Тести до контрольної роботи №8Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести до контрольної роботи №81. Країни розміщені по мірі зростання їх зовнішньоторгівельної квоти (індексу товарності):

а) Японія, США, Німеччина, Англія;

б) США, Японія, Англія, Німеччина;

в) Німеччина, Англія, Японія, США;

г) Англія, Японія, США, Німеччина.

2. Базу цін СІФ використовують для вартісної оцінки:

а) світового сукупного продукту;

б) зовнішньо-торгівельного товарообігу;

в) експорту;

г) імпорту.

3. Значення економічного середовища, стратегії фірм та дій уряду для досягнення країною міжнародного успіху в тій чи іншій галузі пояснює теорія:

а) життєвого циклу товару;

б) подібності країн;

в) конкурентних переваг;

г) порівняльних переваг.

4. Продукти розташовані по мірі зростання їх технологічномісткості:

а) автомобілі, хімікати, пластмаси, кольорові метали;

б) хімікати, автомобілі, пластмаси, кольорові метали;

в) кольорові метали, хімікати, пластмаси, автомобілі;

г) кольорові метали, пластмаси, хімікати, автомобілі.

5. Виїзд працездатних громадян із даної країни за її межі – це:

а) імміграція;

б) міграція;

в) еміграція;

г) рееміграція.

6. Вільне пересування капіталів і робочої сили відсутні в умовах:

а) зони вільної торгівлі і спільного ринку; б) митного союзу;

в) спільного ринку; г) економічного союзу.

7. Офіційне підвищення курсу національної валюти – це:

а) інфляція; б) девальвація;

в) ревальвація; г) деномінація.

8. Зміна Центральним банком облікової ставки з метою регулювання валютного курсу шляхом впливу на вартості кредиту на внутрішньому ринку і тим самим – на міжнародний рух капіталу – це:

а)фіксинг; б)дисконтне фінансування;

в)дисконтна політика; г)диверсифікація обліков ставки.

 

9.Для подолання дефіциту платіжного балансу держава застосовує всі заходи за винятком:

а) дефляційної політики; б) девальвації;

в) ревальвації; г) валютних обмежень.

 

10. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу мають:

а) США, Великобританія, Німеччина, Японія;

б) Франція, Німеччина, Італія, Японія;

в) Франція, Великобританія, Італія, США;

г) Франція, Великобританія, Японія, США.

Задачі до контрольної роботи № 8

1. Дві країни: А і В, відокремлено одна від одної, виробляють та споживають один і той самий товар Х. Якою буде світова ціна товару Х в умовах вільної між країнами А і Вторгівлі? Яка з країн є експортером товару Хі який обсяг експорту ( в натуральних одиницях)? Характеристику ринків в країнах А і Внаведено в таблиці ( Р – ціна, Qdпопит, QS – пропозиції).

  країна Країна А Країна В
показники  
P
Qd
Qs

 

2. Функція попиту на телевізори в країні А має вид: D=50-10Р, а функція пропозиції S=10+10Р.

А) визначте вид функції попиту на імпорт в країні А і накресліть криву попиту на імпорт. Якою буде ціна на телевізори при відсутності зовнішньої торгівлі?

В країні Б попит на телевізори характеризується функцією

D* = 40-10Р, а пропозиція – S* = 20+10Р.

Б) Визначте вид функції експортної пропозиції в країні Б і накресліть криву експортної пропозиції. Якою буде ціна на телевізори в країні Б при відсутності зовнішньої торгівлі?

В) Країни А і Б почали торгувати між собою (припустимо, що транспортні витрати дорівнюють нулю). Якою буде світова ціна на телевізори? Яким буде обсяг торгівлі?

Варіант № 9

Теоретичні завдання до контрольної роботи № 9

1. Визначте проблеми, які виникли у діяльності Світової організації торгівлі у першому десятилітті XXI століття? (Портанский А. ВТО: перспектива переговоров Дохийского раунда сохраняется / А. Портанский // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. - №12. – С. 65-73).

 

2. Сформулюйте основні положення теорії конкурентних переваг М.Портера. (Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень / Н. Тарнавська // Економіка України. – 2011. - №4. – с. 19-20).

Тести до контрольної роботи № 9

1. В умовах вільної торгівлі між двома країнами одним і тим же товаром, що виготовляється і споживається в цих країнах, світова ціна на цей товар буде визначатися:

а) внутрішньою ціною країни експортера;

б) внутрішньою ціною країни імпортера;

в) перехрещенням кривої попиту, що утворилася як різниця між попитом в країні імпортері та пропозицією в країні експортері, і кривої пропозиції, що утворилася як різниця між пропозицією в країні експортері і попитом в країні імпортері;

г) перехрещенням кривої попиту, що утворилася як різниця між попитом і пропозицією в країні імпортері, та кривої пропозиції, що утворилася як різниця між пропозицією і попитом в країні експортері

2. Позитивним наслідком політики меркантилізму стало:

а) забезпечення повної зайнятості;

б) розширення національного ринку;

в) розширення внутрішнього ринку;

г) стабілізація грошового обігу.

3. Тривалий час не можна дотримуватись політики:

а) меркантилізму;

б) лібералізму;

в) протекціонізму;

г) “відкритих дверей”.

4. Продукти розташовані по мірі зростання їх технологічномісткості:

а) офісне обладнання, електрообладнання, автомобілі, хімікати;

б) хімікати, автомобілі, електрообладнання, офісне обладнання;

в) електрообладнання, автомобілі, хімікати, офісне обладнання;

г) хімікати, електрообладнання, офісне обладнання, автомобілі.

5. В’їзд працездатного населення в дану країну із-за її меж – це:

а) імміграція;б) міграція;в) еміграція;г) рееміграція.

6. Узгодження економічної політики має місце в умовах:

а) зони вільної торгівлі; б) митного союзу;

в) спільного ринку; г) економічного союзу.

7. Девальвація здійснюється з метою:

а) стимулювання іноземних інвестицій;

б) стимулювання експорту та урівноваження платіжного балансу;

в) стимулювання імпорту та урівноваження платіжного балансу;

г) підвищення купівельної спроможності національної валюти та урівноваження балансу.

8. Зниження курсу національної валюти створює сприятливі умови для:

а) вітчизняних експортерів; б) вітчизняних імпортерів;

в) вітчизняних виробників; г) закордонних виробників.

9.Для регулювання надлишку активного сальдо платіжного балансу держава застосовує всі заходи за винятком:

а) погашення зовнішньої заборгованості;

б) надання кредитів іноземним державам;

в) ревальвації;

г) валютних обмежень.

10. Найбільшим експортером наукомісткої продукції є:

а) Японія; б) Німеччина; в) США; г) Франція

Задачі до контрольної роботи №9

1. Дві країни: А і В, відокремлено одна від одної, виробляють та споживають один і той самий товар Х. Якою буде світова ціна товару Х в умовах вільної між країнами А і Вторгівлі? Яка з країн є експортером товару Хі який обсяг експорту ( в натуральних одиницях)? Характеристику ринків в країнах А і Внаведено в таблиці ( Р – ціна, Qdпопит, QS – пропозиції).

  країна Країна А Країна В
показники  
P
Qd
Qs

2. Платіжний баланс країни має такі дані (млн у.г.о.):

Товарний експорт - 60
Товарний імпорт +50
Експорт послуг - 20
Імпорт послуг + 15
Чисті доходи від інвестицій + 5
Чисті трансферти - 1
Приплив капіталу + 10
Відплив капіталу - 70
Офіційні резерви + 10

Необхідно:

1)визначити величину:

а) торгового балансу; б) балансу поточних операцій;

в) балансу руху капіталів; г) сальдо базисного балансу;

2) охарактеризувати стан платіжного балансу і назвати заходи з боку держави, впровадження яких сприятиме зрівноваженню балансу міжнародних розрахунків.

Варіант № 10

Теоретичні завдання до контрольної роботи №10

 

1. Охарактеризуйте чинники, що в перспективі сприятимуть збільшенню інвестицій із ЄС до України. (Даниленко А.А. Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на схід) / А.А.Даниленко // Фінанси України. – 2008. - №1. – С. 128-137).

 

2. На основі аналізу рівня інноваційності розвитку країн Центральної та Східної Європи зробіть висновок щодо можливих тенденцій розвитку функціональних зв’язків між ними. (Задувайло Л.М. Рівень інноваційності енерджментних ринків Центральної та Східної Європи на сучасному етапі розвитку / Л.М.Задувайло // Економіка, фінанси, право. - 2009. - №7. - С. 12-16).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)