ТОП 10:

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДОГОВІРНЕ ПРАВО»ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДОГОВІРНЕ ПРАВО»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ДЕННОЇ ТА 6 КУРСУ

ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 – ПРАВОЗНАВСТВО

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

Укладач:

д.ю.н., професор Ротань В.Г.

 

Розглянуті та рекомендовані

на засіданні кафедри

цивільного та трудового права від

«___» ____________ 2013 р. (протокол №___)

 

 

Сімферополь – 2013

СЕМІНАР №1

 

№1.

Биков прийшов в магазин побутової техніки з ціллю придбати телевізор. Після того, як він вибрав відповідну модель, він звернувся до продавця, щоб його купити. Але продавець Бикову відмовив, мотивуючи це тим, що цей телевізор хоче придбати інший покупець і він через 30 хвилин повернеться із грошима.

Чи правомірна відповідь продавця?

Яким є договір роздрібної купівлі-продажу?

Чи можливе примушення до укладення цивільно-правового договору?

 

№2

Нічний клуб запросив для оформлення залу дизайнера Гусєва. Перед дизайнером була поставлена мета - оформлення стін залу для покращання його естетичного вигляду. Оформлення повинно бути здійснено з матеріалів та за ескізами Гусєва. Строк виконання замовлення становив два місяці.

Через місяць Гусев звернувся за отриманням заробітної плати, але директор йому відмовив. Мовляв, що за договором він отримає гонорар після закінчення робіт.

Дайте правову кваліфікацію відносинам між дизайнером Гусєвим та нічним клубом.

Яку назву має ций договір?

№3

В спільній частковій власності Черномоченко та Біляєвої знаходився житловий будинок. Черноморченко вирішив продати свою частку і домовився про це із другом. Біляєва звернулася до суду з позовом про переведення на неї прав та обов’язків покупця, оскільки вона є співвласницею будинку і має право привілейованої купівлі.

Як слід вирішити справу?

 

№4

Петросян подарував своїй дружині сережки і каблучку з діаманта­ми вартістю десять тисяч гривень.

В подальшому між ними виник спір про розподіл майна. Петросян включив вимогу про те, що вказані ювелірні вироби також підля­гають розподілу. Дружина Петросяна заперечувала проти цього і по­яснила, що спірні сережки і каблучка були подаровані на день народження в присутності свідків. Свідки таке підтвердили свої­ми показаннями в суді.

Яке рішення має винести суд?

Коли виникає речове право за договором дарування?

 

№5

Павленко уклав трудовий контракт строком на 5 років з ООО «Стройінвест». Після того як він пропрацював рік і зрозумів, що заробітної плати не вистачає для задоволення його потреб, він звернувся до суду з позовом про визнання цього контракту недійсним на підставі ст. 233 ЦК України, як вчиненого під впливом тяжкої обставини на вкрай невигідних умовах.

Вирішить справую

Чи можуть застосовуватися норми ЦК до трудових відносин?

 

№6

Який характер носять відносини податкової застави?

Чи можуть застосовуватися до регулювання відносин податкової застави норми гл. 49 ЦК України?

 

№7

В статут ООО «Промінвест» були внесені зміни. Один із засновників звернувся до суду з позовом про визнання цих змін недійсними, оскільки вони сталися без його згоди.

Вирішить справу.

Чим відрізняється статут від засновницького договору?

 

СЕМІНАР №2

Питання:

 1. Свобода цивільно-правових договорів
 2. Обмеження свободи договору
 3. Поняття спонукання до укладання договору
 4. Обов'язок укладання договору, що випливає з актів цивільного законодавства ы обов'язок укласти договір, що випливає з уставу юридичної особи
 5. Поняття недійсного правочину. Правові наслідки недійсності правочину
 6. Нікчемні та оспорювані правочини.

Завдання № 1

Петренко заповідав все своє майно, в тому числі і будинок, своєму брату Івченку. Заповіт було складено і підписано на прохання Петренка медичною сестрою лікарні, де знаходився на лікуванні в стаціонарі Петренко.

Дата і місце складання заповіту не вказані. Після смерті Петренка його дружина заявила позов про визнання заповіту

недійсним.

Яка форма заповіту?

Як обґрунтувати позовні вимоги дружини Петренка?

Яке рішення повинен винести суд?

 

Завдання № 2

Кравченко звернулася до суду з позовом до батьків 17-річного Потапенка про визнання угоди недійсною та відшкодування шкоди, посилаючись на те, що її онук - 13-річний Орлов, перебуваючи під впливом більш дорослого підлітка - сина відповідачів - взяв без її дозволу 400 доларів США та передав їх останньому. Потапенко використав отримані гроші на власний розсуд.

При розгляді справи в суді було встановлено, що малолітній Орлов - внук позивачки, без її відома взяв названу суму і в добровільному порядку передав гроші неповнолітньому Потапенку, з яким їх і витратив. Вказаний факт підтвердили свідки.

Чи мала право Кравченко звертатися до суду з вказаним

позовом?

Яке рішення, на вашу ду мку, повинен прийняти суд? Обґрунтуйте позицію батьків Потапенка.

Завдання № 3

При розслідуванні кримінальної справи було встановлено, що Федоренко Шахрайським шляхом укладав угоди з громадянами про купівлю-продаж предметів старовини за ціною, значно нижчою їх реальної вартості. Всі придбані таким чином картини були виявлені

і вилучені.

Громадянин Федоренко помер до закінчення розслідування. Слідчий, керуючись поясненнями потерпілих, повернув їм

картини.

Спадкоємці Федоренка заявили позов про повернення вилу­чених картин, оскільки вина Федоренка в судовому порядку не встановлена, а кримінальна справа в зв'язку з його смертю закрита.

Вирішити справу.

 

Завдання № 4

Адвокат Сидоренко вирішив подарувати своєму племіннику Радченку бібліотеку юридичної літератури до дня закінчення навчг ння на юридичному факультеті. Про своє рішення Сидоренко повідомив рідним: дружині і дочці, а також написав листа племіннику Радченку. До передачі книг обдарованому дарувальник помер. Донька останнього відмовилась передати бібліотеку Радченку і попросила сплатити за неї 1 500 грн.

Радченко заперечував проти сплати грошей, пославшись на лист, в якому вказувалось, що бібліотеку йому подаровано.

Донька Сидоренка послалась на заповіт свого батька, в якому сказано, що вона є спадкоємцем всього майна.

Як вирішити спір, який виник між донькою померлого Сидоренка і Радченком?

В якій формі укладається договір дарування?

 

Завдання № 5

Між Шапталою та Барановою було укладено договір купівлі-продажу квартири № 1 по вул. Сумській 122 в м. Запоріжжі. Договір було засвідчено Запорізькою товарною біржею «Свобода». При цьому були виконані всі умови угоди - продавець звільнив квартиру, виписавши з неї дружину, був проведений повний розрахунок у відповідності з договором. Згодом Баранова продала вказану квартиру Гірко, оформивши договір купівлі-продажу у нотаріуса.

Після смерті Шаптали його дочка Васильченко заявила позов про визнання угод купівлі-продажу квартири недійсними у зв'язку з тим, що перший договір відчуження квартири, укладений між Шапталою та Барановою, не відповідає вимогам закону, оскільки при його укладенні не була дотримана нотаріальна форма, тому договір, укладений в подальшому, також повинен бути визнаний недійсним.

З метою захисту своїх прав Баранова та Гірко заявили зустрічний позов про визнання першого договору дійсним.

Вирішити спір.

 

Завдання №6

ТОВ «Лотос» звернулось до суду з позовом до Литвинова про визнання договору купівлі-продажу нежилого приміщення недійсним у зв'язку з тим, що відповідач не сплатив коштів за куплене приміщення. Рішенням Франківського районного суду м. Львова позов задоволено. При постановленні рішення суд виходив з того, що укладений ТОВ «Лотос» з Литвиновим договір купівлі-

продажу нежилого приміщення не відповідає вимогам закону, оскільки судом встановлено, що покупець не оплатив продавцеві вартості купленого.

Чи правомірне рішення суду?

 

Завдання № 7

Чубенко звернулась до суду з позовом до Кучерявого та Кучерявої про визнання недійсним договору дарування жилого будинку як укладеного внаслідок помилки, посилаючись на те, що вона уклала з відповідачами договір дарування квартири, який належав їй на праві власності, проте наміру укладати цей договір вона не мала, оскільки між нею та відповідачами була домовленість укласти договір довічного утримання. Після укладення договору дарування, який до того ж було посвідчено 17-ою Київською державною нотаріальною конторою, Чубенко продовжувала проживати у квартирі, залишаючись прописаною там.

Чи підлягає позов задоволенню?

Які правові підстави для визнання угоди недійсною внаслідок помилки?

Хто вправі звернутися до суду з вказаним позовом?

 

Завдання № 8

Лісовська звернулась до суду з позовною заявою, в якій зазначала, що її чоловік Лісовський без її відома уклав з ЗАТ «Оболонь» договір застави акцій, чим порушив її право як учасника спільної сумісної власності. В запереченнях на позовну заяву, ЗАТ «Оболонь» вказало на наступні обставини:

1) при укладенні угод одним із подружжя щодо спільного майна вважається, що він діє за згодою другого з подружжя, а письмова згода другого з подружжя необхідна, якщо один із них укладає угоду, яка потребує нотаріального посвідчення;

2) письмова форма згоди на укладення договору застави акцій не вимагається, оскільки договір застави акцій не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Обґрунтуйте позицію позивача та відповідача по справі. Вирішіть спір.

Чи має значення для правильного вирішення спору вид акцій, які були предметом договору застави?

 

 

Семінар №3

Питання:

 1. Нові договірні конструкції в ЦК України (публічний договір, попередній договір, договір приєднання, договір на користь третьої особи)
 2. Порядок укладення договору за ЦК та ГК України
 3. Вирішення переддоговірних спорів;
 4. Момент укладення цивільно-правового договору:
 5. Зміна та розірвання договорів: підстави та правові наслідки;
 6. Одностороння зміна договору та відмова від договору;

Завдання №1

Громадянин Фауст, технічний директор ТОВ «Фланг», уклав з громадянином Кириченко договір купівлі-продажу будинку по вул. Ярославів Вал у м. Києві. Цей будинок належав на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «Фланг», членами якого були Фауст, Саєнко і Дронь.

Через рік після укладення договору купівлі-продажу Саєнко заявив позов про визнання названого договору недійсним. В обґрунтування позову Саєнко вказав на наступні обставини: а) він не давав згоди на продаж будинку, співвласником якого він є; б) повноваження пана Фауста, як технічного директора ТОВ, не розповсюджуються на укладення договорів про відчуження майна.

Завдання №2

Березовський запропонував своєму знайомому Абрамовичу придбати у нього картину відомого майстра. Наступного дня Абрамович направив Березовському по факсу відповідь, в якій містилася згода купити картину та вказувалася ціна купівлі. Через п'ять днів Березовський повідомив Абрамовича, що згодний продати йому картину, але за ціною на 25% більше, ніж ціна, запропонована Абрамовичем. Абрамович не погодився, зазна­чивши, що, на його думку, договір вже укладений на умовах, що містяться у його факсимільному повідомленні, яке є акцептом.

Дайте визначення оферти та акцепту. Чиї дії в даному випадку можна розглядати як оферту або акцепт? Чи був укладений договір? Коли переддоговірні спори можуть вирішуватися судом (за нормами ЦК і ГК України)?

Завдання № 3

За договором купівлі-продажу Івченко передав Саліну авто­мобіль, а останній зобов'язався сплатити за нього 100 000 гривень. Отримувачем грошей в договорі була визначена донька Івченка. Івченко, продавши автомобіль, поїхав у тривале відрядження. Салін вчасно не розрахувався, і донька Івченка звернулася з позовом до суду про стягнення з Саліна суми боргу і відсотків річних за прострочення. Салін проти позову заперечував, стверджуючи, що донька Івченка не є стороною договору, а отже, не має права вимоги.

Завдання №4

Підприємство «Альфа» домовилося з ТОВ «Бета» про те, що через 3 місяці, після того, як «Альфа» встановить нове промислове обладнання, вони укладуть з ТОВ «Бета» договір постачання продукції за ціною 100 000 грн. за партію товару в кількості 100 одиниць. Ці домовленості вони оформили на папері та їх підписали директори.

Після спливу чотирьох місяців, ТОВ «Бета» звернулося до суду з позовом до «Альфи» про відшкодування збитків, завданих простроченням укладення договору. Посилаючись в позові на те, що між сторонами був укладений попередній договір.

Завдання №5

Магазин електроніки відмовився продати Іваненку виставлений на вітрині ноутбук, пояснивши, що ноутбук тримають на вітрині в рекламних цілях, на складі магазину таких комп'ютерів більше немає і придбати його Іваненко зможе лише через три місяці, коли від виробника надійде нова партія аналогічного товару.

Завдання №6

Підприємець Сидорчук уклав договір кредиту з комерційним банком «Інко». З'явившись у банк за одержанням кредиту наступного дня після встановленого договором терміну його одержання, Сидорчук сказав, що весь кредит йому не потрібний і він візьме тільки його половину. Банк йому відмовив і запропонував узяти кредит повністю відповідно до договору.

Семінар 4.

 

 1. Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання
 2. Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання
 3. Об’єкти цивільно-правового зобов’язання
 4. Види цивільно-правових зобов’язань

Завдання

Задача 1.

Артеменко домовився зі своїм приятелем Носенко, артистом естради, що запросить до себе додому співробітників, які хотіли б послухати у виконанні Носенко естрадні пісні в домашній обстановці. Однак, за дві години ' до призначеного часу зустрічі Носенко зателефонував Артеменку і повідомив його, що не прийде, оскільки вирішив залишитися вдома, щоб подивитися футбольний матч за участю київського "Динамо". Зустріч, що було призначено, довелося відмінити. Артеменко вважає, що Носенко зобов'язаний відшкодувати йому витрати, пов'язані з підготовкою зустрічі (йартість продуктів, напоїв), компенсувати моральну шкоду.

Задача 2.

В жовтні 2007 р. Литвиненко придбала в універмазі пральну машину. В лютому 2008 р. машина вийшла з ладу і Литвиненко звернулася до універмагу з проханням повернути машину. В універмазі відмовили задовольнити це прохання, мотивуючи тим, що машина вийшла з ладу на протязі гарантійного терміну і вона може звернутися в майстерню гарантійного ремонту.

Литвиненко відхилила пропозицію універмагу і звернулася до юридичної консультації з проханням підготувати позовну заяву до суду,

Яку відповідь слід дати ?

 

Задача 7.

Художник Бойко уклав договір з Домом актора про встановлення декорацій до виставки, що присвячена святкуванню Дня театру. Але через три дні Бойко захворів на запалення легень. Оскільки до святкування

залишився лише тиждень Дом актора доручив виготовлення декорацій іншому художнику, якому довелося, враховуючи терміновість роботи заплатити на 1000 грн. більше, ніж було обумовлено в договорі з Бойко. Згодом Дом актора пред'явив до Бойко позов про стягнення заподіяних йому невиконанням договору збитків у сумі 1000 грн.

Вирішить спір.

 

Семінар 5.

Виконання зобов'язання

1. Поняття та принципи виконання зобов'язання.

2. Суб'єкти виконання зобов'язання.

3. Виконання зобов'язання з множинністю осіб.

4. Предмет виконання зобов'язання.

5. Строк, місце та спосіб виконання зобов'язання.

 

Завдання № 1

Яковлєв та Смирнов, які проживали в м. Харків, уклали договір позики строком на один рік, за яким Смирнов передав Яковлєву грошову суму в розмірі 10000 гривень. Коли підійшов час розрахунку Смирнов зателефонував Яковлєву та повідомив його, що переїхав на постійне місце проживання до міста Єкатеринбург (Росія), тому просить Яковлєва передати йому гроші там та повернути борг у російських рублях. Яковлєв відмовився, зазначивши, що договір вони укладали в Харкові, сума боргу рахувалася в гривнях, отже, він віддасть гривні в місці укладення договору.

Хто має рацію в даному спорі?

Завдання № 2

Виробниче об'єднання уклало з Морським портом договір на виготовлення та поставку портового крану. Строк поставки був визначений - через 6 місяців з моменту укладення договору. У зв'язку з оновленням виробництва Виробниче об'єднання вигото­вило кран через чотири місяці після укладення договору та привезло його до Морського порту. Але Морський порт не прийняв кран та звернувся до Виробничого об'єднання з вимогою про відшкодування збитків, викликаних розміщенням крану на його території.

Хто має рацію в даному спорі?

Завдання № 3

За договором кредиту між АКБ «Мрія» і ТОВ «Міг» товариство в останній день сплати частини кредиту та відсотків надало в свій банк платіжне доручення про перерахування коштів АКБ «Мрія». У зв'язку з проблемами в платіжній системі банку гроші надійшли на рахунок АКБ «Мрія» тільки через тиждень. АКБ «Мрія» вважає, що ТОВ «Міг» допустило прострочення виконання зобов'язання, а отже, є підстави для застосування до нього штрафних санкцій. ТОВ «Міг» заперечує.

Хто має рацію в даному спорі?

Задача № 4.

ТОВ “Контакт” звернулося в суд з позовом до ТОВ “Північь” про стягнення оплати за поставлену продукцію та неустойки за прострочення виконання грошового зобов’язання. В позові позивач зазначив, що між ним та відповідачем був укладений договір поставки металу, відповідно до якого ТОВ “Північ” було поставлено металопрокату на загальну суму 50000,00 грн. Відповідач не розрахувався у передбачені в договорі строки.

ТОВ “Контакт” просить суд стягнути з ТОВ “Північ” вартість поставленого металопрокату та неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

ТОВ “Північ” проти позову заперечує, зазначаючи, що в договорі поставки сторони не передбачили неустойки за несвоєчасну оплату.

Вирішите справу.

 

Задача № 5.

Поляков уклав договір позики з Гусевим, на підставі якого передав останньому 1000 доларів США на строк 3 місяці. При укладенні угоди був присутній спільний друг Полякова та Гусева Щупіков, який запевнив Полякова, що Гусев поверне борг вчасно, і що він, Щупіков, ручається за Гусева.

Через три місяці Гусев борг не повернув. Поляков звернувся до Щупікова як до поручителя з проханням повернути борг. При цьому він зазначив, що якби Щупіков не поручився за Гусева, він ніколи не надав би йому таку велику суму.

Вирішите справу. Яка форма договору позики?

Задача № 6

Між підприємствами “Таврида” та “Міраж” був укладений договір позики, відповідно до якого підприємство “Таврида” передало підприємству “Міраж” грошову суму у розмірі 10000,00 грн. Строк повернення грошей в договорі не визначений. На забезпечення виконання підприємством “Міраж” свого зобов’язання по поверненню грошей підприємство “Таврида” уклало договір поруки з ТОВ “Колос”.

Через шість місяців після укладення договору позики підприємство “Таврида” звернулося до ТОВ “Колос” з вимогою про повернення грошей, позичених підприємством "“Міраж". Директор ТОВ “Колос” відмовився сплачувати гроші, зазначивши, що спочатку підприємство “Таврида” повинно було звернутися до основного боржника, підприємства “Міраж”. Представник підприємства “Таврида” аргументував вимогу тим, що, оскільки іншого не передбачено договором поруки, поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники, а отже кредитор вправі звернутися з вимогою про сплату грошей до будь-кого з них.

Хто прав в даному спорі?

Задача № 7.

Балабанов, який проживав в Москві подарував своїй сестрі Ткач автомобіль. Договір дарування був посвідчений у державного нотаріуса в місті Москва. Так як Ткач постійно проживає в місті Харкові, виникла проблема з користуванням автомобіля. Інспектор ДАІ при перевірці документів пояснив, що договір дарування, який пред'явила Ткач не дає права на користування автомобілем.

Ткач звернулася до адвоката з проханням дати консультацію по оформленню документів на право управляти автомобілем.

Яку консультацію має надати адвокат?

Семінар № 6

Задача №1

До суду звернувся гр-н Петров з позовною заявою до гр-ки Іванової з вимогою стягнути з відповідачки подвійну суму переданого завдатку. Із матеріалів справи виявилося, що 1 липня 1999 р. позивач та відповідачка уклали письмову угоду, у відповідності з якою відповідачка в термін до 1 жовтня 1999 р. зобов’язана була прийняти спадщину (жилий будинок), що залишилася після її батька, оформити всі необхідні документи на будинок та не пізніше вказаного в угоді терміну продати позивачу вказаний будинок. Після підписання угоди позивач видав відповідачці суму у розмірі 10000,00 грн., що було оформлене розпискою у присутності свідків. В розписці було вказано, що гр-ка Іванова отримала вказану суму в якості завдатку за будинок, який згодом буде нею проданий. Загальна вартість будинку встановлювалася у розмірі 20000,00 грн. Проте договір купівлі-продажу будинку так і не був укладений, у зв’язку з чим гр-н Петров звернувся до суду з вимогою стягнути з відповідачці подвійну суму завдатку.

Вирішити справу.

Задача 2

Між Ощадбанком і ПП “Фарт” був укладений кредитний договір, відповідно до якого Ощадбанк зобов’язувався відкрити підприємству кредитну лінію на 2 млн. доларів США строком на 3 роки. Для забезпечення виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором було укладено договори поруки та застави нежитлового приміщення, в яких поручителем та заставодавцем виступило ТОВ “Шик”.

Рішенням господарського суду м. Києва за позовом Ощадбанку кредитний договір розірваний у зв’язку з неналежним виконанням ПП “Фарт” договірних зобов’язань щодо сплати відсотків за користування кредитом.

Постановою Київського апеляційного господарського суду рішення залишено без змін, а в мотивувальній частині вказано, що з розірванням кредитного договору у сторін припинились права та обов’язки, які випливають з даного договору, а отже, і права застави та поруки.

Крім того, рішенням господарського суду м. Києва договори застави та поруки визнані такими, що втратили чинність. В мотивувальній частині рішення суд зазначив: “Посилання відповідача на те, що з розірванням кредитної угоди не припинились зобов’язання з відшкодування збитків, не може бути враховано судом, оскільки стягнення збитків не є конкретним видом зобов’язання, яке згідно законодавства може бути забезпечено договором поруки або застави. Відшкодування (стягнення) збитків є одним із видів відповідальності, яка настає в разі порушення виконання зобов’язання, а тому є окремою категорією спорів.”

Ощадбанк звернувся з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України.

Вирішити справу.В чому полягає акцесорний характер поруки та застави ? Які підстави припинення застави і поруки?

Задача №3

ЗАТ «Ферум» (далі – Замовник) і ТОВ «Будінвест» (далі – підрядчик) уклали договір підряду, відповідно до якого підрядчик зобов’язався побудувати комплекс гаражів і передати їх Замовникові, а останній зобов’язаний оплатити збудовані гаражі у сумі 800 тис. грн. до 10.03.2004 р. На забезпечення своєчасної оплати Замовником будівництва АКБ «Гарант» видав гарантійний лист.

01.03.2004 р. строк оплати гаражів був продовжений сторонами до 01.09.2004 р. шляхом підписання додаткової угоди. Проте у встановлений цією угодою строк Замовник своїх обов’язків по оплаті об’єкту не виконав, надіслану йому претензію визнав в частині суми, а також вказав на відсутність у нього на даний момент коштів. 03.10.2004 р. Підрядчик звернувся до банка як до гаранта з вимогами оплатити вартість будівництва і пеню за прострочення платежу. У відповіді на претензію банк посилався на те, що відповідальність гаранта настає тільки за умови, коли основний боржник не може відповідати за невиконання зобов’язання у зв’язку з відсутністю у нього майна. Як відомо банку, у ЗАТ «Ферум» є будинок і автогосподарство.

Які підстави відповідальності гаранта? Якими документами має підтверджуватись факт неможливості виконання зобов’язання основним боржником (ЗАТ «Ферум») ?

Задача №4

Ш. уклав з банком договір позики під заставу нерухомого майна - житлового будинку, що належить заставодавцеві на праві приватної власності. При цьому банк запропонував Ш. укласти договір купівлі-продажу, враховуючи порівняно просту процедуру його реєстрації порівняно з іпотекою.

Банк запевнив, що інтереси Ш. будуть належним чином дотримані, адже в договорі купівлі-продажу буде зазначена умова, згідно якої банк здійснить продаж житлового будинку лише якщо Ш. не виконає своєчасно свої зобов'язання.

Проаналізуйте правовідносини, що склалися між контр­агентами. Чи можна порадити ПІ. прийняти пропозицію банку?

Задача №5

Між комерційним банком та товариством з обмеженою відпо­відальністю (ТОВ) було укладено договір позики строком на два роки з виплатою процентів. З метою забезпечення виконання зобов'язання сторонами був укладений договір застави майна, що належить третій особі - приватному підприємцеві.

ТОВ не змогло вчасно виконати свої зобов'язання, а відтак банк звернувся до господарського суду із заявою про звернення стягнення на предмет застави. Господарський суд прийняв рішення про примусове стягнення суми боргу за договором позики з товариства та приватного підприємця в рівних частках.

Дайте юридичну оцінку рішенню суду. Яким чином заставо-держатель-кредитор може задовольнити свої вимоги?

Задача №6

Між продавцем і покупцем було укладено договір купівлі-продажу жилого будинку. Договір був нотаріально посвідчений та зареєстрований. Продавець зобов'язався звільнити помешкання в місячний строк та виписатися з нього, але своє зобов'язання не виконав, посилаючись нате, що у нього немає іншого помешкання, де він міг би жити.

Покупець звернувся за порадою до юридичного консультанта, який роз'яснив йому, що він не має права вимагати виселення продавця, адже внаслідок цього буде порушено конституційне право останнього на житло. Консультант порадив покупцеві примусово взяти з будинку яку-небудь цінну річ і не віддавати її продавцеві до тих пір, поки той не звільнить помешкання.

Дайте правову оцінку консультації. Чи виникло у покупця право на притримання речі? Яким чином покупець може задовольнити свої законні інтереси?

Семінар №7

Задача №1

Відповідно до договору поставки пивний завод відправив в магазин партію пива, яка була доставлена покупцю ВАТ “Автотранс”. При прийняття товару було з’ясовано, що три ящики з пляшками пива в кузові перекинуті, а пляшки розбиті.

Магазин склав акт про недостачу, в якому зазначив, що машина прибула в справному стані, двері кузова зачинені. Ящики були поставлені в кузові нерівно та погано закріплені, а отже під час руху машини три верхні ящики впали на пол. Магазин вимагає від пивзаводу та від ВАТ “Автотранс” відшкодування вартості пляшок, що розбилися, а також сплати неустойки за невиконання зобов’язання по поставці пива.

Вирішить справу.

 

Задача №2.

Грищенко звернувся до Іванова з позовом про відшкодування вартості речей, які були передані йому на зберігання.

На суді відповідач, не заперечуючи факту залишення у нього позивачем речей на зберігання, зазначив, що речі Грищенка були вкрадені у Іванова разом з речами Іванова, хоча він і застосовував всі необхідні мірі для забезпечення їх збереження.

Суд задовольнив позов Грищенка, зазначивши, що Грищенку була заподіяна позадоговірна шкода, оскільки Іванов прийняв речі на зберігання не на підставі договору, а в порядку добросусідських відносин.

Чи вірне рішення прийняв суд?

 

Задача №3.

Одеське виробниче об'єднання "Електронмаш" звернулося з позовом до ЗАТ "Соляріс-Дніпро" про стягнення боргу на сумму 353 000 гривень, який не сплачений у відповідності до договору купівлі-продажу.

В результаті перевірки матеріалів встановлено: позивач передав із свого складу перевізнику - АТП №1701 м.Одеса товар. Останній вивантажив товар в склад покупця і оформив відповідні перевізні документи. Але, покупець, перевіривши через 15 днів товар, відмовився сплатити за нього встановлену ціну, оскільки продані йому електричні двигуни в основному були непрацюючими. Позивач пояснив, що продав якісний товар; непрацюючими двигуни могли стати в результаті доступу води до них під час перевезення або на складі у покупця.

Яке рішення повинен прийняти суд ? Обґрунтуйте його.

Задача №4

Позивач найняв Адвоката для ведення справи в господарському суді. Після кількох судових засідань Адвокат уклав з Відповідачем мирову угоду, яка була затверджена ухвалою суду, а провадження у справі припинене. Умови мирової угоди Позивача не задовольнили. Позивач подав інший позов про стягнення збитків з Адвоката, Відповідача і господарського суду солідарно, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що не надавав Адвокатові повноважень на підписання мирової угоди, чого суд не перевірив.

Чи правомірні вимоги Позивача? Чи зобов’язує Позивача мирова угода, укладена Адвокатом? Як слід Позивачеві захищати свої інтереси? Вирішіть справу.

Задача №5

За договором, укладеним між Ященко та будівельной організацієй “Квадрат”, на земельній ділянці Ященка було збудовано будинок, який був прийнятий Ященком в день закінчення будівництва – 14 липня 2002р. Побачивши, що деякі роботи, які передбачалися проектом, будівельниками не виконані, Ященко 3 березня 2003р. звернувся до будівельної організації з вимогою про усунення недоліків. В цьому йому було відмовлено на тій підставі, що Ященко пропустив строк для пред’явлення такої вимоги. Тоді замовник звернувся до суду. Суд відмовив Ященку у задоволенні його вимог, тому що ним було пропущено строк для пред’явлення таких вимог.

Чи правильне рішення суду?

Література.

1. Притыка Д.Н., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Договірне право: Загальна частина. Коментар цивільного законодавства. – Київ-Севастополь: Інститут юридичних досліджень., 2002.

2. Цивільне право України. Науково-практичний коментар. – Х.: Одіссей., 1999.

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. – М.: Статут., 1997.

4. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга. – М.: Статут., 2000.

5. Зобов,язальне право. – К.: Юрінком., 1998.

6. Хейфец Ф.С. Недійсність правочинів по російському цивільному праву. – М.: Пропаганда., 1999.

7. Иоффе О.С. Зобов'язальне право. – М.: Юрід. літ., 1975.

8. Победоносцев К.П. Курс цивільного права. Ч.III: Договір і зобов'язання. – СПб., 1896.

9. Тютрюмов И.М. Закони цивільні із роз'ясненнями правітельствующего сенату і коментарями російських юристів, витягнутими із наукових і практичних праць по цивільному праву і судочинству. – СПб.,1911.

10. Лунц Л.А. Гроші і грошові зобов'язання. – М.: Фінансове видавництво НКФ СРСР., 1927.

11. Венедиктов А.В. Договірна дисципліна в промисловості. – Л., 1935.

12. Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. – М.: Юріздат., 1940.

13. Граве К.А. Договірна неустойка в радянському праві. – М., 1950.

14. Матвеев Г.К. Вина в радянському цивільному праві. – До., 1681.

15. Халфина Р.О. Значення і єство договору в радянському соціалістичному цивільному праві. – М.: Ізд-во ан СРСР., 1952.

16. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. – М.: Госюріздат., 1954.

17. Братусь С.Н., Лунц Л.А. Питання господарського договору. – М.: Госюріздат., 1954.

18. Можейко В.Н. Господарський договір в СРСР. – М.: Госюріздат., 1954.

19. Новицкий И.Б. Операції. Позовна давність. – М., 1954.

20. Иоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. – Л.: Ізд-во БРЕШУ., 1955.

21. Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. – М.: Госюріздат., 1958.

22. Халфина Р.О. Договір в англійському цивільному праві. – М., 1959.

23. Антимонов Б.С. Підстави договірної відповідальності соціалістичних організацій. – М., 1962.

24. Брагинский М.И. Загальне вчення про господарські договори. – Мінськ., 1967.

25. Малеин Н.С. Майнова відповідальність в господарських відносинах. – М., 1968.

26. Коментар до Цивільного кодексу РРФСР. – М.: Юрід. літ., 1970.

27. Матвеев Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. – М., 1970.

28. Яковлев В.Ф. Цивільно-правове регулювання майнових відносин. – Свердловськ., 1972.

29. Грибанов В.П. Відповідальність за порушення цивільних прав і обов'язків. – М., 1973.

30. Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. – Саратов., 1973.

31. Петров И.Н. Відповідальність госпорганів за порушення зобов'язань. – М., 1974.

32. Рабинович Ф.Л. Вина як підстава договірної відповідальності підприємства. – М., 1975.

33. Брагинский М.И., Шапкина Г.С. Господарські договоры в матеріально-технічному постачанні. – М.: Економіка., 1976.

34. Садиков О.Н. Забезпечення виконання зовнішньоторговельного договору: Навчальний посібник. – М., 1979.

35. Зыкин И.С. Звичай і звичаї в міжнародній торгівлі. – М.: Міжнародні відносини., 1983.

36. Ойгензихт В.А. Нетипові договірні відносини в цивільному праві. – Душанбе., 1984.

37. Пугинский Б.И. Цивільно-правові засоби в господарських відносинах. – М.: Юрід. літ., 1984.

38. Договірне право країн-членів СЕВ і СФРЮ. – М., 1986.

39. Договір в народному господарстві. – Алма-Ата., 1987.

40. Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договірне право в США і СРСР: Історія і загальні концепції. – М.: Наука., 1988.

41. Брагинский М.И. Господарський договір, яким йому бути?. – М.: Економіка., 1990.

42. Комаров А.С. Відповідальність в комерційному обороті. – М., 1991.

43. Тихомиров Ю.А. Договори в економіці. – М.: Економіка., 1993.

44. Шміттгофф До. Експорт: право і практика міжнародної торгівлі. – М.: Юрід. літ., 1993.

45. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів: Коментар./ Отв. ред. А.С. Комарів. – М.: Юрід. літ., 1994.

46. Витрянский В.В. Договори: порядок висновку, зміни і розірвання. Нові типи. – М., 1995.

47. Розенберг М.Г. Контракт міжнародної купівлі-продажу: Сучасна практика висновку. Дозвіл суперечок. 2-е изд. – М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку., 1996.

48. Принципи міжнародних договорів. – М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку., 1996.

49. Ярема А.Г., Карабань В.Я., Кривенко В.В., Ротань В.Г. Науково-практічній коментар до цивільного законодавства України. Т. 1, 2. – Київ-Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2004.

Законодавство по спецкурсу

Закони України

1. Про ціни і ціноутворення. Закон України від 03.12.90. — Зібрання законодавства України. — т. 1, 1(3)3. — ІЗ змін. від 07.02.2002.

2. Про міліцію. Закон України від 20.12.90. — Бюлетень законодавства і юридичної практики. — 2001. — № 8. — ІЗ. 235. —С змін. від 21.06.2001; 10.01.2002; 07.02.2002.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.031 с.)