Залучення до праці осіб, взятих під варту. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Залучення до праці осіб, взятих під варту.Взяті під варту особи можуть залучатися до роботи лише в межах території місця попереднього ув’язнення за їх згодою і з дозволу слідчого або суду, у провадженні яких перебуває справа. Праця таких осіб оплачується згідно з чинним законодавством. Із заробітку ув’язнених за виконавчими документами проводяться відрахування у порядку, встановленому законодавством. Прибутки, одержані внаслідок використання праці ув’язнених, не підлягають оподаткуванню і використовуються для упорядкування місця попереднього ув’язнення та поліпшення умов тримання під вартою.

Без оплати праці ці особи можуть залучатись лише до робіт, пов’язаних із створенням належних санітарно-побутових умов і упорядкуванням місця попереднього ув’язнення. До таких робіт ув’язнені залучаються почергово у вільний від проведення слідчих дій час і не більш як на дві години протягом дня (стаття 16 Закону України “Про попереднє ув’язнення” та ст. 89 КВК України).

При обході камер і виробничих приміщень, під час бесід і опитування взятих під варту осіб, а також за особовими справами, прокурор з’ясовує дотримання правил при залученні до праці осіб, які тримаються у СІЗО, забезпечення належної їх ізоляції, додержання вимог закону щодо охорони праці та техніки безпеки, встановленого законодавством порядку оплати праці. До перевірки доцільно залучати спеціалістів з питань охорони праці та техніки безпеки територіальних органів Державної кримінально-виконавчої служби Державного комітету України з нагляду за охороною праці.

Аконність визначення засудженим виду колонії та своєчасність направлення їх для відбування покарання.

Перевірка законності визначення виду колонії проводиться за особовими справами засуджених, з урахуванням наявних документів щодо кількості судимостей, вироку, ухвали, постанови суду, а також довідок Департаменту інформаційних технологій при Міністерстві внутрішніх справ України, пояснень і скарг, що надійшли від засуджених. Порядок і умови визначення засудженим до позбавлення волі виду виправної колонії передбачені статтею 12 КК України та статтями 18, 86 КВК України і детально регламентовані Інструкцією про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, затвердженою наказом Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16.12.2003 № 261.

При виявленні неправильного визначення регіональною комісією виду виправної колонії засудженому, прокурор зобов’язаний поставити питання про перегляд такого рішення.

Відповідно до ст. 87 КВК України особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не пізніше 10-денного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Протягом цього строку засуджений має право на короткострокове побачення з близькими родичами.

Факти несвоєчасного направлення осіб до місця відбування покарання можуть бути встановлені шляхом опитування засуджених при обході, вивчення особових справ, а також ознайомлення з обліковими документами про рух засуджених. Рекомендується попередньо у відділі контролю за виконанням судових рішень установи витребувати списки осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі понад встановлений 10-денний строк після набрання вироком законної сили. Прокурор повинен з’ясувати причину несвоєчасного етапування засуджених і вжити заходів до усунення порушень закону. Слід також перевірити своєчасність етапування ув’язнених за вимогами слідчих та судових органів.

Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.

Залишення засуджених до позбавлення волі в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування регламентовано ст. 89 КВК України та ст. 4 Закону України „Про попереднє ув’язнення” і проводиться наказом начальника установи при наявності письмової згоди осіб, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості чи тяжкі злочини. При вивченні особових справ засуджених та наказів начальника слідчого ізолятора прокурор перевіряє додержання вимог закону при зарахуванні засуджених для роботи з господарського обслуговування установи. Слід звернути увагу на додержання чисельності цих осіб (7% від встановленого для СІЗО планового наповнення), наявність письмової згоди засуджених осіб, наявність у них виконавчих листів. Наказ начальника СІЗО про зарахування засудженого до господарської обслуги має бути виданий упродовж 10 днів після одержання розпорядження суду про звернення вироку до виконання.

Ще до обходу камер прокурор повинен звернути увагу на розміщення засуджених, зайнятих господарчим обслуговуванням (в окремих корпусах або приміщеннях), забезпечення постійного нагляду за ними та ізоляції від інших категорій ув’язнених, а також їх працевикористання. Перевірити, чи не виводяться вони за межі установи для виконання робіт, безпосередньо не пов’язаних з господарським обслуговуванням слідчого ізолятора, а також умови їх праці, додержання вимог техніки безпеки, проведення відповідних інструктажів з безпеки виробництва. Крім того, слід звернути увагу чи використовуються зазначені особи за їх фаховим призначенням, спеціальністю, відповідно до виданого наказу начальника установи про їх залишенні у СІЗО.

Застосування умовно-дострокового звільнення від покарання, або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням до осіб, залишених для роботи з господарського обслуговування установи.

Перевірка виконання закону щодо умовно-дострокового звільнення від покарання або заміни покарання більш м’яким покаранням проводиться лише стосовно осіб, залишених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування, тобто щодо засуджених, на яких поширюється дія статей 81, 82, 107 КК України, статті 407 КПК України та статті 154 КВК України.

Прокурор вивчає особові справи засуджених, протоколи комісії та інші матеріали, на підставі яких було зроблено висновок, що засуджений відбув встановлену законом частину строку покарання, сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. При цьому слід звертати увагу на те, щоб рішення щодо направлення подання до суду для застосування умовно-дострокового звільнення приймались не за формальними ознаками (засуджений не має стягнень тощо), а з урахуванням всіх обставин, що характеризують особу і поведінку засудженого за увесь період відбування покарання. Сумлінна поведінка визначається тривалим дотриманням встановлених правил режиму, дисципліни, щирим каяттям, а також активною участю у роботі самодіяльних організацій засуджених. При вирішенні питання про можливість заміни покарання у виді позбавлення волі більш м’яким покаранням необхідно, щоб засуджений відбув певну частину строку покарання і став на шлях виправлення.

 

Законність розгляду та вирішення адміністрацією СІЗО заяв і скарг взятих під варту та засуджених осіб. Організація їх особистого прийому. Своєчасність направлення відповідним адресатам звернень та оголошення відповідей на них.

При перевірці стану додержання встановленого порядку листування осіб, взятих під варту, та розгляду їх звернень, прокурор повинен ознайомитись з книгами реєстрації письмових скарг і обліку особистого прийому адміністрацією ув’язнених та інших громадян.

Відповідно до ст.13 Закону України ”Про попереднє ув’язнення” (в редакції ЗУ від 21.01.2010) особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями з письмового дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходиться справа. Після набрання вироком законної сили листування здійснюється без обмежень. Скарги, заяви клопотання і листи (кореспонденція) осіб, взятих під варту, переглядає адміністрація місця попереднього ув'язнення, за винятком випадків, передбачених цією статтею. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокуророві, переглядові не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Крім цього, кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують захиснику у справі, що здійснює свої повноваження відповідно до ст. 44 КПК України, переглядові не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.

Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують від зазначених органів, осіб та від такого захисника перегляду не підлягає.

У канцелярії ізолятора перевіряється законність розгляду і вирішення звернень, дотримання встановлених законом скорочених строків їх розгляду або направлення за належністю, звернувши особливу увагу на скарги щодо порушень закону при застосуванні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, поміщення в карцер; відправлення у 3-х денний термін скарг, пов’язаних з провадженням у справах.

Нерідко у журналах обліку звернень зазначається зміст таких листів, що можливо розцінювати порушенням встановленого порядку, такі факти потребують реагування прокурора.

Порушення законних прав на звернення можна також виявити шляхом опитування взятих під варту осіб при обході камер. Своєчасність оголошення відповідей, крім журналів реєстрації, перевіряється також за особовими справами заявників, оскільки ці відповіді оголошуються під розписку і долучаються до особових справ.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 223; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.009 с.)