СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РОЗМІРИ ВКЛАДІВ УЧАСНИКІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РОЗМІРИ ВКЛАДІВ УЧАСНИКІВ4.1. Для забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок внеску Учасника створюється Статутний капітал Товариства у розмiрi1000(одна тисяча) гривень.

4.2. Єдиний Учасник Товариства………… володіє 100 % (ста відсотками) часток Статутного капіталу, що складає 1000(одна тисяча) гривень.

4.3. Вкладом (внеском) учасника до Статутного капіталу Товариства є грошові кошти.

4.4. Учасники зобов’язані повністю внести свої вклади до Статутного капіталу Товариства протягом першого року діяльності Товариства. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

Якщо учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення Статутного капіталу Товариства і зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

4.5. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) іншим Учасникам або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом одного місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), ця частка (її частина) може бути відчужена третій особі.

При передачі частки (її частини) третій особі відбувається перехід до неї всіх прав та обов'язків Учасника Товариства.

4.6. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

4.7. Учасник Товариства, який систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов'язки покладені на нього цим Статутом або діючим законодавством або перешкоджає своїми діями іншим Учасникам та Товариству досягнення цілей Товариства, може бути виключений з Товариства за рішенням Зборів Учасників Товариства згідно чинного законодавства України.

4.8. Учаснику, який вибув (вийшов) з Товариства (в.т.ч. при ліквідації Товариства), виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі Товариства, відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Якщо вклад до Статутного капіталу Товариства був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди. Учаснику, який вибув з Товариства, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством у поточному році до моменту його виходу.

4.9. При реорганізації юридичної особи - Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина - Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства за згодою інших Учасників Товариства.

4.10. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника.

4.11. Зміна розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється за рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв Товариства.

4.12. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі та набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

4.13.Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.

 

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА:

5.1.Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

5.2. Основні види діяльності:

- виробництво столових приборів;

- оптова торгівля фарфором, скляним посудом та засобами для чищення;

- діяльність посередників в торгівлі товарами широкого асортименту;

- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

діяльність у галузі будівництва та виробництва:

- будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у грунтах, зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, реставраційні роботи;

- проектування, будівництво, діагностування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, нафтогазового комплексу, виконання будівельних робіт та виробництво, реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, участь у будівництві та експлуатації готелів, споруд виробничого, господарського та житлового призначення;

- проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи, науково-технічні дослідження та розробки, виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства, проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;

- виконання інженерно-пошукових і проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства;

- реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;

- виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;

- впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;

- видобуток, обробка та реалізація природного каменю, виготовлення облицювальних, архітектурно-будівельних деталей, намогильних пам'ятників та інших ритуальних атрибутів, а також базових, вивірювальних, особливо великої точності деталей з каменю;

- здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;

- інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;

- постачання та модернізація деталей, комплектуючих частин обладнання та механізмів;

- проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;

- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;

- ландшафтне проектування та дизайн (благоустрій та озеленення території, експертна оцінка та планування земельної ділянки, розчистка території, завезення ґрунтів, улаштування та ремонт газонів, квітників, фонтанів та водоймищ , внутрішнє та зовнішнє озеленення, зведення зимових садів).

- інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика, обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт;

 

діяльність у галузі автосервісу та ремонту транспорту:

- організація технічного, сервісного обслуговування сільськогосподарських, інших машин та техніки;

- ремонт та технічне обслуговування всіх видів автотранспортних засобів (легкових та вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів тощо);

- миття автотранспортних засобів, хімічна чистка, автокосметичні роботи тощо;

- шиномонтаж, балансування та діагностика;

- встановлення та ремонт всіх видів автосигналізації, автоаудіотехніки, іншої автомобільної електроніки;

- виробництво запасних частин;

- оптова та роздрібна торгівля запасними частинами в тому числі власного виробництва;

- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами всіх видів;

- оптова та роздрібна торгівля автокосметикою, фарбами, мастилами, присадками, іншими супутніми товарами;

- здавання автотранспорту в найм, автозбут;

- оптова та роздрібна торгівля автоаудіотехнікою, автосигналізаціями, іншою автомобільною електронікою;

- оптова та роздрібна торгівля покришками, камерами, колісними дисками на всі види

автотранспортних засобів;

 

медико-виробнича діяльність:

- виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів і препаратів;

- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

- здійснення ветеринарної практики;

- здійснення медичної практики;

- вирощування, переробка та реалізація лікарської та косметичної сировини і препаратів на її основі:

- виробництво медичної техніки;

- надання медичних послуг з використанням традиційних та нетрадиційних методів лікування, надання ветеринарних послуг;

- виявлення радіонуклідів, пестицидів та інших шкідливих хімічних речовин в біологічних системах і об’єктах навколишнього середовища та їх знешкодження;

- розробка та впровадження експрес-методів діагностики стану імунобіологічних систем та корекція імунодефіцитів людини;

- виробництво предметів санітарії та миючих засобів;

- оптова та роздрібна торгівля медикаментами, фармацевтичними та ветеринарними препаратами, стоматологічними засобами та предметами санітарії і косметичними виробами, зареєстрованими фармакологічним комітетом МОЗ України та дозволеними для реалізації через аптечну мережу;

- створення стандартів на основі синтезу частин хімічних речовин з метою використання для контролю забрудненості об'єктів навколишнього середовища;

- розробка та впровадження технології одержання екологічно чистої продукції та води для пиття;

- відкриття санаторно-курортних та реабілітаційних центрів, таборів відпочинку для дітей та людей похилого віку;

- надання послуг у галузі нетрадиційної медицини;

- виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання, експортні та імпортні операції;

 

діяльність у галузі виробництва, видобування та переробки:

- впровадження прогресивних форм сільськогосподарського виробництва;

- виробництво рекламної продукції;

- виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;

- виробництво електроенергії;

- виробництво іграшок, виробів із скла, виробництво та монтаж тепло-технічного обладнання для виробництва виробів із скла;

- виготовлення пива, вина, алкогольних (в тому числі коньячних) та тютюнових виробів;

- здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;

- здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів кольорових металів в Україні;

- здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів чорних металів в Україні;

- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розробка, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;

- збирання та переробка рідких та твердих відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

- видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;

- виготовлення, зберігання та реалізація парфумерної та іншої продукції власного та закордонного виробництва;

- виробництво промислових товарів народного споживання, виготовлення програмних продуктів;

- виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;

- виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання;

- виробництво, фасовка та розфасовка кондитерських виробів, інших харчових продуктів та харчових добавок;

- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

- виробництво та ремонт комп'ютерної, аудіо-, відеотехніки, засобів зв'язку, іншої електроніки тощо;

- виготовлення програмних продуктів (інформаційних баз даних, бухгалтерських та облікових СУБД, програм оптимізації виробничих процесів тощо);

- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, харчових продуктів;

- закупівля, перевезення, схов, реалізація нафти, нафтопродуктів, газу природного, газового конденсату, продуктів нафтохімії, експортні та імпортні операції;

- виробництво та реалізація іграшок, напівфабрикатів, виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;

- виробництво та розфасування матеріалів для будівництва /спеціальні герметизуючі, клеючі сполуки;

- виконання робіт, пов’язаних з дезінфекцією, дератизацією тощо;

- пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-вишукувальних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, осіданню іншого типу, зсувам, обвалам;

- експлуатація родовищ корисних копалин;

- асистуюча діяльність;

- виготовлення і реалізація хімічних речовин;

 

роботи з дорогоцінними металами та камінням:

- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоціного каміння;

- вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва з одержанням концентратів та інших напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали;

- вилучення дорогоцінного каміння з руд або пісків та його сортування;

- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або таких, що містять у собі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, з наступною їх реалізацією чи без неї;

- виготовлення виробів, що не містять у собі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в процесі їх виробництва використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;

- виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з їх наступною реалізацією чи без неї;

- виготовлення зубних протезів з дорогоцінних металів;

- виготовлення, обробка дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, у тому числі огранку діамантів та їх оцінку;

- виготовлення виробів при проведенні науково-дослідних робіт з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

- реалізація (оптова, роздрібна) дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, сировини природних і технічних алмазів;

- реалізація ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, прийнятих на комісію, під заставу, скуплених у населення;

- збирання, первинна переробка, переробка твердих і рідких срібломістких відходів;

- збирання, первинна переробка, переробка брухту і відходів дорогоцінних металів від списаної електронної техніки, виведеного з експлуатації обладнання, приладів, комплектуючих виробів, деталей тощо;

- збирання, вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих або виведених з експлуатації інструментів та інших виробів технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне каміння;

 

діяльність у галузі торгівлі:

- оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгівля промисловими та господарчими товарами, експортні, імпортні операції;

- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для будівництва, експортні, імпортні операції;

- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

- роздрібна та оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами;

- поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;

- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;

- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпортні операції з металами та металобрухтом;

- оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів;

- оптова торгівля іграшками, продуктами хімічної промисловості та сировиною;

- виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;

- оптова торгівля іграшками, лісоматеріалами;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- посередницька діяльність;

- розвиток сфери громадського харчування, відкриття та утримання власних кафе, барів, ресторанів, тощо;

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі;

- організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля;

- оптова, роздрібна торгівля та реалізація, виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції;

- продаж, торгівля природним та скрапленим газом та іншими енергоресурсами;

діяльність у галузі освіти:

- надання послуг для одержання загальної середньої, спеціальної та професійної, вищої освіти;

- надання послуг для одержання освіти з видачею диплому державного зразка;

- організація курсів бухгалтерів, курсів іноземної мови, курсів ділового етикету, курсів секретарів-референтів, тощо;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.015 с.)