Дипломант – це людина, нагороджена дипломом за певні досягнення (Петрова Олена стала дипломантом конкурсу ім. П.Яцика, зайнявши І місце)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дипломант – це людина, нагороджена дипломом за певні досягнення (Петрова Олена стала дипломантом конкурсу ім. П.Яцика, зайнявши І місце)Дипломник – особа, яка пише дипломну роботу (Дипломники групи М-41 уже готуються до захисту дипломних проектів)

4. Відредагуйте речення:

Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. - Куратори груп за дорученням деканату перевірили присутність студентів на першій парі.

Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. – Збори відбудуться 15 квітня о 14 годині.

В місті розташована воєнна частина. – У місті розташована військова частина

5. Напишіть резюме.

РЕЗЮМЕ

Кулик Вікторія Юріївна

Домашня адреса: Київ, вул. Космонавтів, буд. 15

Телефон: 568-68-68

e-mail: vika@ukr.net

Дата народження: 22.09.1981р.

МЕТА

Заміщення вакантної посади головного бухгалтера.

ОСВІТА

У 1999 році закінчила курси за спеціальністю “бухгалтерський облік і аудит”.

У 2003 році здобула вищу освіту в Львівському національному Університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2003-2006 рр. – бухгалтер відділу освіти обласної адміністрації у м.Львові.

У 2006- 2012рр. – бухгалтер ПП “Інтерлайн”.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вмію аналізувати та логічно мислити. Шкідливих звичок не маю.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Володію німецькою та російською мовами. Рідна мова – українська.

Практичний досвід роботи з комп’ютером.

Маю права водія та досвід керування автомобілем.

Р. Підпис

Варіант 2

1. Комунікативна функція мови

2. Бар’єри в спілкуванні.

3. Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Вакантний - вільний, ретельний - старанний, фах – спеціальність, професія, підприємство – фірма, установа, організація, керівник – директор, шеф.

  1. Відредагуйте речення:

По першому питанню виступили два виступаючих. – Два доповідачі виступили щодо першого питання.

Усі кабінети обладнані новітніми приладдями. – Усі кабінети обладнані новітніми приладами

Прошу вас, Петро Петрович, більш ретельніше розглянути ці питання. – Прошу вас, Петре Петровичу, ретельніше розглянути ці питання

Як проїхати до коледжа? – Як проїхати до коледжу?

5. Напишіть заяву про прийняття на роботу.

 

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Іваненка П.М., який проживає за адресою: м.Стрий, вул. Шевченка, 2/3

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду викладача української мови з 19 травня 2013 року до 20 червня 2014 року за сумісництвом.

Р. підпис

 

Варіант 3

1. Мислетворча функція мови

2. Поняття про нараду.

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів:

Дебати – суперечка, обговорення, спір, дефект – вада, недолік, пошкодження, неполадка, лімітувати - обмежувати, аргумент – доказ, підстава, конфлікт – суперечка, сутичка.

4. Відредагуйте речення:

Збори акціонерів відбудуться завтра в другій годині. - Збори акціонерів відбудуться завтра о 14 годині.

Біля головного корпусу висіла об’ява. - Біля головного корпусу висіло оголошення.

Сторож тут же повідомив про крадіжку чергового міліціонера. - Сторож одразу ж повідомив про крадіжку черговому міліціонерові.

5. Напишіть заяву про звільнення з роботи.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Павлика П.П., який проживає за адресою: м.Стрий, вул. Львівська, 87/35

Заява

Прошу звільнити мене з посади викладача української мови з 20 травня 2013 року за власним бажанням.

Р. підпис

Варіант 4

1. Пізнавальна функція мови

2. Види нарад.

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Особистий – особовий – особливий.

Особистий – власний, той, який належить певній особі. (Особисті речі під час тренування необхідно залишати у гардеробі)

Особовий - який стосується особи; відкритий на окрему особу (Особові справи всіх працівників зберігаються у відділі кадрів)

Особливий – не такий, як усі; який чимось відрізняється від інших (Особлива увага на заняттях приділяється вихованню молодого покоління)

4. Відредагуйте речення:

Завод заключив договір на продаж сільськогосподарської продукції. - Завод підписав договір про продаж сільськогосподарської продукції

Він діяв згідно наказу. - Він діяв згідно з наказом

На зборах присутня більша половина працівників.- На зборах присутня більшість працівників.

5. Напишіть заяву, що містить прохання звільнити вас від занять.

 

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи П-32

Мельника Леоніда

Заява

Прошу звільнити мене від занять з 13 до 20 травня 2013 року у зв’язку з одруженням.

Р. підпис

Варіант 5

1. Експресивна функція мови

2. Мовленнєвий етикет.

3. Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Ігнорувати – не звертати уваги, зневажати, прибутковий – дохідний, дохідливий, дефект – вада, недолік, неполадка, пошкодження, аргумент – доказ, підстава, рахувати - лічити.

4. Відредагуйте речення:

Згідно наказу студента Макаренка О.О. відчислили з університета. - Студента Макаренка О.О. відрахували з університету згідно з наказом ректора

Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. – Місцева влада заборонила проводити зустрічі.

У жовтні місяці починається підписка на газети і журнали на слідуючий календарний рік. - У жовтні починається передплата на газети і журнали на наступний календарний рік.

5. Напишіть автобіографію.

Автобіографія

Я, Іванов Петро Степанович, народився 15 січня 1995 р. у родині службовців у місті Стрий.

З вересня 2002 р. по липень 2011 р. навчався в Стрийській середній загальноосвітній школі №1, де одержав атестат про повну середню освіту.

Після закінчення школи в 2011 р. вступив на навчання в Стрийський коледж ЛНАУ на відділення «Механізація с.-г.», де навчаюся і зараз.

Склад сім’ї:

Батько - Іванов Степан Іванович, 1970 року народження, працює вчителем математики у Стрийській СЗОШ № 3.

Мати – Іванова Ірина Іванівна, 1973 року народження, тимчасово не працює.

Паспортні дані: серія КС, № 752701, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області 3 серпня 2011 р.

Прописаний і проживаю за адресою: вул. Петлюри, 17, кв. 13, м. Стрий.

Травня 2013 р. Підпис

Варіант 6

1. Естетична функція мови.

2. Невербальне спілкування.

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Симптом - ознака, репродукувати - відтворювати, фіксувати – закріплювати, записувати, анонс – оголошення, повідомлення, екстраординарний – особливий, не такий як усі.

4. Відредагуйте речення:

Двійко наших співробітників перебувало в цей час у лікарні. - Два наших співробітники перебували в цей час у лікарні.

Біля входу в перший учбовий корпус висіла об’ява. - Біля входу в перший навчальний корпус висіло оголошення.

Я люблю читати і футбол. - Я люблю читати книжки і грати футбол.

5. Напишіть характеристику на свого одногрупника.

Характеристика

Іванова Петра Івановича,

Року народження,

студента групи М-33

Стрийського коледжу ЛНАУ

Іванов Петро Іванович навчається у Стрийському коледжі з 2011року. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний студент. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Навчається в повну міру своїх сил. Має довільну зорову та слухову пам’ять, добре запам’ятовує навчальний матеріал. Виявляє логічне мислення. Має здібності до вивчення точних наук. На заняттях завжди уважний, активний. Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Бере активну участь спортивному житті коледжу.

Іванов П.І. скромний, веселий, товариський, дисциплінований, самостійний, важко піддається чужому впливу. Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів.

Студент не курить, у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння в коледжі не з’являвся.

Характеристика видана для подання в Стрийський військкомат

Травня 2013 р.

Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

Куратор групи (підпис) Мацик О.В.

Варіант 7

1. Культурологічна функція мови

2. Обов’язки голови наради до, під час та після проведення наради

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Акцентувати - наголошувати, валюта - гроші, дебати – обговорення, переговори, спір, аграрний - сільськогосподарський, шофер - водій.

4. Відредагуйте речення:

У листопаді місяці буде проведений слідуючий інструктаж по техніці безпеки. - У листопаді буде проведений наступний інструктаж з техніки безпеки.

Повернувшись зі школи, його радісно зустрів собака. – Коли хлопчик повернувся зі школи, його радісно зустрів собака.

Фабрика освоїла випуск дитячого, жіночого і гумового взуття. - Фабрика налагодила випуск гумового взуття для дітей та жінок.

5. Напишіть лист-запит на отримання кредиту.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.013 с.)