ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Doktoren stilte sig iveien for mig og Edvarda kom selv ilende.Misforstå mig ikke, sa hun varmt. Jeg mente å si at De forhåpentlig blev den siste som vilde gå, den allersiste. Desuten er klokken bare ett... Hør, la hun til med strålende øine, De har git vor rorskar en femdaler fordi han reddet min sko fra å drukne. Det var en altfor høi pris. — Og hun lo hjærtelig og vendte sig rundt til allesammen.

 

Jeg blev stående med åpen mund (я стоял с открытым ртом), avvæbnet og forvirret (обескураженный: «обезоруженный» и сбитый с толку; væbne — вооружать).

De behager å spøke (вам нравится шутить), sa jeg. Jeg har aldeles ikke git Deres rorskar nogen femdaler (я вовсе не давал вашему гребцу никаких пять талеров).

Så det har De ikke (так не давали вы)? — Hun åpnet døren til kjøkkenet (она открыла дверь на кухню) og kaldte rorskarn ind (и позвала гребца). — Du husker vor tur til Korholmerne (ты помнишь нашу прогулку на Курхольмы), Jakob? Du reddet min sko som var faldt i våndet (ты спас мой башмачок, который упал в воду)?

Ja (да), svarte Jakob.

Du har fåt fem daler fordi du reddet skoen (ты получил пять талеров потому, что ты спас башмачок)?

Ja De gav mig (да, вы дали мне)...

Godt. Du kan gå (ты можешь идти).

 

Jeg blev stående med åpen mund, avvæbnet og forvirret.

De behager å spøke, sa jeg. Jeg har aldeles ikke git Deres rorskar nogen femdaler.

Så det har De ikke? — Hun åpnet døren til kjøkkenet og kaldte rorskarn ind. — Du husker vor tur til Korholmerne, Jakob? Du reddet min sko som var faldt i våndet?

Ja, svarte Jakob.

Du har fåt fem daler fordi du reddet skoen?

Ja De gav mig...

Godt. Du kan gå.

 

Hvad mener hun med dette fif (что имела она в виду = что она хотела сказать этим трюком; fif — уловка, увертка, прием, выдумка)? tænkte jeg. Vil hun gjøre mig til skamme (хотела она сделать меня пристыженным = пристыдить)? Det vil ikke lykkes for hende (это не удастся ей), jeg rødmer ikke derover (я не покраснею /от этого/). Jeg sa høit og tydelig (я сказал громко и четко):

Jeg må gjøre vitterlig for alle (я хочу довести до сведения всех; gjøre vitterlig — «сделать общеизвестным») at dette enten er en feiltakelse eller en løgn (что это либо ошибка, либо обман). Det har ikke faldt mig ind engang (мне не приходило в голову никогда) å gi rorskarn nogen femdaler for Deres sko (давать гребцу какие-либо пять талеров за ваш башмачок). Jeg burde kanske ha gjort det (мне следовало бы, наверное, сделать это), men indtil nu er det ikke skedd (но до сих пор этого не произошло).

Hvorpå vi fortsætter dansen (на этом мы продолжим танец), sa hun med rynket pande (сказала она с наморщенным лбом). Hvorfor danser vi ikke (почему мы не танцуем)?

 

Hvad mener hun med dette fif? tænkte jeg. Vil hun gjøre mig tilskamme? Det vil ikke lykkes for hende, jeg rødmer ikke derover. Jeg sa høit og tydelig:

Jeg må gjøre vitterlig for alle at dette enten er en feiltakelse eller en løgn. Det har ikke faldt mig ind engang å gi rorskarn nogen femdaler for Deres sko. Jeg burde kanske ha gjort det, men indtil nu er det ikke skedd.

Hvorpå vi fortsætter dansen, sa hun med rynket pande. Hvorfor danser vi ikke?

 

Dette skylder hun mig en forklaring på (это она должна мне объяснить: «задолжала объяснение»; forklaring — объяснение; forklare — объяснять), sa jeg til mig selv og jeg gik (сказал я сам себе и ушел) og passet mit snit for å få hende i tale (и ждал случая, чтобы с ней поговорить; passe sit snit — ждать удобного момента, воспользоваться случаем; snit — надрез, зарубка; ловкость). Hun gik ind i sideværelset og jeg fulgte efter (она вошла в соседнюю комнату и я последовал за /ней/; side — сторона).

Skål (ваше здоровье)! sa jeg og vilde drikke med hende (сказал я и хотел выпить с ней).

 

Dette skylder hun mig en forklaring på, sa jeg til mig selv og jeg gik og passet mit snit for å få hende i tale. Hun gik ind i sideværelset og jeg fulgte efter.

Skål! sa jeg og vilde drikke med hende.

 

Jeg har ikke noget i mit glas (у меня нет ничего в моем стакане), svarte hun kort (ответила она коротко).

Og dog stod hendes glas fuldt foran hende (хотя ее стакан стоял наполненный перед ней).

Jeg trodde at det glas der var Deres (я думал, что этот стакан /был/ ваш)?

Nei det er ikke mit (нет, это не мой), sa hun og vendte sig optat om mot sin sidemand (сказала она и повернулась разговаривать к своему соседу; optat — занятой).

 

Jeg har ikke noget i mit glas, svarte hun kort.

Og dog stod hendes glas fuldt foran hende.

Jeg trodde at det glas der var Deres?

Nei det er ikke mit, sa hun og vendte sig optat om mot sin sidemand.

 

Undskyld da (извините тогда), sa jeg.

Det var flere av gjæsterne som la mærke til dette lille optrin (несколько гостей обратили внимание на эту маленькую сцену).

Mit hjærte hvæste i mig (сердце зашипело = сжалось во мне), jeg sa krænket (я сказал обиженно):

 

Undskyld da, sa jeg.

Det var flere av gjæsterne som la mærke til dette lille optrin.

Mit hjærte hvæste i mig, jeg sa krænket:

 

Men imidlertid skylder De mig en forklaring (но все же должны вы мне объяснить)...

Hun reiste sig (она поднялась), grep begge mine hænder (схватила обе мои руки) og sa med indtrængende stemme (и сказала мне настойчивым = умоляющим голосом):

Men ikke i dag (но не сегодня), ikke nu (не теперь). Jeg er så trist (мне так грустно). Gud, hvor De ser på mig (Господи, как вы смотрите на меня)! Vi var jo venner engang (мы были же друзьями когда-то)...

Jeg gjorde overvældet høire om (я сделал, ошеломленный, поворот направо) og gik atter ind til de dansende (и пошел снова = обратно к танцующим).

 

Men imidlertid skylder De mig en forklaring...

Hun reiste sig, grep begge mine hænder og sa med indtrængende stemme:

Men ikke idag, ikke nu. Jeg er så trist. Gud, hvor De ser på mig! Vi var jo venner engang...

Jeg gjorde overvældet høire om og gik atter ind til de dansende.

 

Litt efter kom også Edvarda ind (чуть позже вошла и Эдварда), hun stilte sig ved klaveret (она стала у фортепьяно) hvor den handelsreisende sat og spilte en dans (где заезжий коммерсант сидел и играл танец), hendes ansigt var i dette øieblik fuldt av hemmelig kummer (ее лицо в этот момент было полно тайной печали).

Jeg har aldrig lært å spille (я никогда не училась играть), sier hun og ser på mig med dunkle øine (говорит она и смотрит на меня мрачными глазами). Kunde jeg endda det (/если бы/ умела я /еще/)!

Hertil kunde jeg intet svare (на это я не мог ничего ответить). Men mit hjærte fløi til hende igjen (мое сердце полетело = устремилось к ней опять) og jeg spurte (и я спросил):

 

Litt efter kom også Edvarda ind, hun stilte sig ved klaveret hvor den handelsreisende sat og spilte en dans, hendes ansigt var i dette øieblik fuldt av hemmelig kummer.

Jeg har aldrig lært å spille, sier hun og ser på mig med dunkle øine. Kunde jeg endda det!

Hertil kunde jeg intet svare. Men mit hjærte fløi til hende igjen og jeg spurte:

 

Hvorfor er De med en gang blit så bedrøvet (почему вы вдруг стали такой печальной/огорченной; bedrøve — огорчать), Edvarda? Hvis De visste hvor jeg lider ved det (если бы вы знали, как я страдаю от этого).

Jeg vet ikke hvorfor (я не знаю, почему), svarte hun. For alle ting kanske (из-за всего: «из-за всех вещей», наверное). Gid disse mennesker vilde gå igjen straks (пусть бы эти люди ушли поскорее), alle som en (все до одного). Nei ikke De (но не вы); husk på De skal være den siste (помните, что вы должны быть последним).

 

Hvorfor er De med en gang blit så bedrøvet, Edvarda? Hvis De visste hvor jeg lider ved det.

Jeg vet ikke hvorfor, svarte hun. For alle ting kanske. Gid disse mennesker vilde gå igjen straks, alle som en. Nei ikke De; husk på De skal være den siste.

 

Og atter levet jeg op igjen ved disse ord (и снова ожил от этих слов) og mine øine så lyset i den solfyldte stue (и мои глаза глядели светло в наполненную солнцем комнату; sol — солнце). Provstens datter kom bort til mig (дочь пробста подошла ко мне) og gav sig til å tale med mig (и пустилась говорить со мной), jeg ønsket hende langt, langt bort (я хотел, чтобы она была далеко, далеко отсюда) og gav hende korte svar (и давал ей короткие ответы). Jeg så med forsæt ikke på hende (я не смотрел сознательно на нее; med forsæt — осознанно, нарочно: «с намерением») da hun hadde talt om mit dyreblik (так как она говорила о моем зверином взгляде). Hun vendte sig til Edvarda (она повернулась к Эдварде) og fortalte hende at hun engang i utlandet (и рассказала ей, что она однажды за границей), jeg tror det var i Riga (я думаю = кажется, это было в Риге), var blit forfulgt av en herre på gaten (была преследуема каким-то господином на улице = ее преследовал какой-то господин на улице).

 

Og atter levet jeg op igjen ved disse ord og mine øine så lyset i den solfyldte stue. Provstens datter kom bort til mig og gav sig til å tale med mig, jeg ønsket hende langt, langt bort og gav hende korte svar. Jeg så med forsæt ikke på hende da hun hadde talt om mit dyreblik. Hun vendte sig til Edvarda og fortalte hende at hun engang i utlandet, jeg tror det var i Riga, var blit forfulgt av en herre på gaten.

 

Han fulgte efter mig gate efter gate (он следовал за мной, улица за улицей) og smilte til mig (и улыбался мне), sa hun.

Var han da blind (был он слепой)? utbrøt jeg (прервал я) for å være Edvarda til behag (чтоб Эдварде угодить: «быть Эдварде к удовольствию/удовлетворению»). Samtidig trak jeg på akslen (в то же время пожал я плечами; trekke på akslen — пожимать плечами; trekke — тащить, тянуть).

Den unge dame forstod med ett mine grove ord (молодая дама поняла сразу мои грубые слова) og svarte (и ответила):

Ja det måtte han vel være (да, должно быть он был) eftersom han kunde forfølge et så gammelt og stygt menneske som mig (если он мог преследовать такого старого и ужасного человека, как я).

Men jeg opnådde ikke Edvardas taknemmelighet (но я не достиг = не получил от Эдварды благодарности), hun trak sin veninde med (она увела свою подругу с /собой/), de hvisket sammen og rystet på hodet (они шептались друг с другом и качали головой). Fra nu av var jeg aldeles overlatt til mig selv (с этого момента был я полностью предоставлен самому себе).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.009 с.)