Тести до контрольної роботи №2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести до контрольної роботи №21. Визначте чинники, які не входять до соціально-економічних умов розвитку міжнародного поділу праці:

а) впровадження інтенсивних технологій;

б) досягнутий рівень економічного і науково-технічного розвитку;

в) механізм організації національного виробництва;

г) механізм організації зовнішньоекономічних відносин

2. Міжнародна макроекономіка вивчає закономірності:

а) взаємодії господарських суб’єктів різної державної належності в сфері міжнародного обміну товарів, руху факторів виробництва і фінансування, а також формування міжнародної економічної політики;

б) міждержавного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва та притаманні їм ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо); в) функціонування відкритих національних економік і світового господарства загалом;

г) розвитку продуктивних сил країн світу, а також їх національні та регіональні особливості.

3. Парадокс Леонтьєва має протиріччя з теорією:

а) С. Ліндера; б) Е. Хекшера, Б. Оліна;

в) Р. Вернона; г) М. Портера.

4. Серед галузей економіки України найбільшого обсягу інвестицій для реконструкції вимагає :

а) машинобудування; б) транспорт;

в) металургія; г) хімічна та нафтохімічна промисловість.

5. Західноєвропейські країни є лідерами у таких напрямах виробництва наукомістської продукції, як:

а)промислові роботи, медична електроніка, інформаційні системи, інтегральні схеми, нові матеріали, оптичні волокна, біотехнології;

б) обладнання для атомних електростанцій, фармацевтичні препарати, засоби зв’язку, транспортне машинобудування;

в) суперкомп’ютери та їх програмне забезпечення, аерокосмічна техніка, лазери, біотехнології;

г) комп’ютери, офісне обладнання, електронна побутова техніка, мікропроцесори, надтверді матеріали.

6. Схильність переказувати зароблені кошти на батьківщину у емігрантів коливається у межах:

а) 25 – 45%; б) 35 – 70%; в) 11 – 30%; г) 11 – 50%.

7.Фіксоване, офіційно встановлене співвідношення обміну однієї валюти на іншу – це:

а) режим обміну валют;

б) валютний курс;

в) валютний паритет;

г) конвертованість валюти.

8. Мінусова різниця форвардного курсу називається :

а) ажіо; б) дисконт; в) валютний дефіцит; г) негативне сальдо.

9. Розділ поточних операцій платіжного балансу включає всі статті за винятком:

а) товарного експорту; б) чистих доходів від інвестицій;

в) чистих поточних трансфертів; г) короткострокового капіталу.

10. Критеріями зарахування країн до групи НІК є такі:

а) питома вага промислової продукції у ВВП повинна становити 50% і більше; готові вироби в експорті – не менше ніж 30%; доход на душу населення має становити, як мінімум, 10000 дол. США;

б) питома вага промислової продукції у ВВП повинна становити 40% і більше; готові вироби в експорті – не менше ніж 50%; доход на душу населення має становити, як мінімум, 2000 дол. США;

в) питома вага промислової продукції у ВВП повинна становити 30% і більше; готові вироби в експорті – не менше ніж 50%; доход на душу населення має становити, як мінімум, 10000 дол. США;

г) питома вага промислової продукції у ВВП повинна становити 30% і більше; готові вироби в експорті – не менше ніж 40%; доход на душу населення має становити, як мінімум, 2 500 дол. США.

Задачі до контрольної роботи №2

1. Дві країни: А і В відокремлено одна від одної, виробляють та споживають один і той самий товар Х. Якою буде світова ціна товару Х в умовах вільної між країнами А і Вторгівлі? Яка з країн є експортером товару Хі який обсяг експорту ( в натуральних одиницях)? Характеристику ринків в країнах А і Внаведено в таблиці ( Р – ціна, Qdпопит, QS – пропозиції).

  країна Країна А Країна В
показники  
P
Qd
Qs

 

2. Курс спот (spot) 1 дол. = 0,47 фунта ст. Процентна ставка по депозиту на три місяці в американських доларах –2%, в фунтах ст. – 3%. Необхідно визначити форвардний (forward) курс фунта ст. на термін три місяці.

Варіант № 3

Теоретичні завдання до контрольної роботи №3

1. На підставі рейтингів міжнародних економічних організацій визначте місце України у світовому господарстві (Панфілова Т. Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі / Т. Панфілова // Економіка України. – 2009. - №5. – С. 75-83).

2. Проаналізуйте вплив регіональних інтеграційних угруповань на розвиток міжнародної торгівлі.( Зевин Л. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста / Л.Зевин // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2009. - №6. – С. 46-51, с.46-48).

 

Тести до контрольної роботи №3

1. Яка з форм міжнародної спеціалізації виробництва є основною в сучасних умовах?

а) міжгалузева спеціалізація між комплексними галузями;

б) міжгалузева спеціалізація на рівні первинних галузей;

в) внутрішньогалузева спеціалізація;

г) міжгалузева та внутрішньогалузева спеціалізація.

2. До форм міжнародних економічних відносин не включають:

а) міжнародну торгівлю товарами;

б) міжнародну торгівлю послугами;

в) міжнародний рух факторів виробництва;

г) валютне регулювання.

3. Парадокс Леонтьєва можна розглядати як подальший розвиток теорії:

а) життєвого циклу товару;

б) конкурентних переваг;

в) співвідношення факторів виробництва;

г) подібності країн.

4. Галузі економіки України розташовані по мірі зростання обсягів отриманих іноземних інвестицій:

а) харчова промисловість, внутрішня торгівля, фінанси, кредит, страхування, машинобудування і металообробка;

б) харчова промисловість, фінанси, кредит, страхування, внутрішня торгівля;

в) машинобудування і металообробка, внутрішня торгівля, фінанси, кредит, страхування, харчова промисловість;

г) машинобудування і металообробка, фінанси, кредит і страхування, внутрішня торгівля, харчова промисловість.

5. Загальний обсяг світового ринку продукції наукомістких галузей щорічно дорівнює:

а) 2,5-3млрд. дол.;

б) 25-30млрд. дол.;

в) 2,5-3трлн. дол.;

г) 25-30трлн. дол.

6. У країнах із незначною чисельністю населення грошові перекази емігрантів по відношенню до надходжень від товарного експорту коливаються у межах:

а) 31 – 72%; б) 41 – 82%;

в) 20 – 37%; г) 10 – 27%.

7. Бреттон – Вудська конференція оформила перехід до:

а) золотодевізного стандарту;

б) золотого стандарту;

в) системи плаваючих курсів;

г) єдиної європейської валюти.

8. Найбільший обсяг торгівлі американським доларом має валютна біржа у:

а) Нью–Йорці;

б) Франкфурті;

в) Токіо;

г) Лондоні.

9. Розділ капітальних та фінансових операцій платіжного балансу включає всі статті за винятком:

а) чистих доходів від інвестицій;

б) прямих інвестицій;

в) портфельних інвестицій;

г) довгострокових кредитів.

10. Країни з низьким доходом – це ті, у яких ВВП на душу населення становить:

а) 325 дол. США або менше;

б) 475 дол. США або менше;

в) 645 дол. США або менше;

г) 995 дол. США або менше.

Задачі до контрольної роботи №3

1.Дві країни: А і В, відокремлено одна від одної, виробляють та споживають один і той самий товар Х. Якою буде світова ціна товару Х в умовах вільної між країнами А і Вторгівлі? Яка з країн є експортером товару Хі який обсяг експорту ( в натуральних одиницях)? Характеристику ринків в країнах А і Внаведено в таблиці ( Р – ціна, Qdпопит, QS – пропозиції).

 

  країна Країна А Країна В
показники  
P
Qd
Qs

 

2. Курс спот (spot) 1 дол. = 1,05 EURO. Процентна ставка по депозиту на три місяці в американських доларах –2%, в EURO – 3%. Необхідно визначити форвардний (forward) курс EURO на термін три місяці.

Варіант № 4

Теоретичні завдання до контрольної роботи №4

 

1. Визначте основні напрями подальшого розвитку теорії конкурентних переваг М.Портера у теорії конкуренції за майбутнє Г.Хемела і К.Прахалада.

(Котляров И. Формы аутсорсинга в современной международной торговле / И. Котляров // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - №6.- с.20-22).

 

2. Проаналізуйте структуру експортно-імпортної діяльності українських підприємств. Яким чином Україна може реалізувати свої конкурентні переваги у міжнародній торгівлі? (Михайлишин Л. До питань глобалізації української економіки: сутність, стан, проблеми / Л. Михайлишин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №8. – С. 168-173).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.009 с.)