З всесвітньої історії (1914 – 1929 рр.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З всесвітньої історії (1914 – 1929 рр.)Відповіді до

Контрольної роботи №1

З всесвітньої історії (1914 – 1929 рр.)


Варіант №1

1.Паризька мирна конференція почала працювати:

а) 10 січня 1919 p., 6)11 січня 1919 р., в)12 січня 1919 р., г) 18 січня 1919 р.;

Відповідь: г) 18 січня 1919 р.;

2. Локарнська конференція відбулася в : а) 1924, б) 1925, в) 1926, г) 1927.

Відповідь: б) 1925

3.В якому році в СРСР було прийнято постанову про впровадження НЕПу ?

а) 1921; б)1922; в)1920; г)1924;

Відповідь: а) 1921

Назвіть основні політичні партії США?

а) консерватори і ліберали; б) радикали і республіканці;

в) демократи і ліберали; г) республіканці і демократи.

Відповідь: г) республіканці і демократи

5. Напередодні Листопадової революції 1918 р. Німеччина за фор­мою правління була: а) республікою; б) монархією; в)диктатурою.

Відповідь: б) монархією

Дайте поняття «анексія».

Відповідь: «анексія» - насильницьке приєднання , захоплення, утримання однією державою території або частини території іншої держави.

Як відбувався процес створення національної Турецької держави? Дайте оцінку діяльності К.Ататюрка.

Відповідь: Поразка в І світовій війні привела до краху Османської імперії. Країни Антанти прагнули поділити її спадок: вони встановили контроль над чорноморськими протоками, окупували її території.

У відповідь на це в Туреччині виник рух за збереження цілісності країни. Його очолив генерал Мустафа Кемаль (пізніше став називатися Ататюрком – «батьком турок»). В 1919р. в м.Анкара було створено меджліс (парламент), який утворив уряд і почав формувати армію.

Залежний від Антанти турецький султан 10.08.1920р. уклав Севрський договір, який закріпив поділ країни. Уряд Кемаля відкинув такий договір, тому що цей договір перетворював Туреччину в напівколонію. Тоді грецькі війська за підтримки Англії почали наступ, що привело до греко-турецької війни (1920-1921).

У березні 1921р. між Туреччиною та Радянською Росією було укладено договір про дружбу і братерство. Російські та Турецькі війська нанесли поразку Вірменії, Грузії та Азербайджану, ліквідувавши їх державну незалежність. В наступному році війська Кемаля нанесли поразку грецькій армії.

В 1922р. турецькі війська добули перемогу у війні. Антанта змушена була укласти з урядом Кемаля перемир’я. У 1923р. укладено Лозаннський договір, згідно з якими зберігалася територіальна цілісність країни як нац. держави. В цьому ж році Туреччину було проголошено республікою.

Аж до смерті Ататюрка в 1938р. Туреччина була досить сильного державою в європейському розумінні, а Ататюрк став прикладом для націоналістів Близького Сходу та Середньої Азії.

Режим К. Ататюрка поєднав в собі демократичні та тоталітарні риси. Останні втілилися в політиці самозабезпечення країни, утиску прав нац. та релігійниз меншин, одержавлюванні профспілок, придушені опозиції, значній увазі до переоснащення турецької армії. Тим не менш Ататюрку вдалося досягнути головного – далека від Європи корумпована та недієздатна Туреччина залишилася в минулому – на політичній карті світу з’явилася прогресивна країна.

 

8.Назвіть фактори, які сприяли зростанню злочинності у США в 20-ті роки.

Відповідь:

- ограничение государственного вмешательства в экономику;

- сокращение расходов на социальные программы (пенсии, помощь безработным и др.). Граждане сами должны заботиться о своем благополучии.

- «Сухой закон» (1919-1933гг.)

- предвзятое отношение американцев к эмигрантам. В 1924, 1929г. – приняты законы об ограничении на прием эмигрантов.

- активация Ку-клукс-клана (расовая дискриминация)

- триумф большевиков в России породил «антикрасную» панику

- интеллектуальная революция (изменение в морали американцев)

 


Варіант №2

1. Вкажіть вислів, який правильно розкриває поняття «позиційна війна»:

а) швидкоплинна війна,

б) військові дії, .які мають затяжний характер,

в) відступ по всій лінії фронту.

Відповідь: б) військові дії, .які мають затяжний характер,

2. Ідея створення Лігі Націй належала:

а) США; б) СРСР; в) Великій Британії; г) Франції.

Відповідь: а) США

3. Розставте в хронологічному порядку події:

а) Сен -Жерменський мирний договір;

б) Комп`енське перемир’я;

в) прийняття пакту Бріана - Келлога;

г) Вашингтонська конференція.

Відповідь:

б) Комп`енське перемир’я; (з Австрією 1919р.)

а) Сен -Жерменський мирний договір; (1918)

г) Вашингтонська конференція.(1928)

в) прийняття пакту Бріана - Келлога; (1921-1922)

Коли фашисти прийшли до влади в Італії?

а) 1919 р.; б) 1921 р.; в) 1922 р.; г) 1925 р.

Відповідь: в) 1922 р.

5. Незалежність Чехословаччини була проголошена майже відразу після розпаду Австро-Угорської імперії'. Це сталося:

а) 28 жовтня 1918 р.; б) 10 листопада 1918 р.; в.) 16 червня 1919 р.

Відповідь: а) 28 жовтня 1918 р.

Дайте поняття « тоталітаризм».

Відповідь: « тоталітаризм» - форма правління, за якої державна влада деспотично контролює всі сфери життя суспільства (економіку, мистецтво, приватне життя громадян, тощо)

7.Допишіть логічний ланцюг:

«Політичні рухи та партії, які брали участь у Листопадовій рево­люції 1918 р.

в Німеччині, складалися з лібералів, соціал-демокра­тів, незалежних соціал-демократів та ………………………………………. ».

Відповідь: комуністів

Визначте основні відмінності в економічній політиці, лейбористів і консерваторів у Великій Британії в 20-ті роки.

Відповідь:

Консерв. Лейб.
1. Крепкая валюта 2. Саморегулирующийся рынок 3. Сбалансированный бюджет 4. Правительство не должно чрезмерно контролировать экономику 5. Введено гос. субсидирование металлургических, машиностроительных и др. отраслей 6. Укрепление частного капитала, монополий 7. Курс на милитаризацию экономике 1. Ограничение власти монополий 2. Усиление гос. контроля над экономикой 3. Национализация шахт и ж/д

 


Варіант №3

1. Версальський мирний договір з Німеччиною був підписаний:

а) 28 липня 1914, б) 28 червня 1918, в) 28 червня 1919, г)28 липня 1919;

Відповідь: в) 28 червня 1919

2. У Першій світовій війні Болгарія:

а) вступила на боці Антанти;

б) вступила на боці Троїстого союзу;

в) залишилася нейтральною;

Відповідь: б) вступила на боці Троїстого союзу;

Коли СРСР був членом Лігі Націй ?

а) у 1919 – 1934;

б) у 1929 – 1934;

в) у 1934 – 1940.

Відповідь: в) у 1934 – 1940.

4. Першим президентом незалежної Чехословаччини було об­рано :

а) Л. Свободу; б) К. Готвальда; в) Т. Масарика.

Відповідь: в) Т. Масарика

5. Яка з історичних областей Україні входила до складу Чехосло­ваччини у міжвоєнний період (1918— 1939)?

а) Волинь; б) Закарпаття; в) Східна Галичина; г) Буковина.

Відповідь: б) Закарпаття

Дайте поняття « коаліційний уряд».

Відповідь: коаліційний уряд - уряд із представників різних партій, громадсько-політичних організацій.

7. 9.11.1918 р. в Німеччині було повалено монархію і проголошено республіку. 1919 р. в місті …………. було прийнято конституцію, що оформила ……………….. республіку, яка стала демократичною як за формою, так і за змістом.

Відповідь: 9.11.1918 р. в Німеччині було повалено монархію і проголошено республіку. 1919 р. в місті Веймарі було прийнято конституцію, що оформила Веймарську республіку, яка стала демократичною як за формою, так і за змістом.

Чи вплинув вступ у війну США на стратегічну ситуацію на фронтах ?

Відповідь: Официально США вступило в войну 6 апреля 1917г. Но ни одного официального соглашения с Антантой США не заключили, т.к. вступили в войну как внеблоковая страна.

С сентября 1917г. с помощью американцев Британии удалось восполнить потери своего флота, а к концу года в строй встали субмарины превосходящие по мощности превосходящие немецкие.

В январе 1918г. президент США В. Вильсон обрадовал в Конгрессе США свои знаменитые «14 пунктов», которые заложили основы послевоенного мира. германия пыталась нокаутировать войска Антанты до того, как американцы расправят свои могучие плечи. Но нем. наступление захлебнулось в крови. Летом американцы высадились во Франции, немцы осознали, что война проиграна. Поэтому летом 1918г. нем. правительство обратилось с предложением о переговорах на основе «14 пунктов» Вильсона.

В октябре 1918г. во Франции была развернута американская армия более 1 млн. 750тыс. чел. Судьба Германии была предрешена.

Висновок: Вступ у війну США й спрямування всієї їхньої екон., військової та фінансової міці проти Німеччини та її союзників не залишили останнім жодних шансів на перемогу.

 


Варіант №4

1. Вкажіть вислів, який правильно розкриває поняття « окопна війна»:

а) військові дії, які мають затяжний характер,

б) відступ по всій лінії фронту,

в) швидкоплинна війна.

Відповідь: а) військові дії, які мають затяжний характер

2. Генуезька конференція відбулася в: а) 1920, б) 1921, в) 1922. г) 1923.

Відповідь: в) 1922

Варіант №5

1. Приводом для Першої світової війни був:

а) напад Німеччини на Францію,

б) замах на ерцгерцога Франца - Фердинанда,

в) напад Росії на Австро - Угорщи­ну;

Відповідь: б) замах на ерцгерцога Франца - Фердинанда

2. Лідером більшовицької партії в 1917 р. був:

а) В. Ленін; в) Л. Троцький;

г) М. Калінін; д) Й. Сталін.

Відповідь: а) В. Ленін

3. Найбільш масовий страйк в Великій Британії, в якому брало участь близько 18 млн. чоловік, почався у:

а) 1917 р.; б) 1932 р.; в) 1926 р.; г)1939 р.

Відповідь: в) 1926 р.

4. Південнослов'янські землі були визволені сербською армією від загарбників. В цей же час постало питання про необхідність їх об'єднан­ня в єдину державу. Вкажіть рік проголошення Королівства сербів, хорватів, словенців (СХСК):

а) 1917 р.; б )1918 р.; в) 1919р.

Відповідь: б )1918 р.

5.У січні 1924 р. вперше в історії Великої Британії було сформо­вано уряд (який?), його очолив (хто?):

1. комуністичний______________ а . Н. Чемберлен

2. лейбористський______________ б . Р. Макдональд

3. консервативний______________ в . Г. Полліт

4. соціалістичний ___________ г. Д. Ллойд Джордж

Відповідь: лейбористський уряд б . Р. Макдональд
6.Дайте поняття « революція».

Відповідь: революція - корінний переворот в соціально-економічній структурі суспільства, стрибок від однієї соціально-економічної формації до іншої, більш прогресивної

7. Схарактеризуйте причини громадянської війни в Росії ;

Відповідь:

1. Розкол суспільства на прибічників та противників більшовистської влади і соціалізму

2. Нездатність суспільства вирішити парламентськими методами питання про державний устрій

3. Невирішеність нац. питання на теренах Російської імперії

4. Втручання у внутрішні справи Росії, військова інтервенція країн Антанти.

5. Готовність більшовиків боротися за владу зі зброєю, не використовуючи парламентаризм

Варіант №6

1. Назвіть вислів, який правильно розкриває зміст поняття «. блискавична війна»:

а) війна, яка швидко закінчилася,

б) військові дії, які мають затяжний характер,

в) відступ по всій лінії фронту;

Відповідь: а) війна, яка швидко закінчилася,

2. Вкажіть визначення, яке правильно розкриває зміст терміна «аншлюс»:

а) політика насильницького приєднання Австрії до Німеччини;

б) крайня права течія, яка виникла в 20-ті рр., терористична диктатура, яка використовує насильство і політику підкорення;

в) повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи населення.

Відповідь: а) політика насильницького приєднання Австрії до Німеччини;

3. Нацистська партія (НСНРП) в Німеччині була побудована за принципом:

а) демократизму; б) фюрерства; в) елітарності.

Відповідь: б) фюрерства

4. Загальний страйк гірників Великої Британії 1926 р. закінчився:

а) перемогою страйкарів;

б) перемогою вуглепромисловців і уряду; в)пролетарською революцією.

Відповідь: а) перемогою страйкарів;

5. Панівною нацією в СХСК стали: а) серби;б) хорвати; в) словенці.

Відповідь: а) серби

6.Дайте поняття «Ліга Націй».

Відповідь: Ліга Націй - перша міжнародна міждержавна організація, створена з метою розвитку співробітництва, досягнення безпеки і миру між народами на Паризькій конференції 1919-1920рр.

Варіант №7

1. Антанта визнала права Польщі на окупацію Східної Галичини:

а) в липні 1917 р., б) в липні 1918 p., в) в липні 1919 p., г) в липні 1920 p.;

Відповідь: в) в липні 1919 p.

2. Розташуйте в хронологічному порядку події:

а) введення „сухого закону” в США;

б) загальний страйк в Англії;

в) Листопадова революція у Німеччині.

Відповідь:

в) Листопадова революція у Німеччині. (1918)

а) введення „сухого закону” в США; (1919)

б) загальний страйк в Англії; (1926)

3. Заповніть пропуски: „У ____ році в Італії було встановлено контроль уряду над профспілками. Після замаху на Муссоліні в ____ році було видано закон про розпуск усіх ________ партій.”

Відповідь: У 1925 році в Італії було встановлено контроль уряду над профспілками. Після замаху на Муссоліні в 1926 році було видано закон про розпуск усіх нефашистських партій.

4. Соціальними силами, що розчарувалися в інституті демократії та стали опорою фашизму в Італії, були:

а) робітники; б) дрібні власники; в) селяни; г )велика буржуазія.

Відповідь: б) дрібні власники

5. Визначить, в яких хронологічних рамках діяла Видованська конституція в СХСК:

а) 1918— 1921 рр.; б) 1921—1929 рр.; в) 1931—1937 рр.

Відповідь: б) 1921—1929 рр.

6.Дайте поняття «мілітаризація».

Відповідь: мілітаризація - реакційна політика озброєння і підготовки до війни, нарощування збройної могутності, пропаганда ідей війни, перенесення методів воєнної організації на цивільні відносини.

Варіант №8

1. Назвіть правильне розуміння поняття « Ліга Націй»:

а) міжнародна організація по економічному співробітництву,

б) міжнародна організація по вирішенню проблем, пов'язаних з бідністю,

в) міжнародна міжурядова організація, покликана забезпечи­ти міжнародне співробітництво і безпеку в світі.

Відповідь: в) міжнародна міжурядова організація, покликана забезпечи­ти міжнародне співробітництво і безпеку в світі.

2. Розставте в хронологічній послідовності події:

а) впровадження нової економічної політики (непу);

б) більшовицький переворот;

в) початок громадянської війни в Росії.

Відповідь: б) більшовицький переворот

в) початок громадянської війни в Росії.

а) впровадження нової економічної політики (непу)

3. Перші організовані виступи фашистів в Італії відбулися у:

а) 1918 р.; б) 1922 р.; в)1933 р.

Відповідь: а) 1918 р.

4. Наприкінці 20-х рр. в до влади в СХСК прийшов король Олександр II. СХСК було перейменовано в Королівство Югославія. Дер­жавний переворот був здійснений королем у: а) грудні 1928 р.; б) січні 1929 р.; в) травні 1929 р.

Відповідь: б) січні 1929 р.

Варіант №9

1.Розставте в хронологічному порядку події:

а) Брестський мирний договір Центра­льних держав з Радянською Росією,

б) Вашингтонська конференція,

в) Паризька конференція,

г) Комп’енське перемир'я ;

Відповідь:

а) Брестський мирний договір Центра­льних держав з Радянською Росією,

г) Комп’енське перемир'я ;

в) Паризька конференція,

б) Вашингтонська конференція,

2. Основним союзником Радянської Росії після Генуєзської конференції була:

а) Франція; в) Польща;

б) Німеччина; г) Японія.

Відповідь: б) Німеччина

3. Організації італійських фашистів мали назву:

а) «гітлерюгенд» ; б ) «союз боротьби» ; в) «вільні соколи».

Відповідь: б ) «союз боротьби»

4. В якій країні національно-визвольна боротьба дістала назву «Рух
4 травня 1919 р.»?
а) Індія;б) Китай;в) Туреччина.

Відповідь: б) Китай

5. Заповніть пропуски: „У ____ році в Італії було встановлено контроль уряду над профспілками. Після замаху на Муссоліні в ____ році було видано закон про розпуск усіх ________ партій.”

Відповідь: У 1925 році в Італії було встановлено контроль уряду над профспілками. Після замаху на Муссоліні в 1926 році було видано закон про розпуск усіх нефашистських партій.

6.Дайте поняття «репарація».

Відповідь: репарація - вид матеріальної міжнародно-правової відповідальності; відшкодування збитків агресором потерпілій від агресії державі.

Варіант №10

1. Наступ російської армії в 1916 році отримав назву:

а) Галицька битва, в) Брусиловський прорив,

б) «Верденська м'ясорубка», г) наступ у Східній Прусії;

Відповідь: в) Брусиловський прорив

2. «Воєнний комунізм» тривав в Радянській Росії:

а) 1917 - 1921рр, б)1917 - 1920 рр, в)1918- 1920 рр, г) 1919 - 1920.;

Відповідь: г) 1919 - 1920

3. Лідером руху фашистів в Італії був:

а) О. Скорцені; б) Б. Муссоліні;в) Ф. Франко.

Відповідь: б) Б. Муссоліні

4. У відповідь на рішення Паризької мирної конференції про пере­
дачу півострова Шаньдун Японії 4 травня 1919 р. студенти Пекіна
розпочали боротьбу шляхом:

а) здійснення терористичних актів;

б) бойкотування, проведення демонстрацій та мітингів;

в) формування збройних загонів для захисту півострова.

Відповідь: б) бойкотування, проведення демонстрацій та мітингів;

Варіант №11

1. Розставте події в хронологічному порядку:

а)Брусиловський прорив, в) вступ США у війну,

б) битва на Сомі, г) вступ Болгарії у війну;

Відповідь: г) вступ Болгарії у війну (1915), а)Брусиловський прорив (літо 1916), б) битва на Сомі (червень-листопад 1916) в) вступ США у війну (1917)

2. Вкажіть визначення, яке правильно розкриває зміст терміна „фашизм”:

а) політика насильницького приєднання Австрії до Німеччини;

б) крайня права течія, яка виникла в 20-ті рр., терористична диктатура, яка використовує насильство і політику підкорення, прагнення до світового панування;

в) повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи населення.

 

Відповідь: б) крайня права течія, яка виникла в 20-ті рр., терористична диктатура, яка використовує насильство і політику підкорення, прагнення до світового панування

3. Під гаслом відновлення порядку італійські фашисти:

а ) через страйки вимагали від уряду ліберальних реформ;

б ) почали громити робітничі організації;

в) об'єднувалися у комуни з метою налагодження сільського господарства.

Відповідь: б ) почали громити робітничі організації

4. Лідером національно-визвольної боротьби і головою уряду Туреччини був генерал М. Кемаль. У 1920 р. в боротьбі за вільну Тур­еччину він звертався по допомогу до:

а) США;б) Франції;в) Радянської Росії.

Відповідь: в) Радянської Росії

5. Велика депресія у США розпочалася в:

а)1929 р.; б) 1930 р.; в) 1931 р.; г) 1932 р.

Відповідь: а)1929 р.

6.Дайте поняття «нацизм».

Відповідь: Нацизм – («національний соціалізм») назва фашизму в гітлерівській Німеччині.

Варіант №12

1. Німеччина була прийнята до Ліги Націй в:

а) 1922. б) 1925, в) 1926, г) 1927;

Відповідь:

2. Розставте в хронологічному порядку події:

а) Створення СРСР; в) Проголошення Польської республіки;

б) Лютнева революція в Росії; г) Жовтневий переворот в Росії;

Відповідь: б) Лютнева революція в Росії; (1918)

г) Жовтневий переворот в Росії (1917)

в) Проголошення Польської республіки (листопад 1918)

а) Створення СРСР (1922)

3. Заповніть пропуски в тексті: У грудні 1916 року завершилася битва під Верденом. Під час битви під Верденом французи і англійці 1 липня 193 6 року почали наступ на річці Соммі . В ході наступу були застосовані танки - новий вид зброї.

4. Найвищу владу у відновленій в листопаді 1918 р. Польській республіці здобув «тимчасовий начальник держави»:

а) Р. Дмовський; б) В. Сікорський; в)Ю. Пілсудський.

Відповідь: в)Ю. Пілсудський

5. Після досить тривалої боротьби Туреччина була проголошена республікою. Ця подія відбулась:

а )З грудня 1922 р.; б) 29 жовтня 1923 р.; в) 17 квітня 1924 р.

Відповідь: б) 29 жовтня 1923 р.

6.Дайте поняття «фашизм».

Відповідь: Фашизм – крайня права течія, яка виникла в 20-ті рр.., терористична диктатура, яка використовує насильство і політику підкорення, прагнення до світового панування.

7. Схарактеризуйте вплив Рапальського договору на розвиток німецько - російсь­ких відносин;

Відповідь:

В 1922р. на Генуезькій конференції було зроблено спробу нормалізувати відносини з Радянською Росією. Але Росія відмовлялася сплачувати борги Тимчасового уряду. Опинившись на конференції у критичному становищі, Росія та Німеччина у містечку Рапалло уклали договір про відновлення дипломатичних відносин. Цей договір започаткував тривале і плідне співробітництво між Росією і Німеччиною в економічній, політичній і військовій сферах. За цим договором Росія прощала Німеччині її борг – 10 млрд. крб.. Також він став своєрідним проривом на дипломатичному фронті, що вивів Росію з міжнародної ізоляції.

Варіант №13

1. Розставте в хронологічному порядку події:

а) Генуезька конференція,

б) Севрський мирний договір,

в) Паризька конференція,

г) Вашингтонська конфере­нція;

Відповідь:

в) Паризька конференція, (1919) б) Севрський мирний договір, (1920) г) Вашингтонська конфере­нція; (1921-1922) а) Генуезька конференція, (1922)

2. Головою першого лейбористського уряду у Великій Британії був:

а) С. Болдуїн; б) Н. Чемберлен; в) Л. Блюм; г) Р. Макдональд.

Відповідь: г) Р. Макдональд.

 

3. Заповніть пропуски: « Севрський договір, укладений державами - переможцями з 10 серпня 1920 року, оформив розподіл Османської імперії, яка втрачала близько 80% своїх володінь: Палестину, Трансиорданію, Ірак, Сірію та деякі інші території.

 

4. Відновлена Польська республіка була проголошена у:

а) вересні 1917 р.; б) листопаді 1918 р.; в )березні 1919 р.

Відповідь: б) листопаді 1918 р.

 

5. На рубежі 20-30-х рр. національно-визвольну боротьбу в Індії, спрямовану на здобуття державної незалежності, очолив:

а) Махатма Ганді; б) Джавахарлал Неру; в)Раджив Ганді.

Відповідь: а) Махатма Ганді

 

6.Дайте поняття «шовінізм».

Відповідь: Шовінізм – агресивна форма націоналізму. Проповідує національну винятковість, протиставляє інтереси однієї нації іншій, розпалює національну ворожнечу і ненависть.

Варіант №14

1. Розставте в хронологічному порядку події:

а) наступ російських військ в Східній Прусії,

б) вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда,

в) вступ в війну Італії,

г) вступ в війну Туреччини;

Відповідь: б) вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда, (червень 1914)

а) наступ російських військ в Східній Прусії, (серпень 1914)

г) вступ в війну Туреччини; (осінь 1914)

в) вступ в війну Італії. (травень 1915)

2. В результаті Першої світової війні Австро - Угорщина :

а) Приєднала до своєї території інші держави;

б) Розпалася на окремі держави;

в) закріпила свою позицію в Європі;

Відповідь: б) Розпалася на окремі держави

3. Заповніть пропуски: « 4 червня 1920 року у Версалі було підписано мирний дого­вір за яким Хорватія, Бачка і західна частина Баната передавалася Королівству сербів, хорватів і словенців; Трансільванія і північна частина Баната - Румунії; Словаків і Закарпатська Україна - Чехословаччині .

4. Радянсько-польська війна 1920 р. закінчилася підписанням у Ризі в березні 1921 р. мирного договору. За цим договором:

а) до Польщі відійшли північно-західні землі України;

б) до Польщі відійшли східна частина Волині і Поділля;

в) усі територіальні питання відкладались на невизначений термін.

Відповідь: а) до Польщі відійшли північно-західні землі України

5. Декларація про незалежність Єгипту була підписана Великою Британією у:

а) 1922 р.; б) 1923 р.; в) 1924 р.

Відповідь: а) 1922 р.

6.Дайте поняття «расизм».

Відповідь: Расизм – сукупність поглядів і дій, в основі яких лежить твердження про фізичну і психічну нерівність між расами.

Варіант №15

1. Вкажіть, яким договором, підписаним на Вашингтонській конференції, встанов­лювався принцип « відкритих дверей» в Китаї:

а) договір чотирьох, б) договір п'яти, в) договір дев'яти;

Відповідь: в) договір дев'яти

2. Брестський мир Росії з Центральними державами був підписаний:

а) 1920, б) 1921, в) 1918, г) 1919.

Відповідь: в) 1918

3. Заповніть пропуски в тексті: 28 червня 1914 року в Сараєво був убитий австрійський принцФранц Фердінанд. Німеччина оголосила війну Росії 01 серпня 1914р., а двома днями пізніше – Франції і Бельгії. 4 серпня 1914 року німецькі війська вторглися до Бельгії.

 

4. Коли у відновленій Польщі сейм прийняв нову, відносно демо­кратичну конституцію?

а) 17 березня 1921 р.; б )17 травня 1921 р.; в) 17 лютого 1921 р.

Відповідь: а) 17 березня 1921 р.

Відповіді до

Контрольної роботи №1

з всесвітньої історії (1914 – 1929 рр.)


Варіант №1

1.Паризька мирна конференція почала працювати:

а) 10 січня 1919 p., 6)11 січня 1919 р., в)12 січня 1919 р., г) 18 січня 1919 р.;

Відповідь: г) 18 січня 1919 р.;

2. Локарнська конференція відбулася в : а) 1924, б) 1925, в) 1926, г) 1927.

Відповідь: б) 1925

3.В якому році в СРСР було прийнято постанову про впровадження НЕПу ?

а) 1921; б)1922; в)1920; г)1924;

Відповідь: а) 1921Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 356; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.015 с.)