 Дебіторська  
А3 260 А2-А1  
А4 1 розділ активу балансу  
?    

15. Розрахуйте та проаналізуйте показники ліквідності за такими даними:(тис.грн.)

  На поч. р. На кін. р.
1. Оборотні активи (розділ П Актив) В т.ч.: -запаси А3 -дебіт. заборг. А2 -грошові кошти та їх еквіваленти А1      
2.Поточні зобов’язання (розділ ІV Пасиву балансу)

Коеф. покриття ( заг. лікв.): Кп=А1+А2+А3/П1+П2

Коеф. швидкої ліквідності: Кш= А1+А2/П1+П2

Коеф. Абсолютної лікв.: Ка=А1/П1=П2

На підставі даних підприємства, визначити вивільнення (залучення) із обороту оборотних засобів

  План Звіт
1. Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн.
2. Тривалість одного обороту, дн.

То=Д/Од; Од пл.=170/360=0,47; Од зв.=180/360=0,5

∆Од=Зв.-Пл.=0,5-0,47=0,03

Од=СЗ*Д/Р

Рзв./день=СЗ*Д/Од=4050*360/0,03=43740

∆вивільнення/залучення=∆Од*Рзв/день=0,03*43740=1312,2

Дайте оцінку ефективності використання оборотних активів. Яка сума вивільнення з обороту?

(тис. грн)

  У мин. р. У звітному році
1.Обсяг реалізації -у цінах продажу -собівартість 2. Середньорічна вартість оборотних активів          

∆Од=(СВф*Д/Рф)-(СВп*Д/Рп)

∆Од=(6750*360/8100)-(6000*360/8000)=30

Одноденна виручка=8100/360=22500

Вивільнення=∆Од* Одноденна вир.=30*22500=675000грн

19. Дайте оцінку можливої оборотності обігових коштів підприємства і визначте їх абсолютне і відносне вивільнення або залучення в обіг на підставі таких даних:

  Минулий рік Звітний рік Відхилення
1. Обсяг реалізації продукції, грн.  
2. Середня сума обігових коштів, грн.  
3. Неліквідна готова продукція, тис.грн. х  
5. Коефіцієнт оборотності 1:2 4,09  
6. Коеф завантаження коштів в оборот 2:1 24,4 -0,6

 

Визначити фактори і резерви зростання прибутку.

  Мин. міс. Факт %
1.Реалізовано прод-ї, од 2. С/в одиниці прод-ї, грн 89,29 105,88
3. Ціна за од., грн. 104,35

4. С/в прол-ї (1*2), грн 2380 тис 2250 -94,54

5. Валовий прибуток (1*3) 3220 тис 3000 93,17

5=1*3

ВП0=2800*1150=3220 тис

ВП1=2500*1150=2875 тис

ВП2=2500*1200=3000 тис

Вплив:

∆ВП1=2875-3220=-345

∆ВП2=3000-2875=125

Разом=-345+125=-220

1)(3220*(89,29-100))/100=-345

2) (3223*(93,17-89,29))/100=125

Разом=-345+125=-220

Визначити фактори і резерви зростання прибутку.

  Пл Факт
1.Реалізовано прод-ї, т
2.Ціна за 1 т, грн.
3. Прибуток з од. прод-ї, грн.

С/в=Ціна-Пр

ВП=Реал*Приб

С/в пл.=900-300=600; С/в ф.= 1000-460=540

Тб=Постійні витрати:(Ціна-змінні витрати,од)=550:(200-90)=5тис.

ВП=Кількість*(Ціна-мінні витрати)-Пв=50000*(200-90)-550=5499450 т.грн.

 

 

35. Визначте, чи вплинув обсяг реалізації на прибуток підприємства. Які ще фактори діяли у звітному періоді?(тис.грн.)

  За пл. Фактично
1. Чистий прибуток у т.ч. валовий прибуток
2. Обсяг реалізації продукіії

Примітка: Зміни цін у звітному періоді не було.

Рент пл=250/2400=0,1042; Рент ф.=262/2448=0,107

dпр.=100/250=0,4; dпр=104/262=0,39

Вплив зміни рентабельності=(0,107-0,1042)*0,4*2400=2,7

Вплив зміни частки під-ва при розподілі=(0,39-0,4)*0,107*2400=-2,6

Вплив зміни обсягу реалізації=(2448-2400)*0,39*0,107=2

Разом=2,7-2,6+2=2

Вирахувати вплив факторів на зміну прибутку

Показники План За пл.-м, на факт. обсяг реал-ї Звіт
1.Обсяг реалізації, тис.грн.
2. Валовий прибуток

3. С/в прод-ї (1-2) 1040 1088 1102

4.Прибуток на 1 грн. 20 19,5 19,3

реал. пр-ї, коп. (2/1)

1)Вплив обсягу реалізації=(1352-1300)*0,2=10,4

2)Вплив зміни прибутку на 1 грн.=(0,195-0,2)*1352=-6,76

3)Вплив с/в=1102-1088=14

4)Вплив реалізованої пр-ї=1365-1352=13

Разом=10,4-6,76+14+13=30

37. За наведеними даними проаналізуйте фактори, які вплинули на валовий прибуток і підрахуйте резерви його зростання:

  Мин. міс. Звітн. міс.
1. Реал. пр-ї - в тис. рн.    
- в тоннах
2. С/в 1т реал. пр.-ї, грн.

3. Ціна 1 т, грн. (а/б) 1100 1200

ВП1=900*(1100-550)=495000тис

ВП2=1000*(1100-550)=550000тис

ВП3=1000*(1100-600)=500000тис

ВП4=1000*(1200-600)=600000тис

За наведеними даними проаналізуйте валовий прибуток підприємства. Які чинники вплинули на його зміну?

  За минулий період Звітний період
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції    
2. Собівартість реалізованої продукції
3. Валовий прибуток

Примітка: Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді становить 105 % від торішнього.

ВП=ЧД-С/В

ВПо=1000-588=412 ∆ВП1=712-412=300 ∑=-92+300=208

ВП1=1300-588=712 ∆ВП2=620-712=-92

ВП2=1300-680=620

 

За наведеними даними проаналізувати валовий прибуток підприємства, визначити вплив факторів та підрахувати резерви зростання.

Показники За поп. період Факт. Продаж за баз. Цін. і с/в Зв. П.
Чист дохід
С/в реаліз. пр-ії, тов, роб, посл    
Валовий прибуток

1) Вплив зміни ціни: 8940-8650=+290 тис грн

2) Зміна собівартості продукції = 7215-7010=+205 тис грн. (збільшення собівартості продукції в порівнянні з минулим роком зменшує прибуток на 205 тис грн..

Вплив собівартості негативний, недоотримання прибутку на 205 тис грн.

3) Вплив обсягу реалізації і структурних зрушень:1640 – 1602 = +38 тис грн

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 36; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)