ТОП 10:

Стаття 24. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян1. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, безробітних, може провадитись у випадках: (Абзац перший пункту 1 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97)

неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність у громадянина необхідної професійної кваліфікації;

необхідності змінити кваліфікацію у зв’язку з відсутністю роботи, яка відповідає професійним навикам громадянина;

втрати здатності виконання роботи за попередньою професією;

необхідності підібрати підходящу роботу інваліду, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій МСЕК, наявної кваліфікації та з урахуванням його

побажань. { Пункт 1 статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом

N 3483-IV ( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

пошуку роботи вперше і відсутності професії (спеціальності).

(Пункт 1 статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97)

2. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка громадян організуються державною службою зайнятості за її направленням у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від їх підпорядкованості) згідно з укладеними договорами або у спеціально створюваних для цього учбових центрах за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Розділ IV КОМПЕНСАЦІЇ І ГАРАНТІЇ ПРИ ВТРАТІ РОБОТИ

від 17.11.92)

Стаття 25. Види компенсацій

Держава створює умови незайнятим громадянам у поновленні їх трудової діяльності та забезпечує їм такі види компенсацій: (Абзац перший статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97)

а) надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з підприємств, установ, організацій;

б) виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; (Підпункт “б” статті 25 в редакції Закону N 665/97-ВР від 21.11.97)

в) виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю;

{ Підпункт "в" статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 665/97-ВР ( 665/97-ВР ) від 21.11.97, N 3483-IV ( 3483-15 ) від

23.02.2006 }

 

 

{ Підпункт "г" статті 25 виключено на підставі Закону

N 3483-IV ( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

 

 

Розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття визначаються Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття" ( 1533-14 ). { Статтю 25 доповнено частиною другою

згідно з Законом N 3483-IV ( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

 

Стаття 26. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

1. Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантується: (Абзац перший пункту 1 статті 26 в редакції Закону N 2787-XII від 17.11.92, із змінами, внесеними згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97)

а) надання статусу безробітного, якщо протягом семи днів працівнику не було запропоновано підходящої роботи; (Підпункт “а” пункту 1 статті 26 в редакції Законів N 2787-XII від 17.11.92, N 665/97-ВР від 21.11.97)

б) право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75 процентів — протягом 90 календарних днів і 50 процентів — протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати; (Підпункт “б” пункту 1 статті 26 в редакції Законів N 2787-XII від 17.11.92, N 665/97-ВР від 21.11.97 — вводиться в дію з 1 січня 1999 року, вводиться в дію з 1 січня 2000 року згідно із Законом N 295-XIV від 04.12.98, вводиться в дію з 1 січня 2001 року згідно із Законом N 1310-XIV від 17.12.99) в) збереження на новому місці роботи, на весь період професійного перенавчання з відривом від виробництва, середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи;

{ Дію підпункту "г" пункту 1 статті 26 зупинено на 2007 рік

згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } г) право на

достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого

законом строку осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж

для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які

мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає

право на цей вид пенсії. { Підпункт "г" пункту 1 статті 26 в

редакції Закону N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }

 

 

( Частину другу пункту 1 статті 26 виключено на підставі

Закону N 2398-III ( 2398-14 ) від 26.04.2001 )

 

 

Витрати, пов’язані із достроковим виходом на пенсію, здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України з наступним відшкодуванням цих витрат із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. (Пункт 1 статті 26 доповнено частиною згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97)

Вивільненим працівникам надаються також інші пільги і компенсації відповідно до законодавства. (Пункт 1 статті 26 доповнено частиною згідно із Законом N 2787-XII від 17.11.92)

2. У разі коли вивільнений працівник без поважних причин своєчасно не зареєструвався у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, він втрачає пільги, передбачені цією статтею, а умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір встановлюються на підставі статей 28 і 29 цього Закону, а якщо цей працівник відмовився від двох пропозицій підходящої роботи в період пошуку роботи, він втрачає право на надання статусу безробітного строком на три місяці з подальшою перереєстрацією як такого, що шукає роботу. Умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір встановлюються при цьому на підставі статей 28 і 29 цього Закону. (Пункт 2 статті 26 в редакції Законів N 2787-XII від 17.11.92, N 665/97-ВР від 21.11.97)

3. На працівників, які звільняються з підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення і зареєструвалися у місячний строк після звільнення в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, поширюється дія пункту 1 цієї статті. (Статтю 26 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97)

4. Для підприємств, установ та організацій, що забезпечують перенавчання вивільнених працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, при обчисленні податку з прибутку сума балансового прибутку зменшується на розмір витрат, пов’язаних з організацією професійної підготовки таких працівників.

Якщо протягом двох років, які передують вивільненню, працівник не мав можливості підвищити свою кваліфікацію чи одержати суміжну професію за попереднім місцем роботи, і якщо при працевлаштуванні йому необхідно підвищити кваліфікацію або пройти професійну перепідготовку, то витрати на ці заходи проводяться за рахунок підприємства, установи, організації, з яких вивільнено працівника.

У разі необхідності державна служба зайнятості може компенсувати підприємствам, установам та організаціям до 50 процентів витрат на організацію навчання прийнятих на роботу громадян, вивільнених з інших підприємств, установ, організацій з підстав, передбачених цією статтею.

5. Гарантії, встановлені пунктом 1 цієї статті, поширюються також на осіб, що втратили роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захворювання, в результаті чого потребують професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

{ Статтю 27 виключено на підставі Закону N 3483-IV

( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

 

{ Статтю 28 виключено на підставі Закону N 3483-IV

( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

 

{ Статтю 29 виключено на підставі Закону N 3483-IV

( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

 

{ Статтю 30 виключено на підставі Закону N 3483-IV

( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

 

{ Статтю 31 виключено на підставі Закону N 3483-IV

( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.004 с.)