Тема №9. Правове регулювання та користування жилими приміщеннями у будинках житлово-будівельних кооперативів та МЖК (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №9. Правове регулювання та користування жилими приміщеннями у будинках житлово-будівельних кооперативів та МЖК (2 год.)Методичні рекомендації. Особливості забезпечення житлом громадян у будинках житлово-будівельних кооперативів регулюються ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу (затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР № 186 від 10 квітня 1985 р.) та Правилами обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу (затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради № 228 від 5 червня 1985 р.). Особливості забезпечення житлом громадян у будинках житлово-будівельних кооперативів регулюються ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу (затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР № 186 від 10 квітня 1985 р.) та Правилами обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу (затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради № 228 від 5 червня 1985 р.).

Відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР № 186 від 3.04.1985 «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу», Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях, з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, - одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками). Організаційно-правові засади створення та діяльності Молодіжних житлових кооперативі передбачено Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постановою Кабінету Міністрів України № 1300 від 28 жовтня 1996 р. "Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва", Постановою Кабінету Міністрів України № 1604 від 26 жовтня 2000 р. "Про затвердження положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

Питання для обговорення:

 1. Особливості правового регулювання житлових відносин у будинках житлово-будівельних кооперативів.
 2. Правові підстави виникнення права приватної власності на житло у будинках ЖБК.
 3. Порядок організації житлово-будівельного кооперативу.
 4. Прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперативу.
 5. Права та обов’язки членів житлово-будівельного кооперативу та членів їх сімей.
 6. Договір найму і договір оренди жилого приміщення в будинках ЖК і ЖБК.
 7. Особливості створення та діяльності молодіжних житлових кооперативів.

 

Контрольні питання:

1. Які права і обов'язки членів МЖК?

2. Яких вимог необхідно дотримуватися при продажу житла ЖБК?

Нормативні акти та література:

1. Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок “Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу” від 5 червня 1985 р. за № 228.

2. Правила обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу.

3. Постанова Ради Міністрів Української РСР “Про затвердження примірного статуту Житлово-будівельного кооперативу” від 30 квітня 1985 р. за № 186.

4. Примірний статут Житлово-будівельного кооперативу.

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації” від 20 жовтня 1992 р. за № 593.

6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва” від 28 жовтня 1996 р. за № 1300.

7. Положення про молодіжний житловий комплекс.

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім’ї та молоді” від 17 травня 1999 р. за № 825.

9. Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.

10. Житлове законодавство України / Укл.: М. К. Галянтич, Г. І. Коваленко. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

Тема №10. Правовий режим приміщень у будинках (квартирах) приватного житлового фонду (2 год.)

Методичні рекомендації. При розгляді даних питань, необхідно зазначити що право приватної власності у громадян може виникати різними способами, зокрема на підставі – договору купівлі, договору дарування, спадкування, будівництва тощо. Окремо слід приділити увагу правовим наслідкам переходу власності на житло. Слід зауважити, що окрім Житлового кодексу УРСР, правовідносини що виникають у приватному житловому фонді регулюються також і нормами Цивільного кодексу України.

Питання для обговорення:

 1. Правові підстави виникнення права приватної власності на житло.
 2. Момент та правові наслідки переходу власності на будинок (квартиру).
 3. Використання будинку (квартири),що належить громадянину на праві приватної власності.
 4. Поділ приватної квартири.
 5. Порядок користування приватним житлом.
 6. Порядок забезпечення жилими приміщеннями громадян, які проживають у належних їм на праві приватної власності будинках (квартирах) у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних і громадських потреб, знищення будинку.
 7. Форми компенсації громадянам, будинки (квартири) яких були втрачені у зв’язку з вилученням земельних ділянок, знесенням будинку або іншими діями правомочних органів державної влади і управління.

 

Контрольні питання:

Задача 1.

Громадянин Коваль розпочав ремонт у свої квартирі, що знаходится на сьомому поверсі 9-ти поверхового будинку. Ремонт проводився з 8.00 год. ранку до 11.00 год вечера з перервою на одну годину в обід. Весь мусор з будівельних матеріалів, Коваль складав на сходовій площадці та прибудинковій тереторії. На неодноразові звернення сусідів з приводу надмірного шуму та неперибраних будівельних відходів, Коваль не звертав уваги, в результаті чого мешканці будинку звернулися з позов в суд на громадянина Коваля.

Питання.

1. Проаналізувавши відповідні нормативно-правові акти, назвіть порушення із сторони гр. Коваля.

2. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Задача 2.

У трикімнатній квартирі, власником якої є громадянка Калин О.Б. зареєстровані та проживають іще 4 осіб - син та його дружина, а також онучка з неповнолітньою дитиною. У звязку з складними сімейними відносинами, невістка та онучка з неповнолітньою дитиною займають одну із найменших кімнат у квартирі (14 кв.м.), в інших кімнатах проживають гром. Калин та її син. Син гром. Калин подав документи на розлучення та має намір разом з своєю мамою – гром. Калин продати квартиру. Онука звернулася до юриста за консультацією.

Питання:

1. Чи може гром. Калин продати квартиру без згоди на те інших членів сім’ї?

2. На яку частку житла мають право невістка, онука та неповнолітня дитина?

 

Задача 3.

Громадянка Рогова Н. на праві спільної часткової власності разом з рідною сестрою володіють (по 1/2) кваритири. Після одруження Гром. Рогова Н. виявила бажання оселитися з чоловіком у квартирі.

Питання:

1. Чи має гром. Рогова Н. право вселити на свою частину свого чоловіка без згоди сестри, якщо встановлено порядок користування квартирою та відкрито два особових рахунки на сплату комунальних послуг?

4.Дайте характеристику підстав набуття та припинення права власності на житло.

5. Назвіть способи поділу житла.

6. З якого моменту переходить право власності на житло?

Нормативні акти та література:

1.Жилищный кодекс Украинской ССР: Науч.-практич. комментарий / М. А. Голодный й др. — К.: Политиздат Украины, 1990.

2.Цивільний кодекс // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356.

3. Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболев О.В. Житлове право України /Науково-практичний посібник/. - Х.: Еспада, 2001. - 318с.

4. Галянтич М. К. Житлове право України: Практикум. -- К.: МАУП, 2004. -- 116 с.

5. Житлове право України.: Навч. посіб. / За ред.. В.С.Гопанчука, Ю.О.Заіки. - К.: Істина, 2003. - 208с.

6.Правила користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. за № 572.

7.Цивільне право України: Підручник. У 2 кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

8.Законодавство України про нерухомість / Упор. Я. М. Гутарін. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

9.Г. І. Коваленко. Приватне власність на житло: Закон і реальність. — К.: ДАЖКГ Держбуду України, 2001.

10. Житлове законодавство України / Укл. М. К. Галянтич, Г. І. Коваленко. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)