ТОП 10:

Японське свято дівчаток. Паперові ляльки оригамі. Сувеніри до 8 Берез-ня (18 год)

Традиційне японське Свято дівчаток (3-го березня). Домашні виставки ляльок. Паперові ляльки оригамі. Свято 8-го Березня.

Практична робота. Виготовлення паперових ляльок (із трьох квад­ратів): імператор, імператриця, фрейліни, музиканти.

Виготовлення сувенірів до Свята 8-го Березня: листівка з квіткою, що розкривається; листівки з фігурками різних тварин та їхніх малюків: ку­рочка з курчатами, мишка з мишенятами та ін.

Виготовлення квітів: тюльпан, нарцис, дзвоник, стебло з листочком. Композиції з квітів у вазах.

Складання метеликів з б/ф «Подвійний трикутник» і жука, який повзе (з б/ф «Подвійний квадрат»).

10. Море та його мешканці з усіх вивчених б/ф. Кораблі оригамі. Підготов­
ка свята-гри «На острові пірата Орі» та виставки учнівських робіт (39 год)

Рослинний і тваринний світ моря. Кораблі оригамі.

Практична робота. Складання моделей «Мешканці моря»: з б/ф «Подвійний трикутник» — короп, рибка-скалярія, тропічна рибка; з б/ф «Подвійний квадрат» — краб; з поєднання б/ф «Млинчик» і «Риба» — скат; з б/ф «Повітряний змій» — риба, креветка; з б/ф «Риба» — кит-ІІ, тю­лень, акула-П; з б/ф «Двері» — двостулкова мушля; з б/ф «Катамаран» — риба, хижа риба.

Складання моделей кораблів оригамі: човник, човник із вітрилом, чов­ник-гонка, яхта, джонка, гондола, фінікійський корабель.

Створення сюжетно-тематичних композицій за темою «Море», а та­кож конструкцій із підвісних моделей «Морський акваріум». Підготовка до свята та моделей для виставки.

11. Проведення завершального свята-гри «На острові пірата Орі» та вис­тавка учнівських робіт (39 год)

Демонстрація «Казки про Пірата». Умови проведення ігор-конкурсів.

Практична робота. Складання за схемою фігури «скарб» за певний час і фігури за схемою з пропущеними кроками. Складання човників із «Каз­ки про матроську тільняшку». Конкурс на швидкість руху човників. Скла­дання човників-гонок і конкурс на швидкість. Конкурс на швидкість і точ­ність стрибка жабок, які стрибають. Виготовлення моделі жука, який повзе, і змагання на швидкість. Складання рибок оригамі й конкурс рибалок.

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год)

Екскурсії в музеї, на виставки. Участь у різноманітних конкурсах, вис­тавках. Організація та проведення свят.

13. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.


Основний рівень, другий рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 

Розділ, тема Кількість годин
усього теоретичні практичні
Вступне заняття
Оригамі в різних країнах світу. Сучасні матеріали для оригамі
Фігури середнього рівня складності на ос­нові поєднання базових форм
Символіка традиційного оригамі. Б/ф «Птах». Легенда про 1000 журавликів
Конструювання з об'ємних модулів. Мо­дулі «3-Д».Аерогамі М. Литвинова. Гофру­вання в поєднанні з класичним оригамі
Виготовлення новорічних сувенірів та ялинкових прикрас на основі всіх вивчених технік. Паперова біжутерія
Об'ємні геометричні фігури в класичному та модульному оригамі. Платонові тіла. Головоломки з об'ємних модулів
Пошта оригамі. Листи, листівки, вален-тинки. Оригамі на письмовому столі
Японське свято хлопчиків. Б/ф «Жаба». Квіти, птахи та комахи в різних техніках
Підготовка до конкурсу-гри «Змагання самураїв» і виставки учнівських робіт
Проведення конкурсу-гри «Змагання са­мураїв» і виставка учнівських робіт -
Екскурсії, конкурси, свята, виставки -
Підсумкове заняття
Разом

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття(3 год)

Обговорення плану роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Практична робота. Складання улюблених моделей.

2. Оригамі в різних країнах світу. Сучасні матеріали для оригамі(12 год)

Іспанські традиційні пташки «пахарити» — перші європейські оригамі в середні віки. Аматори оригамі XIX ст.: Ф. Фребель, Л. Керолл, Л. Тол-стой. Творчість і просвітницька діяльність перших популяризаторів орига-


мі в Англії та Сполучених Штатах Америки в XX ст.: М. Кембелл, Р. Хар­бін, Л. Оппенгеймер та ін.

Сучасні види паперу, синтетичний папір та інші матеріали: тонка жерсть, кераміка, тканини, що застосовують для конструювання в техніці оригамі. Демонстрація моделей.

Практична робота. Виготовлення моделей із паперу різних видів та з інших матеріалів. Класична й сучасні моделі пахарити, пошук власних варіантів. Дослідження властивостей синтетичного паперу (на розрив, на­мокання). Складання моделей: човник, вазочка з вологостійкого паперу. Ознайомлення з технологією обробки тканини желатином. Складання ме­телика з тканини.

З.Фігури середнього рівня складності на основі поєднання базових форм (21 год)

Можливості конструювання при поєднанні базових форм. Поняття про поєднання базових форм при конструюванні моделей середнього рів­ня складності.

Практична робота. Складання фігур: динозавр Рекс (б/ф «Млинчик» + б/ф «Риба»); метелик М. Ляфоса (б/ф «Двері» + б/ф «Подвійний трикутник»).

Соняшник Н. Пілан (б/ф «Млинчик» + б/ф «Подвійний квадрат») та ін. Пошук власних моделей на основі поєднання різних базових форм.

Виготовлення композицій із моделей динозаврів «Парк юрського пері­оду» та композицій з інших фігур середнього рівня складності.

4. Символіка традиційного оригамі. Б/ф «Птах». Легенда про 1000 журавликів (18 год)

Фігури-символи в оригамі: «цуру» (птах з довгою шиєю) — символ довголіття й щасливого життя; подвійний журавлик — побажання щастя нареченим. Легенда про 1000 журавликів.

Старовинна книга оригамі (1797 р. видання) «Сембадзуру ориката» («Як скласти 1000 журавлів»). Приклади з'єднань журавликів у гірлянди. Сучасне відлуння легенди про тисячу журавликів.

Поняття про інші фігури-символи: жабка — побажання наступної зус­трічі; квітка ірису — символ стійкості та мужності тощо.

Практична робота. Складання моделей: журавлик, який махає крилами; журавлик зі спинкою, що розкривається; журавлик із гофровани­ми крилами. Складання подвійного журавлика та гірлянд журавликів різ­ного типу з'єднання за схемами: три, сім, вісім, вісімнадцять.

5. Конструювання з об'ємних модулів. Модулі «3-Д». Аерогамі М. Литвинова. Гофрування в поєднанні з класичним оригамі (24 год)

Поняття про конструювання з об'ємних модулів. Тривимірне модульне оригамі «З-О». Гетеромодульне оригамі підвищеного рівня складності. Ае­рогамі М. Литвинова. Принцип конструювання аерогамі. Поєднання гоф­рування з фігурами класичних оригамі у виготовленні елементів декору.

Практична робота. Складання моделей: орнамент з об'ємних модулів; скелет динозавра (Іссей Йошино, Японія); виготовлення модулів «3-В» та складання з них моделей: лебідь, ваза; виготовлення аерогамі (М. Литвинов, Росія); віяло з двома журавликами (Сідзука Накамура, Японія). Пошук власних моделей.


6. Виготовлення новорічних сувенірів і ялинкових прикрас на основі вивчених технік. Паперова біжутерія (18 год)

Різновиди ялинкових прикрас. Паперова біжутерія Марка Кеннеді (СІЛА).

Практична робота. Виготовлення ялинкових прикрас із модульно­го оригамі «3-В»: ялинка, зірка, сова; конструювання сніжинок і гірлянд у техніці кірікомі-оригамі; виготовлення новорічних орнаментів із дзвони­ком, зіркою та іншими фігурами в техніці гетеромодульного оригамі.

Виготовлення паперової біжутерії: обручок, намиста, кулонів, сережок до новорічного свята.

7. Об'ємні геометричні фігури в класичному та модульному оригамі. Пла-тонові тіла. Головоломки з об'ємних модулів (24 год)

Поняття про об'ємні геометричні фігури, їхні розгортки й принципи конструювання з модулів та одного квадрата. Ознайомлення з Платонови-ми тілами.

Практична робота. Виготовлення розгорток куба, тригранної та чотиригранної піраміди. Конструювання куба із б/ф «Двері» та з модулів Яременка. Конструювання куба й октаедра з одного квадрата. Виготов­лення куба та ікосаедра із модулів. Конструювання модульних «повітря­них замків» Е. Саллівана (США).

Головоломки з об'ємних модулів: каркасні багатогранники В. Міхал-кінського (Росія), «Три кільця» Токи Йена (Данія) та класична модель «Кубики, що перевертаються».

8. Пошта оригамі(27 год)

Старовинне японське мистецтво складання листів. Секрети самураїв. Листи, листівки, валентинки. Класичні та сучасні моделі.

Практична робота. Складання моделей: данський лист, американ­ський лист, корейський лист (класичні моделі). Листівки О. Сухаревської (Україна), Ю. та К. Шумакових (Росія), валентинки. Листівка із журавли­ками, листівка із сердечком. Серце, що б'ється, серце з кишенькою, модель серця «Любов не вмирає ніколи» та інші валентинки. Оригамі на письмо­вому столі: рамочки, підставки тощо.

9. Японське свято хлопчиків. Б/ф «Жаба». Квіти, птахи та комахи в різних техніках(27 год)

Традиційне японське свято хлопчиків (5 травня), його походження, ат­рибути та символіка. Б/ф «Жаба».

Практична робота. Виготовлення квітки ірису з б/ф «Жаба», сюри-кену, традиційного шолома самурая, рибки коропа. Виготовлення моде­лей звірів, комах, птахів і квітів з вивчених б/ф і створення композицій на тему весни.

10. Підготовка до конкурсу-гри «Змагання самураїв» і виставки учнівських робіт (21 год)

Незвичні вміння та здібності самураїв, їхній спосіб життя й світогляд.

Практична робота. Оволодіння навичками складання відомих фі­гур оригамі: на швидкість і точність; із заплющеними очима; за словесним поясненням; за візуальним аналізом (розглядаючи готову модель).


Складання авторського шолома самурая (Томоко Танака, Японія). Пошук власних моделей. Складання листів і конвертів за власним дизай­ном. Підготовка моделей для виставки.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.007 с.)