Для перекладу отриманого тексту з російської мови на українську можна скористатись як установленою на ПК програмою (ProLing Office) так і онлайн- сервісами.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для перекладу отриманого тексту з російської мови на українську можна скористатись як установленою на ПК програмою (ProLing Office) так і онлайн- сервісами.Для перекладу тексту засобами ProLing Office потрібно скористатись інструментом Перевод з командної вкладки Пролинг Офіс. Результати перекладу будуть різнитись, якщо в установках ProLing правильно вказати пріорітетну підмову. Перевірку орфоргафії, граматики також можна «доручити» програмі ProLing Office.

У випадку використання для перекладу тексту сервісу Google потрібно перейти за адресою http://translate.google.com.ua, завантажити текст, вказати мову оригіналу та мову перекладу та натиснути кнопку Перекласти.

 

Завдання для самостійної роботи:

Повторити теми:

Операційнасистема Microsoft Windows XP.

Пакет програм Microsoft Office System.

Текстовий редактор Microsoft Office Word.


Інструктивна картка №2.

 

проведення навчальної практики з дисципліни “Інформатика і комп’ютерна техніка”

 

тема: Розробка документів Microsoft Excel. Моделювання розрахун-ків. Надбудова Пошук рішення. Графічне представлення ін-формації: побудова діаграм, гістограм.Підготовка і друкування документів Microsoft Excel 2010.
час проведення: 10 годин.
виховна мета: виховувати в студентів професійне мислення при роботі з програмами пакету Microsoft Office System.
навчальна мета: навчити студентів раціональних прийомів і методів роботи з табличним процесором Microsoft Excel.
технічні засоби: ПК Celeron 1700, Celeron 1000, принтери Canon IP 1800.
програмне забезпечення: ОС Windows XP, Microsoft Office 2010.
місце проведення: комп’ютерний клас №1-2.

 

Завдання:

 

1. Використовуючи можливості редактора ЕТ Microsoft Excel знайти оптимальні об’єми перевезення мін. добрив з 3-ох складів на 5 полів.

Цільовою функцією є мінімізація затрат на перевезення.

 

2. Вихідні данні:

 

Завдання 1

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 2

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 3

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 4

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 5

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 6

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 7

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 8

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 9

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 10

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 11

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 12

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 13

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 14

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 15

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 16

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 17

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 18

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 19

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 20

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 21

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 22

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 23

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 24

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 25

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

 

3. Обмеження задачі:

· Кількість перевезених добрив не можуть перевищувати їх наявності на складах;

· Кількість доставлених добрив не повинна перевищувати їх потреби на полях;

· Число перевезень не може бути відємним.

 

4. Побудувати діаграми, що відображають об’єми перевезення добрив на поля.

5. Роздрукувати ЕТ на мережному принтері.

6. Результати роботи розмістити в мережевій папці \\Server\Prakt\Excel , файл архіву повинен мати ім’я [Призвіще]Excel.rar; перед копіюванням архів перевірити на наявність комп’ютерних вірусів.

 

Рекомендації:

Першим кроком виконання задачі є побудова її моделі. Для цього необхідним є побудова вихідної і результативної таблиці, розрахунок сумарних величин, побудова формул обмежень.

Для вирішення задачі оптимізації перевезення вантажів (транспортної задачі) найбільш ефективним є використання настройки Excel Поиск решения, яку можна встановити за допомогою команди Файл/Параметры… У вікні настройок програми потрібно перейти на вкладку Надстройки і увімкнути надстройку Поиск решения, після цього відповідна команда з’явиться на командній вкладці Данные у групі команд Анализ.

Після установки надстройки потрібно скористатись командою Данные/Поиск решения…, де вказати:

  • Цільову клітину і її бажану величину;
  • Діапазон змінних клітин;
  • Формули обмежень задачі.

Натискання кнопки Виконати призводить до розрахунку оптимального рішення.

 

Завдання для самостійної роботи:

 

Повторити теми:

Пакет програм Microsoft Office System.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.013 с.)