Розділ 2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідженняЗ метою аналізу емоційно-вольової стійкості військовослужбовців військової служби за контрактом. проведено порівняльний аналіз отриманих емпіричних даних. За методикою опитувальник «Адаптивність», яка призначена для оцінки рівня нервово-психічної стійкості, адаптаційних здібностей, комунікативних якостей, моральної нормативності.

Обробка результатів здійснюється шляхом підрахунку кількості збігів відповідей випробуваного з ключем по кожній з шкал: кожне збіг оцінюється в 1 бал. Починати обробку слід шкали «Достовірність», щоб оцінити прагнення обстежуваного уявити себе в більш соціально-привабливому вигляді. Якщо обстежуваний набирає за шкалою достовірності більше 8 балів, результат тестування слід вважати недостовірною і після проведення роз'яснювальної бесіди необхідно повторити тестування. Отрімали наступні результати(табл..2.2.1):

Таблиця 2.2.1. Інтерпретація адаптивних здібностей за шкалою "ОАП" методики “Адаптивність”

 

65% рівень адаптивних здібностей коливается від 5 до 10 –це означає, що групи високої і нормальної адаптації. Особи цих груп досить легко адаптуються до нових умов діяльності, швидко входять у новий колектив, досить легко і адекватно орієнтуються в ситуації, швидко виробляють стратегію своєї поведінки. Як правило, не конфліктні, володіють високою емоційною стійкістю.

27% рівень адаптивних здібностей коливается від 3 до 4 –це означає, що група задовільної адаптації. Більшість осіб цієї групи володіють ознаками різних акцентуацій, які в звичних умовах частково компенсовані і можуть проявлятися при зміні діяльності. Тому успіх адаптації залежить від зовнішніх умов середовища. Ці особи, як правило, мають невисоку емоційною стійкістю. Можливі асоціальні зриви, прояв агресії та конфліктності. Особи цієї групи вимагають індивідуального підходу, постійного спостереження, корекційних заходів.

8% рівень адаптивних здібностей коливается від 1 до 2 –це означає, що група низької адаптації. Особи цієї групи володіють ознаками явних акцентуацій характеру і деякими ознаками психопатій, а психічний стан можна охарактеризувати, як прикордонне. Можливі нервово-психічні зриви. Особи цієї групи володіють низькою нервово-психічною стійкістю, конфліктні, можуть допускати асоціальні вчинки. Вимагають спостереження психолога і лікаря (невропатолога, психіатра).

Аналіз результатів слід починати, виходячи із загальної форми графіка, звертаючи увагу на те, як розташувалися отримані показники щодо нижньої і верхньої межі норми (7-18 балів).

Серед численних варіантів розташування показників найбільший інтерес представляють наступні:

1. Всі або практично всі точки на графіку опинилися в зоні низьких значень (0-6 балів). Такі показники можуть характеризувати особистість, яка всіма силами хоче здатися соціально нормативної, «гарною», як це їй здається. Зазвичай такі люди демонструють знижену самокритичність, ведуть себе претензійно нещирі, іноді виявляються демонстративними особами. Також, подібні результати може дати пасивний людина, яка прагне бути непримітним і не прагне до високих досягнень.

2. Якщо більшість значень виявилися на рівні або вище 19-ти балів. Ймовірно, перед нами складна у спілкуванні людина, з багатьма «гострими» кутами, але, безумовно – це яскрава особистість. Якщо окремі риси досягли позначки 22 і вище балів, то в наявності явні акцентуації. Згідно концепції К. Леонгарда, наявність акцентуацій ще не є ознакою патології, а свідчить про певний потенціал особистості і характерній манері її взаємодії з людьми.

3. Графічна крива має виразний «зубчастий» профіль – високі та низькі показники чергуються. Такий графік зустрічається найчастіше і потребує особливої уваги при інтерпретації, бо за окремими показниками може ховатися як цілком адекватний, «жива» людина, зі своїми характерологічними достоїнствами і недоліками, так і людина, дуже проблемний в комунікативному і виховному плані.

4. На загальному «рівному» тлі середніх і низьких показників виділяється одне яскраво виражене значення, або значення, що потрапляє в зону вище середнього. В цьому випадку можна вести мову про вираженому типі акцентуації, або про схильність вести себе у відповідності з основними характеристиками цього типу.

Значення шкал

Демонстративність : 10 (середнє)

Середня товариськість; уникає виставляти себе, але і не ховається від людей, якщо потрібно виступити перед великою аудиторією.

Застрявання : 6 (низький)

Не пам'ятає ніяких образ, немстивий, не помічає образ, відсутнє честолюбство, не звертає ніякої уваги на критичні зауваження. Відсутні егоцентричні спонукання (або вони блоковані). Межі психічного образу «Я» не окреслені, ставлення до себе не вироблено. Формування мотивації ускладнене.

Педантичність: 6 (низький)

Заперечує в собі прагнення до старанності, акуратності, самоконтролю. Вдома і на роботі у нього повний безлад. Вседозволеність, безкарність, безвідповідальність – прояви на життєвому рівні. Ця особливість може бути як результатом соціальної занедбаності, так і формою психологічного захисту.

Збудливість: 3 (низький)

Проявляє виняткову холоднокровність, високий рівень самоконтролю та саморегуляції у сфері емоційних реакцій і відносин.

Гипертимність: 6 (низький)

Настрій знижений. Песимістичний. . Міміка не виражена, координація рухів виражена слабо. Не любить швидких фізичних вправ. Низька жага інтелектуальної діяльності. Мало товариський. Недовірлива людина, можлива схильність до залежного поведінки.

Дистимність : 6 (низький)

Заперечує в собі (або блокує) сором'язливість, безініціативність. Його відмітні особливості: багатослівність, емоційна рухливість, постійна включеність у діяльність, широкий діапазон поведінкових програм.

Тривожність: 0 (низький)

Заперечує (або блокує) суб'єктивні переживання страху. Не відчуває безпорадність, рішуча, ініціативна людина, завжди відчуває себе в безпеці. Проявляє сміливість у будь невідомої ситуації, не боїться нещасних випадків. Шалений.

Екзальтованість : 0 (низький)

Спостерігається емоційна пригніченість. У крайньої виразності – холодність, «емоційна тупість». Всі види діяльності емоційно не пофарбовані, стереотипні. Створюється враження емоційної відчуженості.

Емотивність : 12 (середня)

Плаче рідко, не виражає особливих почуттів до людей, проявляє співчуття тільки в разі необхідності.

Циклотимність: 6 (низький)

Така людина не заперечує в собі (або блокує) прояви коливання настрою, зміни активності, описує свою поведінку як сталий, стабільний, незалежний від зовнішніх обставин.

Одночасно низькі показники за шкалами гипертимністи і циклотимності можуть вказувати на внутрішнє прийняття своєї слабкості, можливо, депресивний стан.

Одночасно низькі показники за шкалами гипертимності і збудливості характерні для стану пасивності, апатичності. Може проявитися втрата інтересу до всього, особливо – до подій, що відбуваються в даний момент. Може свідчити про стомленні Нерідко таке поєднання шкал може вказувати на стресове реагування (фазу дистресу) або травматичний стан і навіть депресивний стан.

Одночасно низькі показники за шкалами гипертимности і застрягання можуть вказувати на відмову від досягнення мети, чи навіть від самої постановки значущих цілей. При цьому поєднанні людина відмовляється від змагальності, сприймає себе як «переможеного». У поведінці може спостерігатися виражена пасивність життєвої позиції – від «ніщо від мене не залежить» до «стерпиться-злюбиться».

Одночасно низькі показники за шкалами гипертимності і екзальтованості вказують на зовнішню пасивність людини, рівний фон настрою «без сплесків». Людина занурений в деякий переживання, яке не може бути винесено за її межі, виявлено – з причини наявності внутрішнього заборони (страх відкидання або глузування, небажання порушення досягнутого стану спокою) або з причини відсутності можливості розділити це переживання (відсутність комунікативних навичок, самотність).

При цьому поєднанні і екстремальному показнику по тривозі можуть бути депресивні тенденції.

Одночасно низькі показники за шкалами за шкалами гипертимности і тривоги можуть вказувати на обґрунтованість гіпотези про період релаксації, своєрідному «відпустці», який дозволяє собі людина в період між закінченням одного етапу роботи і початком іншого.

Різке зниження за шкалами збудливості і екзальтації може говорити про те, що людина не хоче, не може або не дозволяє собі перервати цей «відпустка»

Одночасно низькі показники за шкалами гипертимності і педантичності дозволяють висувати припущення про сприйняття життєвої ситуації як непідвладної людині, яка перебуває поза сферою його контролю. У ряді випадків це може бути пов'язане з соматичним порушенням, серйозною хворобою. Але у значному числі випадків людина лише сприймає ситуацію таким чином, немов він зіткнувся з непереборною силою, а то і відчуває страх перед необхідністю зайняти власну активну позицію, не наважуючись виступати в ролі компетентного фахівця, домінувати в міжособистісних відносинах або хоча б намагатися заявити про свої бажання та потреби.

Одночасно низькі показники за шкалами дистимності і циклотимності можуть свідчити про те, що людина не реалізує свій потенціал, можливо, йде по лінії найменшого опору.

Одночасно низькі показники за шкалами дистимності і збудливості може відповідати стану задоволеності, заглибленості в себе. Поведінка характеризується пасивністю, передбачуваністю, розміреністю. Інтерес до подій обмежений, можуть бути порушення норм взаємодії з оточуючими людьми, ігнорування їх інтересів.

Одночасно низькі показники за шкалами дистимності і застрягання говорять про те, що людина не бачить справи, заради якого він міг би розтрачувати свої сили, не жаліючи, без оглядки. Світ представляється настільки сірим, що ніщо в ньому не варто вкладення сил, або, навпаки, настільки різнобарвним і барвистим, що неможливо зупинитися ні на чому.

Одночасно низькі показники за шкалами дистимності та екзальтованості можуть вказувати на стан умиротворений і тихе. На підставі зовнішнього враження людині можуть приписувати такі властивості, як спокій і врівноваженість, присутність духу, хоча це не завжди так.

Одночасно низькі показники за шкалами дистимності і тривоги можуть вказувати на задоволеність власним фізичним станом. Одночасно при цьому поєднанні може проявитися зниження здатності «слухати себе». У ряді випадків це може виражатися у знеціненні проблем у відносинах з близькою людиною, зниження рівня критичності до себе на роботі і т. п.

Одночасно низькі показники за шкалами дистимності і педантичності можуть свідчити про безтурботності, легкості відношення до того, що відбувається навколо, так само як і до того, що робить сама людина. Поєднання є нормальним в профілі молодих людей, а так само у випадку, коли людина прагне вийти за межі системи формальних взаємин, очікувань і норм.

Одночасно низькі показники за шкалами циклотимності і застрягання дозволяють говорити про невираженості явного інтересу до чого-небудь в поведінці людини. Рівень активності може бути знижений, або ж знижена задоволеність результатами своєї праці.

Одночасно низькі показники за шкалами циклотимності та екзальтованості підкреслюють інтровертованість позиції людини, його стриманість, зовнішню пасивність. Поєднання може характеризувати стан втоми, апатії, але може проявитися і при цілому позитивному тлі настрої, як «блаженне нічогонероблення».

Одночасно низькі показники за шкалами циклотимності і тривожності можуть вказувати на благодушність, спокій і заспокоєння, прагнення уникати ситуацій, в яких присутній значний ризик. У той же час можливо розглянути це поєднання як вказівка на можливу наявність у минулому досвіді травматичних ситуацій і переживань, викликали бажання надалі ігнорувати такі свої переживання, страх перед душевним болем.

Одночасно низькі показники за шкалами циклотимності і педантичності можуть вказувати на небажання виступати в ролі більш відповідальною, дорослого, ніж та, в якій людина виступає зараз. При цьому профілі можна очікувати, що людина буде відмовлятися від кар'єрного зростання, ігнорувати можливості у влаштуванні на роботу, не бажати або дуже відтягувати створення сім'ї.

Одночасно низькі показники за шкалами збудливості і застрявання можуть вказувати на втрату інтересу до звичних – і навіть новим заняттям, апатію. Таке поєднання може вказувати на перевтому, розчарування, втрату сенсу власної діяльності.

Одночасно низькі показники за шкалами збудливості і екзальтованості спостерігаються при втраті інтересу до подій, є замкнутість, можливо – депресивність позиції.

Одночасно низькі показники за шкалами збудливості і тривожності можуть проявитися у графіку людини, який сприймає ситуацію як невеличку, не виявляє ні зацікавленості, ні занепокоєння з приводу подій, що відбуваються.

Одночасно низькі показники за шкалами збудливості і педантичності можуть проявитися при пасивній позиції. Людина не бере на себе відповідальність за ситуацію або за її зміну.

Одночасно низькі показники за шкалами застрягання і тривожності можуть свідчити про сприйняття світу як безпроблемного, безпечного, або ігнорування негативних подій, «лавірування» і уникнення ситуацій, у яких довелося б зіткнутися з болем, стражданням (як власним, так і іншої людини).

Одночасно низькі показники за шкалами застрягання і педантичності можуть вказувати на відсутність власної сфери відповідальності, сприйняття себе в кращому разі як покірного, але не зацікавленого виконавця. Дане поєднання шкал може зустрітися у графіку людини, який сприймає свою роботу або навчання як щось, що відбувається їм «з-під палки», не приймає рішень в сім'ї, уникає прийняття відповідальності на себе. Сфера інтересів людини часто лежить в стороні від тієї діяльності, яка формально є провідною в цей період його життя.

Одночасно низькі показники за шкалами екзальтованості і тривожності вказують на прагнення до спокою, умиротворений стан або примирення з собою.

Одночасно низькі показники за шкалами тривожності і педантичності можуть вказувати на рольову або ситуативну позицію «свободи від відповідальності», відчуття безпеки, безкарності або повна відсутність інтересу до власної діяльності, сприйняття себе як пасивного, нічого не вирішує, нездатного ні на що вплинути людини.

За результатами методики "Шкала Дж. Тейлор" яка призначена для оцінки рівня стурбованості Таким чином, проводячи аналіз отриманих даних, можна побачити, що виявлені високотривожні, помірнотривожні і низько тривожні особистості. Найбільшу кількість становить низькотривожні працівники – 49% від загальної кількості досліджуваних(Таблиця 2.2.5). Низькотривожні характеризуються найменшою схильністю до психосоматичних проявів тривоги, вони менш піддаються негативній.

 

Таблиця 2.2.5.Показники рівню тривожності по шкалі тривоги Тейлор (у відсотках)

  Кількість осіб: %
Високий рівень
Помірний рівень
Низький рівень
     

 

Дії стресу, більш врівноважені, за рахунок більш сильної нервової системи, характеризуються вищою спроможністю до адаптації в мінливих умовах зовнішньої середи, ніж високотривожні, доля яких становить 34%. Особи, що мають помірний рівень тривоги складають 17% частку від усіх протестованих.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.007 с.)