У випадку лікарняного записується номер, дата, тема і зміст заняття, кількість годин, а замість підпису керівника гуртка пишеться слово «лікарняний».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У випадку лікарняного записується номер, дата, тема і зміст заняття, кількість годин, а замість підпису керівника гуртка пишеться слово «лікарняний».В цих випадках теми занять, які були пропущені переносяться і записуються індивідуально за погодженням методиста (наприклад, на одному занятті може бути викладено дві теми або ці теми занять плануються на період літніх канікул).Програма повинна бути виконана в повному обсязі!

 В розділі «Масова та суспільно корисна робота гуртка» ведеться облік зайнятості гуртка в підготовці і проведенні міських, районних, всеукраїнських заходів (виставки, концерти, конкурси, творчі звіти, змагання, екскурсії, батьківські конференції тощо).

 Директор та методисти систематично контролюють правильність ведення журналу. На сторінці «Зауваження та пропозиції» щодо ведення журналу директор, методист роблять запис про результати перевірки журналу.

 

 

Алгоритм побудови виховного заходу

1-й етап. Моделювання:

- вивчення запитів дитячого колективу;

- вибір форми заняття (круглий стіл, вікторина, ігрова програма тощо);

- постановка мети заняття, відповідно до якої вибирають тему заняття. Мета позакласного виховного заняття має відображати розвивальну, корекційну функції;

- формулювання ідеї даного заняття;

- відбір змісту, методів, засобів.

 

2-й етап. Практичне виконання:

- організаційний момент (0.5-3 хв.): передбачає переключення дітей з навчального на інший вид діяльності. Головна мета викликати інтерес, позитивні емоції;

- вступна частина (8-13 хв.): активізація дітей за допомогою проблемної бесіди, ребуса, кросворда, вікторини тощо;

- основна частина (15-20 хв.): реалізація головної ідеї заняття;

- заключна частина (10 хв.): налаштувати дітей на практичне застосування набутого досвіду. Підсумки.

 

3-й етап. Аналіз діяльності:

- відповідність змісту накресленої мети, рівню підготовки, запитам та інтересам учнів; підготовленість заняття;

- правильність вибору форми заняття, відповідність її змісту, доступність для дітей;

- актуальні та сучасні заняття;

- зацікавленість та активність дітей.

 

 

Система діяльності педагога у підготовці і проведенні заняття

Керівник гуртка здійснює оптимальний вибір форм, методів засобів навчання і виховання гуртківців, раціонально розподіляє час заняття на пасивні і активні форми роботи з дітьми. Інтенсифікації процесу засвоєння знань, вмінь та навичок на заняттях сприяє використання сучасних педагогічних технологій навчання та виховання.

Система діяльності педагога у підготовці та проведенні заняття передбачає:

1. Усвідомлення значення теми і мети заняття:

- визначення змісту;

- навчально-методичні посібники;

- зв'язок з попереднім заняттям;

- визначення мети (освітньої, розвивальної, виховної).

2. Підбір матеріалу до теми заняття:

- відбір змісту й обсягу знань з теми;

- підбір доцільних фактів, прикладів;

- підготовка наочних посібників, ТЗН;

- визначення творчих і навчально-досліднихзавдань;

- визначення колективних та індивідуальних форм роботи.

3. Підготовка плану-конспекту заняття (логіко-структурні схеми зайняття):

- складання плану;

- визначення питань для обговорення і розгляду;

- залучення учнів до колективної підготовки заняття;

- колективне планування варіанту заняття;

- визначення домашнього завдання.

4. Апробація підготовленого заняття:

- визначення основних частин змісту матеріалу, на які звертається увага дітей;

- уточнення часу і темпу проведення заняття.

Підготовка та проведення підсумкових (відкритих) занять

 

У кожному освітньому закладі наприкінці семестру підводяться підсумки роботи гуртка. Оптимальною формою роботи для підведення підсумків за семестр є підсумкові заняття. Підсумкові заняття проводяться 2 рази на рік.. На підсумкове заняття запрошуються педагоги даного та суміжного профілю, батьки та представники адміністрації. Крім цього, кожне підсумкове заняття має відповідати певним вимогам.

 

Організація та проведення підсумкових занять

1. Планується заняття таким чином, щоб на ньому в повній мірі було продемонстровано рівень знань і вмінь вихованців їх успіхи та досягнення.

2. Добір оптимальних методів і форм проведення заняття. Це може бути диспут, бесіда ділова гра, вистава, концерт, тестування, тощо. Педагог сам вирішує, що саме йому підходить, але при виборі методів і форм необхідно врахувати вік, рівень та термін навчання в гуртку, індивідуальні особливості дітей.

3. Добір необхідного для заняття обладнання.

4. Складання плану-конспекту.

 

Оформлення досягнень керівника гуртка

 

Із розвитком науково-технічного прогресу є можливість показати професійну діяльність педагога та його особисті якості різнобічно, наглядно та естетично. Оцінити знання, уміння, досвід роботи, особисті якості керівника гуртка чи окремого вихованця допомагає порт-фоліо.

Є різні види порт-фоліо:

- порт-фоліо досягнень;

- порт-фоліо тематичний;

- порт-фоліо презентація;

- порт-фоліо комплексний.

Порт-фоліо досягнень (зразок)

1. Титульний аркуш-назва управління освіти, назва закладу, назва гуртка та прізвище ім’я по батькові керівника гуртка.

2. Візитна картка керівника гуртка містить паспортні дані, адрес та телефон для контакту, визначення педагогічної задачі над якою працює педагог-позашкільник, з чого складається методичний супровід педагогічної задачі (перелік).

3. Матеріали методичного супроводу (приклади планування занять з учнями; адаптація програми профільного гуртка чи розробка авторської програми; розробка тестового контролю знань гуртківців; методичні особливості у роботі керівника гуртка).

4. Інформація про засоби навчання: перелік відеофільмів, навчальних фільмів, таблиць, роздаткового матеріалу тощо.

5. Особливості організації роботи з гуртківцями (участь гуртківців у конкурсах різних рівнів).

6. Матеріали про участь в масових заходах( розділ, де збираються документи, які підтверджують наявність результатів).

 

Примітка

Порт-фоліо може мати наступну структуру:

- Персональний блок(розділ, у якому показується особистість власника порт-фоліо, можуть бути розміщенні фотографії, резюме, досвід роботи, супроводжувальні листи, інформація про автора, короткий зміст порт-фоліо).

- Колектор-індивідуальна освітня карта( розділ, де зібрані матеріали діагностування атестації, курсової підготовки, посвідчення, дипломи про освіту, інформація про заклади, де автор навчався).

- Робочі матеріали (розділ у якому господар формує банк ідей, створює перспективні плани, програму діяльності, збирає корисну інформацію з інтернету, літератури тощо.

- Досягнення, офіційні документи (дипломи, грамоти, сертифікати, подяки, які підтверджують наявність результатів).

 

План порт-фоліо досягнень учня

 

1. Титульний аркуш – назва управління освіти, якому підпорядковано заклад, назва закладу освіти, назва гуртка, прізвище, ім’я по батькові гуртківця та прізвище, ім’я по батькові керівника гуртка.

2. Візитна карта гуртківця – назва загально-освітнього та позвшкільного навчальних закладів, адреса та телефон для контакту визначення творчої та наукової теми над якою працює учень, особисті завдання.

3. Презентація творчих робіт (фотографії). Відгуки, рецензії на творчі роботи, рекомендації щодо участі в різноманітних заходах.

4. Відзнаки: грамоти, дипломи, лист-подяки батькам тощо.

5. Інформація про участь в олімпіадах, конкурсах та інших заходах. Самозвіт про участь.

6. Рефлексивне порт-фоліо: залікові роботи, робота з літературою, статті, малюнки, фото, відео-роботи та презентації.

 

Розділ 3

 

Програми

З позашкільної освіти,

Рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Художньо-естетичний напрям

- Програма гуртка бісероплетіння

- Програма гуртка «Художня вишивка»

- Програма гуртка килимарства

- Програма гуртка моделювання та конструювання одягу

- Програма гуртка «Аплікація соломкою»

- Програма гуртка «Українська народна іграшки»

- Програма гуртка іграшки

- Програма гуртка «Гончарик»

- Програма гуртка писанкарства

- Програма студії образотворчого мистецтва

- Програма гуртка різьблення по дереву

- Програма гуртка дівочого хору

- Програма гуртка хлопчачо-юнацької хорової капели

- Програма колективу естрадної пісні

- Програма вокально-хореографічного естрадного дитячо-юнацького колективу

- Програма гуртка дитячо-юнацького естрадно-духового оркестру

- Програма гуртка духового оркестру

- Програма гуртка дитячого фольклорного колективу

- Програма роботи хореографічного гуртка

- Програма ансамблю танцю

- Програма гуртка сучасного танцю

- Програма гуртка класичного танцю

- Програма гуртка народного танцю

- Програма гуртка спортивного танцю

- Програма гуртка «Культура мови та спілкування»

- Програма лялькового театру

- Програма гуртка пантоміми

- Програма гуртка циркового гуртка

- Програма гуртка «Графіка»

- Програма гуртка «Історія мистецтв

- Програма гуртка «Художнє ткацтво»

- Програма гуртка «Художня обробка шкіри»

- Програма гуртка «Вироби з бісеру»

- Програма гуртка «Художня обробка дерева»

- Програма гуртка «Батик»

- Програма гуртка «Витинанка»

- Програма гуртка «Черпаний папір»

- Програма гуртка «Малярство на склі»

- Програма гуртка «Фітодизайн»

 

Науково-технічний напрям

- Програма «Столяр»

- Програма «Оператор комп’ютерного набору»

- Програма «Секретар керівника»

- Програма «Продавець продовольчих товарів»

- Програма «Кухар»

- Програма «Перукар»

- Програма «Швачка»

Початково-технічні гуртки

- Програма гуртка початкового технічного моделювання

Спортивно-технічні гуртки

- Програма гуртка авто моделювання

- Програма гуртка авто трасового моделювання

- Програма гуртка картингу

- Програма гуртка авіа моделювання

- Програма гуртка ракетомоделювання

- Програма гуртка судномоделювання і судно модельного спорту

- Програма гуртка операторів колективної радіостанції

- Програма гуртка спортивної радіопеленгації

- Програма гуртка конструювання повітряних зміїв

Предметно-технічні гуртки

- Програма гуртка юних конструкторів приладів радіоелектроніки

- Програма гуртка радіоелектронного конструювання

- Програма гуртка космічного макетування та моделювання

Художньо-технічні гуртки

- Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів

- Програма гуртка виготовлення сувенірів

- Програма гуртка ори гамі

- Програма гуртка паперопластики

- Програма гуртка гончарства

- Програма гуртка юних фотоаматорів

- Програма гуртка технічного дизайну

- Програма гуртка “Основи крою та шиття”

- Програма гуртка фотолюбителів

 

3. Природничо-біологічний напрям

- Програма гуртка юних генетиків-селекціонерів

- Програма гуртка юних квітникарів-аранжувальників

- Програма гуртка юних агрохіміків

- Програма гуртка юних картоплярів

- Програма гуртка “Саду мого дивосвіт”

- Програма гуртка “Юні мікологи”

- Програма гуртка юних бджолярів

- Програма гуртка юних генетиків

- Програма гуртка юних біохіміків

- Програма гуртка біоіндикації

- Програма гуртка експериментальної мікробіології

- Програма гуртка юних валеологів

- Програма гуртка “Основи сучасних комп’ютерних знань та інформаційних технологій”

- Програма гуртка “Юні друзі природи”

- Програма гуртка “Основи екологічних знань”

- Програма гуртка “Юні екологи”

- Програма гуртка “Юні ботаніки”

- Програма гуртка “Юні лісівники-дендрологи”

- Програма гуртка “Юні рослинники”

- Програма гуртка “Юні квітникарі”

- Програма гуртка “Юні знавці лікарських рослин”

- Програма гуртка “Юні фізіологи рослин”

- Програма гуртка “Юний ентомолог”

- Програма гуртка “Любителі домашніх тварин”

- Програма гуртка “Екологічна біохімія”

- Програма гуртка “Основи біології”

- Програма гуртка “Біологія людини”Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)