ТОП 10:

Схарактеризуйте значення наступу російської армії на Східному фронті.Відповідь: В Галицькій битві (18 серпня – 21 вересня 1914) австро-угорські війська під натиском росіян зазнали поразки. Російська армія під командуванням генералів М.Рузського та О. Брусилова захопили Львів і взяли в облогу фортецю Перемишль. В результаті росіяни оволоділи Східною Галичиною, Північною Буковиною і вийшли до Карпатських перевалів. Стрімкий наступ росіян показав, що нім. розрахунки утримувати Східний фронт силами однієї Австро-Угорщини провалилися. Галицька битва вперше продемонструвала військово-тактичні особливості І св. війни - переважання фронтальних бойових дій, що супроводжувалися величезними втратами обох сторін.

 

Які причини виникнення фашизму в Італії? Хто став на чолі фашистського руху в Італії?

Відповідь:

1. Реваншистські настрої (Італія не отримала того, на що сподівалася)

2. Тяжке фінансово-економічне становище країни (в 1920р. в Італії почалась економічна криза)

3. Падає довіра населення до уряду і конституційного ладу.

4. Зростання авторитету профспілок та італійської комуністичної партії визвало тревогу у консервативних колах.

В цих умовах починає укріплюватись фашистський рух.

На чолі фашистського руху в Італії став Беніто Муссоліні (дуче-вождь).


Варіант №14

1. Розставте в хронологічному порядку події:

а) наступ російських військ в Східній Прусії,

б) вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда,

в) вступ в війну Італії,

г) вступ в війну Туреччини;

Відповідь: б) вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда, (червень 1914)

а) наступ російських військ в Східній Прусії, (серпень 1914)

г) вступ в війну Туреччини; (осінь 1914)

в) вступ в війну Італії. (травень 1915)

2. В результаті Першої світової війні Австро - Угорщина :

а) Приєднала до своєї території інші держави;

б) Розпалася на окремі держави;

в) закріпила свою позицію в Європі;

Відповідь: б) Розпалася на окремі держави

3. Заповніть пропуски: « 4 червня 1920 року у Версалі було підписано мирний дого­вір за яким Хорватія, Бачка і західна частина Баната передавалася Королівству сербів, хорватів і словенців; Трансільванія і північна частина Баната - Румунії; Словаків і Закарпатська Україна - Чехословаччині .

4. Радянсько-польська війна 1920 р. закінчилася підписанням у Ризі в березні 1921 р. мирного договору. За цим договором:

а) до Польщі відійшли північно-західні землі України;

б) до Польщі відійшли східна частина Волині і Поділля;

в) усі територіальні питання відкладались на невизначений термін.

Відповідь: а) до Польщі відійшли північно-західні землі України

5. Декларація про незалежність Єгипту була підписана Великою Британією у:

а) 1922 р.; б) 1923 р.; в) 1924 р.

Відповідь: а) 1922 р.

6.Дайте поняття «расизм».

Відповідь: Расизм – сукупність поглядів і дій, в основі яких лежить твердження про фізичну і психічну нерівність між расами.

Які умови Комп'єнського перемир'я були спрямовані проти Радянської Росії?

Відповідь: Из соглашения о перемирии,

заключенного в Компьенского лесу

11 ноября 1918г.

Ст. 12. Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, составлявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в пределы Германии… Как только союзники признают, что для этого настал момент, приняв Вов внимания внутреннее положение этих территорий.

Ст. 29. Эвакуация Германией из всех портов Черного моря и передача союзникам и Соединенным Штатам всех русских военных судов, захваченных немцами в Черном море.

Проаналізуйте, чому США не стали членом Ліги Нації?

Відповідь:

14 лютого 1919р. Паризька конференція затвердила статут Ліги Націй. Однак Конгрес США, в якому переважали республіканці – прибічники ізоляціонізму, відмовився ратифікувати Версальський договір і країна не стала членом Ліги Націй, хоча саме США були ініціаторами створення цієї організації. Також до Л.Н. не вступили переможені країни і радянська Росія.


Варіант №15

1. Вкажіть, яким договором, підписаним на Вашингтонській конференції, встанов­лювався принцип « відкритих дверей» в Китаї:

а) договір чотирьох, б) договір п'яти, в) договір дев'яти;

Відповідь: в) договір дев'яти

2. Брестський мир Росії з Центральними державами був підписаний:

а) 1920, б) 1921, в) 1918, г) 1919.

Відповідь: в) 1918

3. Заповніть пропуски в тексті: 28 червня 1914 року в Сараєво був убитий австрійський принцФранц Фердінанд. Німеччина оголосила війну Росії 01 серпня 1914р., а двома днями пізніше – Франції і Бельгії. 4 серпня 1914 року німецькі війська вторглися до Бельгії.

 

4. Коли у відновленій Польщі сейм прийняв нову, відносно демо­кратичну конституцію?

а) 17 березня 1921 р.; б )17 травня 1921 р.; в) 17 лютого 1921 р.

Відповідь: а) 17 березня 1921 р.

Протягом 20-х рр. набирає силу національно-визвольна боротьба і в країнах Африки. В яких саме?

а) Лівія та Єгипет; б) Марокко та Лівія; в) Єгипет та Марокко.

Відповідь: в) Єгипет та Марокко

6.Дайте поняття «пацифізм».

Відповідь: Пацифізм – рух, спрямований проти будь-яких війн незалежно від їхніх характеру і цілей, за повну ліквідацію озброєння.

7. Яку мету переслідували CШA, підтримуючи план Дауєса? Обґрунтуйте відпо­відь:

Відповідь:

Американский банкир Ч. Дауэс в 1924 г. предложил план, который устанавливал размеры ежегодных выплат Германии в качестве репараций.

Благодаря кредиту, который был предложен Германии (200 млн. $), возрастала задолженность германской экономики, а также ее зависимость от международной экономической ситуации. Также создавались условия для иностранных инвестиций в экономику Германии.

План был рассчитан на то, что германские предприятия и фирмы перенесут свою внешнеэкономическую деятельность в Восточную Европу и в СССР. США, таким образом, намеревались избавиться от потенциального конкурента в Европе. План Дауэса способствовал экспансии Германии на Восток.

Принятие плана Дауэса свидетельствовало об усилении позиций США в Европе и провале попыток Франции установить свою гегемонию на континенте.

Як і за яких обставин відбулося відновлення польської державності? Дайте історичну оцінку цього явища.

Відповідь:

Февральская буржуазно-демократическая революция в России и свержение царизма открыли историческую перспективу для освобождения польских земель. 16 марта 1917 г. Временное правительство опубликовало воззвание к польскому народу, в котором впервые был по­ставлен вопрос о независимом польском государстве, хотя и ограниченном военным союзом с Россией. Отказ Совет­ского правительства в Брест-Литовске от суверенитета над Королевством Польским (7 февраля 1918 г.) и декрет об аннулировании в одностороннем порядке всех трактатов о разделах Польши (29 августа 1918 г.) создали международ­но-правовые основы для возвращения Польского государ­ства на карту Европы.

Освобождение польских земель от оккупантов нача­лось осенью 1918 г. под влиянием революционных собы­тий в Центральных державах. В этих условиях 7 ноября 1918 г. в оставленном австрийскими частями городе воз­никло Люблинское правительство во главе с галицийским политиком, лидером Польской Социал-демократической партии Галиции И. Дашиньским (1866 - 1936). Манифест этого правительства провозгласил Польшу Народной рес­публикой с высшими законодательными органами, изби­раемыми на основе всеобщего, равного, прямого, пропор­ционального избирательного права при тайном голосова­нии, с большим объемом демократических прав и полити­ческих свобод.

Революция в Германии ускорила ход событий. 14 но­ября 1918 г. Регентский совет (образован в сентябре 1917 г. как государственный орган, замещавший монарха) и Люблинское правительство самораспустились и передали власть правому лидеру Польской социалистической партии Юзефу Пилсудскому (1867 -1935), провозглашенному «вре­менным начальником государства».

Через несколько дней, 18 ноября 1918 г., в Варшаве было создано «народное и рабочее» правительство, кото­рое возглавил видный социалист Е. Морачевский (1870-1944). Это первое общепольское правительство, сформиро­ванное в основном из «независимых» левых партий, дек­ретировало некоторые меры в социальной области.

По решению Версальского мирного договора 1919г. Германия обязывалась признать полную независимость Польши. При этом к ней отходили районы Померании, Познани, западной Пруссии, част Верхней Силезии.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.007 с.)