ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

и инструктора Ошмянского РК КПВ Микуло от 14.02.44 г.В январе-феврале 1944 года в районе Тургельской и Гравжиской гмин действуют белополяки. Проводят в деревнях мобилизацию-повестки на польском языке. Проводят военные занятия и строевую подготовку.

За пределами этих гмин проводят мобилизацию только подофицеров, капралов, плетуновых и подхорунжих (так было в районе Ворун 20-21 января 1944 года).

За хлеб и картошку платят немецкими марками. За корову, овцу, кабана расчитываются расписками для немецких учреждений (в счёт мясопоставок немецким властям) - это говорит о тесной связи с немцами или о том ,что они созданы немцами.

Они же (белополяки) расстреливают советских активистов и евреев, уцелевших от немецких расправ.

Около 26 января 1944 года немцы и литовцы напали на легионы в районе Тургели. В результате боя поляки 6 немцев взяли в плен, разоружили их, раздели и отпустили в свой гарнизон.

Злодеяния:

- сожгли хутор Трихвости - 4 дома.

- сожгли хутор Сивиловка - 3 дома.

- сожгли деревню Кревск - 70 дворов.

- сожгли хут. Мигули и Бородовщизна - 25 дворов.

Всего 102 двора.

Убито и сожжено

- в деревне Кревск 30 человек.

- в деревне Старые Боруны 27 человек

- в деревне Слобода 4 человека.

Увезено насильно в немецкое рабство более чем 800 человек.

Примечание: c 2-го января по 12 февраля 1944 года.

Комиссар отряда "За Советскую Родину"

Инструктор РК КПВ Микуло. 14.02.1944г.

У Вялікую Айчынную вайну на Ашмяншчыне на працягу амаль усяго акупацыйнага перыяду дзейнічала польская Армія Краёва (АК). «Акаўцы» (або «акоўцы») з'яуляліся, безумоўна, партызанамі, паколькі дзейнічалі ў варожым тыле. Адначасова яны з'яўляліся i вайскоўцамі: ix брыгады (у некаторых мясцінах батальёны) мелі вайсковую структуру, існавала вайсковая дысцыпліна i форма адзення, салдаты мел псеў- данімы. Калі з савецкага боку «ашмянскай» лчылася брыгада імя Гастэлы, то інтарэсы польскага руху супраціўлення тут найбольш шырока прадстаўляла 8-я брыгада АК пад камандаваннем Вітольда Туронка (псеўданім Тур). Аднак, калі патрабавалася, баявыя аперацыі праводзілі сіламі некалькіх брыгад Apмii Краёвай. У асобных раёнах (Валожынскі i іншыя) польскія i савецкія партызаны сумесна разграмілі некалькі варожых гарнізонаў, у Ашмянском раёне такога узаемадзеяння не зафіксавана, хоць перамовыпаміж«гастэлаўцамі» i «акауцамі» вяліся неаднаразова.

У арганізацыйным плане польскае падполле мела адметныя асаблівасці. На тэрыторыі былых ваяводстваў ствараліся падпольныя акругі АК, некалькі паветаў утваралі інспектарат. Інспектараты, у сваю чаргу, дзяліліся на абводы, абводы — на асяродкі, асяродкі – на пляцоўкі. Пляцоўкі – пярвічныя арганізацыі ў насяленых пунктах. Выходзіць, што структура АК больш многаступеньчатая, чым структура падполля савецкіх партызан, і нават цяжка гаварыць аб тым, наколькі яна была эфектыўнай.

Ашмянскі інспектарат (інспектарат “Ф”) уключаў Ашмянскі, Маладзечанскі і частку Вілейскага паветаў. Узначальваў яго Часлаў Дэнбіцкі (1899— 1951), які меў падпольныя псеўданімы Худы i Ярэма. Акрамя Дэнбіцкага ў склад кіраўніцтва інспектарату уваходзілі ад'ютант Ю.Марцішэўскі (Ахілес), начальнік штаба М.Квакшыц (Каваль), аператыўны афіцэр Э.Банасікоўскі (Вожык), аффцэр-прапагандыст A.Bicнeўcкi, начальнік разведкі В.Стасевіч (Рафаіл), капелан ксёндз В.Гагалінскі (Biктар), урач Я. Бразоўскі (Метак).

Ашмянскі інспектарат падзяляўся на два абодвы — Ашмянскі («Асо т») i Maладзечанскі («Малако»). Першым камен дантам Ашмянскага абводу з'яуляўся Зелінскі (Скіўскі). Пасля яго арышту гэту- пасаду заняў (сакавік 1942) Г.Раманоўскі (Чорт, Цэрбер). 3 чэрвеня 1942 г. камендантам стаў Т.Чэрнік (Цыс).

У сваю чаргу Ашмянскі абвод падзяляўся на 2 асяродкі - Ашмянскі i Сольскі. Узначальваў Ашмянскі асяродак В.Туронак. У Ашмянском асяродку было 5 пляцовак, у Сольскім только 2 (Солы i Смаргонь). Пляцоўкі Ашмянскага асяродка ўзначальвалі каменданты Л.Мястоўскі (Паляны), Макерніцкі (Гальшаны), В.Дабжынскі (Крэва), В.Андрыеўскі (Граўжышкі), Т.Александровіч (Куцавічы). Асобныя ашмянскія вёскі былі ў складзе Сольскага асяродка. Камендантам пляцоўкі ў Дакурнішках быў Э. Квокшын, яго намеснікам — Я. Снежка.

Падполле існавала, трэба меркаваць, з 1941 г., а вось брыгады сталі ўтварацца значна пазней. Польскі рух супраціўлення значную ўвагу надаваў разведцы. У нямецкіх установах працавалі людзі, якія ўладкоўваліся туды па загадзе Арміі Краёвай. Сярод ix былі і жанчыны, і юнакі i дзяўчаты. Асабліва вызначыліся ў плане разведкі Вольга Бітэль (Маці), яе дачка Ірэна (Пончык), якая працавала на біржы працы ў Ашмянах, i інш. У беларускай паліцыі служыў Браніслаў Зяновіч, разведчык АК.

У канцы жніўня 1943 г. кіраўніцтва інспектарата «Ф» выдала загад аб стварэнні партызанскіх атрадаў. Непасрэдна гэтым сталі займацца падхарунжы Тадэвуш Баравінскі (камандзір атрада) i камендант абводу Бальцеры Гаеўскі. З Ашмян i ваколіц спачатку сабралася 6 чалавек, затым ix стала 15. Вечарам 24 верасня 1943 г. атрад правёў першую аперацыю — разграміў пункт нарыхтоўкі сельгаспрадукцыі ў в. Падбярэззе (Падбярэжжа).

10 лютага 1944 г. утварыліся 12-я i 9-я брыгады. У лютым — сакавіку 1944 г. на тэрыторыі інспектарата «Ф» дзейнічалі брыгады: 8-я (капітан В.Туронак), 9-я (харунжы Я.Календа — Малы), 13-я (капітан А.Вальчак — Нятопеж), 12-я (капітан Г.Раманоўскі).

Разам з 10-й брыгадай яны стварылі групоўку №3 у складзе 37 афіцераў, 41 падхарунжага, 173 падафіцераў, 1741 радавога (усяго 1920 чалавек).

Гэтыя брыгады сканцэнтраваліся ў раёне Крэва: 13 – 15 сакавіка разграмілі крэўскі гарнізон.

20 сакавіка 1944 г. – ачысцілі ад немцаў і паліцэйскіх Граўжішкі (8-я і 9-я брыгады), Вайшнарышкі (12 брыгада) і Доржы (13 брыгада).

3 мая 1944 года брыгады групоўкі разам з 77 батальёнам Навагрудскай акругі правялі агляд, які зрабіў кіраўнік Віленскай акругі Вільк (у раёне Гальшан). Ён выступіў перад прісутнымі з прамовай, узнагародзіў найбольш актыўных партізан ваенымі крыжамі.

6 мая маёр Ярэма правёў нараду камандзіраў брігад, на якой ахарактарызаваў становішча ў павеце, размеркаваў сілы з тым, каб вытрымать бой за Граўжышкі, паколькі рыхтавалася туды карная экспедыцыя салдат з арміі літоўскага генерала Павіласа Пляхавічуса. Дарэчы, літоўскія атрады на той момант размяшчаліся на чугуначных станцыях Аашмяны і Гудагай, у горадзе Ашмяны, вёсках Мураваная Ашмянка, Талмінава, Навасёлкі. У вёсках пачалося будаўніцтва умацаванняў.

Па данных разведкі, на Граўжышкі рыхтавался наступаць атрад, які размяшчаўся ў Ашмянах. 8-я брыгадаатрымала загад утрымліваць Граўжышкі. На паўднёвай ускраіне гэтай жа вёскі заняла пазіцыі 9-я брыгада, у Лойцях – 13-я. У 11 гадзін дня літоўскі батальён уступіў у Сямюны, потым павярнуў на Сенькаўшчыну, дзе падпаліў 3 будынкі. Аб выніках бою гавораць страты з абодвух бакоў: палякі страцілі 2 чалавека забітымі, 16 чалавек атрымалі раненні; літоўцы – 36 чалавек забітымі, 12 цяжкапараненымі, 26 трапілі ў палон.

У маі 1944 года перад немцамі ставілася задача – з АК пакончыць.

Армія Краёва вырашыла іх апярэдзіць і вечарам з 12 на 13 мая разбіла літоўскі гарнізон ў Мураванай Ашмянцы і Талмінаве. Акрамя мясцовых брыгад у гэтай аперацыі прымала ўдзел 3-я брыгада Шчарбца з групоўкі №1 маёра Пагарэцкага. Выік бою аказаўся аналагічным Граўжышкаўскаму. Пасля гэтага фашысты кантралявалі становішча толькі ў Галыианах, уздоуж чыгункі i ў Саковічах, дзе знаходзілася важная тэлефонная станцыя. Адначасова яны пачал раззбройваць атрады Пляхавічуса, як не апраўдўшыя ix надзей. Брыгады АК у гэты час стал рыхтавацца да акцыі «Бура», частка якой — аперацыя «Вострая брама» (захоп Вільнюса). Бой адбыуся 6 i 7 ліпеня i скончыўся паражэннем Арміі Краёвай. 3 гэтага часу пачаўся другі этап у жыцці АК. У перыяд нямецкай акупацыі неабходна было прытрымлівацца тактыкі «двух ворагаў», то летам 1944 г. вораг застаўся толькі адзін. I барацьба не спынялася на працягу яшчэ пяць гадоў, нягледзячы на тое, што 19 студзеня 1945 года польскі эмігранцкі ўрад распусціў Армію Краёву. Частка «акаўцаў» перадыслацыравалася на тэрыторыю Польшчы, частка была раззброена i інтэрніравана (вывезена ў Калугу). Пэўная колькасць ix, трэба меркаваць, улілася ў Войска польскае. Астатнія скласці зброю адмовіліся.

Данный документ свидетельствует о несогласии руководства Армии Крайовой с официальным роспуском своих военных соединений, очень многие польские патриоты считали, что продолжение борьбы – их гражданский долг.

«Приказ

Время перемен, которое мы сейчас переживаем, поставило нас в очень трудное положение.

Война окончена, но борьба продолжается.

Борьба за осуществление настоящих идеалов, подлинной свободы и справедливого мира.

Мы, поляки, являемся основной проблемой в этой борьбе, от решения нашего вопроса зависит, будет ли заключен справедливый мир, или человечество вновь скатится в пропасть адской и страшной войны. Однако, мы хотим справедливого решения нашего вопроса и верим в возможность такового решения. <...>

В быстром темпе мы должны переброситься на родину осознавая, что как солдаты мы отступаем, но не удираем.

Это не означает полного ухода из этих районов. Мы как опытные солдаты, должны старательно и конспиративно выполнить нижеследующие распоряжения:

1). а). С начала работы эвакуационной комиссии записаться на выезд на родину. ЦДК компании следить, чтобы в первую очередь перебросить людей, которым угрожает опасность и, наконец, самим оставить район.

б). Люди, которым угрожает опасность, должны стараться всеми способами конспиративно или с боями перейти на юг линии Керзона, где должны индивидуально разместиться, приступить к общественной работе, соблюдая большую осторожность.

Отделения, которые переходят с оружием границу, должны переходить несколькими маленькими группами или полностью. Командир после перехода линии лично связывается с ЦДК обвода для получения устной инструкции...

2). Оружие, средства связи, саперные принадлежности, соответственно законсервированные, должны быть спрятаны. Перевязочный материал и медикаменты должны быть переброшены на родину и там соответственно размещены. <...>

Настоящий приказ считать совершенно секретным ЦДК кампании после ознакомления с этим приказам проинформировать всех солдат и осторожно сообщить содержание этого приказа неорганизованному польскому населению. Затем приказ сжечь.

«Ордон», ЦДК обвода»

Неаднаразова рабілася спроба дамовіцца паміж савецкімі i польскімі партызанамі аб сумесных дзеяннях. У прыватнасці, наконт дзеянняў у Ашмянскім раёне у перамовах удзельшчалі партызаны брыгады імя Гастэлы. У лістападзе 1943 г. перамовы вялі Манахаў, Валасных, Бабровіч i капітан Багун (апошні прадстаўляў польскі бок). Дамовіліся, што узброеныя дзеянні паміж партызанамі брыгады iмя Гастэлы i аддзеламі АК, якія размяшчаюцца у раёне, спыняюцца.

Адначасова, прадстаунік Apмii Краёвай паведаміў, што палякі плануюць разграміць гарнізон у Свіры, склад боепрыпасаў i майстэрню ў раёне Ашмян. Аднак, калі 12 снежня 1943 г. у раёне Ашмян знаходзіўся камісар брыгады імя Гастэлы У.Тубеліс з групай 15 чалавек, то на яго была арганізавана аблава.

14 снежня таго ж года перамовы былі больш прадстаўнічымі — Манохін, Машэраў, Валасных, Фернандэс, Манахаў, Мікула. З польскага боку — Лупашка (Лапешка), Багун (ужо маёр), паручнік (ад'ютант Багуна), камандзір узвода (прыляцеў з Лондана).

Дамовіліся сустрэцца 15 студзеня 1944 года на адным із хутароў у раёне возера Вішнева. Сутычак поміж савецкімі і польскімі партызанамі ў раёне адбылвалася нямнога, аднак на хутары Патакі амаль поўнасцю “акаўцамі” была знішчана група дэсентнікаў са спецгрупы Івана Іванавіча.

Польскія і саветскія партызаны не сталі агульнай антыгітлераўскай сілай.

Из обвинительного заключения по делу Белоокого Станислава Викторовича и др., обвиняемых в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 63-1 и 76 УК БССР:

«Впериод временной оккупации немецко-фашистскими войсками части территории СССР, в Западной Белоруссии оперировали белопольские отряды, входившие в состав Армии Крайовой, проводившей вооруженную борьбу за независимость Польши.

Наряду с существующими отрядами Армии Крайовой в виде резервов этой армии были созданы боевые дружины-пляцувки, снабженные вооружением и продовольствием белопольские отряды.

При наступлении Красной Армии, белопольские отряды, проводившие вооруженную борьбу с советскими партизанами, в июле 1944 г. пытались оказать вооруженное сопротивление частям Красной Армии при занятии гор. Вильно, но по приказу командования советских войск были разоружены. Часть личного состава белопольских отрядов Армии Крайовой, не подчинившись приказу Красной Армии о разоружении, скрылись и вошли в состав белопольских банд, возглавляемых бандитом «Рагнером», оперировавших в Лидском районе Гродненской области, а часть участников белопольских отрядов вошла в действующие в населенных пунктах боевые дружины-пляцувки, и, по приказу польского эмигрантского правительства, использовав момент отступления немецкой армии, оставлявшей вооружение и боеприпасы, начали активно вооружаться для борьбы с Советской властью с целью отторжения от БССР Западной Белоруссии <...>

Белопольскими бандами и пляцувками в тылу Красной Армии проводилась борьба с Советской властью путем диверсий на железнодорожном транспорте и террористических актов над советским партактивом, обстрела проходящих к линии фронта поездов <...>».

Руководство Армии Крайовой обратилось к премьер-министру Великобритании У. Черчиллю с официальным письмом от «жителей Виленщины и Новогрудчины». Вот его текст:

«Ваше превосходительство господин премьер-министр.

Оценивая большие обязанности и ответственность, возложенную на Вас всем цивилизованным миром, мы гордимся тем, что наши отряды Армии Крайовой принимали хоть малое участие в деле, за которое сегодня сражаются союзники под Вашим и господина президента Рузвельта руководством и которое провозглашено в Атлантической хартии.

Мы гордимся тем, что жертвы, которые мы несли, и терпение являются частью борьбы за идею человечества, за правду и справедливость мира. Поверьте, господин премьер-министр, что сыновья наших земель участвовали в боях за Англию в 1940 г., под Тобруком, Монте-Кассино, активно участвовали в восстании в Варшаве и боях за освобождение Вильно в 1944 г.

Понимаем тяжесть дипломатической игры, понимаем ее дороги и встречаемые Вами, господин премьер-министр, трудности. Поэтому сегодня, в связи с произнесенной 27 октября 1944 года Вами речью в палате общин, обращаются к Вам люди, которые 6 лет терпят, страшные мучения от сменяющихся оккупантов люди, которые гибли и погибают в ежедневном бою с белым рабством 20 века, с тиранией и тоталитаризмом.

Обращаются к Вам те, кто имеет полное право получить голос тогда, когда на международной арене решается судьба их родины. Обращаются к Вам представители всех классов страдающего на этих землях польского народа — рабочих, крестьян, интеллигенции, духовенства, научных работников.

Народ Великобритании и польский народ соединила в этой войне не только общая борьба, но также дорогие обоим народам демократические идеи. Во имя этих идей, уважения прав человека и, прежде всего, основного права на свободу, заявляем решительный протест против нарушения лозунга Рузвельта «четыре свободы» и против попыток нарушения Атлантической хартии, которая гласит, что следствием этой войны не будут территориальные изменения без согласия, заинтересованного населения. Мы, всегдашние жители этих земель и их полномочные владельцы, протестуем против присоединения к СССР. Протестуем во имя проживающих на этих землях польской и белорусской наций. Мало ли жертв и крови солдат Армии Крайовой, погибших за свободу Вильно и северо-восточных земель Речи Посполитой. Имеющий богатые традиции народ Великобритании должен понять, почему мы не отказались и не откажемся от этих земель, каждая частица которых содержит часть истории нашего народа. Мы совершили бы преступление перед собственной историей, передавая в чужие руки гробы наших королей и вождей, гробы дедов и отцов, братьев и сыновей, которые погибли, отстаивая польские права на этих рубежах.

Мы, поляки, составляем большинство населения на северо-восточных землях Речи Посполитой. Нас 60 %, а в Вильно 90 % от всех жителей. Даже если бы, согласно Атлантической хартии, вопрос решался плебисцитом, проведенным свободно и честно — мы совершенно не обеспокоены его итогами.

Слишком долго мы здесь выращивали западную культуру, чтобы так легко обречь ее на уничтожение и нищету. Не поляк тот, кто согласится отдать больше половины своей страны, даже если ему обещали в будущем самые лучшие условия. Повторяем — это было бы преступлением, и согласие с ним демократического мира означало бы, что нет в мире этики и справедливости.

Призываем Вас, господин премьер-министр, крепить дружбу с нашим освободителем и большим соседом. Дружественные отношения с СССР могут существовать только тогда, когда с его стороны будет проявлена солидарность. Подчеркиваем, что освобождение нас от германской оккупации принесло нам новый период тяжкого гнета. Физический террор, применяемый на наших землях советскими оккупантами, равен гитлеровскому террору, но моральный террор еще хуже.

Мы искренне желаем иметь дружественные отношения с советским соседом для будущего спокойствия и безопасности в послевоенном мире, о чем свидетельствует деятельность законного и всем народом признанного Польского правительства в Лондоне. Никогда не согласимся отдать наши земли с Вильно до линии Керзона. Нет цены, которой можно было бы оплатить все наши обиды, и нет перспективы у будущего, построенного на обиде народу, который этого не заслужил.

<...> Если народ Великобритании в настоящее время не поможет польскому народу, это было бы наиболезненнейшим для нас событием, вписанным в историю мира, цивилизации и западной культуры.

Сейчас, когда мы это пишем, в карцерах НКГБ, в тюрьмах сидят солдаты Польской Армии Крайовой, считающиеся бандитами. Комендант Виленского и Новогрудского округа генерал «Вильк», а также два коменданта округов — полковник Людвиг и полковник Полещук с июля 1944 г. находятся в тюрьме НКГБ. <...>». Несомненно, это писалось патриотами своей страны. Но как видим, о белорусах в данном документе ни слова. Кроме того, на основании каких документов утверждается о процентном соотношении поляков в составе населения северо-восточных земель бывшей Речи Посполитой? Если дела обстоят именно таким образом, то почему поддержка Армии Крайовой не была массовой на наших землях?

Освобождение

 

Ошмянский район был освобождён от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Вильнюской наступательной операции, посвящённой 5-го июля 1944 года, которая в свою очередь являлась часть Белорусской операции, известной под кодовым названием «Багратион»» (проведена 23 июня – 29 августа 1944 года). Из официальных источников, считается что Ошмяны, а также Гольшаны и Жупраны освобождены танкистами 29-го и 3-го гвардейских корпусов, которыми командовал генерал – лейтенант Я.И. Фоминых.

На ашмянскім напрамку баявыя дзеянні вялі чатыры арміі: 5-я і 11-я гвардзейская агульнавайсковыя, 5-я гвардзейская танкавая і 1-я паветраная. Гэта тлумачыцца тым, што праз раён праходзіла лінія размежавання паміж 5-й і 11-й гвардзейскай арміямі, танкісты вырашалі задачу найхутчэй дасягнуць Вільнюса і там завязаць баі, а лётчыкі прыкрывалі наземныя часці з паветра, знішчалі варожыя аб'екты ў тыле ворага.

Такім чынам, населеныя пункты, што ачышчалі танкісты ў час іх імклівага наступления на літоўскую сталіцу (у тым ліку Ашмяны, Жупраны і Гальшаны), фактычна прыйшлося адбіваць у другі раз байцам стралковых дывізій. Тым не менш, паводле афіцыйных крыніц, лічыцца, што названыя вышэй вёскі і Ашмяны вызвалены менавіта танкістамі 29-га (Жупраны) і 3-га гвардзейскага (Ашмяны, Гальшаны) танкавых карпусоў (29-м танкавым корпусам камандаваў генерал-лейтэнант Я.І.Фаміных, 3-м гвардзейскім танкавым корпусам — генерал-маёр I.А.Воўчанка) 5-й гвардзейскай танкавай арміі. Камандавалі арміямі: 5-й — генерал-лейтэнант М.І.Крылоў; 11-й гвардзейскай — генерал-палкоўнік К.М.Галіцкі; 5-й гвардзейскай танкавай — маршал бранятанкавых войскаў П.А.Ротмістраў; 1-й паветранай — генерал-палкоўнік авіяцыі Ц.Ц.Хрукін.

5-я армія вызваляла раён не поўным складам, а толькі сіламі 65-га стралковага корпуса, якім камандаваў генерал-маёр Г.Н. Перакрэстаў і які складаўся з 97, 144 і 371-й стралковых дывізій.

У журнале баявых дзеянняў 144-й стралковай дывізіі (камандзір палкоўнік А.А. Данец) адзначана, што 5 ліпеня 1944 г. была ў двух месцах перарэзана чыгунка на перагоне Солы —Ашмяны і адначасова атакавана станцыя Ашмяны. Атака закончылася паспяхова. Аднак да ст. Ашмяны пачалі падыходзіць фашысты, адступаўшыя з боку Сол (рота пяхоты, пагружаная на матавоз з платформамі).

Байцы сустрэлі матавоз агнём, знішчылі яго і платформы з выбуховымі рэчывамі (апошнія прызначаліся для ўзрыву чыгуначнага моста ў Солах, што зрабіць не паспелi). Салдаты праціўніка з 613-й асобнай аўтароты часткова знішчаны, часткова ўзяты ў палон. Узарваны таксама два эшалоны з боепрыпасамі.

На станцыі Ашмяны гітлераўцы панеслі значныя страты — каля 50 салдат і афіцэраў параненымі і забітымі. Захоплены трафеі: матавоз, 4 платформы, сямітонная аўтамашына, два 81-міліметровыя мінамёты, 2 кулямёты, 50 вінтовак. (Архіў Міністэрства абароны Расіі. Ф. 144 сд. Воп. 524 370 с. Спр. 2-252. Л. 113-114.)

У баях за станцыю Ашмяны вызначыліся камандзір 449-га стралковага палка падпалкоўнік І.П.Сітко (загінуў у баях за Вільнюс), камандзір аддзялення малодшы сяржант А.М.Сокалаў, іншыя байцы і камандзіры.

«Страта станцый Солы і Ашмяны не магла не паўплываць на баяздольнасць гітлераўцаў. Болып складана стала забяспечваць іх часці боепрыпасамі і харчаваннем, замаруджвалася перакідка падмацаванняў з іншых участкаў — па чыгунцы амаль поўнасцю спынялася эвакуацыя параненых». (Драган И.Г. Впленская Краснознаменная. М., 1977. С. 75.)

144-я стралковая дывізія вызваляла таксама і іншыя населеныя пункты раёна.

У складзе 97-й стралковай дывізіі (камандзір палкоўнік Ф.К.Жэка-Багатыроў) у 3-й роце 136-га стралковага палка служыў камандзір узвода старшы сяржант Дзмітрый Іванавіч Гарбуноў. Ён вызначыўся ў баях пры фарсіраванні рэк Сухадроўка, Бярэзіна і Лучоса. Гераічны подзвіг ён здзейсніў і ў Ашмянскім раёне, захапіўшы з групай аўтаматчыкаў мост цераз раку Ашмянку паміж вёскамі Нарбуты і Зарэчча. Фактычна, была выканана такая задача, як і пры ўзяцці станцыі Ашмяны — перарэзана шаша Смаргонь — Ашмяны. За гэты і іншыя гераічныя ўчынкі Дз.І.Гарбуноў атрымаў званне Героя Савецкага Саюза (загінуў пад Каўнасам 28 ліпеня 1944). 7 ліпеня 1975 г. непадалёку ад месца подзвігу групы аўтаматчыкаў быў пастаўлены помнік; у Ашмянах, пачынаючы з лістапада 1975 г., праводзіліся спаборніцтвы па мотаспорце на прыз імя Дз.І.Гарбунова.

3 левага флангу 144-й стралковай дывізіі дзейнічала 11 -я гвардзейская армія ў складзе 8-га (камандзір генерал-маёр М. Н. Завадоўскі), 16-га (генерал-маёр С.С.Гур'еў) і 36-га (П.Г.Шафранаў) гвардзейскіх стралковых карпусоў.

36-ы стралковы корпус знаходзіўся ў другім эшалоне і ўдзелу ў баях за Ашмяншчыну амаль не прымаў, за выключэннем 16-й гвардзейскай стралковай дывізіі (генерал-маёр Е.В.Рыжыкаў).

У складзе 8-га корпуса знаходзіліся 5-я (палкоўнік Н.Л.Волкаў), 26-я (генерал-маёр Г.І.Чарноў), 83-я (генерал-маёр — А.Г.Маслаў) гвардзейскія стралковыя дывізіі; у складзе 16-га — 1-я (палкоўнік П.Ф.Толсцікаў), 11-я (генерал-маёр Н.Г. Цыганоў) і 31-я (генерал-маёр I.К.Шчарбіна) гвардзейскія стралковыя дывізіі. 7 ліпеня 1944 г. Шчарбіна быў паранены. Яго змяніў генерал-маёр І.Д.Бурмакоў.

Сітуацыя у часцях 11-й гвардзейскай арміі складвалася ў Ашмянскім раёне наступным чынам. На зыходзе 6.7.1944 г. нямецкія войскі ў паласе арміі занялі для абароны загадзя ўмацаваны рубеж, пярэдні край якога праходзіў па лініі Жупраны - р. Ашмянка — Куцавічы — м. Баруны. Абарончыя збудаванні гэтага рубяжа, якія пачалi ўзводзіцца ў 1943 г., не былі закончаны. Немцы мелі намер пабудаваць тут магутную ўмацаваную сістэму ў якасці асноўнага рубяжа на ўсходзе, таму рубеж і атрымаў назву «Остваль» («Усходні вал»).

Рубеж да пачатку баявых дзеянняў быў заняты войскамі, якія правялі неабходныя ўдасканаленні ў абарончых збудаваннях і сістэме агню.

Абарончая паласа складалася з адной, месцамі дзвюх ліній траншэй і акопаў поўнага профілю, абсталяваных стралковымі ячэйкамі, кулямётнымі пляцоўкамі, былі падрыхтаваны таксама апарэлі для танкаў. У глыбіні абароны былі выкапаны адрэзкі траншэй і акопы. Процітанкавымі і проціпяхотнымі перашкодамі рубеж абсталяваны не быў.

Баі за рубеж пачаліся 7 ліпеня. 11-я гвардзейская стралковая дывізія праследавала праціўніка, адступаўшага з баямі па маршруце Навінкі — Панары — Стрыпуны — Куцавічы — Навасёлкі — Ашмяны — Мураваная Ашмянка. У канцы дня штаб дывізіі знаходзіўся ў Талмінава.

1-я гвардзейская стралковая дывізія рухалася па маршруце Крэва — Старыя Баруны — Трасечаняты — Біюцішкі, у канцы дня выйшла на шашу Ашмяны — Гальшаны ў раёне Мацуты — Каменка.

31-я гвардзейская стралковая дывізія, якая знаходзілася ў другім эшалоне, рухалася па маршруце 11-й гвардзейскай стралковай дывізіі і ў канцы дня сканцэнтравалася ў раёне Ашмян, затым была ўведзена ў першы эшалон, уякім была да заканчэння вызвалення раёна. У 22 гадзіны яна авалодала рубяжомЛатавічы — Навасёлкі, а ў 2 гадзіны ночы 8 ліпеня 1944 г. — Ашмянамі.

Цяжка было атакаваць і іншым дывізіям корпуса. Толькі дзякуючы таму, што быў уведзены ў бой 148-ы знішчальна-процітанкавы полк, 11-я гвардзейская стралковая дывізія змагла авалодаць Мірлішкамі, Скірдзімамі, Федзевічамі і Чаркасамі. 1-я гвардзейская стралковая дывізія адбівала контратакі ў другой палове дня 7 ліпеня.

8-ы гвардзейскі стралковы корпус наступаў правым флангам на Гальшаны, у першым яго эталоне знаходзіліся 83-я і 5-я, у другім — 26-я гвардзейскія стралковыя дывізіі.

Да 17 гадзін 7 ліпеня 83-я гвардзейская стралковая дывізія авалодала Дзертнікамі і выйшла да канца дня да рубяжа Полішча — Рапушыха, дзе немцамі было аказана асабліважорсткае супраціўленне. Пераадолеўшы яго, дывізія авалодала рубяжом Мар'янава — Палуды — Гарэцкаўшчына, а ў 24 гадзіны ўварвалася ў Гальшаны і авалодала імі.

У другой палове дня 7 ліпеня давялося ўвесці ў бой і 26-ю гвардзейскую стралковую дывізію. Яна авалодала Гейстунамі, Каецянятамі, Лужышчам, Слабадой, назыходзе дня выйшла на рубеж Слабада — Карабы (дапамагла 83-й гвардзейскай стралковай дывізіі авалодаць Галыпанамі).

8 ліпеня 1944 г. баі ў раёне прадоўжыліся: пад Малынішкамі (11-я гвардзейская стралковая дывізія), Граўжышкамі (1-я гвардзейская стралковая дывізія); уводзілася ў бой 83-я гвардзейская стралковая дывізія (у стык паміж 11-й і 1-й гвардзейскімі стралковымі дывізіямі), якая вяла баявыя дзеянні ў напрамку Чуркі — Вайшнарышкі — Клявіца. У падпарадкаванні 11 -й гвардзейскай арміі знаходзіўся 556-ы палявы перасоў- ны шпіталь (ППШ; размяшчаўся ў в. Крэва Смаргонскага раёна), у падпарадкаванні 5-й гвардзейскай танкавай арміі 5159-ы хірургічны палявы перасоўны шпіталь (ХППШ; размяшчаўся ў в. Ліпкі Астравецкага раёна). Начальнікам 556-га ППШ з'яўляўся капітан П.Г.Крывянкоў, начальнікам 5159-га ХППШ — гвардыі капітан Д.Х.Нурулаеў. У Ашмянах размяшчалася асобная медыцынская санітарная рота 6-й стралковай дывізіі ўнутраных войскаў.

9-га ліпеня 1944 г. баявыя дзеянні праходзілі за межамі раёна — у Літве, на Іўеўшчыне. Наступіла доўгачаканая цішыня.

Память

 

Сегодня Ошмянщина чтит и помнит героев Великой Отечественной войны, погибших и выживших жителей района. Краеведческий музей города Ошмяны не только собрал уникальный материал по истории нашего края, но регулярно представляет передвижные экспозиции, посвященные в том числе периоду Второй мировой войны. Во многих школах созданы музейные экспозиции, посвященные военному лихолетью в нашем крае. Причем, в сборе материалов принимали участие серьезные организации. Были опрошены десятки свидетелей. Записи этих бесценных бесед сегодня хранятся в городском музее. В музее Ошмянского государственного аграрно-экономического колледжа создана страничка, посвященная ветеранам-преподавателям, работающим некогда в нашем учреждении образования. В Гольшанской гимназии создан уникальный народный этнографический музей им. Э.С. Корзуна (бывшего директора). Среди экспонатов музея есть и посвященные Великой Отечественной войне.

В Ошмянском районе установлено много памятников, посвященным землякам, погибшим в период Второй мировой войны и сегодня – это не только памятники советским воинам.

 
 
Народный этнографичесий музей им. Э.С. Корзуна


 
 
Экспозиция музея СШ №1 г. Ошмяны


Памятники Ошмянщины

Братская воинская могила №1 – расположена в центре г. Ошмяны в городском парке. По сведениям краеведческого музея, похоронено 264 человека, расстрелянных в 1941 году и 12 воинов Красной Армии было перезахоронено. Записано на мемориальную доску 84 фамилии. Памятник сооружен в 1958 году.

 

Братская воинская могила №2. Расположена на северо-западной окраине г. Ошмяны (на русском кладбище). Всего похоронено 82 воина Красной Армии и партизана, известно 39 фамилий. Памятник сооружен 6 июля 1973 года.

 

Могила массового захоронения мирных граждан, расстрелянных фашистами в период Великой Отечественной войны. Захоронено 1200человек. Расстреляны в июле 1941 года. Памятник расположен на южной окраине хутора Люговщина Полянского сельского совета (Бартели). Сооружен в 1958 году.

 

Могила массового захоронения мирных граждан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Возведен Курган Славы, на скале установлен фундаментальный памятник. Могила расположена южнее (300 м) д. Ягеловщина Полянского сельского совета. Похоронены 331 жертва расправы 4 июля 1941 года. Памятник установлен в 1969 году.

Могила массового захоронения мирных граждан, расстрелянных фашистами в период Великой Отечественной войны. Фашистами расстреляно 700 мирных жителей в 1942 году. Могила расположена южнее хутора Углеево (Аглейбы), 1 км от д. Толминово. Памятник установлен в 1950 году.

Могила жерт фашизма. Находится в д. Новосяды, Похоронены 44 местных жителя, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году. Памятник установлен в 1967 году.

Памятник в честь уроженцев города Ошмяны, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сооружен в городе Ошмяны на перекрестке ул. Советской и ул. Пионерской. Открыт в октябре 1967 года.

Памятник в честь воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Сооружен с северной части деревни Краковка. Открытие состоялось 19 августа 1967 года.

Обелиск погибшим воинам. Сооружен на ст. Ошмяны с северной стороны железнодорожного вокзала в центре сквера. Открытие памятника состоялось 22 октября 1967 года.

Памятник в честь воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Сооружен в д. Заречье, открыт 7 июля 1974 года.

Памятник на месте погибшей деревни Лавжи, где произошел бой между отрядами Армии Краевой и чекистами в феврале 1945 года. На кресте надпись на белорусском языке: «Жіхарам вёскі Лаўжы, загінуўшых у час баевых дзеянняў 23.2.1945 г.»

Памятник в честь воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в д. Моствилишки, открыт в октябре 1967 года.

Памятник в честь воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Соружен в северо-западной части д. Буденовка. Открытие памятника состоялось 24 сентября 1967 года.

Памятник в честь воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Поставлен в д. Цуденишки. Открыт 24 сентября 1967 года.

Памятник в честь воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Сооружен у разъезда дорог Ошмяны-Вильнюс, Ошмяны-Толминово. Открыт в августе 1967 года.

Обелиск, посвященный погибшим воинам-землякам в д. Гиневцы. Памятник открыт 14 июня 1967 года.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен в центре д. Моствилишки. Открыт в октябре 1967 года.

Памятник-обелиск погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны. Расположен в юго-западной части д. Погири. Открыт 9 августа 1967 года.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен в д. Каменный Лог.

Курган воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен в д. Горецковщина. Открыт 15 погибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен июня 1967 года.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен в д. Поляны. Открыт 18 мая 1967 погибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен года.

 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен в парке д. Гроди. Открыт в декабре 1967 года.

 

 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен в д. Мур-Ошмянка. Установлен 15 августа 1967 года.

 

 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Гравжишки 21 октября 1973 года.

 

 

 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Клевица 19 августа 1967 года.

 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Щепановичи 1 июня 1967 года.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Габрияловщина 25 июня 1967 года.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Гордиевцы в 1967 году.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Жупраны 20 августа 1967 года.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Новоселки 15 октября 1967 года.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Боруны в ноябре 1967 года.

 

 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Семерники 7 мая 1967 года.

 

 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Гольшаны 15 октября 1967 года (на фото - после реставрации).

 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Михайловщина 5 ноября 1967 года.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Доргишки 5 ноября 1967 года.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Рудишки в 1967 году.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в д. Дебеси в 967 году.

Памятник Зое Космодемьянской по ул. Советскойв школе-интернате, поставлен в 1966 году.

Памятник Олегу Кошевому поставлен в переулке Мицкевича, около средней школы №1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.037 с.)