Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А.В. поїхав у Москву для ведення переговорів щодо постачання в Україну газу.)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А.В. поїхав у Москву для ведення переговорів щодо постачання в Україну газу.)Варіант 1

1. Мова і професія.

2. Культура ділового спілкування.

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Дипломат – дипломант – дипломник.

Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А.В. поїхав у Москву для ведення переговорів щодо постачання в Україну газу.)

Дипломант – це людина, нагороджена дипломом за певні досягнення (Петрова Олена стала дипломантом конкурсу ім. П.Яцика, зайнявши І місце)

Дипломник – особа, яка пише дипломну роботу (Дипломники групи М-41 уже готуються до захисту дипломних проектів)

4. Відредагуйте речення:

Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. - Куратори груп за дорученням деканату перевірили присутність студентів на першій парі.

Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. – Збори відбудуться 15 квітня о 14 годині.

В місті розташована воєнна частина. – У місті розташована військова частина

5. Напишіть резюме.

РЕЗЮМЕ

Кулик Вікторія Юріївна

Домашня адреса: Київ, вул. Космонавтів, буд. 15

Телефон: 568-68-68

e-mail: vika@ukr.net

Дата народження: 22.09.1981р.

МЕТА

Заміщення вакантної посади головного бухгалтера.

ОСВІТА

У 1999 році закінчила курси за спеціальністю “бухгалтерський облік і аудит”.

У 2003 році здобула вищу освіту в Львівському національному Університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2003-2006 рр. – бухгалтер відділу освіти обласної адміністрації у м.Львові.

У 2006- 2012рр. – бухгалтер ПП “Інтерлайн”.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вмію аналізувати та логічно мислити. Шкідливих звичок не маю.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Володію німецькою та російською мовами. Рідна мова – українська.

Практичний досвід роботи з комп’ютером.

Маю права водія та досвід керування автомобілем.

Р. Підпис

Варіант 2

1. Комунікативна функція мови

2. Бар’єри в спілкуванні.

3. Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Вакантний - вільний, ретельний - старанний, фах – спеціальність, професія, підприємство – фірма, установа, організація, керівник – директор, шеф.

  1. Відредагуйте речення:

По першому питанню виступили два виступаючих. – Два доповідачі виступили щодо першого питання.

Усі кабінети обладнані новітніми приладдями. – Усі кабінети обладнані новітніми приладами

Прошу вас, Петро Петрович, більш ретельніше розглянути ці питання. – Прошу вас, Петре Петровичу, ретельніше розглянути ці питання

Як проїхати до коледжа? – Як проїхати до коледжу?

5. Напишіть заяву про прийняття на роботу.

 

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Іваненка П.М., який проживає за адресою: м.Стрий, вул. Шевченка, 2/3

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду викладача української мови з 19 травня 2013 року до 20 червня 2014 року за сумісництвом.

Р. підпис

 

Варіант 3

1. Мислетворча функція мови

2. Поняття про нараду.

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів:

Дебати – суперечка, обговорення, спір, дефект – вада, недолік, пошкодження, неполадка, лімітувати - обмежувати, аргумент – доказ, підстава, конфлікт – суперечка, сутичка.

4. Відредагуйте речення:

Збори акціонерів відбудуться завтра в другій годині. - Збори акціонерів відбудуться завтра о 14 годині.

Біля головного корпусу висіла об’ява. - Біля головного корпусу висіло оголошення.

Сторож тут же повідомив про крадіжку чергового міліціонера. - Сторож одразу ж повідомив про крадіжку черговому міліціонерові.

5. Напишіть заяву про звільнення з роботи.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Павлика П.П., який проживає за адресою: м.Стрий, вул. Львівська, 87/35

Заява

Прошу звільнити мене з посади викладача української мови з 20 травня 2013 року за власним бажанням.

Р. підпис

Варіант 4

1. Пізнавальна функція мови

2. Види нарад.

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Особистий – особовий – особливий.

Особистий – власний, той, який належить певній особі. (Особисті речі під час тренування необхідно залишати у гардеробі)

Особовий - який стосується особи; відкритий на окрему особу (Особові справи всіх працівників зберігаються у відділі кадрів)

Особливий – не такий, як усі; який чимось відрізняється від інших (Особлива увага на заняттях приділяється вихованню молодого покоління)

4. Відредагуйте речення:

Завод заключив договір на продаж сільськогосподарської продукції. - Завод підписав договір про продаж сільськогосподарської продукції

Він діяв згідно наказу. - Він діяв згідно з наказом

На зборах присутня більша половина працівників.- На зборах присутня більшість працівників.

5. Напишіть заяву, що містить прохання звільнити вас від занять.

 

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи П-32

Мельника Леоніда

Заява

Прошу звільнити мене від занять з 13 до 20 травня 2013 року у зв’язку з одруженням.

Р. підпис

Варіант 5

1. Експресивна функція мови

2. Мовленнєвий етикет.

3. Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Ігнорувати – не звертати уваги, зневажати, прибутковий – дохідний, дохідливий, дефект – вада, недолік, неполадка, пошкодження, аргумент – доказ, підстава, рахувати - лічити.

4. Відредагуйте речення:

Згідно наказу студента Макаренка О.О. відчислили з університета. - Студента Макаренка О.О. відрахували з університету згідно з наказом ректора

Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. – Місцева влада заборонила проводити зустрічі.

У жовтні місяці починається підписка на газети і журнали на слідуючий календарний рік. - У жовтні починається передплата на газети і журнали на наступний календарний рік.

5. Напишіть автобіографію.

Автобіографія

Я, Іванов Петро Степанович, народився 15 січня 1995 р. у родині службовців у місті Стрий.

З вересня 2002 р. по липень 2011 р. навчався в Стрийській середній загальноосвітній школі №1, де одержав атестат про повну середню освіту.

Після закінчення школи в 2011 р. вступив на навчання в Стрийський коледж ЛНАУ на відділення «Механізація с.-г.», де навчаюся і зараз.

Склад сім’ї:

Батько - Іванов Степан Іванович, 1970 року народження, працює вчителем математики у Стрийській СЗОШ № 3.

Мати – Іванова Ірина Іванівна, 1973 року народження, тимчасово не працює.

Паспортні дані: серія КС, № 752701, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області 3 серпня 2011 р.

Прописаний і проживаю за адресою: вул. Петлюри, 17, кв. 13, м. Стрий.

Травня 2013 р. Підпис

Варіант 6

1. Естетична функція мови.

2. Невербальне спілкування.

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Симптом - ознака, репродукувати - відтворювати, фіксувати – закріплювати, записувати, анонс – оголошення, повідомлення, екстраординарний – особливий, не такий як усі.

4. Відредагуйте речення:

Двійко наших співробітників перебувало в цей час у лікарні. - Два наших співробітники перебували в цей час у лікарні.

Біля входу в перший учбовий корпус висіла об’ява. - Біля входу в перший навчальний корпус висіло оголошення.

Я люблю читати і футбол. - Я люблю читати книжки і грати футбол.

5. Напишіть характеристику на свого одногрупника.

Характеристика

Іванова Петра Івановича,

Року народження,

студента групи М-33

Стрийського коледжу ЛНАУ

Іванов Петро Іванович навчається у Стрийському коледжі з 2011року. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний студент. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Навчається в повну міру своїх сил. Має довільну зорову та слухову пам’ять, добре запам’ятовує навчальний матеріал. Виявляє логічне мислення. Має здібності до вивчення точних наук. На заняттях завжди уважний, активний. Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Бере активну участь спортивному житті коледжу.

Іванов П.І. скромний, веселий, товариський, дисциплінований, самостійний, важко піддається чужому впливу. Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів.

Студент не курить, у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння в коледжі не з’являвся.

Характеристика видана для подання в Стрийський військкомат

Травня 2013 р.

Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

Куратор групи (підпис) Мацик О.В.

Варіант 7

1. Культурологічна функція мови

2. Обов’язки голови наради до, під час та після проведення наради

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Акцентувати - наголошувати, валюта - гроші, дебати – обговорення, переговори, спір, аграрний - сільськогосподарський, шофер - водій.

4. Відредагуйте речення:

У листопаді місяці буде проведений слідуючий інструктаж по техніці безпеки. - У листопаді буде проведений наступний інструктаж з техніки безпеки.

Повернувшись зі школи, його радісно зустрів собака. – Коли хлопчик повернувся зі школи, його радісно зустрів собака.

Фабрика освоїла випуск дитячого, жіночого і гумового взуття. - Фабрика налагодила випуск гумового взуття для дітей та жінок.

5. Напишіть лист-запит на отримання кредиту.

 

 

Тел. (245)7-07-77

№31/09 від 13 травня 2013року

Шановні панове!

Ознайомившись із рекламним оголошенням Вашого банку в газеті «Фортуна», ми зацікавилися пропозицією щодо надання кредитів підприємцям і хотіли б отримати детальну інформацію про умови кредитування, а саме:

1) максимальну суму для надання кредиту;

2) відсоткові ставки;

3) термін погашення кредиту;

З повагою

Варіант 8

1. Номінативна функція мови

2. Ділова бесіда.

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Біла ворона – людина, яка відрізняється від інших (У новому колективі, де зовсім не було знайомих, Петро почувався білою вороною),

буря в склянці води – перебільшення, створення проблем з нічого (Куратор завжди робить бурю в склянці води, коли потрібно прибрати територію чи аудиторію)

4. Відредагуйте речення:

План набору студентів-заочників виконано на 95 відсотки. - План набору студентів заочного відділення виконано на 95 відсотків.

Посилку послали поштою. - Посилку відправили поштою.

Він піклувався і допомагав своїм батькам. - Він піклувався про своїх батьків і допомагав їм.

5. Напишіть лист-запит на постачання товару.

 

Тел. (245)7-00-00

№234 від 13 травня 2013року

Шановні панове!

Ознайомившись із Вашим листом від 10 травня 2013 року за № 211, ми зацікавилися продукцією Вашого заводу і хотіли б отримати детальну інформацію про умови постачання товару, а саме:

1) мінімальну партію товару;

2) умови оплати товару;

Умови доставки.

З повагою

Варіант 9

1. Етична функція мови.

2. Телефонне ділове спілкування.

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Гордіїв вузол – складна, заплутана справа (Розв’язати задачу з математики за 11 клас для мене – це гордіїв вузол).

умивати руки – уникати відповідальності (Водій, що створив аварійну ситуацію, умив руки, переклавши вину на пішоходів)

4. Відредагуйте речення:

Музей закривається в 10-й годині вечора. - Музей закривається о 22 годині.

Моя сестра старша мене на три роки. - Моя сестра старша за мене на три роки.

Самий відсталий студент групи після цієї розмови намагався показати себе кращим.- Найвідсталіший студент групи після цієї розмови намагався бути кращим.

5. Напишіть протокол зборів студентів вашого відділення з питання озеленення території коледжу.

ПРОТОКОЛ №12

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

Від 10 березня 2013 року

Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Ковба С.С.

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму

Порядок денний:

Скласти графік та обсяг робіт для кожної групи до 20.03.2013 р. (відповідальна – Федитник Н.Д)

Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.С.Ковба

Варіант 10

1. Особливості розмовного стилю.

2. Мовленнєвий службовий етикет.

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Пасти задніх – відставати (Коли Іван перейшов в іншу школу, то вчитися стало важче, і він пас задніх протягом семестру),

вовк в овечій шкурі – підступна, хитра, лицемірна людина (Наш новий вчитель – вовк в овечій шкурі: обіцяв відвезти нас на екскурсію, якщо будемо добре вчитися, та обіцянки так і не виконав)

4. Відредагуйте речення:

Завдяки хворобі вони дуже відстали по математиці. – Через хворобу вони дуже відстали з математики.

Оргкомітету треба працювати ще дві неділі. - Оргкомітету треба працювати ще два тижні.

Смерть героїв романа мене дуже поразила.- Смерть героїв роману мене дуже вразила.

5. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого відділення з питання надання гуртожитку.

ПРОТОКОЛ №2

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

Від 10 серпня 2012 року

Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Бунько С.М

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму, комендант та вихователі гуртожитків.

Порядок денний:

1.Надання гуртожитку студентам відділення економіки, права та туризму

СЛУХАЛИ:

Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.М.Бунько

Варіант 11

1. Особливості наукового стилю.

2. Засоби невербального спілкування

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Адрес – це письмове привітання з нагоди свята чи ювілею (З нагоди 60-річчя від дня народження студенти групи Б-31 надіслали директору вітальний адрес)

Адреса – це місце проживання кого-небудь або місце розташування чого-небудь (Магазин «Мамадай» знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Стрий)

4. Відредагуйте речення:

Один олівець довший другого на 3 сантиметри. – Один олівець довший за інший на три сантиметри

Було рівно п’ять годин ранку. – Була п’ята година.

І в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити, викликаючи десятки інфекційних захворювань. - Викликаючи десятки інфекційних захворювань, і в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити.

5. Напишіть звіт про практику з комп’ютеризації.

 

ЗВІТ

Практику з комп’ютеризації проходив у 55-й аудиторії під керівництвом викладача Яцків Л.Ф. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

Практика допомогла здобути практичні уміння і навички: створювати файли і папки, створювати текст, редагувати, копіювати та зберігати його. Під час проходження практики навчився працювати з програмами Word, Exel, Point.

Під час виконання практичних робіт особливих труднощів не було, тільки виникали питання при редагуванні текстових документів.

Р. (підпис) В.В.Петренко

Варіант 12

1. Особливості публіцистичного стилю.

2. Доцільність використання невербальних засобів під час ділового спілкування.

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Компанія – група людей зі спільними інтересами, або фірма, установа (Компанія «Інтертранс» уклала вигідний договір)

Кампанія – заздалегідь спланований захід (Передвиборча кампанія починається за місяць до виборів)

4. Відредагуйте речення:

Не дивлячись на дощі, господарства району цього року вчасно закінчили жнива.-

ЗВІТ

Практику з української мови (за професійним спрямуванням) проходив в аудиторії 3К5 під керівництвом викладача Бунько С.М. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

Р. (підпис) В.В.Петренко

Варіант 13

1. Особливості художнього стилю.

2. Поняття про риторику.

3. Складіть речення з кожним із слів-омонімів, вживаючи їх у різних притаманних їм значеннях:

Блок, коса.

Оголошення

20 травня 2013 року о 14 годині в актовій залі Стрийського коледжу ЛНАУ відбудеться лекція професора Львівського національного аграрного університету Івашківа О.Л. на тему: „Екологічна катастрофа: міф чи реальність.”

Запрошуються викладачі та студенти коледжу.

Оргкомітет

Профком академії

Варіант 14

1. Особливості офіційно-ділового стилю.

2. Види ділових бесід.

3. Згрупуйте слова у синонімічні ряди:

Погоджуватися, контакти, конференція, доказово, форум, обґрунтовано, взаємини, збори, радити, порозуміватися, давати згоду, стосунки, нарада, пропонувати, сповіщати, переконливо, рекомендувати, вмотивовано, давати пораду, повідомляти, доводити до відома.

Оголошення

Ціна: 22 грн.

За замовленням звертатися за телефонами:

(245 ) 7-59-74

Варіант 15

1. Поняття літературної мови.

2. Етикет ділової телефонної розмови.

3. Прочитайте синонімічні ряди. Випишіть з кожного ряду ті форми, які доцільно вживати в офіційно-діловому стилі:

Відправник – адресат; апеляція – звернення; просьба – прохання; відомості – вісті – звістки – повідомлення – чутки – інформація; затверджуватисхвалювати – ухвалювати – узаконювати; оригінал – первотвір – первопис – взірець.

4. Відредагуйте речення:

Намічено провести “Дебют першокурсника” по виступам студентів кожної групи. - Заплановано провести “Дебют першокурсника” за виступами студентів кожної групи.

Чоловік любив і тішився своїми дітьми. - Чоловік любив своїх дітей і тішився ними.

Ми прийняли всі можливі міри, щоб наша група стала самою першою по результатам конкурсу. - Ми вжили всіх заходів, щоб наша група стала першою за результатами конкурсу.

5. Напишіть запрошення на виставку-ярмарок «Великодній кошик».

 

ШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!

Початок о 14 год.

Адміністрація коледжу

Варіант 16

1. Основні ознаки літературної мови.

2. Поняття про дискусію.

3. Прочитайте синонімічні ряди. Випишіть з кожного ряду ті форми, які доцільно вживати в офіційно-діловому стилі:

Характеристика – опис ознак; наказ - загад – веління; повеління - розпорядження; припис – настанова – вказівка; колективний – спільний – взаємний; обопільний – двосторонній.

4. Відредагуйте речення:

У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. - У засіданні брали участь представники вищих організацій.

Пісня була виконана по проханню глядачів. - Пісня була виконана на прохання глядачів.

Упродовж двох років вона вчилася у середній школі міста Львова № 76. - Упродовж двох років вона вчилася у середній школі № 76 міста Львів.

5. Напишіть запрошення від імені адміністрації на зустріч випускників коледжу 2003 року.

ШАНОВНИЙ РОМАНЕ ІВАНОВИЧУ!

Початок о 14 год.

Адміністрація коледжу

Варіант 17

1. Мовна норма.

2. Етика ділового спілкування.

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Екскаватор – землерийна машина (У дворі нашого дому екскаватор викопав траншею)

Ескалатор– рухомі сходи (Ескалатор у метро не працював у зв’язку з технічними неполадками)

4. Відредагуйте речення:

Я міг би навести багаточисельні приклади. - Я міг би навести багато прикладів.

Прошу звільнити мене від занять у зв’язку з одруженням на тиждень. - Прошу звільнити мене від занять на тиждень у зв’язку з одруженням.

Трагедія скоїлася в одному з театрів Червонограда. - Трагедія сталася в одному з театрів Червонограда.

5. Напишіть доповідну записку про порушення студентом дисципліни.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Викладача української мови

Бунько С.М

Доповідна записка

Доводжу до Вашого відома, що студент групи П-11 Іванюк Степан постійно спізнюється на заняття української мови. На зауваження не реагує. Прошу вжити заходів до студента Іванюка С.

Р. підпис

Варіант 18

1. Типи літературних мовних норм .

2. Прес-конференція.

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Монтажист – майстер з монтажу фільмів (Прокопенко А.П. – монтажист фільму «Тіні забутих предків»)

Монтажник– це людина, яка займається установкою, з'єднанням, закріпленням і підключенням різних будівельних елементів, сантехніки, систем вентиляції, тепломережі, котлів, побутової техніки (Монтажники фірми «Вікносвіт» якісно виконують свою роботу)

4. Відредагуйте речення:

На підприємствах легкої промисловості встановлено семигодинний робітничий день.

Даниленко О.М. до навчання відноситься сумлінно.

Виставка-продажа знаходиться за адресом: вул. Шевченка, 32.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи М-33

Янка Юрія

Пояснювальна записка

Я, Янко Юрій, студент групи М-33, спізнився на першу пару у вівторок, 30 квітня 2013 року, у зв’язку з візитом до лікаря. До пояснювальної записки додаю медичну довідку.

Р. підпис

Варіант 19

1. Основні вимоги до мовлення.

2. Поняття про лексикографію.

3. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

Була десята година.

5. Напишіть наказ про відрахування студента за неуспішність у навчанні.

НАКАЗ

№23

Травня 2013 року м. Стрий

про відрахування студента

Студент групи М-32 Титов М.П. пропустив 40 (сорок) годин без поважних причин, має неатестації з чотирьох навчальних дисциплін. На підставі цього

НАКАЗУЮ:

1. Відрахувати Титова М.П. з числа студентів Стрийського коледжу Львівського НАУ.

2. Даний наказ довести до відома студентів всіх академічних груп

Печатка

Варіант 20

1. Ознаки культури мовлення.

2. Типи словників.

3. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

НАКАЗ

№39

Травня 2013 року м. Стрий

Про прийняття на роботу

НАКАЗУЮ:

Заява Вітів М.М.

Контракт від 13.05.13р.

Печатка

Варіант 21

1. Логічність мовлення.

2. Лексика української мови за сферою вживання.

3. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

Роботу відклали на місяць.

НАКАЗ

№9

Травня 2013 року м. Стрий

Про звільнення з роботи

НАКАЗУЮ:

Заява Вітів М.М.

Контракт від 13.05.12р.

Печатка

Варіант 22

1. Культура мовлення під час дискусії.

2. Терміни і термінологія.

3. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№9

Травня 2013 року м. Стрий

Про економію електроенергії

У зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію в зимовий період:

Печатка

Варіант 23

1. Поняття про публічний виступ.

2. Термінологічна і професійна лексика.

3. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№9

Лютого 2013 року м. Стрий

Про проведення конкурсу

У зв’язку з відзначенням 21 лютого Міжнародного дня рідної мови:

Печатка

 

 

Варіант 24

1. Майстерність публічного виступу.

2. Українська лексика з погляду походження.

3. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини:

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи Б-31

Малетича Володимира

Заява

Р. підпис

Варіант 25

1. Види підготовки до виступу.

2. Фразеологізми у професійному мовленні.

3. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини:

Студента, колективу, циклону, ключа, Львова, вівторка, мітингу, жалю, зошита, газопроводу.

4. Відредагуйте речення:

Довідки по любих питаннях можна получити після третьої години.

За вищою ступенню йде найвища.

На протязі цього учбового року ми повинні виконати великий об’єм роботи.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Викладача української мови

Бунько С.М

Доповідна записка

Доводжу до Вашого відома, що студент групи П-11 Іванюк Степан постійно спізнюється на заняття української мови. На зауваження не реагує. Прошу вжити заходів до студента Іванюка С.

Р. підпис

 

Варіант 26

1. Мова і професія. Необхідність знання мови професії.

2. Поняття про культуру ділового спілкування.

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Дипломат – дипломант – дипломник.

РЕЗЮМЕ

Кулик Вікторія Юріївна

Телефон: 568-68-68

e-mail: vika@ukr.net

Дата народження: 22.09.1981р.

МЕТА

ОСВІТА

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Р. Підпис

Варіант 27

1. Комунікативна функція мови

2. Бар’єри в спілкуванні, причини їх виникнення.

3. Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Вакантний - вільний, ретельний - старанний, фах – спеціальність, професія, підприємство – фірма, установа, організація, керівник – директор, шеф.

  1. Відредагуйте речення:

По першому питанню виступили два виступаючих. – Два доповідачі виступили щодо першого питання.

Усі кабінети обладнані новітніми приладдями. – Усі кабінети обладнані новітніми приладами

Прошу вас, Петро Петрович, більш ретельніше розглянути ці питання. – Прошу вас, Петре Петровичу, ретельніше розглянути ці питання

Як проїхати до коледжа? – Як проїхати до коледжу?

5. Напишіть заяву про прийняття на роботу.

 

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Заява

Р. підпис

 

 

Варіант 28

1. Мислетворча функція мови

2. Нарада як форма управління.

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів:

Дебати – суперечка, обговорення, спір, дефект – вада, недолік, пошкодження, неполадка, лімітувати - обмежувати, аргумент – доказ, підстава, конфлікт – суперечка, сутичка.

4. Відредагуйте речення:

Збори акціонерів відбудуться завтра в другій годині. - Збори акціонерів відбудуться завтра о 14 годині.

Біля головного корпусу висіла об’ява. - Біля головного корпусу висіло оголошення.

Сторож тут же повідомив про крадіжку чергового міліціонера. - Сторож одразу ж повідомив про крадіжку черговому міліціонерові.

5. Напишіть заяву про звільнення з роботи.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Заява

Р. підпис

Варіант 29

1. Пізнавальна функція мови

2. Нарада, її види.

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Особистий – особовий – особливий.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи П-32

Мельника Леоніда

Заява

Р. підпис

Варіант 30

1. Експресивна функція мови

2. Поняття про мовленнєвий етикет.

3. Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Ігнорувати – не звертати уваги, зневажати, прибутковий – дохідний, дохідливий, дефект – вада, недолік, неполадка, пошкодження, аргумент – доказ, підстава, рахувати - лічити.

4. Відредагуйте речення:

Згідно наказу студента Макаренка О.О. відчислили з університета. - Студента Макаренка О.О. відрахували з університету згідно з наказом ректора

Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. – Місцева влада заборонила проводити зустрічі.

У жовтні місяці починається підписка на газети і журнали на слідуючий календарний рік. - У жовтні починається передплата на газети і журнали на наступний календарний рік.

5. Напишіть автобіографію.

Автобіографія

Травня 2013 р. Підпис

Варіант 31

1. Естетична функція мови.

2. Поняття про невербальне спілкування.

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Симптом - ознака, репродукувати - відтворювати, фіксувати – закріплювати, записувати, анонс – оголошення, повідомлення, екстраординарний – особливий, не такий як усі.

4. Відредагуйте речення:

Двійко наших співробітників перебувало в цей час у лікарні. - Два наших співробітники перебували в цей час у лікарні.

Біля входу в перший учбовий корпус висіла об’ява. - Біля входу в перший навчальний корпус висіло оголошення.

Я люблю читати і футбол. - Я люблю читати книжки і грати футбол.

5. Напишіть характеристику на свого одногрупника.

Характеристика

Іванова Петра Івановича,

Року народження,

студента групи М-33

Стрийського коледжу ЛНАУ

Іванов Петро Іванович навчається у Стрийському коледжі з 2011року. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний студент. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Навчається в повну міру своїх сил. Має довільну зорову та слухову пам’ять,

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.073 с.)