Тести до контрольної роботи №14Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести до контрольної роботи №141. Населення якої стародавньої держави історично першим започаткувало міжнародну торгівлю:

а) Китаю; б) Єгипту; а) Греції; г) Риму.

2. Дві країни відокремлено одна від одної виготовляють і споживають два однакових товари, маючи відповідні витрати на виробництво одиниці товару (годин):

  Країна А Країна Б
1 одиниця товару m 1 одиниця товару n

Якщо країни почнуть торгувати, якими будуть напрями експорту та імпорту:

а) країна А експортує товар m та імпортує товар n;

б) країна А експортує товар m і товар n;

в) країна А імпортує товар m та експортує товар n;

г) країна А імпортує товар m і товар n.

3. До неекономічних методів регулювання зовнішньої торгівлі відноситься:

а)технічні бар’єри;б) “добровільні” обмеження;в) субсидії;г) правові режими.

4. Ліцензіат – це:

а) особа, що оформлює ліцензійну угоду;

б) власник технології, який продає її іншій особі;

в) особа, що купує технологію;

г) регістратор ліцензійної угоди.

5. Другим за величиною світовим ринком робочої сили на сучасному етапі є:

а) країни Західної та Північної Європи;

б) США, Канада і Австралія;

в) нафтодобувні країни Близького Сходу;

г) країни Латинської Америки.

6. Більшість сучасних інтеграційних угруповань знаходяться на етапі:

а) митного союзу;

б) зони вільної торгівлі;

в) митного союзу і зони вільної торгівлі;

г) спільного ринку.

7. ЄВРО вводиться у обіг відповідно до рішень:

а) Паризької конференції;

б) Бреттон – Вудської конференції;

в) Кінгстонської конференції;

г) Маастрихтських угод.

8. Найбільші коливання валютні курси мали у період:

а) 1880 – 1914р.р.; б) 1918 – 1939р.р.;

в) 1945 – 1971р.р.; г) 1976 – 1992р.р..

9. Теорії міждержавного регулювання платіжного балансу розробили:

а) Дж. М.Кейнс та Г.Уайт; б) Дж. Мід та Я.Тінберген;

в) Р.Харрод, Т.Сцитовський і Р.Мандел; г) Д. Юм та Д. Рікардо

10. Найбільшою процентна ставка по довгостроковим кредитам є у:

а) США, Великобританії; б) Японії; в) Німеччини; г) Франції.

Задачі до контрольної роботи №14

№1. В умовах відсутності зовнішньої торгівлі між двома країнами А і В кожна з них виробляє лише два товари: пшеницю і рис, повністю використовуючи всі свої ресурси. В країні А може бути виготовлено в розрахунку на одиницю ресурсів 50т пшениці 25т рису, а виробляють і споживають 20т пшениці 15т рису. В країні В відповідно може бути виготовлено 30т пшениці 100т рису, але виробляють і споживають в країні 10т пшениці 65т рису.

Необхідно:1) накреслити криві виробничих можливостей цих країн;2) в умовах товарообміну між країнами визначити: а) переваги кожної країни; б) пропорції обміну товарів та вигоди від зовнішньої торгівлі для кожної із країн. Накреслити криві торгових можливостей.

№2. Платіжний баланс країни має такі дані (млн.у.г.о.):

1. Товарний експорт + 130
2. Товарний імпорт - 75
3. Експорт послуг + 45
4. Імпорт послуг - 10
5. Чисті доходи від інвестицій + 25
6. Чисті трансферти + 3
7. Приплив капіталу + 15
8. Відплив капіталу - 30
9. Офіційні резерви + 20

Необхідно:

1) визначити величину:

а) торгового балансу; б) балансу поточних операцій;

в) балансу руху капіталів; г) сальдо базисного балансу;

2) охарактеризувати стан платіжного балансу і назвати заходи з боку держави, впровадження яких сприятиме зрівноваженню балансу міжнародних розрахунків.

Варіант № 15

Теоретичні завдання до контрольної роботи №15

 

1. Проаналізуйте досвід зарубіжних країн щодо стимулювання притоку прямих іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі. (Рудь Н. Механизмы государственной поддержки ПИИ в сферу высоких технологий / Н.Рудь // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. - №8. – С. 34-40 ).

 

2. Розкрийте ефективність механізмів та інструментів сучасного регіонального регулювання в Європейському Союзі.( Чужинов В. Модернізація регіональної політики в ЄС / В.Чужинов // Економіка України. – 2008. - №3. – С. 53-59, с.55-58).

 

Тести до контрольної роботи №15

1. Східні країни займали провідне місце у світовому господарстві в період:

а) І – ІІ століття;

б) ІV –V ст.;

в) до першої половини ХІV ст.;

г) до другої половини ХVІ ст.

2.Дві країни відокремлено одна від одної виготовляють і споживають два однакових товари, маючи відповідні витрати на виробництво одиниці товару (год.):

  Країна А Країна Б
1 одиниця товару m 1 одиниця товару n

Якщо країни почнуть торгувати, якими будуть напрями експорту та імпорту:

а) країна А експортує товар m та імпортує товар n;

б) країна А експортує товар m і товар n;

в) країна А імпортує товар m та експортує товар n;

г) країна А імпортує товар m і товар n.

3. Товарні групи розміщені по мірі зростання їх питомої ваги у світовій торгівлі :

а)текстильні вироби, хімічні продукти, машини та устаткування, металопродукція;

б) металопродукція, машини та устаткування, хімічні продукти, текстильні вироби;

в) машини та устаткування, металопродукція, текстильні вироби, хімічні продукти;

г) металопродукція, машини та устаткування, текстильні вироби, хімічні продукти.

4. Ліцензія, яка залишає її власнику право використовувати об’єкт угоди і передавати його третім особам:

а) патентна ліцензія; б) разова ліцензія;

в) проста ліцензія; г) виключна ліцензія.

5. Третім за величиною світовим ринком робочої сили на сучасному етапі є:

а) країни Західної та Північної Європи;

б) США, Канада і Австралія;

в) нафтодобувні країни Близького Сходу;

г) країни Латинської Америки.

6. Офіційне рішення про утворення Європейського союзу було прийнято у:

а) 1967 р.; б) 1976 р.; в) 1992 р.; г) 1993 р.

7. Умови зближення національних господарств відповідно Маастрихтських угод передбачають, що бюджетний дефіцит відносно ВВП не повинен перевищувати:

а) 3%; б) 5%; в) 7%; с) 9%.

8. Багатоманітність валютних курсів в найбільшій мірі має місце в:

а) промислово розвинутих країнах; б) нових індустріальних країнах;

в) країнах, що розвиваються; г) країнах з перехідною економікою.

9. До платіжного балансу не входить:

а) рахунок базових операцій; б) рахунок поточних операцій;

в) рахунок руху капіталу; г) рахунок офіційних резервів.

10. Найменшою процентна ставка по довгостроковим кредитам є у:

а) США, Великобританії; б) Японії; в) Німеччини; г) Франції.

Задачі до контрольної роботи №15

№1. В умовах відсутності зовнішньої торгівлі між двома країнами А і В кожна з них виробляє лише два товари: трактори та літаки, повністю використовуючи всі свої ресурси. В країні А може бути виготовлено в розрахунку на одиницю ресурсів 100шт тракторів і 10шт літаків, а виробляють і споживають 40шт тракторів і 6шт літаків. В країні В відповідно може бути виготовлено 60шт тракторів і 16шт літаків, але виробляють і споживають в країні 40шт тракторів і 5шт літаків.

Необхідно:

1) накреслити криві виробничих можливостей цих країн;

2) в умовах товарообміну між країнами визначити:

а) переваги кожної країни;

б) пропорції обміну товарів та вигоди від зовнішньої торгівлі для кожної із країн. Накреслити криві торгових можливостей.

№2. До яких статей платіжного балансу необхідно віднести наведені операції? Які з цих операцій будуть збільшувати позитивне сальдо, які дефіцит платіжного балансу України?

А) НБУ продав на міжбанківській валютній біржі долари;

Б) Українське посольство у Німеччині розрахувалося з місцевою енергетичною компанією за спожиту електроенергію;

В) мешканець міста Суми отримав через банк “Аваль” грошовий переказ з Канади від свого родича;

Г) концерн “Деу” здійснив репатріацію отриманих в Україні прибутків;

Д) Дніпропетровське об’єднання “Південний машинобудівний завод” отримало прибуток, від участі в проекті “Морський старт”;

Е) МВФ надав Україні резервний кредит для покриття тимчасового дефіциту платіжного балансу;

Є) Україна отримала від ЄБРР кредит на 10 років для будівництва автомобільної дороги.

Варіант № 16

Теоретичні завдання до контрольної роботи №16

1. Порівняйте сучасні тенденції і підходи Франції і Росії до проблеми імміграції та зробіть відповідні висновки для економіки України. (Стрельцов Я. Иммигранты во Франции и в России: общее и различия / Я.Стрельцов // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. - №7. – С. 40-49).

 

2. Наведіть характеристику основних інтеграційних угруповань в Азії. (Зевин Л. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста / Л.Зевин // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2009. - №6. – С. 46-51).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.016 с.)