Підсумкова відомість проходження стажуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсумкова відомість проходження стажування№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Залік вхідного контролю Залік вихідного контролю Оцінка за характеристикою Загальна оцінка за проходження стажування
           
           
           
           

 

Примітка.

Надсилається до Академії разом з наказом про підведення підсумків стажування.

 


Додаток 6

Звіт

Про проведену профорієнтаційну роботу

Дата проведення Навчальний заклад, проведена робота (бесіда, лекція, зустріч, презентація тощо) П.І.П. особи, з якою проводили профорієнтаційну роботу На яку форму планується вступ абітурієнта (денна, заочна, державне замовлення, на платних засадах) Домашня адреса Контактний телефон
міський мобільний

Склав:

стажист ______________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

«____»________________20___року


Додаток 7

Перелік питань, які пропонуються для вхідного/вихідного контролю:

 

1. За якими ознаками класифікуються будівельні матеріали за горючістю, згідно ДБН В.1.1-7-2002?

2. Назвати протипожежні перешкоди, їх типи та межі вогнестійкості.

3. Дати визначення евакуаційних шляхів та виходів.

4. Дати визначення категорії приміщення «А» за вибухопожежною та пожежною небезпекою, згідно НАПБ Б.ОВ.002-2007.

5. В яких приміщеннях забороняється влаштовувати газове обладнання?

6. Назвати послідовність визначення категорії будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

7. При гасінні якого класу (класів) пожеж використовуються водяні вогнегасники?

8. При гасінні якого класу (класів) пожеж використовуються пінні вогнегасники?

9. Згідно якого документа приміщення підлягають обладнанню установками автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння?

10. Якою має бути мінімальна ширина проходів в торгівельному залі магазину?

11. Відповідно до якого нормативного документа визначаються протипожежні відстані від громадських будівель до виробничих будинків промислових підприємств.

12. Які документи подаються для проведення експертизи проектної документації?

13. Які матеріали готуються по результатам проведення експертизи проектної документації?

14. Хто підписує експертний висновок?

15. Яка мінімальна ширина евакуаційного проходу (крім горищ та технічних поверхів)?

16. Які будівлі відносяться до багатоповерхових будівель?

17. На які групи поділяються горючі будівельні матеріали?

18. На якій висоті необхідно встановлювати ручний пожежний сповіщувач?

19. Який мінімальний розмір майданчику для розвороту пожежного автомобіля?

20. Що може бути шляхами евакуації під час пожежі?

21. Що забороняється розташовувати у цокольних, підвальних і підземних поверхах будинків.

22. Який нормативний документ визначає вимоги до проектування вбудованих лазень сухого жару (саун).

23. Яким нормативним документом регламентується улаштування автоматичної пожежної сигналізації в будівлях шкіл місткістю більше 360 учнів, шкіл-інтернатів та інтернатів при школах.

24. Яка повинна бути мінімальна ширина виходу із торгівельного залу магазину назовні?

25. Відповідно якого нормативного документу визначаються протипожежні відстані від громадських будівель до виробничих будинків промислових підприємств?

26. Який встановлено термін та порядок оскарження постанови про застосування запобіжних заходів?

27. Підконтрольні об’єкти – це _____? Яким документом визначено?

28. Які види перевірок здійснюють органи Держтехногенбезпеки на об’єктах незалежно від форми власності та чим вони регламентуються? Яким документом визначено?

29. Якою статтею КУАП визначається відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки?

30. Протипожежна перешкода – це_______? Яким документом визначено?

31. Що є підставою для анулювання дозволу на початок роботи та оренду приміщень, крім виявлення фактів подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації?

32. Що береться за «умовну висоту будинку»?

33. Зупинення – це_______? Чим передбачено?

34. Якими органами може бути скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної справи?

35. Чому дорівнює неоподатковуваний мінімум доходів громадян для кваліфікації злочинів у справах про пожежі. Яким нормативним документом це передбачено?

36. Яким нормативним документом урегульовано питання застосування запобіжних заходів ?

37. У які граничні строки здійснюється проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення? Чим це передбачено?

38. Які документи власник (орендар) повинен подати для отримання дозволу на початок роботи (оренду приміщень)?

39. Які існують способи вогнезахисного обробляння?

40. У який термін та яку інформацію адміністратор дозвільного центру має право одержувати від дозвільних органів Держтехногенбезпеки?

 

 

Додаток 7а

Тести для здійснення контрольних заходів під час стажування

студентів 5-го курсу спеціальності 7.17020301 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на посаді начальника міського (районного) відділу (сектору) ГУ (У) Держтехногенбезпеки в областях, містах Києві та Севастополі

Білет №1

1. Який нормативний документ встановлює пожежно-технічну класифікацію будівельних матеріалів, конструкцій, протипожежних перешкод, зовнішніх пожежних драбин, сходів та сходових кліток, будинків і споруд, приміщень, а також загальні вимоги щодо забезпечення безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, обладнання будинків, приміщень інженерно-технічними засобами захисту від пожежі a. ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»; b. ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; c. ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві»; d. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні».
2. Основною формою роботи органів ДПН є: 1. переписка з органами місцевого самоврядування; 2.проведення пожежно-технічних обстежень; 3. складання протоколів за порушення правил пожежної безпеки.
3. Формування у начальницького складу самовладання, витримки та психологічної стійкості для роботи в екстремальних умовах це: 1. задача тактичної підготовки; 2. мета тактичної підготовки; 3. завдання тактичної підготовки; 4. форма тактичної підготовки.

Білет №2

1. Який нормативний документ визначає вимоги до проектування вбудованих лазень сухого жару (саун): 1.ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»; 2.ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 3.ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»; 4.ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»;
2. До проведення пожежно-технічних обстежень об’єктів, з підготовкою та врученням документів по результатам перевірки, можуть залучатися: 1. курсанти і студенти 1-го курсу Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля; 2. пенсіонери та ветерани державної пожежної охорони; 3.працівники відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони; члени пожежно-технічних комісій, начальники добровільних пожежних дружин (команд).
3. Підготовка підрозділів і гарнізонів ОРС до ведення вмілих та злагоджених оперативних дій під час пожеж, проведення заходів по лінії цивільного захисту, а також у взаємодії з іншими службами і відомствами це: 1. задача тактичної підготовки; 2. мета тактичної підготовки; 3. завдання тактичної підготовки; 4. форма тактичної підготовки.

Білет №3

1. В громадських будинках і прибудованих до них приміщень установка газового обладнання забороняється: 1. громадських будинків та споруд висотою понад 26,5 м; 2. дитячих дошкільних та шкільних закладах; 3. в закладах з можливим масовим перебуванням людей більше 50 у одному приміщенні; 4. у всіх випадках, перелічених в п.п. 1), 2), 3).
2. Оперативні «нічні» перевірки проводяться на об’єктах з масовим перебуванням людей о такій годині: 1. З 18-00 годин до 20-00 годин; 2. З 22-00 годин до 23-00 годин; 3. З 05-00 годин до 08-00 годин.
3. Оперативно-тактичне вивчення району виїзду частини (загальні особливості окремих ділянок району, найбільш важливих і складних в оперативно-тактичному відношенні об'єктів, будівель і споруд) це: 1. форма тактичної підготовки; 2. задача тактичної підготовки; 3. мета тактичної підготовки; 4. завдання тактичної підготовки.

Білет №4

1. У цокольних, підвальних і підземних поверхах будинків не дозволяється розташовувати: 1. кімнати прасування і чищення одягу, приміщення для сушіння одягу і взуття, приміщення для прання; 2. книгосховища, архівосховища, медичні архіви; 3. приміщення категорій А і Б; 4. всі приміщення, перелічені в п.п. 1), 2), 3).
2. Однією з вимог до навчальних закладів (школи) по виконанню правил пожежної безпеки відносяться: 1. створення добровільних пожежних команд з бойовим розрахунком на автомобілі; 2. створення дружин юних рятувальників пожежних; 3. створення навчальних пожежних частин.
3. Розбір пожеж це: 1. форма тактичної підготовки; 2. задача тактичної підготовки; 3. мета тактичної підготовки; 4. завдання тактичної підготовки.

Білет №5

1. Яка кількість ступенів вогнестійкості будинків існує згідно ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»: 1. 5 (п’ять); 2. 6 (шість); 3. 7 (сім); 4. 8 (вісім).
2. Протипожежний режим на об’єкті визначає: 1.можливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів; 2. початок і кінець робочого дня для працівників установи, підприємства, організації; 3. місце для прийому їжі працівників.
3. Вміння методично вірно готувати і проводити пожежно-тактичні заняття і навчання (теоретичні й практичні) це: 1. результат проведення тактичної підготовки начальницького складу ОРС; 2. основна організаційна форма тактичної підготовки; 3. загальна мета тактичної підготовки; 4. рівень професійної підготовки фахівців.  

Білет №6

1. Який державний орган, згідно ст.37 Закону України «Про пожежну безпеку», не має право вирішувати питання пов’язані із знесенням, перенесенням, переплануванням будівель, побудованих із порушенням вимог пожежної безпеки: 1. органи державної пожежної охорони; 2. місцеві органи державної виконавчої влади; 3. органи місцевого та регіонального самоврядування; 4. суд або арбітражний суд.
2. Навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки і заняття з пожежно-технічного мінімуму повинні проходити: 1. водії автокарів; 2. завідувачі складів склотари; 3. працівники зайняті на пожежонебезпечних роботах.
3. Вміння досліджувати пожежі й аналізувати оперативні дії особового складу під час гасіння пожежі, оформлювати результати досліджень, організовувати і проводити вивчення та аналіз пожежі це: 1. результат проведення тактичної підготовки начальницького складу ОРС; 2. основна організаційна форма тактичної підготовки; 3. загальна мета тактичної підготовки; 4. рівень професійної підготовки фахівців.

Білет №7

1. Яким нормативним документом регламентується улаштування автоматичної пожежної сигналізації в будівлях шкіл місткістю більше 360 учнів, шкіл-інтернатів та інтернатів при школах: 1. ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 2. ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди»; 3. Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації; 4. ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд».
2. Первинні дії працівників у разі виявлення пожежі на об’єкті: 1. повідомити керівника підприємства про пожежу; 2. відступити на небезпечну відстань від місця пожежі і чекати приїзду пожежного караулу; 2. повідомити про пожежу пожежну охорону і всіма доступними первинними засобами пожежогасіння приступити до гасіння пожежі.
3. Основні принципи навчання: 1. свідомість та активність осіб, які навчаються; 2. наочність навчання; 3. систематичність, послідовність та комплексність у навчанні; 4. варіанти п.п.1, 2, 3.

Білет №8

1. Яка повинна бути мінімальна ширина виходу із торгівельного залу магазину назовні: 1. 0,9 м; 2. 1,0 м; 3. 1,2 м; 4. 1,35 м.
2. На підприємствах створюють пожежно-технічні комісії із кількістю працюючих працівників: 1. 50 і більше осіб; 2. 35 і більше осіб; 3. 25 і більше осіб.
3. Один з основних методів тактичної підготовки є: 1. розповідь; 2. пояснення; 3. інструктаж; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

Білет №9

1. Протипожежні відстані від громадських будівель до виробничих будинків промислових підприємств визначаються відповідно до: 1. ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»; 2. СНиП 2.09.02-85 «Виробничі будинки»; 3. ДБН 360-92* «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 4. ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».
2. Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі мають бути розроблені і вивішені на видних місцях у разі одночасного перебування на поверсі людей: 1. 100 і більше людей; 2. 150 і більше людей; 3. 25 і більше людей.
3. Один з основних методів тактичної підготовки є: 1. виконання вправи; 2. перегляд наукового відеофільму; 3. заповнення відповідних анкет; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

Білет №10

1. Друге технічне обслуговування (ТО-2) транспортних засобів стройової групи здійснюється: 1. щомісячно; 2. щоквартально; 3. двічі на рік; 4. раз на рік.
2. Терміни складання річних планів роботи в органах ДПН: 1. до 1 грудня року, що передує плановому року; 2. до 1 липня, що передує фінансовому року; 3. до закінчення 3 кварталу року.
3. Площа гасіння пожежі це: 1. ділянка, де відбувається горіння та подаються вогнегасні речовини; 2. площа, де відбуваються оперативні дії підрозділів ОРС ЦЗ (гасіння пожежі, розбирання конструкцій, димовилучення та ін); 3. частина площі пожежі, яка на момент локалізації обробляється вогнегасними речовинами; 4. площа пожежі, що охоплена полум’ям; створені умови для успішного її гасіння наявними силами та засобами.

Білет №11

1. Які матеріали готуються по результатам проведення експертизи проектної документації: 1. особлива думка; 2. припис; 3. експертний висновок.
2. Не пізніше якого терміну органи державного нагляду здійснюють письмове повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу: 1. не пізніше 5 днів до дня здійснення цього заходу; 2. не пізніше 7 днів до дня здійснення цього заходу; 3. не пізніше 10 днів до дня здійснення цього заходу; 4. не пізніше 12 днів до дня здійснення цього заходу.
3. Хто повинен проводити групові заняття з оперативно-тактичного вивчення району виїзду (об'єкта) з начальницьким складом частин (загонів): 1. начальники частин (загонів) або їх заступники; 2. черговий ОКЦ; 3. начальник караулу; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

Білет №12

1. Хто підписує експертний висновок: 1. виконавець і керівник підрозділу; 2. виконавець і замовник; 3. замовник і керівник підрозділу.
2. Які є види перевірок органами ДПН: 1. планові; 2. позапланові; 3. річні; 4. квартальні.
3. Сукупність різноманітних умов, які можуть сприяти або перешкоджати виникненню, розвитку і гасінню пожеж, а також дають можливість прогнозувати та визначати їх масштаби і наслідки це: 1. оперативно-тактична особливість району виїзду; 2. район виїзду частини; 3. територія обмежена червоною лінією; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

Білет №13

1. Який документ складається при участі в комісії по прийманню об’єкта в експлуатацію, якщо на об’єкті не виконані протипожежні заходи: 1. припис; 2. особлива думка; 3. постанова на закриття.
2. Позапланові перевірки ___: 1. проводяться з метою контролю за виконанням приписів, дотриманням умов виконання постанов про застосування запобіжних заходів та оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єктів; 2. проводяться з метою здійснення обстеження щодо відповідності об’єктів вимогам нормативно-правових актів та контролю за виконанням встановлених чинним законодавством вимог пожежної безпеки; 3. проводяться по мірі необхідності з урахуванням сезонності, особливості об’єктів, обстановки з пожежами і з метою вибіркової перевірки стану пожежної безпеки окремих будинків, приміщень, утриманням системи протипожежного захисту, зв’язку тощо.
3. Чи повинен начальницький склад частин та загонів вивчати об'єкти не тільки в своєму районі виїзду, а й за його межами: 1. так (куди передбачають виїзд підрозділів за підвищеними номерами виклику); 2. так (лише в межах міста); 3. ні; 4. за вказівкою керівництва.

Білет №14

1. Який із способів рятування людей є невірним: 1. Самостійний вихід людей; 2. Спуск потерпілих за допомогою ліфтів; 3. Спуск потерпілих за допомогою рятувальних засобів; 4. Винос людей із небезпечної зони.
2. Як і за чий рахунок надсилається повідомлення суб’єкту господарювання про здійснення планових заходів органами ДПН на об’єкті: 1. рекомендованим листом, за рахунок органу державного нагляду; 2. телефонограмою; 3. вручається особисто керівнику під розписку; 4. всі варіанти відповідей правильні.
3. Як повинні проводитись заняття у складі груп начальницького складу з вивчення особливостей району виїзду: 1. безпосередньо на об'єкті; 2. в класі з наступним виїздом на місцевість у складі груп; 3. в класі з наступним самостійним виїздом на місцевість; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

Білет №15

1. Мінімальна ширина евакуаційного проходу (крім горищ та технічних поверхів) становить: 1. 0,8 м; 2. 1 м; 3. 1,2 м.
2. Які об’єкти підлягають пожежно-технічному обстеженню державним пожежним наглядом: 1. населені пункти; 2. підконтрольні об’єкти державної форми власності; 3. підконтрольні об’єкти приватної форми власності; 4. об’єкти в п.п. 1, 2, 3.
3. В якій документації відображається самостійне вивчення району виїзду та об'єктів начальницьким складом частини: 1. в квартальних планах; 2. в щоденнику наставника; 3. в план-графіку; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

Білет №16

1. До багатоповерхових будівель відносяться будівлі: 1. заввишки Н ≤ 9 м (зазвичай до 3-х поверхів включно); 2. заввишки 9 м < Н ≤ 26,5 м (зазвичай до 9-ти поверхів включно); 3. заввишки 26,5 < Н ≤ 47 м (зазвичай до 16-ти поверхів включно); 4. заввишки Н > 47 м (зазвичай понад 16-ть поверхів).
2. До проведення пожежно-технічних обстежень об’єктів, з підготовкою та врученням документів по результатам перевірки, можуть залучатися: 1. курсанти і студенти 1-го курсу Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля; 2. пенсіонери та ветерани державної пожежної охорони; 3.працівники відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони; члени пожежно-технічних комісій, начальники добровільних пожежних дружин (команд).
3. Оперативно-тактичне вивчення району виїзду частини (загальні особливості окремих ділянок району, найбільш важливих і складних в оперативно-тактичному відношенні об'єктів, будівель і споруд) це: 1. форма тактичної підготовки; 2. задача тактичної підготовки; 3. мета тактичної підготовки; 4. завдання тактичної підготовки.

Білет №17

1. На які групи поділяються горючі будівельні матеріали:

1. Г1 (низької горючості), Г2 (помірної горючості), Г3 (середньої горючості), Г4 (підвищеної горючості);

2. горючі і негорючі;

3. важкогорючі, горючі, негорючі;

4. горючі середньої займистості, горючі легкої займистості, горючі важкої займистості.

2. Оперативні «нічні» перевірки проводяться на об’єктах з масовим перебуванням людей о такій годині: 1. З 18-00 годин до 20-00 годин; 2. З 22-00 годин до 23-00 годин; 3. З 05-00 годин до 08-00 годин.
Розбір пожеж це: 1. форма тактичної підготовки; 2. задача тактичної підготовки; 3. мета тактичної підготовки; 4. завдання тактичної підготовки.
     

Білет №18

1. Висота встановлення ручного пожежного сповіщувача становить: 1. 1 м; 2. 1,2 м; 3. 1,5 м; 4. можлива установка на будь-якій висоті.
2. Однією з вимог до навчальних закладів (школи) по виконанню правил пожежної безпеки відносяться: 1. створення добровільних пожежних команд з бойовим розрахунком на автомобілі; 2. створення дружин юних рятувальників пожежних; 3. створення навчальних пожежних частин.
3. Вміння методично вірно готувати і проводити пожежно-тактичні заняття і навчання (теоретичні й практичні) це: 1. результат проведення тактичної підготовки начальницького складу ОРС; 2. основна організаційна форма тактичної підготовки; 3. загальна мета тактичної підготовки; 4. рівень професійної підготовки фахівців.

Білет №19

1. Інтенсивність подачі вогнегасної речовини це: 1. кількість вогнегасної речовини, що подається на гасіння пожежі за одиницю часу; 2. кількість вогнегасної речовини, що подається в одиницю часу на одиницю розрахункового параметру пожежі; 3. швидкість подачі вогнегасної речовини, на гасіння пожежі за одиницю часу; 4. швидкість подачі вогнегасної речовини в одиницю часу на одиницю розрахункового параметру пожежі (площа, периметр, фронт або об’єм).
2. Протипожежний режим на об’єкті визначає: 1.можливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів; 2. початок і кінець робочого дня для працівників установи, підприємства, організації; 3. місце для прийому їжі працівників.
3. Вміння досліджувати пожежі й аналізувати оперативні дії особового складу під час гасіння пожежі, оформлювати результати досліджень, організовувати і проводити вивчення та аналіз пожежі це: 1. результат проведення тактичної підготовки начальницького складу ОРС; 2. основна організаційна форма тактичної підготовки; 3. загальна мета тактичної підготовки; 4. рівень професійної підготовки фахівців.

Білет №20

1. Кому надсилається експертний висновок за результатами експертизи проектів, які не підлягають комплексній державній експертизі: 1. виконавцю і місцевому органу держпожнагляду; 2. виконавцю, керівнику проектної організації і місцевому органу держпожнагляду; 3. замовнику, керівнику проектної організації і місцевому органу держпожнагляду.
2. Навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки і заняття з пожежно-технічного мінімуму повинні проходити: 1. водії автокарів; 2. завідувачі складів склотари; 3. працівники зайняті на пожежонебезпечних роботах.
3. Основні принципи навчання: 1. свідомість та активність осіб, які навчаються; 2. наочність навчання; 3. систематичність, послідовність та комплексність у навчанні;

Білет №21

1. У цокольних, підвальних і підземних поверхах будинків не дозволяється розташовувати: 1. кімнати прасування і чищення одягу, приміщення для сушіння одягу і взуття, приміщення для прання; 2. книгосховища, архівосховища, медичні архіви; 3. приміщення категорій А і Б; 4. всі приміщення, перелічені в п.п. 1), 2), 3).
2. Первинні дії працівників у разі виявлення пожежі на об’єкті: 1. повідомити керівника підприємства про пожежу; 2. відступити на небезпечну відстань від місця пожежі і чекати приїзду пожежного караулу; 3. повідомити про пожежу пожежну охорону і всіма доступними первинними засобами пожежогасіння приступити до гасіння пожежі.
3. Один з основних методів тактичної підготовки є: 1. розповідь; 2. пояснення; 3. інструктаж; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

Білет №22

1. Хто підписує експертний висновок: 1. виконавець і керівник підрозділу; 2. виконавець і замовник; 3. замовник і керівник підрозділу.
2. На підприємствах створюють пожежно-технічні комісії із кількістю працюючих працівників: 1. 50 і більше осіб; 2. 35 і більше осіб; 3. 25 і більше осіб.
3. Один з основних методів тактичної підготовки є: 1. виконання вправи; 2. перегляд наукового відеофільму; 3. заповнення відповідних анкет; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

Білет №23

1. Відцентровий насос ПН-40УВ вважається герметичним якщо: 1. зниження розрідження не перевищує 0,02 МПа за 2 хв; 2. зниження розрідження не перевищує 0,015 МПа за 3 хв; 3. зниження розрідження не перевищує 0,013 МПа за 2,5 хв; 4. зниження розрідження не перевищує 0,02 МПа за 1 хв.
2. Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі мають бути розроблені і вивішені на видних місцях у разі одночасного перебування на поверсі людей: 1. 100 і більше людей; 2. 150 і більше людей; 3. 25 і більше людей.
3. Мінімальна ширина евакуаційного проходу (крім горищ та технічних поверхів) становить: 1. 0,8 м; 2. 1 м; 3. 1,2 м.
  Білет №24
1. Вирішальних напрямків на пожежі в даний момент часу на пожежі може бути: 1. 1. 2. 5. 3. Не більше 5. 4. Від 1 до 5.
2. Терміни складання річних планів роботи в органах ДПН: 1. до 1 грудня року, що передує плановому року; 2. до 1 липня, що передує фінансовому року; 3. до закінчення 3 кварталу року.
3. Хто повинен проводити групові заняття з оперативно-тактичного вивчення району виїзду (об'єкта) з начальницьким складом частин (загонів): 1. начальники частин (загонів) або їх заступники; 2. черговий ОКЦ; 3. начальник караулу; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.
  Білет №25
1. Який документ складається при участі в комісії по прийманню об’єкта в експлуатацію, якщо на об’єкті не виконані протипожежні заходи: 1. припис; 2. особлива думка; 3. постанова на закриття.
2. Не пізніше якого терміну органи державного нагляду здійснюють письмове повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу: 1. не пізніше 5 днів до дня здійснення цього заходу; 2. не пізніше 7 днів до дня здійснення цього заходу; 3. не пізніше 10 днів до дня здійснення цього заходу; 4. не пізніше 12 днів до дня здійснення цього заходу.
3. Сукупність різноманітних умов, які можуть сприяти або перешкоджати виникненню, розвитку і гасінню пожеж, а також дають можливість прогнозувати та визначати їх масштаби і наслідки це: 1. оперативно-тактична особливість району виїзду; 2. район виїзду частини; 3. територія обмежена червоною лінією; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.
  Білет №26
1. Який документ складається при участі в комісії по прийманню об’єкта в експлуатацію, якщо на об’єкті не виконані протипожежні заходи: 1. припис; 2. особлива думка; 3. постанова на закриття.
2. Шляхами евакуації можуть бути: 1. основні входи та виходи; 2. прорізи у перекриттях і стінах, що зроблені пожежними; 3. запасні входи та виходи; 4. всі відповіді правильні.
3. Чи повинен начальницький склад частин та загонів вивчати об'єкти не тільки в своєму районі виїзду, а й за його межами: 1. так (куди передбачають виїзд підрозділів за підвищеними номерами виклику); 2. так (лише в межах міста); 3. ні; 4. за вказівкою керівництва.
  Білет №27
1. Хто підписує експертний висновок: 1. виконавець і керівник підрозділу; 2. виконавець і замовник; 3. замовник і керівник підрозділу.
2. Позапланові перевірки ___: 1. проводяться з метою контролю за виконанням приписів, дотриманням умов виконання постанов про застосування запобіжних заходів та оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єктів; 2. проводяться з метою здійснення обстеження щодо відповідності об’єктів вимогам нормативно-правових актів та контролю за виконанням встановлених чинним законодавством вимог пожежної безпеки; 3. проводяться по мірі необхідності з урахуванням сезонності, особливості об’єктів, обстановки з пожежами і з метою вибіркової перевірки стану пожежної безпеки окремих будинків, приміщень, утриманням системи протипожежного захисту, зв’язку тощо.
3. Як повинні проводитись заняття у складі груп начальницького складу з вивчення особливостей району виїзду: 1. безпосередньо на об'єкті; 2. в класі з наступним виїздом на місцевість у складі груп; 3. в класі з наступним самостійним виїздом на місцевість; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.
  Білет №28
1. У цокольних, підвальних і підземних поверхах будинків не дозволяється розташовувати: 1. кімнати прасування і чищення одягу, приміщення для сушіння одягу і взуття, приміщення для прання; 2. книгосховища, архівосховища, медичні архіви; 3. приміщення категорій А і Б; 4. всі приміщення, перелічені в п.п. 1), 2), 3).
2. Як і за чий рахунок надсилається повідомлення суб’єкту господарювання про здійснення планових заходів органами ДПН на об’єкті: 1. рекомендованим листом, за рахунок органу державного нагляду; 2. телефонограмою; 3. вручається особисто керівнику під розписку; 4. всі варіанти відповідей правильні.
3. В якій документації відображається самостійне вивчення району виїзду та об'єктів начальницьким складом частини: 1. в квартальних планах; 2. в щоденнику наставника; 3. в план-графіку; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.
  Білет №29
1. Хто підписує експертний висновок: 4. виконавець і керівник підрозділу; 5. виконавець і замовник; 6. замовник і керівник підрозділу.
2. В якій документації відображається самостійне вивчення району виїзду та об'єктів начальницьким складом частини: 1. в квартальних планах; 2. в щоденнику наставника; 3. в план-графіку; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.
3. Як і за чий рахунок надсилається повідомлення суб’єкту господарювання про здійснення планових заходів органами ДПН на об’єкті: 1. рекомендованим листом, за рахунок органу державного нагляду; 2. телефонограмою; 3. вручається особисто керівнику під розписку; 4. всі варіанти відповідей правильні.
  Білет №30
1. Оперативні дії підрозділів включають в себе: 1. збір та виїзд по тривозі, рятування людей; 2. проведення розвідки, гасіння пожеж, рятування людей; 3. прямування до місця виклику, оперативне розгортання; 4. пункт 1, 2, 3.
2. Які об’єкти підлягають пожежно-технічному обстеженню державним пожежним наглядом: 1. населені пункти; 2. підконтрольні об’єкти державної форми власності; 3. підконтрольні об’єкти приватної форми власності; 4. об’єкти в п.п. 1, 2, 3.
3. Як повинні проводитись заняття у складі груп начальницького складу з вивчення особливостей району виїзду: 1. безпосередньо на об'єкті; 2. в класі з наступним виїздом на місцевість у складі груп; 3. в класі з наступним самостійним виїздом на місцевість; 4. варіанти п.п. 1, 2, 3.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.013 с.)