ТОП 10:

А І. Величковський Б М. Мірошниченко В І. Котляревський Г Т. Шевченко Д Г. Сковорода16. Романтичний тип втілення теми жіночої долі, яскраво зображений Т. Шевченком у творі :

А Б В Г Д
         

А « Марія » Б « Катерина » В « На панщині пшеницю жала » Г « Наймичка » Д « Лілея »

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою ( один варіант зайвий )

Установіть відповідність між автором та його твором

       

1 Г. Сковорода 2 Т. Шевченко 3 Г. Квітка-Основ`яненко 4 Марко Вовчок

А « Собака і Вовк »

Б « Інститутка »

В « Причинна »

Г « Чорна рада »

Д « Маруся »

Установіть відповідність між твором і літературним персонажем

       

Енеїда »

Маруся »

Наймичка »

Біблія А Мойсей

Б Анхіз

В Ганна

Г Сомко

Д Василь

Установіть відповідність між персонажем і назвою твору

       

Наум

Гвинтовка

Марко

Турн А « Наймичка »

Б « Чорна рада »

В « Енеїда »

Г « Маруся »

Д « Інститутка »

Установіть відповідність між віршовим розміром і поетичними рядками

       

Ямб

Хорей

Дактиль

Амфібрахій А Піднялися крила

Сонних вітряків…

Б Хоч раз ти повинен відчути,

Як тяжко рветься на цій землі

Древнє чоловіче коло

В …ночами про подвиг

я марив малим…

Г В райдугу чайка летіла.

Хмара спливала на схід.

Д Село неначе погоріло,

Неначе люди подуріли…

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Ідею « спорідненої праці » Г. Сковорода розвиває у творі ______________ _____________________________________________________________________

22. Твір « Енеїда » І. Котляревського складається з ________________ розділів.

23. Гостре висміювання російського імперського режиму, викриття його антинародної суті є у творахТ. Шевченка ( запишіть не менше 2 творів) ________________________________________

_______________________________________________________________________________________

24. « Чорна рада » П. Куліша за жанром – це _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

Чому у всьому світі Біблію вважають вічним джерелом мудрості й порад у житті ?

Варіант 19

Завдання 1-16 мають по чотири або п ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і вкажіть її.

До літературних пам’яток Київської Русі належить твір

А Б В Г
       

А « Історія русів » Б « Літопис Самовидця » В « Повість минулих літ » Г літопис С. Величка

Зразком шкільної драми є

А Б В Г
       

А вертепна драма Б « Наймичка » Т. Шевченка В « Владимир» Ф. Прокоповича Г « Наталка Полтавка » І. Котляревського

3. До козацьких літописів належать:

А Б В Г
       

А « Літопис Самовидця » Б « Початковий літопис » В « Галицько-Волинський » Г « Київський літопис »

До родинно-побутових належать пісні

А Б В Г
       

А кріпацькі Б чумацькі В бурлацькі Г про кохання

Трагічне кохання Т. Шевченко зобразив у творі

А Б В Г
       

А « Кавказ » Б « Причинна » В « Ісаія. Глава 35 » Г « Сон » ( « У всякого своя доля…» )

Обряди сватання та поховання описано у творі

А Б В Г Д
         

А П. Куліша ( « Чорна рада ») Б Т. Шевченка ( « Катерина ») В Ю. Федьковича ( « Три як рідні брати »)

Г Марка Вовчка (« Інститутка ») Д Г. Квітки-Основ`яненка ( « Маруся »)

Суспільне зло й соціальна несправедливість будуть покарані – стверджує автор « Енеїди » в епізодах

А Б В Г Д
         

А пекла і раю Б початку мандрів Енея В поєдинку Енея з Турном

Г перебування троянців у Карфагені Д під час зустрічі Енея з Латином

Що стало причиною заслання Т. Шевченка солдатом в Оренбурзьку область?

А Б В Г Д
         

А написання Т. Шевченком сатиричних творів Б публічні виступи Т. Шевченка проти царя і цариці

В малювання Т. Шевченком шаржів на царя і царицю Г участь Т. Шевченка у Кирило-Мефодіївському товаристві

Д відмова Т. Шевченка намалювати портрет царя

Художньою основою для твору « Енеїда » І. Котляревського став твір

А Б В Г Д
         

А Гомера Б Цицерона В Вергілія Г Г. Сковороди Д І. Величковського

Марія Олександрівна Вілінська відома в українській літературі під літературним псевдонімом

А Б В Г Д
         

А Віктор Забіла Б Ганна Барвінок В Марко Вовчок Г Ірена Кирпа Д Пантелеймон Куліш

Матір, яка після загибелі сина продовжує справу його життя, Т. Шевченко зобразив у творі

А Б В Г Д
         

А « Причинна » Б « Катерина » В « Наймичка » Г « Лілея » Д « Марія »

Державно-політичний авантюризм уособлює у творі « Чорна рада » П. Куліша

А Б В Г Д
         

А Яким Сомко

Б Матвій Гвинтовка

В Михайло Черевань

Г Іван Брюховецький

Д Васюта Золотаренко

Головна думка ( ідея) « Слова о полку Ігоревім »

А Б В Г Д
         

А Заклик до нащадків бути патріотами своєї землі

Б Заклик до захисту Руської землі від нападників.

В Заклик до нащадків шанувати героїчне минуле своєї землі

Г Заклик до єдності й миру між руськими князями в період найгостріших міжусобиць

Д Прославлення хоробрості князя Ігоря.

У жанрі зоропоезії творили обидва письменники в рядку

А Б В Г Д
         

А Г. Сковорода, С. Климовський Б С. Климовський, Є. Гребінка В Є. Гребінка, М. Мірошниченко

Г М. Мірошниченко, В. Женченко Д В. Женченко, Г. Сковорода

Надмірна чутливість героїв з народу, страждання яких пов’язані з душевними переживаннями, - це одна з головних ознак творів літературного напряму

А Б В Г Д
         

А бароко Б класицизму В сентименталізму Г реалізму Д романтизму

16. Портрет якого персонажа подано у фрагменті з роману П. Куліша « Чорна рада » :

« По одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по

довгих шрамах на виду – старий козарлюга…?

А Б В Г Д
         

А І. Брюховецького

Б М. Гвинтовки

В І. Шрама

Г Кирила Тура

Д М. Череваня

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного

Цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою ( один варіант зайвий )

Установіть відповідність між героєм твору « Чорна рада » П. Куліша і художньою деталлю, яка його характеризує.

       

Черевань

Шрам

Брюховецький

Гвинтовка

А флюгер на шпилі

Б попівська ряса й шабля

В пасіка на хуторі

Г мішечок із травами

Д гетьманська булава

Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано

       

Метафора

2 риторичне запитання

Антитеза

Порівняння

А А в світі якеє життя сироті?

Б Аж у душі похолоне,

Аж замре серденько.

В Не щебечи, соловейку,

Як сонце пригріє!

Г За городом качки пливуть,

Каченята прячуть…

Вбогі дівки заміж ідуть,

А багаті плачуть.

Д У містечку Богуславку Каньовського пана

Там гуляла Бондарівна, як пишная пава.

Установіть відповідність між твором і його жанром

       

Наймичка »

Маруся »

Три як рідні брати »

Причинна »

А оповідання

Б балада

В повість

Г легенда

Д поема

Установіть відповідність між літературним напрямом і письменником

       

Класицизм

Бароко

Сентименталізм

Реалізм

А Г. Квітка-Основ’яненко (« Маруся »)

Б І. Котляревський

В Т. Шевченко ( комедія « Сон »)

Г Нестор Літописець

Д Г. Сковорода

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

Передвесільна обрядова дія, у якій беруть участь старости, батьки дівчини, хлопець і дівчина,

називається___________________________________________________________________________

22. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі називається ________________________

23. Жіночій долі Т. Шевченко присвятив твори ( запишіть не менше трьох) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ _________

24. Козацькими літописами є ( запишіть не менше трьох творів ) ______________________

_________________________________________________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

Яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися українцям XXI ст. ?

Варіант 20

Завдання 1-16 мають по чотири або п ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і вкажіть її.

Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призначений для сольного співу,

Називається

А Б В Г
       

А елегією Б романсом В баладою Г одою

Нестор Літописець був упорядником текстів твору

А Б В Г
       

А Києво-Печерський патерик Б « Повість минулих літ » В « Зегар з полузегарком » Г « Історія русів »

Твір « Катерина » Т. Шевченко присвятив

А Б В Г
       

А К. Брюллову Б В. Григоровичу В В. Жуковському Г Я. де Бальмену

Літопис « Повість минулих літ » розповідає про подвиги

А Б В Г
       

А гетьманів Б руських князів В козацької старшини Г ватажків козацьких походів

Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава є

А Б В Г
       

А найважливішими книгами православних вірян

Б книгами, упорядником яких був Нестор Літописець

В найдавнішими рукописними книгами Київської Русі

Г першими авторськими творами на релігійну тему на Русі

6.Чому Наум Дрот не дозволив Василеві одружитися з Марусею ( за повістю Г. Квітки-Основ`яненка « Маруся ») ?

А Б В Г Д
         

А Бо Василь був ледарем Б Бо Василь був бідним В Бо Василь повинен був іти на військову службу

Г Бо Василь був неписьменним Д Бо Василь був кріпаком

Що стало причиною заслання Т. Шевченка солдатом в Оренбурзьку область?

А Б В Г Д
         

А написання Т. Шевченком сатиричних творів Б публічні виступи Т. Шевченка проти царя і цариці

В малювання Т. Шевченком шаржів на царя і царицю Г участь Т. Шевченка у Кирило-Мефодіївському товариствіПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.132.114 (0.016 с.)