Задачі до контрольної роботи №27Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі до контрольної роботи №27№1. Функція попиту на солодощі в країні А має вид: D=200-50Р, а функція пропозиції S=40+60Р.

А) визначте вид функції попиту на імпорт в країні А і накресліть криву попиту на імпорт. Якою буде ціна на солодощі при відсутності зовнішньої торгівлі? В країні Б попит на солодощі характеризується функцією

D* = 180-100Р, а пропозиція – S* = 120+40Р.

Б) Визначте вид функції експортної пропозиції в країні Б і накресліть криву експортної пропозиції. Якою буде ціна на солодощі в країні Б при відсутності зовнішньої торгівлі?

В) Країни А і Б почали торгувати між собою (припустимо, що транспортні витрати дорівнюють нулю). Якою буде світова ціна на солодощі? Яким буде обсяг торгівлі?

№2. Є дві країни – А та Б, ринок праці в яких характеризується такими даними. Функція попиту на працю в країні А має вид DL= 240-6 W, а функція пропозиції праці SL = 80+10 W, де W- реальна заробітна плата в у.г.о. за годину. В країні Б відповідні функції мають вид: D'L = 200-10 W ; S'L= 120+6W. Необхідно визначити:

А) Який рівень зайнятості (млн. чол.) і рівноважний рівень заробітної плати (у.г.о. за рік) в обох країнах? Б) Яким буде потенційний напрямок міграції сили? В) Якщо в обох країн скасовано всі міграційні обмеження, і в результаті переміщення робочої сили в країні еміграції рівноважна погодинна ставка заробітної плати збільшилась на 2 у.г.о., то яким буде рівень еміграції із цієї країни? Г) Який новий рівень рівноважної заробітної плати в країні імміграції?

Варіант № 28

Теоретичні завдання до контрольної роботи №28

1. Назвіть чинники, які визначають динаміку курсу української гривні та наслідки її впливу на вітчизняних виробників. (Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження / С.Кораблін // Економіка України. – 2010. - №4. – С.76-87, с.76-85).

2. Які зміни мають відбутися у тарифній політиці України для приєднання до Енергетичного співтовариства Європи? (Булана О. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС/ О. Булана // Економіка України. – 2011. - №2. – 84-95).

Тести до контрольної роботи №28

1. Соціально-економічні умови стають вирішальним чинником міжнародного поділу праці починаючи з:

а) початку XIX ст; б) другої половини XIX ст.;

в) початку XX ст.; г) другої половини XX ст.

2. До міжнародної торгівлі товарами відносять все, за винятком:

а) матеріальної продукції; б) фрахту; в) ліцензій; г) ноу-хау.

3. Прямі інвестиції - це:

а) кошти, які вкладаються у підприємства виробничої і невиробничої сфери для отримання прибутку;

б) кошти, що забезпечують контроль над підприємствами в які вони вкладені;

в) вкладення капіталу в цінні папери підприємств, що не забезпечують права власності або контролю над ними;

г) капітал, що вивозиться за межі країн на визначений строк за визначену плату.

4. Правові документи, що захищають права власників технологій, укладаються, як правило, терміном:

а) до 5 років; б) від 5 до 10 років; в) від 10 до 20 років; г) від 20 до 25 років.

5. Визначення кількісних квот на в'їзд іммігрантів із певних країн, називається:

а) обмеженнями особистого характеру;

б) кількісним квотуванням;

в) економічним регулюванням;

г) демографічним квотуванням.

6. Розпорядження, які є обов’язковими лише для конкретних країн, підприємств або приватних осіб, яким вони адресовані, - це:

а) регламенти; б) директиви; в) рішення; г) рекомендації.

7. Надання кредитів для покриття дефіциту платіжного балансу є метою діяльності:

а) Європейського інвестиційного банку;

б) Європейського фонду валютного співробітництва;

в) Європейського банку реконструкції і розвитку;

г) Організації економічного співробітництва і розвитку.

8. Головними суб’єктами на провідних фондових біржах світу є:

а) транснаціональні корпорації;

б) міжнародні валютно-фінансові організації;

в) національні банки;

г) комерційні банки.

9. Регулювання платіжних балансів в найбільшій мірі здійснюється за рахунок таких офіційних резервів, як:

а) монетарне золото; б) іноземна валюта;

в) СПЗ; г) резервна позиція в МВФ.

10. За рівнем конкурентоспроможності світовими лідерами є:

а) США, Японія, Німеччина; б) США, Японія, Сінгапур;

в) Японія, Німеччина, Південна Корея; г) США, Сінгапур, Фінляндія.

Задачі до контрольної роботи №28

№1. Функція попиту на взуття в країні А має вид: D=1000-250Р, а функція пропозиції S=200+300Р.

А) визначте вид функції попиту на імпорт в країні А і накресліть криву попиту на імпорт. Якою буде ціна на взуття при відсутності зовнішньої торгівлі? В країні Б попит на взуття характеризується функцією D* = 900-500Р, а пропозиція – S* = 600+200Р.

Б) Визначте вид функції експортної пропозиції в країні Б і накресліть криву експортної пропозиції. Якою буде ціна на взуття в країні Б при відсутності зовнішньої торгівлі?

В) Країни А і Б почали торгувати між собою (припустимо, що транспортні витрати дорівнюють нулю). Якою буде світова ціна на взуття? Яким буде обсяг торгівлі?

№2. Платіжний баланс країни має такі дані (млн у.г.о.):

Товарний експорт + 150
Товарний імпорт - 80
Експорт послуг + 60
Імпорт послуг - 20
Чисті доходи від інвестицій + 30
Чисті трансферти - 20
Приплив капіталу + 60
Відплив капіталу - 80
Офіційні резерви + 20

Необхідно:

1) визначити величину:

а) торгового балансу; б) балансу поточних операцій;

в) балансу руху капіталів; г)сальдо базисного балансу;

2) охарактеризувати стан платіжного балансу і назвати заходи з боку держави, впровадження яких сприятиме зрівноваженню балансу міжнародних розрахунків.

Варіант № 29

Теоретичні завдання до контрольної роботи №29

1. Які проблеми мають вирішувати країни, що претендують приєднатися до СОТ?. (Баринов В. В ВТО – тройственным Таможенным союзом / В.Баринов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. - №3. – С.68-71).

2. Розкрийте ефективність механізмів та інструментів сучасного регіонального регулювання в Європейському Союзі. (Соколов В. Тенденции развития мировой товарной торговли в 1990-2008гг. / В. Соколов // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - №2. – с.55-58).

Тести до контрольної роботи №29

1. Яка з тенденцій не є характерною для сучасного міжнародного поділу праці:

а) поглиблення внутрішньогалузевого поділу праці ;

б) зростання ролі транснаціональних корпорацій;

в) зменшення розриву у рівнях розвитку промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються;

г) посилення інтеграційних процесів.

2. До міжнародної торгівлі послугами відносять все, за винятком:

а) патентів; б) міжнародного туризму;

в) рекламних заходів; г) банківських операцій.

3. Портфельні інвестиції - це:

а) кошти, які вкладаються у підприємства виробничої і невиробничої сфери для отримання прибутку;

б) кошти, що забезпечують контроль над підприємствами в які вони вкладені;

в) вкладення капіталу в цінні папери підприємств, що не забезпечують права власності або контролю над ними;

г) інвестиційні програми.

4. Технології, що мають новизну, найвищий технічний рівень і можуть використовуватись у виробництві на умовах виключної монополії, називаються:

а) прогресивними; б) унікальними;

в) монопольними; г) новітніми.

5. Застосування певних фінансових обмежень, які забезпечують скорочення кількості іммігрантів, називається:

а) обмеженнями особистого характеру; б) кількісним квотуванням;

в) економічним регулюванням; г) демографічним квотуванням.

7. Кредитна підтримка країн Східної і Центральної Європи при переході до ринкової економіки є метою діяльності:

а) Європейського інвестиційного банку;

б) Європейського фонду валютного співробітництва;

в) Європейського банку реконструкції і розвитку;

г) Організації економічного співробітництва і розвитку.

6. Загальні положення, які конкретизуються в спеціальних постановах країн – членів ЄС – це:

а) регламенти; б) директиви; в) рішення; г) рекомендації.

8. Головними замовниками на світовому фінансовому ринку є:

а) транснаціональні корпорації;

б) міжнародні валютно-фінансові організації;

в) національні банки;

г) комерційні банки.

9. В сучасних умовах регулювання платіжних балансів в найменшій мірі здійснюється за рахунок таких офіційних резервів, як:

а)монетарне золото; б) іноземна валюта;

в) СПЗ; г) резервна позиція в МВФ.

10. Світовими лідерами у сфері інновацій є:

а) США, Японія, Німеччина; б) Японія, Швейцарія, США;

в)США, Японія, Швеція; г) США, Японія, Франція.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)