Призначення та область застосуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначення та область застосуванняВступ.

Редуктори використовуються в самих різних областях машинобудування і тому вони дуже різні за своїми кінематичними схемами і конструктивними виконаннями.

Редуктор – невід’ємна складова частина сучасного обладнання.

Редуктором називають механізм виконаний у вигляді окремого агрегату, який служить для зниження кутової швидкості і відповідно підвищення крутних моментів.

Циліндричний двоступінчатий редуктор використовується звичайно в інтервалі передаточних чисел 6,25....20,25. Простота конструкції зумовила широке використання редукторів такого типа в промисловості

Даний проект розроблений на основі технічного завдання №16 від 5 вересня 2006 року кафедри ЛТКМ у обсязі п’яти аркушів формату А1 креслень та даної пояснювальної записки.

 

 
 

 

 


Призначення та область застосування

Розроблений привод загального призначення, який можно застосовувати як універсальний привод у багатьох галузях промисловості, зокрема на машинобудівних заводах або для інших підприємств.

Привод призначений для роботи у закритих приміщеннях, допускається короткочасне перевантаження до 160%, моє можливість додаткового підключення до тихохідного валу пасової передачі навантаження, з споживаною потужністью 0,5кВт завдяки чому може бути використаний в різноманітних галузях промислового виробництва.

 

 
 

 

 


Технічна характеристика.

- Потужність на вихідному валу редуктора– 3,1 кВт;

- Потужність додаткового підключення на тихохідному валу клинопасової передачі – 0,5 кВт;

- Частота обертання вихідного вала редуктора – 180 1/хв;

- Частота обертання тихохідного вала клинопасової передачі–990 1/хв;

- ККД привода – 0.89;

- Відхилення параметрів від вимог технічного завдання відсутні.

 

 
 

 

 


Опис та обґрунтування елементів конструкції.

Схема та графік навантаження зображений на рис.2.1.

У приводі використовується асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, як найбільш розповсюджений та дешевий електродвигун потужністю 4 кВт і числом обертів під навантаженням 2880 об/хв. та відношенням максимального до мінімального моментів 2.5.

Передача, що складається з 2-х шківів, 3 пасів типу А з передатним числом 2,8.

Натяг пасів здійснюється переміщенням електродвигуна за допомогою передбаченого натягувального гвинта.

Циліндричний прямозубий редуктор складається з, стягнутих між собою болтами, корпуса та кришки у середині яких на валах розміщені зубчасті колеса і підшипники кочення. З метою уніфікації у редукторі використані однотипні підшипники, ущільнювачі та шпонки.

У корпус редуктора залито масло ТАП-15 по ГОСТ 23652-91 до рівня верхньої поділки маслопокажчика.

Змащування зубчастих коліс здійснюється розбризкуванням. Відкриті обертальні частини привода повинні мати захисні огородження. Експлуатація привода допускається лише при заземленому корпусі. Шум який виникає під час роботи не повинен перевищувати санітарну норму 80 децибел. Розроблений привід відповідає вимогам технічної безпеки та виробничої санітарії.

 
 

 


Розрахунок працездатності та надійності

Вибір електродвигуна за потужнісью

, (4.1)

де q-кількість потоків потужності; потужність і-го потоку на виході приводу, кВт; -загальний ККД кінематичного ланцюга приводу і-го потоку потужності, який визначають за формулою:

(4.2)

де - ККД окремих ланок кінематичного ланцюга приводу і-го потоку потужності, орієтовні значення яких з урахуванням втрат у підшипніках беремо з таблиці; К- кількість окремих ланок кінематичного ланцюга (окремих передач, муфт).

Для нашого двопотокового приводу маємо:

(4.3)

 

Вибираємо електородвигун з потужністью 4,0кВт, за ГОСТ 19523-81, перевантаження в 6-7% допустимі.

 

Розрахунок вихідного валу редуктора. Вибір

Розрахунок торсиона

Торсион це вал який працює тільки на кручення.

Вихідні дані:

Передавана потужність , частота обертання вала , передача нереверсивна, циклограма навантаження (див. ТЗ на КР.), де ; ; ; а коефіцієнт короткочасного перевантаження Строк служби передачі t=20000 год.

4.10.1.Визначення сил в зачепленні закритої передачі і консольних сил. Схема навантаження вала.

Крутний момент

Колова та радіальні сили відсутні

4.10.2.Вибір матеріалу вала і допустимих напружень на кручення Для виготовленя вала вибираємо леговану сталь 40Х за ГОСТ 1050-88 з характеристиками : , термообробка нормалізація , , , , ;

; ; ;

4.10.3.Попередній розрахунок вала.

Визначаємо орьєнтовно діаметр вала відкритої передачі:

 

За нормальним рядом приймаємо

4.10.6.Перевірний розрахунок вала на статичну міцність.

У відповідності з епюрами згинальних і крутних моментів:

;

Еквівалентне напруження

Допустиме еквівалентне напруження:

Згідно умовою статичної міцності при коефіцієнті перевантаження

Статична міцність торсиона забезпечена.

4.10.9. Перевірні розрахунки шліцевого і шпонкового з’єднань

Для передачі крутного момету на обох кінцях торсиона зроблені прямобочні шліци ( ), які необхідно перевірити на зминання:

де коефіціент якій враховує нерівномірність розподілу навантаження між шліцами

площадь усіх бокових поверхонь зубців одного боку на 1мм довжини.

Отже міцність шліців забезпечена.

 

Вибір муфти

В якості муфти, що служить в якості передачі великих крутних моментів і може компенсувати незначні зміщення осей з’єднаних валів в результаті бокових зазорів між зубцями і бочкоподібної форми зубців втулки вибираємо зубчасту муфту за ГОСТ 5006-55.

Муфта вибирається за передаваним крутним моментом:

Де, - розрахунковий крутний момент;

- коефіцієнт запасу, ;

- номінальний крутний момент на валу.

Обираємо зубчасту муфту №1 за ГОСТ 5006-55

Основні параметри муфти зубчатого спільного призначення типу МЗ ГОСТ 5006-65

 

5.Організація робіт з використанням привода.

 

Привід встановлюється на фундаменті і з’єднується втулково-пальцевою муфтою з ведучим валом механізму.

Після перевірки наявності в редукторі масла, заземлення корпусу та натягу пасів необхідно вручну прокантувати вал електродвигуна і впевнитись в справності роботи вузлів привода. Далі необхідно закріпити огородження і підключити живлення електродвигуна. Керування приводом здійснюється оператором з пульту керування. Через 6 тисяч годин (норма) роботи масло в редукторі підлягає заміні на нове з обов’язковою промивкою редуктора.

Перевірку рівня масла в редукторі проводити щотижневою.

Попадання масла на пас передачі не допускається.

 

6.Очікувані техніко-економічні показники

Використання приводу дозволяє механізувати ряд виробничих процесів, підвищити продуктивність праці та стабілізувати ритм виробництва.

Комплексні техніко-економічні показники при виконанні курсового проекту не визначались, але для їх поліпшення в проекті використовувались наступні заходи:

· Для підвищення ККД привода в ньому використані підшипники кочення;

· Колесам великого діаметра надана полегшена форма;

· Коробчасті конструкції деталей виконані з мінімальною допустимою товщиною стінок та підсилені ребрами жорсткості;

· Для зубчастих коліс використана термообробка;

· Усі розміри деталей визначені згідно рядів переважних чисел і максимально уніфіковані;

· Максимально використані стандартні деталі;

· Передачі запроектовані з підвищеною точністю;

· Для змащування ЗП та підшипників використовується масло з протизносною присадкою.

 

7. Рівень стандартизації та уніфікації.

 

У приладі максимально використані стандартні вироби: електродвигун, паси, підшипники, шпонки, штифти, болти, гвинти, шайби, гайки, ущільнення, масло зливні пробки та інше.

Для розроблення привода рівні стандартизації та уніфікації є достатньо високими. Наприклад: для спроектованого редуктора коефіцієнт стандартизації

Кс=А/Б=0,96, де А – число стандартних деталей, Б – загальне число деталей в редукторі. A=126, Б=132.

Максимально також уніфіковані посадки та використання марки матеріалів.

Різне.

В корпус редуктора заливати масло ТАП-15.

 

Література:

 

1. Приклади розрахунку механічних передач та їх елементів: Методичні вказівки до разрухунково-графічних робіт з курсу «Основи конструювання машин» для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання (Уклад.: В.А. Стадник, А.К. Скуратівський. – К.: КПІ, 1992-68 с.

 

2. Розрахунок та конструювання зубчастих передач: Методичні вказівки до разрухунково-графічних робіт з курсу «Основи конструювання машин» для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання (Уклад.: В.А. Стадник, А.К. Скуратівський. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехнік», 2003 – 104 с.

 

3. Розрахунок та конструювання валів. Вибір підшипників кочення за динамічною вантажопідйомністю. Методичні вказівки до разрахунково-графічних робіт з курсу «Основи конструювання машин» для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання (Уклад.: В.А. Стадник, А.К. Скуратівський. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехнік»,2004 – 108 с.

 

4. Павлине П.В. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. – К.: Вища шк.., 1993 -556 с.

 

5. Киркач Н.В., Баласанян Р.А.: Расчет и проектирование деталей машин. – Харьков: Основа, 1991 – 257 с.

 

6. Баласанян Р.А. Атлас деталей машин: Навчальний посібник для технічних вузів. – Х.: Основа, 1996 – 256 с.

 

 

Вступ.

Редуктори використовуються в самих різних областях машинобудування і тому вони дуже різні за своїми кінематичними схемами і конструктивними виконаннями.

Редуктор – невід’ємна складова частина сучасного обладнання.

Редуктором називають механізм виконаний у вигляді окремого агрегату, який служить для зниження кутової швидкості і відповідно підвищення крутних моментів.

Циліндричний двоступінчатий редуктор використовується звичайно в інтервалі передаточних чисел 6,25....20,25. Простота конструкції зумовила широке використання редукторів такого типа в промисловості

Даний проект розроблений на основі технічного завдання №16 від 5 вересня 2006 року кафедри ЛТКМ у обсязі п’яти аркушів формату А1 креслень та даної пояснювальної записки.

 

 
 

 

 


Призначення та область застосування

Розроблений привод загального призначення, який можно застосовувати як універсальний привод у багатьох галузях промисловості, зокрема на машинобудівних заводах або для інших підприємств.

Привод призначений для роботи у закритих приміщеннях, допускається короткочасне перевантаження до 160%, моє можливість додаткового підключення до тихохідного валу пасової передачі навантаження, з споживаною потужністью 0,5кВт завдяки чому може бути використаний в різноманітних галузях промислового виробництва.

 

 
 

 

 


Технічна характеристика.

- Потужність на вихідному валу редуктора– 3,1 кВт;

- Потужність додаткового підключення на тихохідному валу клинопасової передачі – 0,5 кВт;

- Частота обертання вихідного вала редуктора – 180 1/хв;

- Частота обертання тихохідного вала клинопасової передачі–990 1/хв;

- ККД привода – 0.89;

- Відхилення параметрів від вимог технічного завдання відсутні.

 

 
 

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.3.192 (0.014 с.)