Електронні адреси корисних ресурсів ІНТЕРНЕТ, що можуть бути використанні при вивченні модуляМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Електронні адреси корисних ресурсів ІНТЕРНЕТ, що можуть бути використанні при вивченні модуля1. http:www.rada.kiev.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).

2. http:www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).

3. http:www.scourt.gov.ua (офіційний сайт Верховного Суду України).

4. http:www.vru.gov.ua (офіційний сайт Вищої Ради юстиції України).

5. http:www.minjst.gov.ua (офіційний сайт Міністерства юстиції України).

6. http:mvs.gov.ua (офіційний сайт МВС України).

7. http:www.sai.mia.gov.ua (офіційний сайт Департаменту ДАІ МВС України).

8. http:www.sbu.gov.ua (офіційний сайт Служби Безпеки України).

9. http:www.i.com.ua (Офіційний вісник України).

 

 

Розділ 3. Модульне планування

 

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Предмет : “Захист прав та свобод учасників кримінального процесу”

(відповідно вимогам ECTS)

 

 

Курс: Криміналістика Освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ECTS: 3   Модулів: 1   Змістових модулів: 2   Загальна кількість годин: 108   Щотижневих годин: 4     “Правознавство”   спеціаліст Цикл соціально-економічної підготовки   8 семестр Лекції (теоретична підготовка): 18 годин   Практичні заняття: 18 годин   Індивідуальна робота під керівництвом викладача: 0,27 годин   Самостійна робота студента: 71,54 годин   Види контролю: залік  

2.4. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЗАЛІКОВИМИ ТА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ”

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

Порядковий номер та назва модулю (залікового) Короткий зміст модулю: номер та назва змістовного модулю (теми); форма контролю Різновид аудиторні заняття Індивідуальна робота під кер. викладача Самостійна робота студента
Лекці Ї Практичні заняття Кількість годин разом
1.Загальні засади захисту прав та свобод учасників кримінального процесу 1.Законодавча регламентація прав та свобод учасників кримінального процесу та їх гарантії.  
2. Захист прав та свобод учасників кримінального процесу в контексті міжнародних стандартів.  
2. Захист прав та свобод людини і громадянина на досудових та судових стадіях кримінального процесу 3. Захист прав та свобод учасників кримінального процесу в стадії порушення кримінальної справи.  
4. Захист прав та свобод учасників кримінального процесу в стадії досудового розслідування.  
5. Захист прав та свобод учасників кримінального процесу на судових стадіях кримінального процесу.   9,54
Залікова модульна робота      
Разом за навчальний курс 0,27 71,54

 

Розділ 4. Плани Практичних занять з навчальної дисципліни “Захист прав та свобод учасників кримінального процесу”

Восьмий семестр

Змістовний модуль I. Загальні засади захисту прав та свобод людини і громадянина у кримінальному процесі

(Заняття 1-3, 6 годин)

Тема 1. Законодавча регламентація прав та свобод учасників кримінального процесу та їх гарантії.

(Заняття 1, 2 години)

Вхідний контроль

Обговорення питань

2.1. Поняття, сутність, види та значення прав та свобод людини у кримінальному процесі.

2.2. Учасники кримінального судочинства, чиї права та свободи охороняються державою під час кримінального судочинства (готуються 2 реферати).

 

Тема 1. Законодавча регламентація прав та свобод учасників кримінального процесу та їх гарантії.

(Заняття 2, 2 години)

 

Тестування з теми

Обговорення питань

 

2.1. Гарантії захисту прав та свобод учасників кримінального процесу, їх види (підготовка реферату).

2.2. Роль прокуратури у дотриманні прав та свобод громадян у кримінальному процесі.

2.3. Судовий контроль за дотриманням прав та свобод учасників кримінального судочинства.

2.4. Громадський контроль та інші види державного контролю за дотриманням прав та свобод учасників кримінального процесу. Уповноважений Верховної Ради з прав людини як гарант захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні, його повноваження.

 

 

Тема 2. Захист прав та свобод учасників кримінального процесу в контексті міжнародних стандартів.

(Заняття 1, 2 години)

Тестування з теми

Обговорення питань

2.1. Джерела міжнародного права щодо захисту прав та свобод учасників кримінального процесу.

2.2. Роль Європейського суду з прав людини у дотриманні прав та свобод людини і громадянина, що залучаються до сфери кримінального судочинства.

2.3. Особливості захисту прав та свобод учасників кримінального процесу в країнах Європи та США (підготовка реферату).

Змістовний модуль II. Захист прав та свобод людини і громадянина на досудових та судових стадіях кримінального процесу

(Заняття 4-9, 12 годин)

Тема 3. Захист прав та свобод учасників кримінального процесу в стадії порушення кримінальної справи

(Заняття 1, 2 години)

Тестування з теми

Обговорення питань

2.1. Приводи та підстави до порушення кримінальної справи. Необгрунтоване порушення кримінальної справи та його правові наслідки.

2.2. Учасники стадії порушення кримінальної справи. Права та свободи учасників кримінального процесу, що можуть бути обмежені в стадії порушення кримінальної справи.

2.3. Слідчі та інші процесуальні дії, що можуть проводитись в стадії порушення кримінальної справи; обмеження, пов’язані з їх проведенням.

2.4. Заходи кримінально-процесуального примусу, що можуть бути застосовані до учасників кримінального процесу в стадії порушення кримінальної справи.

Вироблення вмінь

Задача 1

 

24 серпня 2011 року на громадянку Петровську Ганну Василівну було здійснено розбійний напад, в результаті чого їй було завдано матеріальну та фізичну шкоду. В цей же день вона звернулась до прокурора Київського району міста Донецька, де і було вчинено злочин, із заявою про притягнення винуватців до кримінальної відповідальності. Прокурор відмовився прийняти заяву та направив Петровську Г.В. до місцевого відділу внутрішніх справ, пояснюючи, що це їх компетенція. Оцініть дії прокурора. Чи було порушено права громадянки Петровської Г.В.?

 

Задача 2

 

Після вчинення крадіжки приватного майна (коштів на суму близько 3600 гривень) 20 липня 2011 року за підозрою у вчиненні цього злочину цього ж дня було затримано громадянина Пилипенка Сергія Петровича, 1956 року народження. Затримання здійснив оперуповноважений ВКР Київського РВ Донецького МУ ГУ МВС України в Донецькій області лейтенант міліції Савченко І.Я., склавши при цьому протокол затримання Пилипенка С.П. в порядку статті 106 КПК України, та провівши його особистий обшук. Однак при спробі помістити Пилипенка С.П. до камери тимчасового тримання райвідділу оперативний черговий по райвідділу майор міліції Горохов С.С. відмовив Савченку І.Я. в цьому, пояснюючи це тим, що відносно Пилипенка С.П. ще не було порушено кримінальну справу, а отже і затримувати його працівники міліції в порядку ст.106 КПК України не мали права. Дайте правову оцінку діям оперуповноваженого Савченка та оперативного чергового Горохова? Чи було порушено права та свободи Пилипенка?

 

Тема 4. Захист прав та свобод учасників кримінального процесу в стадії досудового розслідування.

(заняття 1, 2 години)

Тестування з теми

Обговорення питань

 

2.1. Учасники кримінального процесу, чиї права обмежуються в стадії досудового розслідування.

2.2. Слідчі дії, що обмежують права та свободи учасників стадії досудового розслідування.

2.3. Обшук та виїмка, обмеження, пов’язані з їх проведенням.

2.4. Огляд. Особливості проведення огляду житла громадян.

2.5. Накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку, обмеження, які пов’язані з його проведенням.

2.6 Освідування. Види освідування. Гарантії захисту прав та свобод учасників кримінального процесу під час освідування.

2.7 Відтворення обстановки та обставин події. Гарантії захисту прав та свобод учасників кримінального процесу під час проведення відтворення обстановки і обставин події.

2.7 Призначення та проведення експертизи, відібрання зразків для експертного дослідження в контексті захисту прав та свобод учасників кримінального процесу.

 

Вироблення вмінь

Задача 1

 

Під час проведення обшуку в квартирі, яка належить обвинуваченому Ломову В.В. слідчий Закаблук С.С. знайшов особиті листи, які писала йому дівчина Н. Закаблук почав вголос читати зміст цих листів та посміхатися, обговорюючи з оперуповноваженими Гуровим З.Н. та Павловим К.К. окремі частини їх змісту, які торкалися інтимних стосунків Ломова В.В. та громадянки Н.. Ломов В.В. при цьому зробив слідчому зауваження та звернувся з проханням у разі необхідності вилучити ці листи та ознайомитися з ними в кабінеті, а не читати вголос, за присутності сторонніх осіб – понятих, оперуповноважених, спеціаліста. Слідчий не звернув уваги на зауваження Ломова В.В. і відповів йому, що під час проведення обшуку житла він може оголошувати будь-які документи, що знайдено в цьому помешканні. Оцініть дії слідчого. Які права та свободи було порушено під час обшуку житла Ломова В.В.

Задача 2

 

Під час розслідування кримінальної справи у звинуваченні громадянки Вакулової В.М. у крадіжці, виникла необхідність провести освідування обвинуваченої, оскільки потерпілий Панов Ф.Д. заявив, що на тілі жінки, яка вчинила у нього крадіжку, на правій сідниці, є татуювання у вигляді серця. Слідчий Фролов М.М. запросив понятих Караєва П.П. та Никоненка Т.М. та запропонував Вакуловій В.М. за їх присутності пред’явити вказану потерпілим частину тіла. Обвинувачена відмовилась це робити, однак слідчий під загрозою примусового проведення освідування все ж таки примусив її пред’явити сідницю, на якій дійсно було нанесене татуювання у вигляді серця. Дайте правову оцінку діям слідчого. Які правові наслідки такого освідування.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.017 с.)