ТОП 10:

Призначення елементів панелі інструментів1. Pointer (Покажчик) - для позиціювання покажчика Мишки;

2. Label (Напис) - розміщує на формі текстові об’єкти типу написи, редагувати які під час виконання додатку неможливо;

3. TextBox (Текстове поле) - розміщує на формі поле для введення текстової інформації, чисел, дат;

4. ComboBox (Поле зі списком) - створює на формі об’єкт, що містить одночасно поле введення тексту і список значень, введений текст додається до елементів списку;

5. ListBox (Список) - створює на формі список для вибо­ру одного чи декількох значень із запропонованого списку;

6. CheckBox (Прапорець) - розміщує на формі індикаторний перемикач, призначений для формування умов виконання чи певних налаштувань, значення якого (Value) при встановленій «галочці»- 1, за відсутньої - 0, позначений, але неактивний стан - 2;

7. OptionButton (Перемикач) - створює на формі альтернативний перемикач для вибору налаштування чи режиму виконання програми;

8. Togglebutton(Вимикач) – кнопка має два значення - увімкнено та вимкнено.

9. Frame (Рамка) - створює на формі рамку із заголовком для логічного групування об’єктів;

10. CommandButton (Командна кнопка) - роз­міщує на формі кнопки управління для ініціюван­ня дій, виконання команд і т.д.;

11. TabStrip (Набір вкладинок) додає на форму набір вкладинок

12. MultiPage (Набір сторінок) додає на форму багатосторінковий елемент (контейнер для інших об’єктів)

13. ScrollBar(Вертикальна смуга прокручування) - розміщує на формі вертикальну смугу прокручування;

14. Spinbutton(Лічильник) – кнопка додається до клітинки або текстового поля і використовується для збільшення або зменшення значення

15. Image (Зображення) - створює на формі поля для відображення графічних зображень;

16. RefEdit (Поле визначення посилання) додає на форму поле введення, призначене для спрощення запису посилань на клітинки та діапазони Excel. Ця кнопка наявна тільки у Microsoft Excel.

Теоретична довідка до Практичної роботи №25

Об’єктна структура мови VBA

Головна перевага мови VBA полягає в тому, що вона належить до мов об’єктно-орієнтованого програмування. В основу програмування мовою VBA покладено таке поняття, як об’єкт. Об’єкт дозволяє інкапсулювати дані, що описують деякий елемент, разом з програмним кодом, призначеним для опрацювання цих даних, тобто об’єднати їх в одне ціле, що має назву об’єкт. У кожному VBA- додатку є свій унікальний набір об’єктів з власними властивостями (характеристиками даного елементу) і методами (командами для опрацювання цих властивостей). В результаті доступ до властивостей об’єкта (тобто характеристик стану деякого елемента у додатку) можливий тільки за допомогою його власних методів. Управління станом елемента здійснюється за допомогою надісланих йому повідомлень, що вказують об’єкту на необхідність виконати той чи інший метод для досягнення результату. Самі повідомлення генеруються системою у відповідь на дії користувача чи дії інших програм, що в даному випадку називаються подіями.

Одне з важливих понять об’єктно-орієнтованого програмування — це поняття класу, що описує типову структуру схожих за призначенням елементів. В системі зберігається програмний опис кожного використаного класу, на основі якого при необхідності створюються екземпляри об’єктів. Наприклад, в програмі може бути описано клас кнопки, що відображається у вікнах додатків. Кожна окрема кнопка (екземпляр об’єкта цього класу) в будь-якому вікні додатку створюється на основі цього опису, але відрізняється від інших своїми властивостями (розміром, кольором, написом, виконуваною після клацання операцією і т.д.).

Крім методів і властивостей об’єкта, існує таке поняття, як подія. Подія – це деяка дія, що може бути виконана по відношенню до об’єкта і на яку необхідно запрограмувати відповідну реакцію даного об’єкта. Наприклад, подією може бути клацання на зображенні об’єкта, натиснення клавіші на клавіатурі чи переміщення покажчика миші над зображенням об’єкта. В цілому, суть програмування мовою VBA полягає у створенні коду програм (методів), які генерують необхідні відгуки на відповідні події.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.006 с.)