Тести до контрольної роботи №10Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести до контрольної роботи №101. Національний ринок – це:

а) ринок, що задовольняє потреби вітчизняних споживачів;

б) внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців;в) ринок однієї країни;

г) ринок, де територіально розташована одна нація.

2. Негативним наслідком політики меркантилізму стало: а) виникнення безробіття;б) обмеження національного ринку;в) обмеження внутрішнього ринку;г) посилення інфляції.

3. До тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі відноситься:

а) квотування;б) ліцензування;в) кредитування;г) мито.

4. Продукти розташовані по мірі зростання їх технологічномісткості:

а) продукти харчування, вироби з металу, меблі, одяг і взуття;

б) одяг і взуття, вироби з металу, меблі, продукти харчування;

в) одяг і взуття, меблі, вироби з металу, продукти харчування;

г) вироби з металу, одяг і взуття, меблі, продукти харчування.

5. Збільшення еміграції робочої сили із країн Східної Європи відбулося на :

а) першому етапі міграції; б) другому етапі міграції;

в) четвертому етапі міграції; г) другому і четвертому етапі міграції;

6. Інтеграція в сфері виробництва починається на етапі:

а) зони вільної торгівлі; б) митного союзу;

в) спільного ринку; г) економічного союзу.

7. Рішення про утворення Міжнародного валютного фонду було прийнято на:

а) Паризькій конференції;

б) Бреттон – Вудській конференції;

в) Кінгстонській конференції;

г) Нью–Йоркській конференції.

8. Підвищення курсу національної валюти створює сприятливі умови для:

а) вітчизняних експортерів; б) вітчизняних імпортерів;

в) вітчизняних виробників; г) закордонних виробників.

9. До заходів міждержавного регулювання платіжних балансів відноситься все за винятком:

а) координації виконання державних бюджетів;

б) узгодження умов експортних кредитів;

в) двосторонніх урядових кредитів;

г) кредитів міжнародних фінансових організацій

10. Позитивне сальдо балансу надання послуг мають:

а) США, Великобританія, Франція, Італія;

б) Німеччина, Італія, Франція, Японія;

в) Німеччина, Японія, Канада;

г) США, Німеччина, Японія.

Задачі до контрольної роботи №10

1. Дві країни: А і В, відокремлено одна від одної, виробляють та споживають один і той самий товар Х. Якою буде світова ціна товару Х в умовах вільної між країнами А і Вторгівлі? Яка з країн є експортером товару Хі який обсяг експорту ( в натуральних одиницях)? Характеристику ринків в країнах А і Внаведено в таблиці ( Р – ціна, Qdпопит, QS – пропозиції).

  країна Країна А Країна В
показники  
P
Qd
Qs

 

2. Платіжний баланс країни має такі дані (млн. у.г.о.):

1. Товарний експорт + 20
2. Товарний імпорт - 80
3. Експорт послуг + 20
4. Імпорт послуг - 10
5. Чисті доходи від інвестицій + 2
6. Чисті трансферти + 1
7. Приплив капіталу + 5
8. Відплив капіталу - 40
9. Офіційні резерви + 8

Необхідно:

1) визначити величину:

а) торгового балансу;

б) балансу поточних операцій;

в) балансу руху капіталів;

г) сальдо базисного балансу;

2) охарактеризувати стан платіжного балансу і назвати заходи з боку держави, впровадження яких сприятиме зрівноваженню балансу міжнародних розрахунків.

Варіант № 11

Теоретичні завдання до контрольної роботи №11

1. Визначте основні напрями подальшого розвитку теорії конкурентних переваг М.Портера у теорії конкуренції за майбутнє Г.Хемела і К.Прахалада. (Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень / Н. Тарнавська // Економіка України. – 2011. - №4. – с.20-22).

2. Визначте місце і можливі перспективи України на світовому ринку ракетно-космічних технологій. (Онищенко В., Герасимчук С. Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку / В.Онищенко // Економіка України. – 2008. - №2. – С. 63-72 ).

Тести до контрольної роботи № 11

1. Внутрішній ринок – це:

а) ринок, що задовольняє потреби вітчизняних споживачів;

б) ринок, що базується на використанні внутрішніх ресурсів;

в) ринок, що забезпечує внутрішньогалузеве споживання;

г) ринок, основою якого є внутрішньогалузевий поділ праці.

2.Засновником теорії абсолютних переваг був:

а) К.Маркс; б) У.Петті; в) А.Сміт; г) Д.Рікардо.

3. До прихованих методів регулювання зовнішньої торгівлі відносяться:

а) технічні бар’єри;

б) “добровільні” обмеження;

в) субсидії;

г) правові режими.

4. Патент – це:

а) виключне право автора друкованого, аудіо – чи відео- твору на показ і відтворення своєї роботи;

б) дозвіл, що видається власником технології зацікавленій стороні на використання цієї технології на протязі певного часу за визначену плату;

в) символ певної організації, підприємства, який використовується для індивідуалізації виробника товару і який не може використовуватися іншими без офіційного дозволу власника;

г) документ, свідоцтво, що видається винахіднику і засвідчує його авторство і виключне право на використання винаходу.

5. Збільшення еміграції робочої сили із країн Західної Європи відбулося на :

а) першому етапі міграції; б) другому етапі міграції;

в) третьому етапі міграції; г) третьому і четвертому етапах міграції;

6. Валютний союз є складовою частиною:

а) зони вільної торгівлі; б) митного союзу;

в) спільного ринку; г) економічного союзу.

7. Золотий стандарт припинив існування у зв’язку з:

а) економічними наслідками першої світової війни і кризою 1929-1933 р.р.;

б) підвищенням імпортних тарифів і введенням кількісних обмежень у зовнішній торгівлі;

в) дефіцитом платіжного балансу США;

г) девальвацією долара і підвищенням офіційної ціни на золото.

8. Із країн з перехідною економікою повну конвертованість національної валюти мають:

а) Чехія, Угорщина; б) Польща, Словенія;

в) Словенія, Угорщина; г) Латвія, Литва, Естонія.

9. Теорію автоматичного саморегулювання платіжного балансу розробили:

а) Дж. М.Кейнс та Г.Уайт; б) Дж. Мід та Я.Тінберген;

в) Р.Харрод, Т.Сцитовський і Р.Мандел; г) Д. Юм та Д. Рікардо.

10. Негативне сальдо балансу надання послуг мають:

а) США, Великобританія, Франція, Італія;

б) Німеччина,Італія, Франція, Японія;

в) Німеччина, Японія, Канада;

г)США,Німеччина, Японія.

Задачі до контрольної роботи № 11

1. В умовах відсутності зовнішньої торгівлі між двома країнами А і В кожна з них виробляє лише два товари: сталь і пшеницю, повністю використовуючи всі свої ресурси. В країні А може бути виготовлено в розрахунку на одиницю ресурсів 100т сталі і 50т пшениці, а виробляють і споживають 40т сталі і 35т пшениці. В країні В відповідно може бути виготовлено 80т сталі і 200т пшениці, але виробляють і споживають в країні 30т сталі та 120т пшениці.

Необхідно:1) накреслити криві виробничих можливостей цих країн;2) в умовах товарообміну між країнами визначити: а) переваги кожної країни; б) пропорції обміну товарів та вигоди від зовнішньої торгівлі для кожної із країн. Накреслити криві торгових можливостей.

 

2. Платіжний баланс країни має такі дані (млн.у.г.о.):

1. Товарний експорт + 100
2. Товарний імпорт - 50
3. Експорт послуг + 25
4. Імпорт послуг - 20
5. Чисті доходи від інвестицій + 7
6. Чисті трансферти + 2
7. Приплив капіталу + 15
8. Відплив капіталу - 50
9. Офіційні резерви + 9

Необхідно:

1) визначити величину:

а) торгового балансу;

б) балансу поточних операцій;

в) балансу руху капіталів;

г) сальдо базисного балансу;

2) охарактеризувати стан платіжного балансу і назвати заходи з боку держави, впровадження яких сприятиме зрівноваженню балансу міжнародних розрахунків.

Варіант № 12

Теоретичні завдання до контрольної роботи №12

1. Проаналізуйте напрями змін до режимів регулювання іноземних інвестицій і їх результативність в Україні. (Саблук П. Процеси міжнародного руху капіталів та участь у них України / П.Саблук, К.Пріб // Економіка України . – 2008. - №8. – С. 59-68, с.62-63).

2. Охарактеризуйте наявні проблеми і можливі перспективи науково-технічного співробітництва між підприємствами України і Російської Федерації. (Федулов Л., Балакірєва О. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації: експертна оцінка / Л.Федулов // Економіка України. – 2009. - №8. – С. 63-67 ).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.008 с.)