НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІН А К А З

НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

від 2 листопада 2010 року № 24

 

смт Олександрівка

 

Про затвердження інструкції

по заповненню форм бюджетного

запиту до проекту районного

бюджету на 2011 рік

 

Відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року №493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 із змінами та доповненнями, Положення «Про фінансове управління Олександрівської районної державної адміністрації», ст.34 та п.3 ст.75 Бюджетного кодексу України,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити інструкцію по заповненню форм бюджетного запиту до проекту районного бюджету на 2011 рік.

2. Довести форми бюджетних запитів та інструкцію щодо їх заповнення до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету, сільських та селищних рад.

3. Даний наказ подати на державну реєстрацію до Олександрівського районного управління юстиції.

4. Даний наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління-начальника бюджетного відділу Поліщук Л.В.

 

Начальник

Фінансового управління В. Шията

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового

управління райдержадміністрації від 2 листопада 2010 року № 24

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

По заповненню форм бюджетного запиту

До проекту районного бюджету на 2011 рік

 

І. Загальні положення

 

1. Інструкцію щодо підготовки бюджетних запитів розроблено на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших обмежень, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів, що забезпечить єдиний підхід до всіх розпорядників бюджетних коштів щодо формування показників проекту бюджету.

 

2. Бюджетні запити розробляються головним розпорядником бюджетних коштів за участю підпорядкованих йому установ, організацій на основі їх проектів кошторисів. Бюджетні запити подаються фінансовому управлінню райдержадміністрації.

 

3. Заповнення форм бюджетного запиту дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в 2009-2010 роках по загальному фонду в розрізі економічної класифікації (проведені видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на 2011 рік у відповідність з граничними обсягами видатків на 2011 рік.

ІІ. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2011 РІК: ЗАГАЛЬНИЙ (ФОРМА 2010-1)

1. Форма 2011-1 призначена для наведення узагальненого запиту по головному розпоряднику. Вона повинна містити показники, що характеризують пропозицію головного розпорядника коштів районного бюджету щодо загального їх обсягу (з виділенням коштів загального та спеціального фондів бюджету), необхідних для забезпечення його діяльності на 2011 рік у цілому та за функціями.

Граничний обсяг видатків, що склався по рядку “Всього” у графі 9 у пункті 2 форми 2011-1, у пунктах 2, 3 форми 2011-2, не повинен перевищувати доведеного фінансовим управлінням граничного обсягу видатків загального фонду на 2011 рік по головному розпоряднику в цілому.

 

2. Форма 2011-1 передбачає чітке формулювання основної мети діяльності та завдань головного розпорядника коштів, що спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку та визначені планами його діяльності на середньострокову перспективу; розподіл головним розпорядником граничних обсягів видатків/ надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та складання прогнозу видатків/ надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два роки в розрізі функцій.

Стратегічні ціліголовного розпорядника – не кінцеві результати діяльності, яких необхідно досягти і які встановлюються на виконання основної мети діяльності головного розпорядника.

При визначенні стратегічних цілей кожен головний розпорядник повинен виходити зі стратегічних цілей та пріоритетів соціально-економічного розвитку країни, області та окремих галузей економіки, соціальної сфери, окреслених стратегічними і програмними документами. При цьому стратегічні цілі головного розпорядника мають бути оптимально визначені з огляду на можливі ризики виконання завдань соціально-економічного розвитку, не бути занадто віддаленими у часі та не залежати від інших причин, не пов’язаних із завданнями головного розпорядника.

3. У пункті 1 необхідно висвітлити мету діяльності головного розпорядника коштів та привести нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється його діяльність.

Мета діяльностіголовного розпорядника - це те, чого намагається досягнути головний розпорядникшляхомздійснення видатків по всіх функціях.

При визначенні мети діяльності на плановий рік необхідно керуватись такими критеріями:

1) у першу чергу слід враховувати визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі;

2) формулювання повинно бути чітким та лаконічним, пов’язаним з досягненням певного результату, охоплювати всю діяльність головного розпорядника та не повинно бути роздробленим та численним.

 

4. Пункт 2 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік, доведеного фінансовим управлінням, та прогноз видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два роки по функціях.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків/надання кредитів по окремих функціях у зв'язку з перерозподілом з метою збільшення видатків/надання кредитів по інших функціях, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані.

 

5. У пункті 3 потрібно ґрунтовно та в стислій формі пояснити запропонований у пункті 2 розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та на наступні за плановим два роки за функціями, вказавши його критерії.

В основу пояснень покласти аналіз результатів, що були досягнуті в попередні роки, та оцінку очікуваних результатів у поточному та плановому роках (привести вагомі аргументи щодо ефективного використання коштів, які пропонується включити до районного бюджету в межах граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду). Пояснення щодо очікуваних результатів повинні бути узгоджені із визначеною метою діяльності головного розпорядника.

Порівняти розподіл видатків/надання кредитів загального фонду за функціями на плановий рік з фактичними видатками минулого року та визначеними на поточний рік. У разі зміни пріоритетів дати пояснення щодо цих змін та привести обґрунтування проведеного перерозподілу: необхідність реалізації нової програми, прийняття нового законодавства, скорочення неефективно діючих підрозділів, зміна структури в галузі тощо.

 

 

Заповнення таблиць у пункті 6 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями у 2010 році по загальному фонду в розрізі економічної класифікації, а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на 2011 рік у відповідність з граничними обсягами видатків на 2011рік.

 

 

Начальник

Фінансового управління В. Шията


Додаток 1

до Інструкції по заповненню

форм бюджетного запиту до

проекту районного бюджету

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2011 РІК: загальний (Форма 2011-1)

___________________________________________________________________________(__) (__) (__)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

 

  1. Основна мета діяльності та головні завдання на 2011 рік

 

Обґрунтування щодо розподілу граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2010 рік з оцінкою очікуваних результатів для досягнення основної мети діяльності в 2011 р. та 2012 - 2013 роках

Н А К А З

НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

від 2 листопада 2010 року № 24

 

смт Олександрівка

 

Про затвердження інструкції

по заповненню форм бюджетного

запиту до проекту районного

бюджету на 2011 рік

 

Відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року №493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 із змінами та доповненнями, Положення «Про фінансове управління Олександрівської районної державної адміністрації», ст.34 та п.3 ст.75 Бюджетного кодексу України,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити інструкцію по заповненню форм бюджетного запиту до проекту районного бюджету на 2011 рік.

2. Довести форми бюджетних запитів та інструкцію щодо їх заповнення до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету, сільських та селищних рад.

3. Даний наказ подати на державну реєстрацію до Олександрівського районного управління юстиції.

4. Даний наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління-начальника бюджетного відділу Поліщук Л.В.

 

НачальникПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.01 с.)