ТОП 10:

Вкладення капіталу в цінні папери. 

67. Підприємство, в яких прямий інвестор володіє більше 50% капіталу – це:

1) філіал;

2) дочірня компанія;

3) асоційована компанія;

4) спільне підприємство.

 

68. Підприємство, в яких прямий інвестор володіє менш ніж 50% капіталу – це:

1) філіал;

2) дочірня компанія;

3) асоційована компанія;

4) спільне підприємство.

69. Підприємство, яке повністю належить прямому інвестору – це:

1) філія;

2) дочірня компанія;

3) асоційована компанія;

4) спільне підприємство.

 

70. Ситуація в країні з точки зору потенційних іноземних інвесторів –це:

1) інвестиційна позиція країни;

2) інвестиційний клімат;

3) інвестиційний ризик;

4) правильна відповідь відсутня.

 

71. Співвідношення вартості активів, якими володіють резиденти країни за кордоном, до вартості активів, якими володіють іноземні компанії в даній країні –це:

1) інвестиційна позиція країни;

2) інвестиційний клімат;

3) інвестиційний ризик;

4) правильна відповідь відсутня.

 

72. Грошовий документ, що обертається на ринку і засвідчує майнове право власника щодо особи, яка випустила цей документ, це:

1) боргові цінні папери;

2) акціонерні цінні папери;

3) фінансові деривативи;

4) інструменти грошового ринку.

 

73. Грошовий документ, що обертається на ринку і засвідчує відносини позики власника документу щодо особи, яка випустила цей документ – це:

1) боргові цінні папери;

2) акціонерні цінні папери;

3) фінансові деривативи;

4) інструменти грошового ринку.

 

74. Грошові інструменти, що дають утримувачу безумовне право на гарантований фіксований грошовий дохід на певну дату – це:

1) боргові цінні папери;

2) акціонерні цінні папери;

3) фінансові деривативи;

Інструменти грошового ринку.

75. Похідні грошові інструменти, що мають ринкову ціну і засвідчують право утримувача на купівлю або продаж первісних цінних паперів –це:

1) боргові цінні папери;

2) акціонерні цінні папери;

3) фінансові деривативи;

4) інструменти грошового ринку.

 

76. Договір, який дає покупцю право купити або продати цінні папери за фіксованою ціною після закінчення певного строку або на певну дату – це:

1) своп;

2) варрант;

3) опціон;

4) ф’ючерс.

 

77. Різновид опціону, який дає можливість його власнику придбати у емітента на пільгових умовах певну кількість акцій на протязі певного періоду часу – це:

1) своп;

2) варрант;

3) опціон;

4) ф’ючерс.

 

78. Обов’язкові для виконання короткострокові контракти на купівлю або продаж цінних паперів за визначеною ціною на визначену дату у майбутньому – це:

1) своп;

2) варрант;

3) опціон;

Ф’ючерс.

 

79. Угода, яка передбачає обмін через визначений час та на основі узгоджених правил платежами по одній і тій же заборгованості – це:1) своп;

2) варрант;

3) опціон;

4) ф’ючерс.

 

80. Борговими цінними паперами на міжнародному інвестиційному ринку є:

1) облігації;

2) звичайні акції;

3) привілейовані акції;

4)валютні ф'ючерси.

81. Доход по акціях, що входять до складу міжнародного портфеля - це:

1) відсотки і дивіденди;

2) дивіденди;

3) прибуток і відсотки;

4) премія і відсотки.

 

82. Інвестиційний портфель з високим рівнем дохідності – це:

1) агресивний;

2) консервативний;

3) помірний;

4) диверсифікований.

 

83. Інвестиційний портфель, який складається з цінних паперів з високим ступенем надійності і невисоким рівнем дохідності та цінних паперів з достатньо високим ступенем ризику та високим рівнем дохідності – це:

1) агресивний;

2) консервативний;

3) помірний;

4) диверсифікований.

 

84. Інвестиційний портфель, який складається з акцій великих, добре відомих компаній та державних цінних паперів – це:

1) агресивний;

2) консервативний;

3) помірний;

4) диверсифікований.

 

85. Ризик міжнародного інвестиційного портфеля можна знизити:

1) вибором форм розрахунку;

2) диверсифікованістю;

3) факторинговим договором з банком;

наявністю авалів солідних банків.

 

86. Інвестор вибирає іноземне підприємство за більш високим показником рентабельності, що розраховується на основі:

1) оподатковуваного прибутку;

2) маржинального прибутку;

3) чистого прибутку;

валового прибутку.

 

87. Управління міжнародним портфелем цінних паперів заключається в:

1) зміні умов зберігання цінних паперів;

2) зміні складу цінних паперів;

3) збереженні кількості цінних паперів;

4) збільшенні прибутковості цінних паперів.

 

88. Процес міжнародних злиттів і поглинань відбувається в рамках:

1) боргового інвестування;

2) портфельного інвестування;

3) реального інвестування;

4) часткового інвестування.

 

89. Недоліками в розвитку європейської валютної системи є:

1) підвищення курсу євро;

2) вплив долара;

3) об'єднання 20 % офіційних золотовалютних резервів;

4) розвиток кредитно-фінансового механізму підтримки країн - членів ЄВС.

 

90. СДР, на відміну від євро використовується в якості:

1) законної платіжної одиниці у всіх країнах;

2) валютної одиниці в спільних фондах фінансових організацій;

3) валюти єдиних сільськогосподарських цін;

Кошт розрахунків у МВФ.

 

91. Цілями створення Європейської валютної системи є наступні:

1) забезпечити досягнення світової економічної інтеграції;

2) створити зону стабільності із власною валютою на противагу Ямайській валютній системі;

3) відгородити ЄС від експансії фунта стерлінга;

4) зблизити економічні і фінансові політики всіх країн світу.

 

92. Функціонування ЄВС пов'язане з типом валютного регулювання:

1) для країн майбутніх учасників ЄС режим вільного плавання;

2) для країн - членів ЄС і потенційних країн учасниць режим вільного плавання;

3) для країн учасниць режим вільного плавання, а для країн ЄС прив'язка до євро;

4) для країн ЄС і майбутніх ЄС прив'язка до євро.

 

93. Значення світової валютної одиниці проявляється в тому, що валюта використовується як:

1) акредитив, інкасо, банківське переведення;

2) міжнародні платіжні кошти, резервна, прив'язка валют;

3) ф'ючерс, опціон, форвард;

4) валюта ціни і валюта платежу по контрактах.

 

94. Позиції євро і долара за валютним контролем і внутрішній стабільності:

1) приблизно однакові;

2) долар вище, ніж євро;

3) євро вище, ніж долар;

4) курс євро нижче за курс інших європейських валют.

 

95. Перешкодою розвитку європейського ринку акцій служать різні:

1) міжнародне законодавство по ринку цінних паперів;

2) законодавства європейських країн по акціонерних компаніях;

3) законодавства європейських країн і США;

4) законодавства європейських країн і Японії.

 

96. До основних форм внутрішньо корпоративного кредиту не належить:

1) компенсаційний кредит;

2) прямий кредит;

3) паралельний кредит;

4) торговий кредит;

Вексельний кредит.

 

97. Кредит, який оформляється простим векселем із ставкою відсотка, близької до ринкової або нижче ринкової – це:

1) компенсаційний кредит;

2) прямий кредит;

3) паралельний кредит;

4) торговий кредит;

5) вексельний кредит.

 

98. Кредит, що надається шляхом розміщення головною компанією коштів на терміновий депозит в банку своєї країни, який використовує свій зарубіжний філіал або банк-кореспондент для кредитування дочірньої компанії – це:

1) компенсаційний кредит;

2) прямий кредит;

3) паралельний кредит;

4) торговий кредит;

5) вексельний кредит.

 

99. Компанії в різних країнах кредитують одна одну на рівну суму і процентні ставки – це:

1) компенсаційний кредит;

2) прямий кредит;

3) паралельний кредит;

4) торговий кредит;

5) вексельний кредит.

 

100. Зобов'язання банку надати клієнту суму коштів в межах певного ліміту і терміну, яку він може одержати без юридичного оформлення зобов'язань банку і корпорації – це:

1) овердрафт;

2) прямий кредит;

3) паралельний кредит;

4) кредитна лінія;

5) вексельний кредит.

 

101. Кредитна лінія, за якою клієнт може виписати чеки до певної максимальної суми, - це:

1) овердрафт;

2) прямий кредит;

3) паралельний кредит;

4) кредитна лінія;

5) вексельний кредит.

 

102. Валютні застереження використовуються для:

1) ревальвації національної валюти;

2) мінімізації валютних ризиків;

3) фіксації цін контракту;

4) встановлення ціни платежу.

 

103. Основними розділами платіжного балансу є :

1). рахунок поточних операцій та рахунок операцій з капіталом;

2) торговий баланс та рахунок операцій з капіталом;

3) рахунок поточних операцій та резервні активи;

4) рахунок поточних операцій, операцій з капіталом, резервні активи.

 

 

104. До складу поточних операцій входять:

1) рахунок фінансових операцій, торговий баланс та баланс послуг;

2) торговий баланс та баланс послуг;

3) торговий баланс, баланс послуг та некомерційних платежів;

4) операції з капіталом, рахунок фінансових операцій.

 

105. До рахунку операцій з капіталом відносять:

1) рахунок фінансових операцій, торговий баланс та баланс послуг;

2) торговий баланс та баланс послуг;

3) торговий баланс, баланс послуг та некомерційних платежів;Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.014 с.)